Philip Morris International - Återförsäljare

Vilka är vi?

Vi är en del av Philip Morris International. Våra uppgifter (namn, adress etc.) har lämnats till dig vid ett separat tillfälle i samband med att vi inhämtade information om dig, till exempel genom ett meddelande i en applikation eller på en hemsida, i ett e-mail eller i ett kontrakt mellan oss, innehållande en länk till detta meddelande.

 • PMI: Philip Morris International, en ledande internationell tobakskoncern. Vi består av ett antal företag och dotterbolag.
 • PMI bolag: Varje företag i Philip Morris International-koncernen är ett “PMI-bolag”. “Vi” (eller “oss” eller “vår”) syftar på det PMI-bolag som först samlade in information om dig.
 • PMI produkt: syftar på en av våra produkter eller ett annat PMI-bolags produkter.

Hur samlar vi in information om dig?

Informationen som vi har kan ha samlats in på flera sätt.

 • Du kan ha lämnat informationen direkt till oss (till exempel när du skrivit på ett kontrakt, fyllt i ett formulär eller ringt till oss).
 • Vi kan ha samlat in informationen automatiskt (till exempel när du använder en PMI-app eller en besöker en hemsida).
 • Vi kan ha inhämtat informationen från tredje part (till exempel offentligt tillgänglig information på sociala medier, såsom Facebook och Twitter).

I detta dataskyddsmeddelande hänvisar vi till alla metoder som du är i kontakt med oss genom som ”PMI-kontaktställen. PMI-kontaktställen kan vara såväl fysiska (till exempel PMI-kontor, försäljningsställen och events) som digitala (till exempel mailkommunikation, appar och hemsidor).

Vi samlar in information som du tillhandahåller oss direkt. Vanligtvis sker detta när du:

 • registrerar dig som medlem i våra databaser (detta kan till exempel ske i person, via en app eller online);
 • handlar med eller ger råd om PMI-produkter och tjänster, till exempel på ett försäljningsställe;
 • ingår ett avtal med oss om att sälja, marknadsföra eller distribuera PMI-produkter (eller att stöda av sådana aktiviteter);
 • laddar ner eller använder ett digitalt PMI-kontaktställe (till exempel en app eller en hemsida);
 • kontaktar oss via ett PMI-kontaktställe eller genom e-mail, sociala medier eller telefon;
 • registrerar en elektronisk enhet hos oss;
 • skriver in en konsument som medlem i våra databaser;
 • prenumererar på en PMI-panelportal;
 • registrerar dig för att ta emot pressmeddelanden, e-mailuppdateringar och marknadskommunikation;
 • deltar i PMI-undersökningar eller, där det enligt lag är tillåtet, i tävlingar och kampanjer anordnade av PMI; eller
 • besöker våra kontor eller deltar på ett event som ett PMI-bolag har anordnat.

Vi samlar in information om dig automatiskt. Vanligtvis sker detta när du:

 • besöker våra kontor (till exempel genom videoinspelning (CCTV) och besöksloggar);
 • arbetar på eller besöker ett försäljningsställe som säljer PMI-produkter (till exempel genom att samla in data vid kassan eller genom sensorer i på försäljningsstället som kopplar upp sig mot mobilteknologi);
 • besöker ett event som ett PMI-bolag har anordnat (till exempel genom inköp eller försäljningar på eventet) eller genom sensorer på eventet som kopplar upp sig mot mobilteknologi;
 • kommunicerar med oss (till exempel genom ett PMI-kontaktställe eller sociala medier);
 • använder PMI-kontaktställen (till exempel genom spårningsfunktioner i appar eller på hemsidor); eller
 • gör publika inlägg på sociala medier som vi följer (bland annat för att förstå den allmänna opinionen eller för att besvara förfrågningar rörarande PMI-produkter).

Vi samlar också in information om dig automatiskt genom användandet av cookies och liknande spårningstekniker på digitala PMI-kontaktställen. De specifika cookies och tekniker som används beror på vilket PMI-kontaktställe det är fråga om. För att läsa mer om cookies (inklusive Google analytics-cookies) och liknande tekniker som används på ett kontaktställe, inklusive hur du kan acceptera eller neka cookies, vänligen se cookies-villkoren som finns tillgängliga på respektive kontaktställe.

När det är tillåtet enligt lag kan vi komma att samla in information om dig från tredje part. Detta inkluderar information som delas mellan PMI-bolag, offentlig profilinformation (såsom dina preferenser och intressen) på sociala medier (såsom LinkedIn, Facebook och Twitter), och marknadsföringslistor som vi förvärvat från externa marknadsföringsbyråer.

Vi kan också komma att samla in information i andra sammanhang som du kommer att uppmärksammas på i samband med att det görs.

Vilken information om dig samlar vi in?

Vi samlar in olika slags information om dig:

 • information som är nödvändig för att hantera och administrera vårt affärsförhållande med dig, din arbetsgivare eller din representant
 • information som är nödvändig för att handla med, eller ge rådgivning om, produkter eller tjänster från PMI (till exempel för att hantera beställningar)
 • information som är nödvändigt för att tillhandahålla service för produkter eller tjänster från PMI, eller för att tillhandahålla garantitjänster
 • information om vad du gör i din verksamhet som rör våra konsumenter, PMI-produkter eller oss (till exempel skrivit in en konsument som medlem i våra databaser, utförandet av garantitjänster, skyltande av PMI-produkter och försäljningsmaterial etc.)
 • information som du ger till oss i kontrakt, formulär eller undersökningar eller vid interaktioner på digitala kontaktställen
 • information om dina besök på våra kontor, försäljningsställen och events
 • information som du ger till oss i samband med kontakter (såsom samtal och e-mails etc.) du har med våra callcenters
 • information om dina preferenser och intressen
 • information som är nödvändig för att verifiera din ålder, identitet och, om tillämpligt, behörighet att agera åt din arbetsgivare

Information som vi samlar in direkt från dig kommer att framgå av det sammanhang där du lämnar den. Till exempel:

 • om du beställer en produkt genom ett PMI-kontaktställe kommer du att uppge namn, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter och de produkter du har valt så att vi kan hantera beställningen;
 • om vi har ett distributionsförhållande kommer du att uppge namn, kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter så att vi kan hantera affärsförhållandet med dig eller din arbetsgivare och fullgöra vårt kontrakt med dig eller din arbetsgivare;
 • du kan tillhandahålla information om dina preferenser på produkter och intressen så att vi kan erbjuda dig produkter och tjänster som kommer att intressera dig;
 • vi kan inhämta information som gör det möjligt att verifiera din ålder, till exempel kopior av identitetshandlingar eller en ansiktsbild;
 • du kan ha skickat fotografier på hur du har skyltat PMI-produkter och försäljningsmaterial;
 • du kan ha besvarat textmeddelanden;
 • du kan ha skrivit in en konsument som medlem i vår databas, till exempel för att vi ska kunna utföra garantitjänster.

Information som vi har samlat in automatiskt kommer vanligtvis att handla om:

 • uppgifter om ditt besök eller samtal (såsom tidpunkt och längd);
 • i våra kontor, på ett försäljningsställe eller vid ett event (inklusive områden i dess omedelbara närhet), information om hur ofta du besöker, vilka områden du besöker och hur länge samt vilka inköp du gör;
 • ditt användande av digitala PMI-kontaktställen (såsom vilka sidor du besöker, från vilken sida du kom och vilken sida du gick till när du lämnade, vilka söktermer som användes och vilka länkar som klickades på inom kontaktstället); samt
 • din elektroniska enhet (såsom din IP-adress eller andra identifieringsdata, platsdata och information om eventuella cookies som vi lagrar på din elektroniska enhet).

Information som vi samlar in från tredjeparter kommer vanligtvis bestå av publikt tillgänglig information (såsom preferenser och intressen), till exempel publika poster på sociala medier.

I vilka syften behandlar vi information om dig och på vilken rättslig grund?

I detta avsnitt beskriver vi i vilka syften som vi använder personlig information. Det här är dock ett internationellt dokument, och i länder där lagen begränsar eller förbjuder vissa aktiviteter som beskrivs i detta meddelande, kommer vi inte att använda information om dig i dessa syften.

Med förbehåll för det ovanstående använder vi information om dig i följande syften:

 • För fullgöra lagstadgade skyldigheter, såsom att verifiera din ålder, identitet och ställning som detaljhandlare, vidta ”know your supplier”-kontroller samt hantera avtalsförhållandet med dig eller din arbetsgivare
 • Rättslig efterlevnad, såsom att lagra och använda dina handlingar i händelse av eventuella tvister, för att kunna få råd från rättsliga ombud och andra rådgivare
 • För att kunna sälja våra produkter till dig, inklusive hanteringen av dina beställningar och betalningar
 • För att tillhandahålla försäljningsrelaterade tjänster till dig, inklusive för att hantera förfrågningar och önskemål samt för att kunna tillhandahålla garantitjänster
 • För att informera dig om uppdateringar, kampanjer, events och hantera relaterade aspekter av vårt affärsförhållande, inklusive administrationen av lojalitetsprogram, att hjälpa dig att hjälpa vuxna konsumenter med deras konton och (när tillåtet enligt lag) lojalitetsprogram, produktförbättringar, marknadsundersökningar, utvecklandet av marknadsföringsstrategier, administrationen av marknadskampanjer och för att anpassa dina upplevelser vid försäljningsställen som säljer PMI-produkter och vid events
 • För att registrera vuxna konsumenter i vår databas, till exempel för att marknadsföra våra produkter
 • Som stöd för ovanstående syften, inklusive för att administrera ditt eller din arbetsgivares konto så att du kan använda PMI-kontaktställen och, om tillämpligt, att sälja, marknadsföra eller distribuera PMI-produkter (eller stöda sådana aktiviteter), för att kommunicera med dig, anpassa dina upplevelser av PMI-kontaktställen, administration och felsökning, allmän dokumentering och för att hantera din tillgång till system som vi har beviljat dig åtkomst till
 • För att kunna göra affärsanalyser och förbättringar, inklusive förbättringar av PMI-produkter, kontor, processer, försäljningsställen och events samt informationen som vi (eller våra koncernbolag) ger våra kunder och leverantörer
 • För att vi eller våra affärspartners ska kunna informerar dig om potentiella möjligheter att bli involverad i marknadsföringen av PMI-produkter
 • I andra syften som vi kommer att informera dig om, eller som framgår av sammahanget vid tidpunkten då informationen samlas in

  Den rättsliga grunden för vår behandling av information om dig är en av de följande (vilket vi förklarar mer utförligt i ”läs mer”-avsnittet):

 • efterlevnad av rättsliga skyldigheter som vi är föremål för;
 • fullgörandet av ett kontrakt som du är part till;
 • ett legitimt affärsintresse som inte är underställt ditt intresse av att skydda informationen;
 • när inget av de ovanstående skälen är tillämpligt, ditt samtycke (vilket vi kommer att inhämta innan vi behandlar informationen).

Syftena för vilka vi samlar in information för dig tillsammans med metoderna för insamling och den rättsliga grunden för behandling är:

Syfte
 Metod för insamling och rättslig grund för behandling

Efterlevnad av rättsliga skyldigheter

 • verifiering av din ålder, identitet och ställning som detaljhandlare
 • akatt- och bokföringsskyldigheter
 • handelssanktioner
 • bakgrundskontroller
 • hälso- och säkerhetshantering
 • lagstadgade uppgiftsskyldigheter
 • intressekonflikter
 • förvaring av kontrakt och relaterade dokument i vilka du refereras till
 • undersökningar av rapporterade anklagelser om missförhållanden

Den här informationen tillhandahålls vanligtvis direkt av dig.

Vi använder den eftersom det är en rättslig skyldighet för oss att enbart handla med vuxna och för att bedriva vår verksamhet på ett rättsenligt sätt (inklusive i relation till bolags- och skatterättsliga skyldigheter), hålla bokföring och skattedokumentation, efterfölja handelssanktioner, efterleva hälso- och säkerhetslagstiftning (vilken kan inkludera dokumentering av incidenter), skriva rapporter, besvara en begäran om information från behöriga myndigheter och hantera intressekonflikter, eller i länder där det inte finns någon sådan rättslig skyldighet eftersom vi har ett legitimt affärsintresse av att endast göra affärer med vuxna och bedriva vår verksamhet i enlighet med god affärssed, som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda information om dig.

Försäljning av våra produkter

 • fullgörande av dina beställningar (inklusive att skicka kvitton)
 • hantering av dina betalningar
 • tillhandahållande av garantitjänster

Den här informationen tillhandahålls vanligtvis direkt av dig eller av din arbetsgivare (typiskt sett namn, position, adress, e-mailadress, betalningsinformation och korrespondens).

Vi använder den för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig eller din arbetsgivare som köpare av våra produkter.

Tillhandahålla försäljningsrelaterade tjänster

 • hantering av förfrågningar och önskemål
 • kommunicera med dig
 • allmän administration och felsökning
 • administration av lojalitetsprogram
 • relationshanteringen

Den här informationen tillhandahålls vanligtvis av dig direkt eller via din arbetsgivare.

Vi använder den eftersom att vi har ett legitimt affärsintresse i att tillhandahålla försäljningsrelaterad service till dig eller din arbetsgivare som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda informationen om dig.

Affärsfrämjande och relationshantering (när tillåtet enligt lag)

 • informera dig om relevanta uppdateringar, kampanjer och events
 • hantera vårt affärsförhållande
 • registrering av vuxna kunder i våra databaser.
 • hjälpa dig att hjälpa vuxna konsumenter med deras konton
 • förstå dina preferenser (såsom vilka produkter eller events som kan intressera dig eller kan anpassas bättre efter dina behov)
 • administration av loajlitetsprogram
 • bjuda in dig till att delta i, och administrera, enkäter eller marknadsundersökninga
 • marknadsundersökningar
 • utveckla marknadsstrategier
 • administration av marknadsföringskampanjer.
 • anpassning av dina upplevelser av PMI-kontaktställen (till exempel för att personanpassa dina besök med hälsningar och förslag som kan intressera dig)

Det här kommer vanligtvis att vara en kombination av information som du tillhandahåller oss (till exempel ditt namn samt kontakt- sociala medier-uppgifter), information som vi samlar in automatiskt (till exempel, genom tekniker för att övervaka användningen av PMI-kontaktställen) och, när det är tillåtet enligt lag, information som vi inhämtar från tredje part (så som publika poster på sociala medier).

Vi använder den eftersom att vi har ett legitimt affärsintresse i att hantera vår relation och informera dig om vår verksamhet, produkter och events, sköta PMI-kontaktställen och anpassa dina upplevelser på sätt som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda informationen om dig.

Affärsfrämjande och relationshantering (när tillåtet enligt lag)

 • tillhandahålla dig information om, och hantera, PMI-bolag, deras kampanjer, produkter och tjänster, försäljningsställen, events och regleringen av tobaksprodukter samt för att utveckla och förbättra verktygen för att eftersträva dessa syften.

Det här kommer vanligtvis att vara en kombination av information som du tillhandahåller oss (till exempel ditt namn samt kontakt- och sociala medier-uppgifter), information som vi samlar in automatiskt (till exempel, genom cookies och liknande tekniker) och, när det är tillåtet enligt lag, information som vi inhämtar från tredje part (såsom publika poster på sociala medier).

Vi använder den eftersom att vi har ett legitimt affärsintresse i att informera dig om dessa saker, som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda informationen om dig.

I vissa länder, där det krävs enligt lag, kommer vi att skicka sådant material elektroniskt endast med ditt samtycke.

Hantering av affärsverksamheten

 • allmän organisationsstyrning och dokumentföring
 • hantering av återförsäljare (från kontraktering till upphörande)
 • administration och registrering av besök
 • administration och anordnande av events, utbildningar och compliance-program
 • kommunikation med anledning av vår relation till dig eller din arbetsgivare, inklusive hanteringen av dina frågor och önskemål.
 • utveckling, implementering, drift och underhåll av IT-system
 • upprätthålla säkerheten hos system, utrustning och byggnader
 • driften av kontaktdatabaser och samarbetsverktyg
 • upprätthålla en säker arbetsmiljö
 • upprätthålla säkerheten för PMI-bolags personal, deras kunder, besökare, leverantörer besökare samt deras respektive egendom

Den här informationen tillhandahålls vanligtvis direkt av dig eller via din arbetsgivare.

Vi använder den eftersom att vi har ett legitimt affärsintresse i att bedriva vår verksamhet, hantera vår relation med dig eller din arbetsgivare samt att upprätta hålla säkerheten och integriteten i våra byggnader och IT-system, som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att begränsa användningen av information om dig.

Säkerhet och övervakning av systemen

 • autentisering och åtkomstskontroller och loggar, när det är tillämpligt
 • övervakning av system, elektroniska enheter, -internet och e-mail tillhörande PMI till vilka du har beviljats tillgång
 • övervakning av tillträdet till PMI:s lokaler, leveranser till PMI-bolag och säkerhetsrelaterade procedurer i våra lokaler

Den här informationen samlas in automatiskt på olika sätt, så som automatiserade system och utrustning för övervakning och CCTV-inspelning samt inspelning av vissa telefonsamtal i våra lokaler.

Vi använder den eftersom vi har ett legitimt affärsintresse i att säkerställa konfidentialitet, integritet och säkerhet i vår fysiska och digitala infrastruktur och i våra lokaler, som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda informationen om dig

Som stöd för alla de ovanstående syftena

 • administration av dina konton
 • möjliggöra användandet av PMI-kontaktställen (till exempel, genom låta dig förbli inloggad i delar av ett kontaktställe som är reserverat för autentiserade användare, administrera dina språkinställningar och koppla din kundvagn till dig)
 • kommunicera med dig
 • förbättra dina upplevelser, såsom att föreslå produkter som kan passa dig (till exempel baserat på tidigare beställningar)
 • administration och felsökningar

Det här kommer vanligtvis att vara en kombination av information som du tillhandahåller oss (till exempel ditt namn och lösenord eller liknande) och information som vi samlar in automatiskt (till exempel information om din elektroniska enhet samt cookies och liknande spårningstekniker).

Vi använder den på grunder som motsvarar syftet till funktionen som stöds. När vi, till exempel, administrerar ditt konto för att hantera en försäljning eller tillhandahålla efterservice använder vi informationen för fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser till dig som köpare av våra produkter; när vi administrerar ditt konto för att uppdatera dig om våra produkter eller föreslår beställningar som kan passa dig så stödjer vi vår affärsutveckling och använder informationen eftersom att vi har ett legitimt affärsintresse i att marknadsföra våra produkter som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda information om dig, och så vidare.

Affärsanalyser och förbättringar

 • tillåter oss och våra affärspartners att informera dig om potentiella möjligheter att involveras i marknadsföringen av PMI-produkter
 • för affärsanalyser och förbättringar (inklusive sådana av PMI-produkter, system, processer, kontor, försäljningsställen, utbildningar, events, digitala PMI-kontaktställen och informationen som vi (eller våra koncernbolag) ger dig, din arbetsgivare eller våra kunder)

Det här kommer vanligtvis att vara en kombination av information som du tillhandahåller oss, information som vi samlar in automatiskt och, när det är tillåtet enligt lag, information vi samlar in från tredje part.

Vi använder den eftersom vi har ett legitimt affärsintresse i att analysera och förbättra våra affärsprestationer, våra produkter, system, processer, kontor, försäljningsställen, utbildningar, events, PMI-kontaktställen och informationen vi tillhandahåller samt att bjuda in andra att involveras i marknadsföringen av PMI-produkter, som inte är underställt dina intressen, rättigheter och friheter att skydda information om dig.

När vi inte baserar vår användning av informationen om dig på någon av ovanstående rättsliga grunder kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar informationen (dessa fall kommer att framgå av omständigheterna).

I vissa fall kan vi komma att använda information om dig på sätt som inte har beskrivits ovan. När detta är fallet kommer vi att tillhandahålla ett kompletterande dataskyddsmedelande som förklarar användningen. Eventuella kompletterande meddelanden ska läsas i samband med detta meddelande.

Vilka vi delar din information med och i vilka syften?

Vi kan komma att dela information om dig med:

 • PMI-bolag;
 • tredje part som tillhandahåller PMI-bolag eller dig med produkter eller tjänster (såsom professionella rådgivare, tillhandahållare av betalsystem, leverantörer, revisorer och tillhandahållare av informationstjänster);
 • PMI-bolagens noggrant utvalda affärspartners och annonsörer (på områden kopplade till våra produkter eller förenliga med dessa) så att de kan kontakta dig med erbjudande som de tror kan intressera dig i enlighet med dina preferenser för handelsprogram, utbildning och utbildningsmaterial; och
 • annan tredje part när det är tillåtet eller krävs enligt lag (så som tillsynsmyndigheter, statliga departement och professionella rådgivare).
 • Information om dig kommer att delas med Philip Morris International Management SA (baserade i Lausanne, Schweiz), vilket är platsen för den centrala administrationen för behandling av personuppgifter för PMI-bolagen. Information om dig kan också komma att delas med Philip Morris International IT-service Centre Sàrl (baserade i Lausanne, Schweiz) såsom teknikleverantör till PMI-bolag. Philip Morris International Management SA och, i den utsträckningen de har tillgång, Philip Morris International IT-service Centre Sàrl behandlar information om dig i enlighet med syftena som beskrivs i detta meddelande.
 • Information om dig kan komma att delas med det PMI-bolag som är ansvarigt för det land du arbetar i (om det inte var det PMI-bolaget som först samlade in informationen) för syftena som beskrivs i detta meddelande.
 • Information om dig kan komma att delas med andra PMI-bolag som du kontaktar eller gör affärer med (till exempel om du säljer produkter eller tjänster till ett annat PMI-bolag eller reser till ett annat PMI-kontor under tiden du har en affärsförhållande med ett PMI-bolag).

Uppgifter om PMI-bolag och länderna de är verksamma i finns tillgängliga här.

Delning av data med tredje part

 • Vi kan komma att dela information om dig med tredje part som tillhandahåller PMI-bolag eller dig med produkter eller tjänster (såsom rådgivare, tillhandahållare av betalsystem, leverantörer, återförsäljare, produktinstruktörer, tillhandahållare av informationstjänster och tillhandahållare av åldersverifieringar).
 • Vi kan komma att dela information om dig med PMI-bolagens noggrant utvalda tredje parts affärspartners och rådgivare (i linje med sådant du kan associera med våra produkter, till exempel för att de har en liknande eller kompletterande framtoning, stil eller funktionalitet) så att de kan kontakta dig med produkter, tjänster eller kampanjer de tror kan intressera dig, i enlighet med dina preferenser.
 • Vi kan komma att dela information med dig till annan tredje part när det krävs eller är tillåtet enligt lag, till exempel tillsynsmyndigheter, statliga departement, på begäran av brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tjänstemän, när vi bedömer att upplysningarna är nödvändiga eller lämpliga för att förhindra fysisk skada eller ekonomiska förluster eller i samband med undersökningen av misstänkta eller illegala aktiviteter, och i samband med organisatoriska omstruktureringar.

Vart kan information om dig komma att skickas?

Som med alla multinationella organisationer överför PMI-bolagen information globalt. Därför kan information om dig komma att överföras globalt (om din information har insamlats i EES kan den komma att överföras utanför det).

När information behandlas som beskrivet i detta meddelande kan informationen komma att överföras antingen inom eller utanför det land eller territorium där den insamlades, inklusive till ett land eller ett territorium som kanske inte har motsvarande dataskyddsnormer.

PMI-bolag inom EES kommer att överföra personlig information till PMI-bolag utanför EES. Till exempel för att underlätta driften av ett globalt företag. Under alla omständigheter så kommer överföringen att:

 • göras i enlighet med ett beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå;
 • vara föremål lämpliga skyddsåtgärder, till exempel en av EU:s standardavtalsklausuler; eller
 • nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt mellan dig och oss (eller genomförandet av förhandlingsåtgärder som vidtagits på din begäran) eller för ingåendet och utförandet av ett kontrakt som ingåtts i ditt intresse mellan oss och en tredje part, till exempel i samband med researrangemang.

Under alla omständigheter kommer lämpliga säkerhetsåtgärder till skydd för dina personuppgifter att vidtas i de länderna eller territorierna och i enligheten med tillämpliga dataskyddslagstiftningar.

Hur skyddar vi information om dig?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig data från obehörigt röjande, användning, ändring eller förstörande. När det är lämpligt används kryptering och andra tekniker som hjälpa till att säkra den information du tillhandahåller. Vi kräver också att våra leverantörer följer strikta dataskydds- och säkerhetskrav.

Hur länge kommer information om dig att lagras?

Vi kommer att lagra information om dig under den period som är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket informationen insamlades. Efter det så kommer informationen att raderas. Periodens längd kommer att variera beroende på syftet för vilket informationen insamlades. Observera att du under vissa omständigheter har rätt att begära av oss att informationen raderas. Vi är ibland lagligen skyldiga att lagra information, till exempel av skatte- eller revisionsskäl.

Vanligtvis lagras data baserat på kriterierna som beskrivs i tabellen nedan:

 Typ
 Förklaring/de vanliga lagringskriterierna
 • information som rör hanteringen av affärsfärhållandet med återförsäljaren (återförsäljare som använder digitala kontaktställen och är kontaktbara)

Den mesta av informationen i din återförsäljarprofil lagras så länge som affärsförhållandet pågår. Vissa delar av din profil, såsom din historik över avklarade uppgifter, din prishämtningshistorik, eller din köphistorik blir naturligen utdaterad efter en viss period, då vi raderar dem automatiskt efter bestämda perioder som är lämpliga i förhållande till syftet som informationen lagras för.

 • information som rör hanteringen av affärsförhållandet med återförsäljaren (återförsäljare som är inaktiva på digitala kontaktställen)

Detta är samma scenario som ovan, med undantag för att du har slutat använda det digitala kontaktstället sedan en lång period (vanligtvis två år), vi kommer att stänga av din tillgång till den digitala plattformen och radera den information vi fortfarande har om ditt användande av den (om det inte faller under ett annat syfte med informationsbehandling, så som dokumenteringen av dina beställningar). Anledningen är i det här fallet att vi förutsätter att du föredrar att inte använda den digitala plattformen..

 • återförsäljare (ej kontaktbara)

Om du är registrerad som återförsäljare men din kontaktuppgifter inte fungerar så kommer vi att behålla dina uppgifter under en period på vanligtvis sex månader, som gör det möjligt för dig att återkomma och korrigera informationen.

 • återförsäljare (ofullständig registrering)

Om du börjar registrera dig som återförsäljare men inte fullföljer processen behåller vi inte datan över huvud taget.

 • affärs- och betalningsdokument

Vi för register över fakturor, försäljningar, köp och betalningar som gjorts samt mottagna och sammankopplade dokument (såsom kontrakt och e-mails) i enlighet med skyldigheter som åligger oss av bolags- och skatteskäl, vanligtvis elva år. Vi för också register över kontroller av leverantörer så länge som det lagligen krävs av oss.

 • besöksregister

Vi för register över besökare i våra byggnader, informationen lagras vanligtvis i tre år..

 • CCTV

CCTV-inspelningar vid besök i våra byggnader lagras vanligtvis bara i några dagar upp till några veckor, beroende på syftet med inspelningen.

 • marknadsundersökningar

Om du inte är registrerad i vår databas och vi använder offentligt tillgänglig information om dig för att kunna förstå marknaden och dina preferenser så lagras informationen om dig under en kort period för att kunna utföra marknadsundersökningen i fråga.

 • köp och garantier

Om du köper varor av oss lagras uppgifter så länge som det krävs för att slutföra köpet och för att fullgöra skyldigheter vi har enligt lag (till exempel av skatte- och bokföringsskäl). Om du registrerar dig för en garanti på en PMI-produkt lagras uppgifter så länge som det krävs för garantin.

 • kundservice

Om du kontaktar kundservice registrerar vi ärendet (inklusive detaljer om din frågeställning och vårt svar) och lagrar det så länge det är relevant för vårt affärsförhållande, till exempel om du behöver råd om användningen av ett digitalt kontaktställe, eller om dina senaste förfrågningar är relevanta. Annan lagring som är relevant för kundservice (till exempel en automatisk inspelning av ett samtal där du mer om vägbeskrivningen till ett försäljningsställe) kanske enbart är relevant tills en mer permanent registrering görs och lagras bara tillfälligt.

 • systemloggar

Systemloggar lagras vanligtvis bara under en period på några månader.

 • affärsanalyser

Data för affärsanalyser samlas vanligtvis in automatiskt när du använder PMI kontaktställen och anonymiserar och sammanställs kort därefter.


Vilka rättigheter och alternativ har du?

Du kan ha några eller samtliga av de följande rättigheterna i förhållande till informationen om dig som vi har:

 • begära att vi ger dig tillgång till den;
 • begära att vi korrigerar, uppdaterar eller raderar den;
 • begära att vi begränsar vår användning av den under vissa omständigheter;
 • motsätta dig vår användning av den under vissa omständigheter;
 • återkalla ditt samtycke till att vi använder den;
 • dataportabilitet under vissa omständigheter;
 • göra en så kallad ”opt-out” (tacka nej) till att den används för direktmarknadsföring; och
 • lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt land (om det finns en sådan).

Vi erbjuder smidiga sätt att utnyttja dessa rättigheter, till exempel länkar för avprenumeration eller kontaktadresser i meddelanden du mottar eller genom att använda kontakterna som listas under avsnittet ” vem ska du kontakta om du har frågor?” i slutet på detta meddelande.

I vissa mobilapplikationer kan vi erbjuda dig att ta emot push-notiser, till exempel om nya produkter och tjänster. Du kan inaktivera dessa notiser genom inställningarna i din telefon eller i applikationen.

Rättigheterna du har beror på lagarna i ditt land. Om du befinner dig inom EES har du rättigheterna som beskrivs i tabellen nedan. Om du befinner dig någon annanstans kan du kontakta oss (se avsnittet ”vem ska du kontakta om du har frågor?” i slutet på detta meddelande) för att få veta mer.

Rättighet i förhållande till informationen vi har om dig
Fler detaljer (observera att det kan finns begränsningar i hur alla rättigheter gäller)
 • begära att vi ger dig tillgång till den

Detta utgör en bekräftelse av:

 • om vi behandlar information om dig;
 • vårt namn och våra kontaktuppgifter;
 • syftet med behandlingen;
 • de berörda kategorierna av information;
 • kategorierna av personer med vilka vi delar informationen och, när personen befinner sig utanför EES och inte omfattas av ett beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå, vilka lämpliga säkerhetsåtgärder som vidtagits för att skydda informationen;
 • (om vi har det) källan till informationen, om vi inte mottagit den från dig;
 • i den utsträckningen det förekommit, vilket du kommer att ha uppmärksammats på, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som har rättsliga konsekvenser som rör dig eller märkbart påverkar dig på ett liknande sätt, och information om den bakomliggande logiken, samt betydelsen och de förväntande konsekvenserna det medför för dig; och
 • kriterierna för att bestämma den period under vilken informationen lagras.

På din begäran kommer vi att tillhandahålla en kopia av den information om dig som vi använder, under förutsättningen att detta inte påverkar någon annans rättigheter och friheter.

 • begära att vi korrigerar eller uppdaterar den

Detta är tillämpligt om informationen är felaktig eller ofullständig.

 • begära att vi raderar den

Detta är tillämpligt om:

 • informationen inte längre är nödvändig i förhållande till syftet som vi använder den för;
 • vi använder informationen på grundval av ditt samtycke och du tar tillbaka ditt samtycke (i det fallet kommer vi se till att inte kontakta dig igen, såvida du inte begär att vi raderar all information om dig, i vilket fall vi kommer att tillmötesgå din begäran);
 • vi använder informationen på grundval av ett legitimt intresse och, efter en invändning från dig, finner att vi inte har ett överställt intresse i att fortsätta använda den;
 • informationen erhölls eller har använts olagligen; eller
 • för att följa en lagstadgad skyldighet.
 • begära att vi begränsar vår användning av den

Denna rättighet gäller temporärt medan vi granskar ditt fall om du:

 • ifrågasätter riktigheten i informationen vi använder; eller
 • har motsatt dig vår användning av informationen på basis av ett legitimt intresse

  (om du utnyttjar din rättighet i dessa fall kommer vi att berätta för dig innan vi använder informationen igen).

  Denna rättighet gäller också om:

 • vår användning är olaglig och du motsätter dig att den raderas; eller
 • vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att bygga ett rättsligt fall.
 • motsätta dig vår behandling av den

Du har två rättigheter i detta sammanhang:

 • om vi använder informationen för direktmarknadsföring kan du göra en ”opt-out” (utan att behöva rättfärdiga det) och vi kommer att tillmötesgå din begäran; och
 • om vi använder informationen om dig på grundval av ett legitimt intresse annat än direktmarknadsföring så kan du motsätta dig att vi använder den i dessa syften och ge en förklaring till detta, så kommer vi att beakta din invändning.
 • återkallelse av ditt samtycke till att vi använder den

Detta är tillämpligt om den rättsliga grunden för behandlingen av information om dig är samtycke. Dessa fall kommer att framgå av omständigheterna.

 • dataportabilitet

Om:

 • du har tillhandahållit oss data; och
 • vi använder den datan på ett automatiserat sätt, antingen på grundval av ditt samtycke eller på grund av att fullgöra våra avtalsenliga plikter mot dig,

så har du rätt att få tillbaka datan från oss i ett allmänt använt format samt rätten att kräva att vi överför datan till någon annan om det är tekniskt möjligt för oss att göra det.

 • lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt land

Varje land inom EES måste inrätta en eller flera myndigheter i detta syfte.

Du kan hitta deras kontaktuppgifter här:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

För andra frågor, vänligen se hemsidan för den ansvariga myndigheten i ditt land.


Särskilda regler för vissa länder

Beroende på vilket land du befinner dig i så kan du ha ytterligare rättigheter.

 • Om du befinner dig i Frankrike har du rätten att ge oss instruktioner om informationen om dig som vi har i händelse av att du avlider (särskilt huruvida vi ska lagra eller radera den och huruvida andra ska ha rätt att se den). Du kan:
 1. ge allmänna instruktioner till en digital tjänsteleverantör som är registrerad hos den franska dataskyddsmyndigheten (kallad ”CNIL”)(dessa instruktioner gäller all användning av information om dig); eller
 2. ge oss specifika instruktioner som bara gäller vår behandling av information om dig.

Dina instruktioner kan kräva av oss att vi överför information om dig till en tredje part (om informationen även innehåller information om andra kan vår skyldighet att respektera deras sekretess göra att vi inte följer dina instruktioner i minsta detalj). Du kan utse en tredje part som ansvarar för att dina instruktioner följs. Om du inte utser en tredje part kommer dina arvtagare ha rätt att utöva dina rättigheter rörande informationen om dig efter din död:

 1. för att kunna förvalta ditt dödsbo (i vilket fall dina arvtagare kommer att få tillgång till information om dig för att identifiera och inhämta information som är användbar vid förvaltningen av ditt dödsbo, inklusive digitala varor eller data som kan betraktas som familjeminnen och är överförbara till din arvtagare); och
 2. för att säkerställa att parter som använder information beaktar ditt frånfälle (såsom att stänga ditt konto och begränsa användingen av, eller uppdatera, information om dig).

Du kan närsomhelst ändra eller återkalla dina instruktioner. För mer information om behandlingen av information om dig vid dödsfall, se artikel 40-1 i lag 78-17 av den 6 januari 1978. När du dör kommer ditt konto automatiskt att avslutas och vi kommer att radera i informationen om dig i enlighet med våra lagringsvillkor (se avsnittet ”Hur länge kommer information om dig att lagras”).

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har några frågor eller vill utöva några av dina rättigheter kan du hitta kontaktuppgifter till det relevanta PMI-bolaget, och om tillämpligt, det relevanta dataskyddsombudet, här. Kontaktuppgifter kommer också att lämnas i all kommunikation med ett PMI-bolag.

Om ditt land har en dataskyddsmyndighet så har du rätt att kontakta den med alla frågor och farhågor. Om det relevanta PMI-bolaget inte kan tillgodose dina frågor eller farhågor har du också möjlighet att pröva saken rättsligt inför nationell domstol.

 

Förändringar av detta dataskyddsmeddelande

Vi kan komma att uppdatera detta meddelande (inklusive kompletterande dataskyddsmeddelanden) från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om förändringarna när vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Senast uppdaterad 27 mars 2018. Du kan hitta tidigare versioner av meddelandet här.