Philip Morris International - սպառողների

Ո՞վ ենք մենք

Մենք հանդիսանում ենք <<Ֆիլիպ Մորիս Ինթերնեյշնլ>> ընկերության անդամը: Մեր տվյալները (անվանումը, հասցեն և այլն) ձեզ կտրամադրվեն առանձին կարգով՝ ձեր մասին տեղեկությունների հավաքագրման ժամանակ (կամ հաստատման պահին), օրինակ, հավելվածում կամ կայքում տեղադրված ծանուցման միջոցով կամ էլ փոստի հաղորդագրության միջոցով, որտեղ տեղադրված կլինի ծանուցման հղումը:

 • ՖՄԻ. <<Ֆիլիպ Մորիս Ինթերնեյշնլ>>, ծխախոտ արտադրող առաջատար միջազգային ընկերությունների խումբ: Այն բաղկացած է մի շարք ընկերություններից կամ «մասնաճյուղերից»:
 • ՖՄԻ մասնաճյուղերը. <<Ֆիլիպ Մորիս Ինթերնեյշնլ>> միջազգային ընկերությունների խմբի յուրաքանչյուր անդամ հանդիսանում է «ՖՄԻ մասնաճյուղ»: «Մենք» (կամ «մեզ» կամ «մեր») արտահայտությունը վերաբերում է ՖՄԻ մասնաճյուղին, որն առաջնային աղբյուրից հավաքագրել է ձեզ վերաբերող տեղեկությունները:
 • ՖՄԻ արտադրանք. Նշանակում է մեր կամ ՖՄԻ այլ մասնաճյուղի արտադրանքը:

Ինչպե՞ս ենք հավաքագրում ձեզ վերաբերվող տեղեկությունները

Մենք կարող ենք ձեզ վերաբերվող տեղեկությունները հավաքագրել բազմաթիվ եղանակներով:

 • Տվյալները կարող են ստացվել ուղղակիորեն ձեզնից (օրինակ, ձևաթղթի լրացման միջոցով կամ մեզ կատարած հեռախոսազանգի արդյունքում)։
 • Մենք կարող ենք հավաքագրել տեղեկատվությունն ավտոմատ կերպով (օրինակ, երբ դուք օգտվում եք ՖՄԻ հավելվածից կամ կայքից),
 • Մենք կարող ենք ձեռք բերել տեղեկություններ երրորդ անձանցից (օրինակ, Facebook և Twitter սոցիալական հարթակներում հրապարակայնորեն հասանելի տեղեկությունները):

Սույն կարգի շրջանակներում՝ բոլոր այն եղանակները, որոնց միջոցով կայանում է կապը մեր և ձեր միջև, մենք անվանում ենք «ՖՄԻ հպման կետեր»: ՖՄԻ հպման կետերը ներառում են ինչպես ֆիզիկական (օրինակ, մանրածախ վաճառակետեր և միջոցառումներ), այնպես էլ թվային ձևաչափ (օրինակ, հավելվածներ և կայքեր):

Մենք կարող ենք հավաքագրել ձեր կողմից ուղղակիորեն տրամադրվող տեղեկությունները: Սովորաբար, դա տեղի է ունենում, երբ դուք.

 • գրանցվում եք մեր տվյալների բազաներում՝ որպես անդամ (դա կարող է լինել օրինակ, անձամբ, հավելվածի միջոցով կամ առցանց),
 • ձեռք եք բերում ՖՄԻ արտադրանքները կամ ծառայությունները մանրածախ վաճառքի կետերում,
 • ներբեռնում կամ օգտվում եք թվային հպման կետից (օրինակ, հավելված կամ վեբ-կայք),
 • կապ եք հաստատում մեզ հետ հպման կետի միջոցով, կամ էլ.փոստով, սոցիալական ցանցերի կամ հեռախոսակապի միջոցով,
 • գրանցում եք մեր հարթակում ձեր սարքավորումը,
 • բաժանորդագրվում եք ՖՄԻ պանելային պորտալին,
 • գրանցվում եք ՖՄԻ-ի մամլո հաղորդագրությունները, էլ.փոստի ծանուցումները կամ մարքեթինգային հաղորդագրությունները ստանալու համար,
 • մասնակցում եք ՖՄԻ հարցումներին կամ (օրենքով թույլատված դեպքերում) ՖՄԻ կողմից անցկացվող մրցույթներին կամ ակցիաներին, կամ
 • մասնակցում եք ՖՄԻ մասնաճյուղի կողմից կազմակերպված որևէ միջոցառման:

Մենք կարող ենք հավաքագրել ձեր տեղեկությունները ավտոմատ եղանակով: Որպես կանոն, դա տեղի է ունենում, երբ դուք.

 • այցելում եք վաճառակետ, որտեղ վաճառվում են ՖՄԻ արտադրանքները (օրինակ, ձեր տվյալները հավաքագրվում են դրամարկղում վճարում կատարելիս կամ վաճառակետում տեղակայված շարժական տեխնոլոգիաների հետ կապակցված սենսորային սարքերի միջոցով),
 • մասնակցում եք ՖՄԻ մասնաճյուղի կողմից կազմակերպված միջոցառման (օրինակ, միջոցառման ընթացքում գնումներ կատարելիս կամ շարժական տեխնոլոգիաների հետ կապակցված սենսորային սարքերի միջոցով),
 • կապ եք հաստատում մեզ հետ (օրինակ, հպման կետի կամ սոցիալական մեդիա հարթակների միջոցով),
 • օգտվում եք ՖՄԻ հպման կետերից (օրինակ, հավելվածում կամ կայքում գործող հետապնդման մեխանիզմների միջոցով), կամ
 • կատարում եք հանրային գրառումներ սոցիալական մեդիա այն հարթակներում, որոնց մենք հետևում ենք (օրինակ, որտեղից մենք տեղեկություններ ենք ստանում հանրային կարծիքի վերաբերյալ կամ արձագանքում ենք ՖՄԻ արտադրանքների վերաբերյալ հարցումներին):

Մենք կարող ենք նաև ավտոմատ կերպով ստանալ ձեր մասին տեղեկությունները ՖՄԻ թվային հպման կետերում «քուքիների» կամ համանման հետևող տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով: «Քուքիների» տեսակը և օգտագործվող տեխնոլոգիաների ընտրությունը կախված են ՖՄԻ-ի այս կամ այն հպման կետի տեսակից: Հպման կետում օգտագործվող «քուքիների» (ներառյալ՝ Google-ի վերլուծական «քուքիների») և համապատասխան այլ տեխնոլոգիաների մասին տեղեկություն ստանալու համար, այդ թվում այն մասին, թե ինչպես ընդունել կամ մերժել «քուքիները», ծանոթացեք տվյալ հպման կետում զետեղված կամ դրա միջոցով հասանելի ծանուցմանը:

Օրենքով թույլատրված դեպքերում, մենք կարող ենք ձեր մասին տեղեկատվություն ստանալ երրորդ անձանցից: Այստեղ կարող են ներառվել ՖՄԻ մասնաճյուղերի միջև փոխանակվող տեղեկությունները, երրորդ կողմի սոցիալական հարթակներում (օրինակ, Facebook-ում և Twitter-ում) օգտատիրոջ պրոֆիլում առկա հանրամատչելի տեղեկությունները (օրինակ, ձեր նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին), ինչպես նաև երրորդ կողմ հանդիսացող մարքեթինգային գործակալություններից ձեռք բերված մարկետինգային ցուցակները:

Մենք կարող ենք նաև հավաքագրել տեղեկություններ տարբեր այլ իրավիճակներում, ինչի մասին դուք պատշաճ պահին տեղեկացված կլինեք:

Ի՞նչ տիպի տեղեկություն ենք մենք հավաքագրում ձեր մասին

Մենք կարող ենք ձեր մասին հավաքել զանազան տեսակի տեղեկություններ.

 • տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է ձեր պատվերների սպասարկման համար,
 • տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է երաշխիքային սպասարկման ծառայությունների մատուցման համար,
 • տեղեկություններ, որոնք դուք մեզ եք տրամադրում հարցումների կամ ձևաթղթերի տեսքով,
 • տեղեկատվություն մեր վաճառքի կետեր ձեր այցելությունների և միջոցառումներին ձեր մասնակցության մասին,
 • տեղեկատվությունը, որը դուք եք տրամադրում՝ մեր զանգերի կենտրոնի հետ կապ հաստատելիս,
 • տեղեկությունները ձեր նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին,

տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են ձեր տարիքը ճշտելու համար:

Ձեզնից ուղղակիորեն հավաքագրվող տեղեկատվության նպատակը ձեզ համար հասկանալի կլինի՝ ելնելով իրավիճակից, որի շրջանակներում դուք այն տրամադրում եք: Օրինակ.

 • եթե դուք ապրանք եք պատվիրում մեզնից հպման կետի միջոցով, ապա դուք ներկայացնում եք ձեր անունը, կոնտակտային տվյալները, վճարային տվյալները և տեղեկություն ձեր ընտրած ապրանքի վերաբերյալ, որպեսզի մենք կարողանանք սպասարկել պատվերը,
 • դուք կարող եք ներկայացնել տեղեկություն այս կամ այն արտադրանքի վերաբերյալ ձեր նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին, որից ելնելով մենք կկարողանանք առաջարկել ապրանքներ և ծառայություններ ձեր հետաքրքրությունների շրջանակում,
 • եթե դուք հանդիպում եք նշանակել մեզ հետ (կամ որևէ աշխատակցի, ով զբաղվում է մեր ապրանքների կամ ծառայությունների սպասարկմամբ), ապա մենք կարող ենք հավաքագրել ձեր անունն ու կոնտակտային տվյալները,
 • մենք կարող ենք հավաքել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կօգնեն մեզ ձեր տարիքը հաստատելու հարցում, օրինակ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը կամ ձեր դեմքը պատկերող լուսանկարը:

   

  Մեր կողմից ավտոմատ եղանակով հավաքվող տեղեկատվությունը հիմնականում վերաբերում է հետևյալին.

 • ձեր այցելության կամ զանգի մանրամասներին (ինչպիսիք են օրինակ՝ ժամը և տևողությունը),
 • վաճառակետերում կամ միջոցառումների ժամանակ (այդ թվում տարածքներում, որոնք ձեր անմիջական հարևանության գոտում են գտնվում), ձեր այցելությունների հաճախականությանը և տևողությունը, ինչպես նաև ձեր կողմից կատարվող գնումներին,
 • ձեր կողմից ՖՄԻ թվային հպման կետերի օգտագործմանը (օրինակ, կայք-էջերին, որ այցելում եք, էջին, որտեղից եկել եք, էջին դեպի ուր այնուհետև տեղափոխվել եք, որոնողական դաշտում մուտքագրված տվյալներին կամ տվյալ հպման կետի տիրույթում մուտք գործած /քլիք արված/ հղումներին), և
 • ձեր սարքի տվյալներին (օրինակ, ձեր IP հասցեին կամ սարքի նույնականացման հատուկ համարին, գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններին, ձեր սարքում մեր կողմից տեղակայված ցանկացած տեսակի «քուքիի» մանրամասներին):

Երրորդ անձանցից հավաքագրվող տվյալները հիմնականում հանրամատչելի աղբյուրներից ձեռք բերվող տեղեկություններն են (օրինակ՝ ձեր նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին), ինչպիսիք են սոցիալական հարթակներում արված գրառումները:

Ի՞նչ նպատակով է օգտագործվում ձեր մասին հավաքագրված տեղեկությունները և ի՞նչ իրավական հիմքով

Այս բաժնում, նկարագրված են անձնական տվյալների օգտագործման նպատակները: Սակայն, այս կարգը մշակված է ՖՄԻ գլոբալ տիրույթում օգտագորման համար, իսկ այն դեպքերում, երբ այս կամ այն երկրի օրենսդրությամբ սահմանափակվում կամ արգելվում է սույն ծանուցման մեջ նկարագրված որևէ գործողություն, ապա այդ երկրում մենք զերծ կմնանք ձեր մասին տեղեկությունների օգտագործումից հիշյալ նպատակներով:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ մենք օգտագործում ենք ձեր մասին տեղեկությունները հետևյալ նպատակներով.

 • նորմատիվային պահանջները պահպանելու համար, օրինակ, որպես արտադրանքի սպառող՝ ձեր տարիքը և կարգավիճակը պարզելու համար,
 • արտադրանքը ձեզ վաճառելու համար, այդ թվում պատվերների կատարումը, ձեր վճարումների ընդունումը,
 • վաճառքի հետ կապված ծառայություններ մատուցման համար, այդ թվում, ձեր հարցումների և պահանջների կառավարումը և երաշխիքային սպասարկումը,
 • մեր արտադրանքի շուկայահանման համար (օրենքով թույլատրելի դեպքերում), այդ թվում, հավատարմության ծրագրերի կառավարումը, արտադրանքի կատերալագործումը, շուկայական հետազոտությունները, շուկայական ռազմավարության մշակումը, մարքեթինգային արշավների կառավարումը, ՖՄԻ արտադրանքի վաճառակետերում և միջոցառումների ժամանակ ձեր փորձառության որակի բարելավումը,
 • մեր կամ մեր գործընկերների կողմից՝ մարքեթինգային կամ ՖՄԻ ապրանքների վաճառքը խթանող ակցիաներում ներգրավելու հնարավորությունների մասին ձեզ տեղեկացնելը,
 • ի լրումն վերը թվարկված բոլոր կետերի՝ ձեր հաշիվները կառավարումը, ձեզ ՖՄԻ հպման կետերից օգտվելու հնարավորության ընձեռնելը, ձեզ հետ հաղորդակցվելը, մեզ կամ մեր արտադրանքը կամ ծառայությունը մատուցող անձի հետ ձեր հանդիպումների օրացույցի վարումը (օրինակ, նոր արտադրանք կամ հետվաճառքային ծառայություն), ՖՄԻ հպման կետերում ձեր փորձառության որակի բարելավումը, կառավարումն ու խնդիրների լուծումը,
 • բիզնես վերլուծությունները և բարելավումները, այդ թվում ՖՄԻ ապրանքների, վաճառակետերի և միջոցառումների մակարդակի բարձրացումը, և մեր (կամ մեր մասնաճյուղերի կողմից) մեր հաճախորդներին տրամադրվող տեղեկատվությունը,
 • այլ նպատակներով, որոնց մասին մենք ձեզ կծանուցենք, կամ դրանք կհստակեցվեն, ելնելով ենթատեքստից, այն վայրում, որտեղ ձեզնից կհավաքագրվի առաջնային տեղեկատվություն:

   

  Ձեր մասին տեղեկությունների օգտագործման իրավական հիմքը ներքոհիշյալից մեկն է (տեղեկատվությունն առավել մանրամասն նկարագրված է «իմանալ ավելին» բաժնում).

 • օրենսդրական պարտավորություններ, որոնք մենք պարտավոր ենք կատարել,
 • ձեզ հետ կնքված պայմանագրից բխող պարտավորությունների կատարում,
 • օրինական բիզնես շահ, որը չի գերակայում և բախում չի առաջացնում տվյալների պաշտպնության ձեր շահերի հետ,

եթե վերը նշված դեպքերից և ոչ մեկը չի համընկնում, ապա որպես իրավական հիմք պետք է գործի ձեր համաձայնությունը (որը մենք կհայցենք ձեզնից մինչ տվյալների մշակումը):

Ձեզ վերաբերող տեղեկությունների օգտագործման նպատակները, հավաքագրման համապատասխան մեթոդներն ու օգտագործման իրավական հիմքերը հետևյալն են.

 Նպատակ
 Հավաքագրման մեթոդը և մշակման իրավական հիմքը

Նորմատիվային պահանջների

 • ճշտել ձեր տարիքը և կարգավիճակը՝ որպես ապրանքի սպառող

Այս տեղեկությունը հիմնականում ստացվում է անմիջականորեն ձեզնից:

Մենք օգտագործում ենք այն, քանի որ իրավական պարտավորություն ունենք, համաձայն որի մեր արտադրանքը պետք է վաճառենք միայն չափահասներին, իսկ այն երկրներում, որտեղ իրավական նման պահանջներ չեն գործում, մենք ուղղորդվում ենք մեր իսկ օրինամետ բիզնես շահերով․ այն է՝ վաճառել մեր արտադրանքը միայն չափահաս սպառողին, չուղղորդվել միայն սեփական գերակա շահերով, հարգել ձեր շահերը, իրավունքներն ու ազատությունները, և ապահովել ձեր տվյալների պաշտպանությունը:

Մեր արտադրանքի վաճառքը

 • պատվերների սպասարկում (այդ թվում, ստացականների ուղարկում)
 • ձեր կողմից կատարված վճարումների սպասարկում
 • երաշխիքային սպասարկում 

Այս տեղեկությունը հիմնականում ստացվում է անմիջապես ձեզնից (սովորաբար, անուն, հասցե, էլ.փոստի հասցե, վճարային տվյալներ):

Մենք օգտագործում ենք այդ տեղեկությունները ձեր՝ որպես մեր արտադրանքի գնորդի հանդեպ ստանձնած մեր պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու համար:

 

Վաճառքի հետ կապակցված ծառայությունների մատուցում

 • ձեր հարցումների և պահանջների սպասարկում
 • հաղորդակցություն ձեզ հետ
 • ընդհանուր կառավարում և խնդիրներիկարգավորում
 • հավատարմության ծրագրի կառավարում

Այս տեղեկությունը հիմնականում ստացվում է անմիջականորեն ձեզնից:

Մենք օգտագործում ենք այն, քանի որ մեր հաճախորդների վաճառքի հետ կապակցված ծառայություններ մատուցելիս հետամուտ ենք մեր իսկ օրինամետ բիզնես շահերին․ այն է՝ չուղղորդվել միայն սեփական գերակա շահերով, հարգել ձեր շահերը, իրավունքներն ու ազատությունները, և ապահովել ձեր տվյալների պաշտպանությունը:

Մեր արտադրանքի շուկայահանումը (եթե թույլատրված է օրենքով)

 • ձեր նախասիրությունները հասկանալու համար (օրինակ, ինչ տեսակի ապրանքներ կամ միջոցառումներ կարող են ձեզ հետաքրքրել կամ առավելապես բխել ձեր կարիքներիցև պահանջմունքներից) և, օրենքով թույլատրելի լինելու դեպքում, ներկայացնել դրանք անմիջապես ձեզ,
 • հավատարմության ծրագրերի կառավարում
 • հրավիրել ձեզ մասնակցելու, համակարգելու շուկայի ուսումնասիրության կամ հետազոտության արշավները
 • շուկայի հետազոտություն
 • շուկայի ռազմավարության մշակում
 • մարքեթինգային արշավների կազմակերպում
 • ՖՄԻ հետ հպման կետերում ձեր փորձառության մակարդակի բարելավում (օրինակ, ձեր այցերն անհատականացնելու՝ ողջույնի կամ ձեզ հետաքրքրող առաջարկների միջոցով)

Սրանք սովորաբար ձեր կողմից տրամադրած համալիր տվյալներն են (օրինակ, ձեր անունը և կոնտակտները, սոցցանցերում ձեր տվյալները), մեր կողմից ավտոմատ կերպով հավաքագրվող տեղեկությունները (օրինակ, ՖՄԻ հպման կետերում մոնիտորինգի նպատակով ներդրված տեխնոլոգիայի միջոցով), և (եթե թույլատրվում է օրենքով) երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունները (օրինակ` սոցիալական ցանցերում կատարված հանրային գրառումները):

Մենք այդ տվյալներն օգտագործում ենք մեր օրինական գործարար շահերը հետապնդելիս՝ մեր արտադրանքը շուկայահանելու, ՖՄԻ հպման կետերի շահագործումն ապահովելու և ձեր փորձառության որակը բարելավելւ նպատակներով, այնպիսի մոտեցմամբ, որը չի գերակայում ձեր շահերի, իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ, և ապահովում է ձեր տվյալների պաշտպանությունը:

Մեր արտադրանքի շուկայահանումը

(եթե թույլատրվում է օրենքով)

 • ձեզ տրամադրելու տեղեկատվություն և կառավարելու ՖՄԻ մասնաճյուղերը, նրանց կողմից առաջարկվող ակցիաները, արտադրանքն ու ծառայությունները, վաճառակետերը, միջոցառումներն ու մեր արտադրանքի կանոնակարգման աշխատանքները, ինչպես նաև մշակելու և կատարելագործելու համապատասխան գործիքակազմ՝ այս նպատակներին հասնելու համար:

Սրանք սովորաբար ձեր կողմից տրամադրած համալիր տվյալներն են (օրինակ, ձեր անունը և կոնտակտները, սոցցանցերում ձեր տվյալները), մեր կողմից ավտոմատ կերպով հավաքագրվող տեղեկությունները (օրինակ, «քուքիների» և նմանատիպ տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ) և (եթե թույլատրվում է օրենքով), երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունները (օրինակ` սոցիալական ցանցերում կատարված հանրային գրառումները):

Մենք այդ տվյալներն օգտագործում ենք մեր օրինական գործարար շահերը հետապնդելիս՝ մեր արտադրանքը շուկայահանելու, ՖՄԻ հպման կետերի շահագործումն ապահովելու և ձեր փորձառության որակը բարելավելու նպատակներով, այնպիսի մոտեցմամբ, որը չի գերակայում ձեր շահերի, իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ, և ապահովում է ձեր տվյալների պաշտպանությունը։

Որոշ երկրներում, որտեղ գործում է օրենսդրական պահանջ, մենք կուղարկենք ձեզ այդ նյութերը էլեկտրոնային տարբերակով միայն ձեր համաձայնությամբ:

Վերոնշյալ բոլոր նպատակներով

 • ձեր հաշիվների կառավարման
 • ՖՄԻ հպման կետերից օգտվելը ձեզ համար հնարավոր դարձնելու (օրինակ, թույլ տալով ձեզ մուտք գործել հպման կետի այն բաժինները, որոնք հասանլի են միայն գրանցված օգտատերերի համար, կառավարել ձեր լեզվական նախապատվությունները, միացնել ձեր գնումների զամբյուղը ձեր հաշվին)
 • ձեզ հետ հաղորդակցվելու
 • մեզ կամ մեր արտադրանքը կամ ծառայությունը մատուցող անձի հետ ձեր հանդիպումների օրացույցը վարելում (օրինակ, նոր արտադրանքի կամ հետվաճառքային սպասարկման նպատակով)
 • ձեր փորձառության որակի բարելավման
 • կառավարման և խնդիրների վերացման համար։

Սրանք սովորաբար ձեր կողմից տրամադրած համալիր տվյալներն են (օրինակ, ձեր անունը, ծածկագիրը կամ վերջինիս համարժեքը), մեր կողմից ավտոմատ կերպով հավաքագրվող տեղեկությունները (օրինակ, ձեր սարքի վերաբերյալ տեղեկությունները, «քուքիների» և հետապնդման համանման տեխնոլոգիաները)։

Մենք այդ տեղեկություններն օգտագործում ենք նպատակային հետևյալ հիմքերով։ Օրինակ, ձեր կատարած գնումը կամ հետվաճառքի սպասարկումն ապահովելու նպատակով ձեր հաշիվը կառավարելիս՝ մենք օգտագործում ենք այդ տվյալները մեր պայմանագրային պարտավորությունները ձեր, որպես մեր արտադրանքի գնորդի, նկատմամբ կատարելու համար: Երբ մենք տնօրինում ենք ձեր հաշիվը մեր արտադրանքին ծանոթացնելու նպատակով, մենք իրականացնում ենք մարքեթինգային գործունեություն, այդպիսով մենք օգտագործում ենք տվյալները՝ հետամուտ լինելով մեր օրինամետ բիզնես շահերին․ այն է՝ չառաջարկել ձեզ այնպիսի ապրանք, որը կստորադասի ձեր շահերը, իրավունքներն ու ազատությունները և կապահովի ձեր տվյալների պաշտպանությունը և այդպես շարունակ։

Բիզնես վերլուծություն և բարելավումներ

 • թույլ տալ մեզ կամ մեր բիզնես գործընկերներին տեղեկացնել Ձեզ ՖՄԻ արտադրանքի խթանմանն ուղղված միջոցառումներում ներգրավվելու հնարավորությունների մասին։
 • բիզնես վերլուծություն և բարեփոխումներ (ներառյալ ՖՄԻ արտադրանքները, ՖՄԻ վաճառակետերը, միջոցառումները, ՖՄԻ թվային հպման կետերը և մեր (կամ մեր մասնաճյուղերի) կողմից մեր հաճախորդներին տրամադրած տեղեկությունները:

Սրանք սովորաբար ձեր կողմից տրամադրած համալիր տվյալներն են, մեր կողմից ավտոմատ կերպով հավաքագրվող տեղեկությունները, և (եթե թույլատրվում է օրենքով), երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունները:

Մենք այդ տվյալներն օգտագործում ենք մեր օրինական գործարար շահերը հետապնդելիս՝ մեր բիզնես գործունեությունը, արտադրանքի, ՖՄԻ հպման կետերի, վաճառակետերի և միջոցառումների որակը վերլուծելու և կատարելագործելու, և այլոց ՖՄԻ արտադրանքի խթանման գործընթացում ներգրավելու նպատակով, այնպիսի մոտեցմամբ, որը չի գերակայում դիմացինի շահերի, իրավունքների և ազատությունների նկատմամբ, և ապահովում է ձեր տվյալների պաշտպանությունը։


Եթե ձեր մասին տեղեկությունների օգտագործումը վերը թվարկված իրավական հիմքերից և ոչ մեկին չի համապատասխանում, ապա նախքան ձեր տվյալները մշակելը, մենք կհայցենք ձեր համաձայնությունը (այդ մասին ձեզ հստակ հայտնի կդառնա համապատասխան իրավիճակը ծագելու դեպքում):

Որոշ դեպքերում, մենք կարող ենք օգտագործել ձեր մասին տեղեկությունները վերը չնշված եղանակներով: Նման դեպք ծագելու դեպքում՝ ձեզ լրացուցիչ կերպով կծանուցեն այդ մասին՝ օգտագործման նպատակի համապատասխան նկարագրումով։ Խնդրում ենք ծանոթանալ սույն ծանուցմանը կից ձեզ ուղարկվող յուրաքանչյուր լրացուցիչ ծանուցման բովանդակությանը։

Ու՞մ ենք մենք տրամադրում ձեր մասին տեղեկությունները և ինչ նպատակներով

Մենք կարող ենք ձեզ վերաբերվող տեղեկությունները տրամադրել.

 • ՖՄԻ մասնաճյուղերին,
 • երրորդ անձանց, որոնք ձեզ կամ ՖՄԻ մասնաճյուղերին ապրանքներ կամ ծառայություններ են մատուցում,
 • ՖՄԻ մասնաճյուղերի կողմից խստապահանջ կերպով ընտրված գործընկերներին և գովազդային ընկերություններին (այն ոլորտների ներկայացուցիչներին, որոնք կապ ունեն մեր արտադրանքի հետ կամ համապատասխանում են դրանց ոճին և իմիջին), որպեսզի նրանք կարողանան կապ հաստատել ձեզ հետ և առաջարկներ անել ձեզ համար հնարավոր հետաքրքրություն ներկայացնող ապրանքների վերաբերյալ՝ հիմք ունելով ձեր նախասիրությունները, և
 • այլ երրորդ անձանց, երբ պահանջվում կամ թույլատրված է օրենքով:

Տվյալների փոխանակում ՖՄԻ այլ մասնաճյուղերի հետ

 • Ձեր տվյալները կտրամադրվեն <<Ֆիլիպ Մորրիս ինթերնեյշնլ մենեջմենթ ՍԱ>> ընկերությանը (գրանցված Շվեյցարիայի Լոզան քաղաքում), որը հանդիսանում է ՖՄԻ մասնաճյուղերից ստացված անձնական տվյալների կենտրոնցված կառավարման կետը: <<Ֆիլիպ Մորրիս ինթերնեյշնլ մենեջմենթ ՍԱ>> ընկերությունը մշակում է ձեզ վերաբերող տեղեկությունները սույն կարգով սահմանված բոլոր նպատակներով։
 • Ձեզ վերաբերվող տեղեկությունները կարող են տրամադրվել ՖՄԻ այն մասնաճյուղին, որը պատասխանատու է ձեր բնակության երկրի սպասարկման համար (եթե դա այն մասնաճյուղը չէ, որն առաջինն է հավաքագրել այդ տեղեկությունները) սույն կարգով սահմանված բոլոր նպատակներով օգտագործման համար:
 • Ձեզ վերաբերվող տեղեկությունները կարող են տրամադրվել նաև ցանկացած այլ ՖՄԻ մասնաճյուղի, որի հետ դուք կապ եք հաստատում (օրինակ, երբ դուք ճամփորդում եք և ցանկանում եք տեղեկանալ, թե որտեղից կարող եք ձեռք բերել ՖՄԻ ապրանքներն այդ երկրում կամ ուր դիմել ՖՄԻ ապրանքների հարցում աջակցություն կամ սպասարկում ստանալու համար)՝ ձեզ առաջարկվող ծառայությունների և սպասարկման որակը բարձրացնելու նպատակով:

ՖՄԻ մասնաճյուղերի և դրանց գտնվելու վայրերի վերաբերյալ տեղեկությունները կարող եք գտնել այստեղ:

Տվյալների տրամադրումը երրորդ անձանց

 • Մենք կարող ենք ձեր մասին տեղեկությունները փոխանցել երրորդ անձանց, որոնք ՖՄԻ մասնաճյուղերին կամ ձեզ ապրանք են մատակարարում կամ ծառայություն մատուցում (ինչպիսիք են, օրինակ, խորհրդատուները, վճարային ծառայություններ մատուցողները, առաքման ծառայություն մատուցողները, մանրածախ առևտրով զբաղվողները, ապրանքի մարզիչները /քոուչերը/, տեղեկատվական ծառայություններ տրամադրողները և տարիքի ստուգման ծառայություն մատուցողները):
 • Մենք կարող ենք ձեզ վերաբերվող տեղեկատվությունը տրամադրել ՖՄԻ մասնաճյուղերի կողմից խստապահանջ կերպով ընտրված երրորդ կողմ հանդիսացող գործընկերների և գովազդատուների հետ (երբ առկա է ինչ-որ երևույթ, որը դուք մտովի կարող եք կապել մեր արտադրանքի հետ, օրինակ այն պատճառով, որ դրանք ունեն նմանատիպ կամ փոխլրացնող իմիջ, ոճ կամ գործառույթ), որպեսզի նրանք կարողանան կապ հաստատել ձեզ հետ և առաջարկներ անել ձեզ համար հնարավոր հետաքրքրություն ներկայացնող ապրանքների վերաբերյալ՝ ելնելով ձեր նախասիրություններից:
 • Մենք կարող ենք ձեզ վերաբերվող տեղեկություններ հաղորդել այլ երրորդ անձանց, օրենքով պահանջված կամ թույլատրված լինելու դեպքում, օրինակ` կարգավորող մարմիններին, պետական գերատեսչություններին, ի պատասխան իրավապահ մարմինների կամ այլ պետական կառույցների պահանջի, երբ մենք որոշում ենք, որտեղեկությունների բացահայտումն անհրաժեշտ է ֆիզիկական վտանգը կամ ֆինանսական վնասները կանխելու համար կամ կասկածելի կամ փաստացի անօրինական գործողության հետաքննության հետ կապված, և կազմակերպչական վերակազմավորման համատեքստում:

Ու՞ր կարող են ուղարկվել ձեզ վերաբերող տվյալները

Ինչպես և ցանկացած այլ միջազգային կազմակերության մասնաճյուղերը, ՖՄԻ դեպքում ևս փոխանակվում են տեղեկատվությամբ միմյանց միջև ամբողջ աշխարհում: Հետևաբար, հնարավոր է, որ տեղի ունենա ձեր անձնական տվյալները փոխանակում միջազգային մակարդակով և ձեր տվյալներն ուղարկվեն երկրից դուրս (եթե ձեր տվյալները հավաքագրվել են Եվրոպական տնտեսական միության գոտում, նշանակում է, դրանք կարող են փոխանցվել երկրից դուրս)։

Սույն ծանուցագրով սահմանված կարգով տվյալներն օգտագործելիս՝ ձեզ վերաբերող տեղեկությունները կարող են փոխանցվել ինչպես տվյալ երկրի ներսում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս, այդ թվում դեպի այնպիսի երկրներ կամ տարածքներ, որտեղ հնարավոր է չգործեն տվյալների պաշտպանության համարժեք նորմեր։

Օրինակ՝ Եվրոպական տնտեսական միության (<<ԵՏՄ>>) գոտում գործող ՖՄԻ մասնաճյուղերը կարող են անձնական տվյալները փոխանցել ԵՏՄ տիրույթից դուրս գործող ՖՄԻ մասնաճյուղերին։ Յուրաքանչյուր և բոլոր դեպքերում փոխանակումը պետք է իրականացվի․

 • <<Համապատասխանության գնահատման մասին>> Եվրահանձնաժողովի որոշման հիման վրա,
 • Համապատասխան երաշխիքների ապահովման պարագայում, ինչպես օրինակ՝ ԵՄ Տիպային պայմանագարերը, կամ
 • եթե ձեր և մեր միջև կնքված պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից ազատվելու (կամ ձեր հայցով նախնական պայմանագրային միջոցառումներ իրականացնելու) անհրաժեշտություն է ծագել կամ մեր և երրորդ անձի միջև ձեր շահերից բխող պայմանագրային հարաբերություններ են հաստատվում, ինչպիսիք են օրինակ ճամփորդության կազմակերպչական աշխատանքները։

Բոլոր դեպքերում, վերոնշյալ երկրներում կամ տարածքներում անձնական տվյալների պաշտպանության մասին գործող օրենսդրության շրջանակներում պետք է ձեռնամուխ լինել անձնական տվյալների պաշտպանության պատշաճ միջոցառումների իրականացմանը։

Ինչպե՞ս ենք մենք իրականացնում ձեր տվյալների պաշտպանությունը

Մենք գործարկում ենք տեխնիկական և անվտանգության պատշաճ մեխանիզմներ՝ մեզ մոտ պահպանվող անձնական տվյալները չլիազորված անձանց բացահայտումից, օգտագործումից, փոփոխումից կամ ոչնչացումից զերծ պահելու նպատակով։ Անհրաժեշտության դեպքում, մենք օգտվում ենք ծածկագրման կամ այլ տեխնոլոգիաներից, որոնք օգնում են ձեր տրամադրած տեղեկությունների պահպանման անվտանգությունն ապահովելու հարցում։ Մենք պահանջում ենք նաև մեր մատակարարներից խստորեն պահպանել տվյալների անվտանգության և գաղտնիության պահպանման մասով սահմանված բոլոր դրույթները։

Որքա՞ն ժամանակ է պահպանվում ձեզ վերաբերող տեղեկատվությունը

Ձեզ վերաբերող տեղեկատվության պահպանման ժամանակահատվածը կախված է նրանից, թե ինչ նպատակով է այն հավաքագրվել։ Հիշյալ նպատակն իրագործվելուց հետո ձեզ վերաբերող տվյալները կհեռացվեն բազայից։ Կախված տեղեկատվության հավաքագրման նպատակներից՝ պահպանման ժամանակահատվածը կարող է տրբեր լինել։ Հաշվի առեք, որ կան որոշակի հանգամանքներ, երբ դուք իրավասու եք պահանջել մեզնից ջնջել ձեր տվյալները։ Նաև, կան դեպքեր և մենք օրենքի ուժով պարտավոր ենք պահպանել այդ տվյալները, օրինակ հարկային կամ հաշվապահական հաշվառման նկատառումներից ելնելով։

Որպես կանոն, մեր կողմից տվյալները պահպանվում են ստորև աղյուսակում նշված չափանիշներից ելնելով․

 Տեսակը
 Նկարագիրը/ տվյալների պահպանման հիմնական չափանիշ
 • մարքեթինգային նպատակներ (այդ թվում ձեզ ուղղված մարքեթինգային հաղորդակցություն) (եթե դուք օգտվում եք թվային հպման կետերից և հասանելի եք)

Ձեր մարքեթինգային պրոֆիլում ընդգրկված տեղեկությունների մեծ մասը պահպանվում ձեզ հետ մեր մարքեթինգային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում. օրինակ, երբ դուք շարունակում եք օգտվել թվային հպման կետերից կամ արձագանքել մեր հաղորդակցություններին: Այնուամենայնիվ, ձեր մարկետինգային պրոֆիլի որոշ տարրեր, ինչպիսիք են օրինակ ձեզ հետ կապի մեջ մտնելու մեթոդների վերաբերյալ մեր գրառումները, բնականաբար, ժամանակ անց այլևս արդիական չեն լինի, ուստի, սահմանված ժամկետը (սովորաբար` 3 տարի) լրանալուն պես մենք ջնջում ենք դրանք ավտոմատ կերպով՝ համապատասխանաբար հաշվի առնլով այն նպատակները, որոնց համար հավաքագրվել է տվյալ տեղեկատվությունը:

 • մարքեթինգային նպատակներ (այդ թվում ձեզ ուղղված մարքեթինգային հաղորդակցություն) (եթե դուք դադարեցրել եք կապը մեզ հետ)

Այս սցենարը նույնն է, ինչ վերևինը, սակայն, եթե մենք ձեզ հետ տևական ժամանակահատվածում կապի մեջ չենք գտնվում (սովորաբար` 2 տարի), մենք դադարեցնում ենք մարքեթինգային հաղորդագրությունների ուղարկումը և ջնջում ենք ձեր արձագանքների պատմությունը։ Սա տեղի կունենա, օրինակ, այն դեպքում, եթե դուք ձեզ ուղարկված միջոցառման հրավերներին երբևէ չարձագանքեք, դադարեք մուտք գործել թվային հպման կետ կամ կապ չհաստատեք հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ նշված ժամանակահատվածում։ Պատճառն այն է, որ նման հանգամանքները ստիպում են մեզ եզրակացնել, որ դուք նախընտրում եք չհաղորդակցվել մեզ հետ։

 • մարքեթինգային նպատակներ (այդ թվում ձեզ ուղղված մարքեթինգային հաղորդակցություն) (եթե դուք հասանելի չեք)

Եթե դուք գրանցվել եք մարքեթինգային հաղորդակցություն ստանալու համար, սակայն տվյալները, որը մեզ տրամադրել եք չեն գործում, մենք այդ տվյալները կպահպանենք միայն որոշակի ժամանակով (6 ամիս, որպես կանոն)՝ հնարավորություն տալով ձեզ վերադառնալ և ուղղել դրանք։

 • մարքեթինգային նպատակներ (թերի գրանցումներ)

Եթե դուք նախաձեռնում եք գրանցման գործընթաց մեր տվյալների բազայում, բայց չեք ավարտում այն (օրինակ՝ անավարտ եք թողնում տարիքի հաստատման քայլը, կամ չեք ընդունում հպման կետի օգտագործողի պայմանները), ապա մենք ձեր տվյալները կպահպանենք միայն որոշակի ժամանակով (6 ամիս, որպես կանոն)՝ հնարավորություն տալով ձեզ վերադառնալ և ավարտին հասցնել գործընթացը։

 • շուկայական հետազոտություն

Եթե ձեր տվյալները մեզ մոտ արդեն այլ նպատակներով գրանցված չեն (օրինակ՝ մարքեթինգային բնույթի հաղորդակցություն, երաշխիքներ, հաճախորդների սպասարկում), և մենք օգտվում ենք հանրամատչելի աղբյուրներից ձեր մասին տեղեկատվություն ստանալու համար շուկան կամ ձեր նախասիրություններն ուսումնասիրելու նպատակով, ապա մենք ձեր տվյալները կպահպանենք կարճ ժամանակով՝ կոնկրետ շուկայական հետազոտությունն իրականացնելու համար։

 • գնումներ և երաշխիք

Եթե դուք ապրանք եք գնում, ապա մենք պահպանում ենք գործարքի մանրամասներն այնքան ժամանակ, որքան պահանջվում է վաճառքն իրականացնելու և օրենսդրական բոլոր պարտավորությունները կատարելու նպատակով (օրինակ՝ հարկային և հաշվապահական հաշվառում)։ Եթե դուք նաև գրանցվում եք սարքավորման երաշխիք ստանալու համար, ապա մենք համապատասխանաբար պահպանում ենք տվյալներն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է երաշխիքային սպասարկումն ապահովելու համար։

 • հաճախորդների սպասարկում

Եթե դուք դիմում եք հաճախորդների սպասարկման կենտրոն, մենք արձանագրում ենք խնդիրը (այդ թվում ձեր կողմից ստացված հարցման մանրամասները և մեր պատասխանը) և պահպանում ենք այնքան ժամանակ, որքան պահանջվում է մեր հարաբերությունները պահպանելու համար․ օրինակ, եթե դուք դիմում եք երաշխիքի շրջանակներում սարքը փոխարինելու համար կամ վերջերս որևէ այլ բնույթի հարցում եք կատարել, որն ընթացքի մեջ է։ Ժամանակավոր գրանցումները (օրինակ՝ հեռախոսազանգի ավտոմատ ձայնագրությունը, որտեղ դուք խնդրում եք միացնել ձեզ վաճառակետի հետ), կարող են պահպանվել միայն կարճ ժամանակով, քանի դեռ առավել երկարատև և հիմնական գրանցումներ չեն կատարվել։

 • համակարգի աուդիտ լոգեր

Համակարգի աուդիտ լոգերը որպես կանոն պահպանվում են ընդամենը մի քանի ամիս։

 • բիզնեսի վերլուծություն

Բիզնեսի վերլուծական տվյալները որպես կանոն հավաքագրվում են ավտոմատ կերպով, երբ դուք օգտվում եք ՖՄԻ հպման կետերից, և դրանից կարճ անց ընդհանրացվում և ամփոփվում են։

Ի՞նչ իրավունքներ և ընտրության տարբերակներ դուք ունեք

Մեզ մոտ պահվող ձեր անձնական տվյալների հետ կապված դուք կարող եք օգտվել ստորև նշված իրավունքներից մասամբ կամ ամբողջապես.

 • դիմել մեզ նշված տվյալներին հասանելիություն ստանալու համար,
 • դիմել մեզ տվյալները ճշգրտելու, թարմացնելու կամ ջնջելու համար,
 • դիմել մեզ տվյալների օգտագործումը մեր կողմից որոշ իրավիճակներում սահմանափակելու խնդրանքով,
 • որոշ իրավիճակներում առարկել մեր կողմից տվյալների օգտագործման հարցում,
 • չեղարկել ձեր տվյալների օգտագործման վերաբերյալ մեզ տրված համաձայնությունը,
 • տվյալների տեղափոխելիությունը, որոշ հանգամանքների բերումով,
 • հրաժարվել ձեր տվյալները ուղիղ մարքեթինգային նպատակներով օգտագործումից, և
 • բողոքարկել տվյալների օգտագործման դեմ ձեր երկրի պատկան գերատեսչությունում (եթե այդպիսինն առկա է)։

Մենք առաջարկում ենք ձեզ դյուրին եղանակներ հիշյալ իրավունքներից օգտվելու համար, ինչպիսիք են <<բաժանորդագրությունից>> հրաժարման հղումները կամ ձեզ ուղարկվող հաղորդագրություններում նշում ենք մեզ հետ կապ հաստատելու տվյալները։

Որոշ բջջային հավելվածներ, որոնք մենք առաջարկում ենք, կարող են ուղարկել ձեզ նաև <<push>> գովազդային հաղորդագրություններ, օրինակ՝ նոր ապրանքատեսակների կամ ծառայությունների մասին։ Դուք կարող եք ապակտիվացնել նման հաղորդագրությունները ձեր բջջայինի կարգավորումների միջոցով։

Իրավունքները, որոնցից դուք կարող եք օգտվել, կախված են ձեր բնակության երկրի օրենսդրությունից։ Եթե դուք բնակվում եք Եվրոպական տնտեսական գոտում, ապա ձեզ շնորհվում են ստորև նշված աղյուսակում սահմանված իրավունքները։ Իսկ եթե բնակվում եք նշված գոտուց դուրս, ապա դուք կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ (տես սույն ծանուցման կարգի <<Ու՞մ պետք է դիմել հարցերի դեպքում>> հոդվածը) ավելին իմանալու համար։

Իրավունք մեզ մոտ պահպանվող ձեր տվյալների նկատմամբ
Մանրամասներ (ծանոթություն․ նշված բոլոր իրավունքների դեպքում գործում են օրենսդրական որոշակի սահմանափակումներ)
 • դիմել մեզ տվյալներին հասանելիություն ստանալու համար

Սա հաստատում է

 • արդյոք մենք մշակում ենք ձեզ վերաբերղ տեղեկությունները,
 • մեր անունն ու մեզ հետ կապ հաստատելու տվյալները,
 • տվյալները մշակելու նպատակը,
 • հետաքրքրող տեղեկությունների տեսակները,
 • անձանց խմբերը, ում հետ մենք կիսում ենք տեղեկությունները, իսկ այն դեպքերում, երբ տվյալ անձը գտնվում է ԵՏՄ-ից դուրս և չի օգտվում <<Համապատասխանության գնահատման մասին>> Եվրահանձնաժողովի որոշման առավելություններից, պետք է գործարկվեն տվյալների պաշտպանության պատշաճ մեխանիզմներ։
 • (առկայության դեպքում) տեղեկությունների աղբյուրը, եթե տեղեկատվությունն անձամբ ձեզնից չի հավաքագրվել։
 • (այնքանով, որքանով որ մեր կողմից կիրառելի է, ինչի վրա մենք ձեր ուշադրությունը կհրավիրենք) ավտոմատ որոշումների կայացման մեխանիզմի առկայությունը, այդ թվում նկարագրի կազմման /փրոֆայլինգի/ համար, որը կարող է ձեր դեպքում հանգեցնել իրավական հետևանքների կամ համանման ձևով լուրջ վնաս հասցնել ձեզ, և տեղեկատվության տրամաբանության վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկատվության մշակումից բխող հնարավոր հետևանքները և կարևորությունը․ և
 • տեղեկությունների պահպանման ժամկետների որոշման չափանիշները։

Ձեր դիմումի հիման վրա, մենք կտրամադրենք մեր կողմից օգտագործվող ձեզ վերաբերող տեղեկությունների օրինակը (պայմանով, որ մեր այդ գործողությունը որևէ ձևով չի անդրադառնա այլ անձանց իրավունքների և ազատությունների վրա)։

 • դիմել մեզ տվյալները ճշգրտելու և թարմացնելու համար

Այս դրույթը կիրառելի է, եթե մեզ մոտ պահպանվող տեղեկությունները ճշգրիտ կամ լիարժե չեն։

 • դիմել մեզ տվյալները ջնջելու համար

Այս իրավունքը գործում է, եթե․

 • մեր կողմից պահպանվող տեղեկություններն այլևս իրենց նպատակին չեն ծառայում,
 • մենք օգտագործում ենք տվյալները ձեր համաձայնությունը ստանալու պարագայում, և դուք չեղարկել եք այդ համաձայնությունը (այս դեպքում, մենք կհիշենք, որ այլևս չպետք է կապ հաստատենք ձեզ հետ, եթե իհարկե դուք ցանկություն չեք արտահայտել, որպեսզի մենք ջնջենք ձեր բոլոր տվյալները, ինչը մենք պարտավոր ենք հարգել և բավարարել),
 • ստացված տեղեկությունները մենք ծառայեցնում ենք օրինական շահերին, և մեր դիրքորոշումն է, որ եթե ձեր կողմից առարկություններ կան, ապա այդ շահերը տվյալների օգտագործումը շարունակելու իմաստով չենք կարող գերակա լինել։
 • տեղեկությունները ստացվել կամ օգտագործվել են ոչ օրինական ճանապարհով, կամ

օրենքից բխող պարտավորությունը կատարելու նպատակով։

 • դիմել մեզ  տվյալների մշակումը սահմանափակելու նպատակով

Այս իրավունքը ծագում է ժամանակովոր՝ ձեր դեպքի գնահատման արդյունքում, եթե․

 • կասկածներ ունեք մեր կողմից օգտագործվող տեղեկությունների ճշգրիտ լինելու հարցում, կամ
 • առարկություններ եք ներկայացրել մեր կողմից օրինական նպատակներով տեղեկատվությունն օգտագործվելու հարցում․

  (եթե վերոթվարկյալ հիմքերով դուք օգտվել եք ձեր այս իրավունքից, մենք պետք է տեղեկացնենք ձեր տեղեկատվության օգտագործումը վերսկսելուց առաջ).

  Այս իրավունքը ծագում է նաև, եթե․

 • տվյալների օգտագործումը մեր կողմից օրինական չէ, և դուք առարկում եք, որպեսզի մենք հեռացնենք տվյալները մեր համակարգից, կամ

մենք այլևս չունենք տվյալների կարիքը, սակայն ձեզ դա անհրաժեշտ է դատական վարույթ սկսելու համար։

 • առարկել մեր կողմից տվյալների մշակմանը

Այս դեպքում ձեզ համար ծագում են երկու իրավունքներ․

 • եթե մենք օգտագործում ենք ձեր մասին տեղեկությունները ուղիղ մարքեթինգի նպատակներով, ապա դուք կարող եք <<հրաժարվել>> (առանց որևէ հիմնավորում ներկայացնոլու), և մենք պետք է կատարենք ձեր խնդրանքը, և
 • եթե մենք օգտագործում ենք ձեր մասին տեղեկությունները ուղիղ մարքեթինգից բացի որևէ այլ օրինական նպատակներով, ապա դուք իրավունք ունեք առարկել դրա դեմ՝ հստակ հիմնավորելով ձեր իրավիճակն ու դիրքորոշումը, իսկ մենք ձեր առարկությունը հաշվի կառնենք ։

 

 • չեղարկել ձեր տվյալների օգտագործման վերաբերյալ մեզ տրված համաձայնությունը

Այս իրավունքը ծագում է այն դեպքում, եթե տեղեկությունների օգտագործման համար որպես իրավական հիմք պահանջվում է ձեր համաձայնությունը։ Նման դեպքերը հստակ են լինում կոնկրետ իրավիճակում։

 • տվյալների տեղափոխելիություն

Եթե:

 • դուք մեզ տվյալներ եք տրամադրել, և
 • մենք օգտագործում ենք այդ տվյալները ավտոմատ եղանակներով, ձեզնից ձեռք բերված համաձայնության կամ ձեր նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների կատարման հիմքով,

ապա դուք իրավունք ունեք հետ ստանալ մեզնից ձեր տվյալները ընդհանուր ձևաչափով, ինչպես նաև իրավունք պահանջելու փոխանցել տվյալները այլ մեկին, եթե այդ անելը մեզ համար տեխնիկապես հնարավոր է։

 • բողոքարկել տվյալների օգտագործման դեմ ձեր երկրի պատկան գերատեսչությունում

Եվրոպական տնտեսական գոտու յուրաքանչյուր անդամ-երկիր պետք է ներկայացնի մեկ կամ ավելի պետական գերատոսչության անվանումը, որոնք պետք է ապահովեն այս նպատակի իրագործումը։

Ստորև կարող եք գտնել նրանց կոնտակտային տվյալները․

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Լրացուցիչ դրւյթներ կոնկրետ երկրների դեպքում

Կախված նրանից, թե որ երկրում եք դուք գտնվում, դուք կարող եք օգտվել մի շարք լրացուցիչ իրավունքներից։

 • Եթե դուք գտնվում եք Ֆրանսիայում, դուք իրավունք իրավունք ունեք տալու մեզ ցուցումներ, թե ինչպես վարվել ձեր մահից հետո մեզ մոտ պահվող ձեր տվյալների հետ (մասնավորապես՝ պետք է արդյոք մենք պահպանենք, թե պետք է ջնջենք դրանք, և թե արդյոք այլ անձանց թույլ տրվելու է տեսնել այդ տվյալները)։ Դուք կարող եք.

(Ա) ընդհանուր հրահանգ տալ Ֆրանսիայում տվյալների պաշտպանության վերահսկողության մարմնի (որը կոչվում է <<CNIL>>) կողմից լիազորված թվային ծառայություններ մատուցողին, կամ

(Ա) տալ մեզ հատուկ ցուցումներ, որոնք վերաբերում են միայն մեր կողմից օգտագործվող ձեր տվյալներին։

Ձեր ցուցումներից կարող է հետևել, որ մենք փոխանցենք ձեր տեղեկությունները որևէ երրորդ անձի (սակայն, այն դեպքերում, երբ տեղեկատվությունը վերաբերում է նաև այլ անձանց, մենք պարտավոր ենք հարգել նաև տվյալների գաղտնիության պահպանման նրանց իրավունքները, հետևապես նման ցուցումն իրականացնելը մեր կողմից կլինի անհնարին)։ Դուք կարող եք լիազորել որևէ անձի, ով կհետևի ձեր տված հրահանգների կատարմանը։ Եթե դուք օգտվելով այդ իրավունքից այլ անձի չեք լիազորել, ապա ձեր մահից հետո ձեր տվյալների կառավարման նկատմամբ իրավունքը փոխանցվում է ձեր ժառանգորդներին /իրավահաջորդներին (եթե ձեր հրահանգների մեջ դուք որևէ այլ բան չեք նախատեսել)․

 1. ձեր գույքի կառավարման նկատառումներից ելնելով (որի դեպքում ձեր ժառանգորդները/ իրավահաջորդները կկարողանան ձեր գույքի կառավարման տեսանկյունից օգտակար համարվող տեղեկատվությունը բացահայտելու և ստանալու նպատակով հասանելիություն ձեռք բերել ձեզ վերաբերող տեղեկություններին, ներառյալ ցանկացած թվային ապրանքներին կամ տվյալներին, որոնք կարող են համարվել ընտանեկան պատմություն, որը ենթակա է փոխանցման ձեր ժառանգներին)․ և
 2. ապահովել, որպեսզի կողմերը, որոնք օգագործում են ձեզ վերաբերող տեղեկությունները, հաշվի առնեն ձեր մահվան հանգամանքը (ինչպես օրինակ՝ ձեր հաշվի փակումը, և ձեզ վերաբերող տեղեկություններն օգտագործելու կամ թարմացնելու սահմանափակումը)։

Դուք կարող եք ցանկացած պահի փոփոխել կամ հրաժարվել ձեր ցուցումներից։ Ձեր մահից հետո ձեզ վերաբերող տեղեկատվության հետ վարվելակարգի մասին կարող եք իմանալ ավելին՝ ընթերցելով 1978թ․ հունվարի 6-ի <<78-17>> օրենքի <<40-1>> հոդվածը։ Ձեր մահվան փաստի ծագմամբ՝ դուք, որպես այդպիսին, կդադարեք օգագործել ձեր հաշիվը, և մենք համաձայն տվյալների պահպանման մեր քաղաքականության կհեռացնենք ձեր տվյալները մեր բազայից (մանրամասների համար տես <<Որքա՞ն ժամանակ է պահպանվում ձեզ վերաբերող տեղեկատվությունը>> բաժինը)։

Ու՞մ դիմել հարցերի դեպքում

Հարցերի դեպքում կամ ձեր որևէ իրավունքը իրացնելու ցանկության դեպքում, դուք կարող եք այցելել ՖՄԻ համապատասխան մասնաճյուղ, և տվյալների պաշտպանության պատասխանատուին, եթե այդպիսինը կա, այստեղ։ Կոնտակտային տվյալները նաև նշվում են ՖՄԻ մասնաճյուղի կողմից ձեզ ուղարկվող ցանկացած հաղորդագրության մեջ։

Եթե ձեր երկրում գործում է տեղեկատվության պաշտպանության հարցերով հատուկ գերատեսչություն, ապա դուք ունեք իրավունք դիմելու տվյալ մարմնին ցանկացած հարցով կամ մտահոգությամբ: Եթե համապատասխան ՖՄԻ մասնաճյուղը չի կարողանում լուծել ձեր խնդիրը կամ մտահոգությունը, ապա դուք իրավասու եք պաշտպանելու ձեր իրավունքները դատական կարգով:

Կարգի փոփոխումը

Մենք պարբերաբար կարող ենք փոփոխել սույն կարգի դրույթները (և տվյալների գաղտնիության պահպանման ցանկացած այլ լրացուցիչ ծանուցումները)։ Օրենքով պահանջվելու դեպքում, մենք ձեզ կտեղեկացնենք այդ փոփոխությունների մասին։

Վերջին խմբագրումը՝ 27 մարտի 2018թ.։ Փաստաթղթի նախորդ տարբերակները կարող եք գտնել այստեղ։