Philip Morris International - потребител

Кои сме ние?

Ние сме член на Филип Морис Интернешънъл. Координати за връзка с нас (име, адрес и др.) ще получите при събиране (или потвърждаване) на информация за Вас, например чрез отделно съобщение в приложението или на уебсайта, по електронна поща или в договора между нас с линк към настоящото съобщение.

 • ФМИ: Филип Морис Интернешънъл, водеща международна група в производството и разпространението на тютюневи изделия. Тя се състои от редица дружества или „филиали“.
 • Филиали на ФМИ: Всеки член от групата от дружества на Филип Морис Интернешънъл е „филиал на ФМИ“. „Ние“ (или „нас“, или „наш“) се отнася до филиала на ФМИ, който първи е събрал информация за Вас, (например филиала на ФМИ,който е сключил с Вас договор за получаване стоки или услуги, или филиалът на ФМИ, който е осъществил контакт с Вас.
 • Продукт на ФМИ: означава наш продукт или продукт на друг филиал на ФМИ.

Как събираме информация за Вас?

Може да събираме информация за Вас по различни начини.

 • Вие ни предоставяте информацията пряко (например чрез попълване на формуляр или посредством обаждане до нас).
 • Може да събираме информацията автоматично (например при ползване на приложение или уебсайт на ФМИ).
 • Може да придобиваме информацията от трети лица (например публично достъпна информация в социални медии като Facebook и Twitter).

В настоящото съобщение всички методи, по които Вие влизате в контакт с нас, са обобщени с термина „канали за контакт с ФМИ“. Каналите за контакт с ФМИ включват както физически обекти (например търговски обекти за търговия на дребно или събития), така и дигитални канали (например приложения и уебсайтове).

Можем да събираме информация за Вас, която вие предоставяте пряко. Обикновено това става, когато Вие:

 • се регистрирате като член в наши бази данни (това може да се прави лично на място, чрез приложение или онлайн);
 • купите продукти или услуги на ФМИ в търговски обект за търговия на дребно;
 • даунлоудвате или ползвате дигитални канали за контакт с ФМИ (например приложение или уебсайт);
 • се свържете с ФМИ през канал за контакт или по имейл, чрез социална мрежа или по телефон;
 • регистрирате устройство при нас;
 • абонирате се за ФМИ портал;
 • регистрирате се за получаване на прес-съобщения, имейл нотификации или маркетингови съобщения на ФМИ;
 • участвате в проучвания на ФМИ или (когато е разрешено от закона) в конкурси или промоции на ФМИ; или
 • присъствате на събитие, организирано от филиал на ФМИ.

Може да събираме информация за Вас и автоматично. Обикновено това става, когато Вие:

 • посетите обект, където се продават продукти на ФМИ (например чрез събиране на данни при напускане на обекта или чрез сензори в самия обект, които са свързани с мобилна технология);
 • посещавате събитие, организирано от филиал на ФМИ (например чрез покупки по време на събитието), или чрез сензори по време на събитието, свързани с мобилна технология;
 • комуникирате с нас (например чрез канал за контакт, или през социални медийни платформи);
 • използвате канал за контакт с ФМИ (например чрез механизми за проследяване в приложение или уебсайт); или
 • качвате публични постове в социалните медии, които ние следваме, (например, за да разберем общественото мнение или да отговорим на запитвания относно продукти на ФМИ).

Може също така да събираме информация за вас автоматично чрез използване на бисквитки или сходни технологии за проследяване на дигиталните канали за контакт с ФМИ. Конкретните използвани бисквитки и технологии зависят от съответния канал за контакт с ФМИ. За да научите повече информация за бисквитките (в това число аналитични бисквитки на Google (Google Analytics cookies) и другите подобни технологии, използвани в определен канал за контакт, в т.ч. как можете да приемете или да отхвърлите използването на бисквитки, моля вижте съобщението за бисквитки, предоставено в или чрез самия канал за контакт.

Когато е законосъобразно, може да се сдобиваме с информация за Вас от трети лица. Това може да обхваща информация, която се обменя между филиалите на ФМИ, публично достъпна информация (като вашите предпочитания и интереси) от профили в социални медии на трети лица (като Facebook и Twitter,), както и маркетинг списъци, получени от маркетингови агенции – трети лица.

Може също така да събираме информация в друг контекст, както става ясно, в момента на събирането ѝ.

Каква информация събираме за Вас?

Може да събираме различни видове информация за Вас:

 • информация, необходима за изпълнение на Вашите поръчки
 • информация, необходима за предоставяне на гаранционни услуги
 • информация, която ни предоставяте във формуляри или проучвания
 • информация за Ваши посещения в наши обекти или на наши събития
 • информация, която ни предоставяте, когато се обаждате кол центрове
 • информация за Ваши предпочитания и интереси
 • информация, необходима за удостоверяване на вашата възраст

Информацията, която събираме от Вас пряко, става очевидна от контекста, в който ни я предоставяте. Например:

 • ако си поръчате продукт от нас посредством канал за контакт, Вие ни предоставяте Вашето име, координати за връзка, данни за издаване на фактура и данни за продуктите, които сте избрали, за да можем да изпълним задълженията Вашата поръчка;
 • може да предоставите информация за Вашите предпочитания към продукти и интереси, така че да Ви предлагаме продукти услуги, които представляват интерес за Вас;
 • ако уговорите среща, за да се срещнете с нас (или някой, който подпомага нашите продукти и услуги) можем да съберем Вашето име и данни за контакт;
 • може да събираме информация, която ни дава възможност да удостоверим Вашата възраст, например копие от документ за самоличност или изображение на вашето лице;

 

Информацията, която събираме автоматично, обикновено ще се отнася до:

 • подробности за вашето посещение или обаждане (като час и времетраене);
 • в наши търговски обект или на наше събитие (в т.ч. прилежащите зони), честота на посещенията, кои зони посещавате и за колко време и какви покупки правите;
 • как ползвате дигитални канали за контакт с ФМИ (като страниците, които посещавате, страницата от която се насочвате към тях и към която отивате след това, въведени думи за търсене, или линкове, които избирате в съответния канал за контакт); и
 • Вашето устройство (като IP адрес или уникален идентификатор на устройството, данни за местоположение, данни от бисквитки, които може да сме поставили на Вашето устройство).

 

Информацията, която събираме от трети лица, обикновено ще се състои от публично достъпна информация за Вашия профил (като предпочитания и интереси), например от публични постове в социални медии.

За какви цели използваме информацията за Вас и на какво правно основание?

В този раздел представяме целите, за които използваме лична информация. Все пак трябва да се има предвид, че това е глобално съобщение, и когато законодателството в дадена държава са въведени ограничения или забрани за определени дейности, посочени в настоящото съобщение, ние няма да използваме информацията за Вас за такива цели в съответната държава.

При спазване на горното условие, ние използваме информацията за Вас за следните цели:

 • За изпълнение на регулаторни задължения като удостоверяване на Вашата възраст и статут на потребителна нашите продукти;
 • За да Ви продаваме нашите продукти, в т.ч. изпълнение на Ваши поръчки, обработка на Вашите плащания.
 • За да Ви предоставим услуги, свързани с продажбите, в т.ч. обработка на Ваши запитвания и искания, и за предоставяне на гаранционни услуги
 • За да предлагаме нашите продукти (когато е разрешено от закона), в т.ч. участие в програми за лоялност, усъвършенстване на продукти, пазарни проучвания, разработване на маркетингови стратегии, администриране на маркетингови кампании и персонализиране на Вашето преживяване в обекти, които продават продукти на ФМИ и по време на събития
 • За да можем ние и нашите бизнес партньори да Ви информираме за потенциални възможности за включване в дейности по маркетинг и промоция на продукти на ФМИ
 • За спомагателни дейности, свързани с всичко изброено дотук, в това число администриране на Вашия акаунт, за осигуряване на възможност за ползване на каналите за контакт с ФМИ, за кореспонденция с Вас, за управление на Вашите отношения с нас или с хора, които подпомагат нашите продукти или услуги (например по повод на нов продукт или следпродажбено обслужване), за персонализиране напотребителското Ви изживяване в каналите за контакт с ФМИ и за администрация и отстраняване на проблеми
 • За бизнес анализи и подобрения, в това число на продуктите на ФМИ, търговските обекти и събитията, както и на информацията, която ние (или нашите филиали) предоставяне на клиенти си
 • За други цели, за които ще бъдете надлежно уведомени или които са ясни от съответния контекст в момента, когато информацията за Вас се събира за първи път

  Правното основание за използване на информацията за Вас е едно от следните (по-подробно обяснение можете да намерите в раздела „повече информация“):

 • изпълнение на законово задължение, приложимо за нас;
 • изпълнение на договор, по който Вие сте страна;
 • легитимен бизнес интерес, пред който Вашите интереси да защитите информацията за Вас, нямат преимущество
 • когато не е приложимо нито едно от горните - дадено от Вас съгласие (което ние ще поискаме преди да започнем да обработваме информацията).

Целите, за които ползваме информацията за Вас, както и съответните методи на събиране и правното основание за ползване, са:  

 Цел
 Метод на събиране и основание за обработване  

Изпълнение на регулаторни задължения

 • удостоверяване на Вашата възраст и статус на потребител на нашите продукти

Обикновено тази информация се предоставя директно от Вас.

Ние я използваме, защото трябва да изпълним законовото си задължение да продаваме продукти само на пълнолетни лица или в държавите, където не са предвидени такива законови задължения, защото имаме легитимен бизнес интерес да продаваме продуктите си само на пълнолетни, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Продажба на нашите продукти

 • изпълнение на Вашите поръчки (в т.ч. изпращане на фактури)
 • обработка на Вашите плащания
 • предоставяне на гаранционни услуги

Обикновено тази информация ни се предоставя директно от Вас (обикновено име, адрес, имейл адрес, данни за осъществяване на плащания,).

Ние използваме тази информация, за да спазим своите договорни задължения към Вас като купувач на нашите продукти.

 

Предоставяне на услуги, свързани с продажбите

 • обработка на Вашите запитвания и искания
 • кореспонденция с Вас
 • обща администрация и разрешаване на проблеми
 • администриране на програми за лоялност 

Обикновено тази информация ни се предоставя пряко от Вас.

Ние използваме тази информация, защото имаме легитимен бизнес интерес да предоставяме на нашите клиенти свързани с продажбите услуги, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество

 

Предлагаме нашите продукти (когато е разрешено от закона)

 • за да разберем Вашите предпочитания (както например към какви продукти и събития може да са интересни за Вас или биха могли да бъдат персонализирани за Вашите нужди) и, когато е разрешено от закона да предлагаме лично на Вас
 • за администриране на програми за лоялност
 • за да Ви каним за участие в или да администрирате анкети или кампании за пазарни прочувания
 • за проучване на пазара
 • за разработване на маркетингови стратегии
 • за администриране на маркетингови стратегии
 • за персонализиране на Вашето преживяване в каналите за контакт с ФМИ (например за персонализиране на Ваше посещение, например с подходящ поздрав или предложения, които може да Ви заинтригуват)

Тази информация обикновено е комбинация от  предоставена пряко от Вас информация (например Вашето име и координати за връзка, както и подробности за профилите Ви в социалните медии); информация, която се събира автоматично от нас (например посредством технология за проследяване на ползването на каналите за контакт с ФМИ) и (когато е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети лица (като публични постове в социални медии).

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес да предлагаме нашите продукти, както и да развиваме каналите за контакт с ФМИ и да персонализираме Вашето преживяване, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Предлагаме нашите продукти (когато е разрешено от закона)

 • за да Ви предоставим информация за  и да управляваме филиалите на ФМИ, техните промоции, продукти и услуги, търговски обекти, събития, и регулацията на нашите продукти; и да разработваме и усъвършенстваме инструменти в помощ на изпълнението на тези цели

Това обикновено е комбинация от информация, която Вие ни предоставяте (например Вашето име и координати за връзка, с който боравят социалните медии); информация, която събираме автоматично (например чрез бисквитки или сходни технологии) и (когато е разрешено от закона) информация, която се придобива от трети лица (като публични постове в социални медии).

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес да предлагаме тези неща, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

В някои държави, където това се изисква по закон, ние ще изпращаме материали в електронен формат, само след получено съгласие за това.

Спомагателни дейности във връзка с горните

 • администриране на Вашите акаунти
 • осигуряване на възможност да ползвате каналите за контакт с ФМИ (например като възможност за вход в раздели на съответния канал с ограничен достъп за оторизирани потребители, управление на Вашите езикови предпочитания, обвързване на вашата пазарна количка с Вас)
 • кореспонденция в Вас
 • управление на срещите Ви с нас или  с някой, който подпомага нашите продукти и услуги  (например във връзка с нов продукт или следпродажбено обслужване)
 • подобряване на Вашето изживяване
 • администриране и разрешаване на проблеми 

Това обикновено е комбинация от информация, която Вие ни предоставяте (например Вашето име и парола (или еквивалент) и информация, която събираме автоматично (например информация за Вашето устройство, и от бисквитки или сходни технологии за проследяване).

Ние ползваме тази информация на основанието, което съответства на целта за използването ѝ, свързана със съответната дейност, която се подпомага. Например когато администрираме Ваш акаунт с оглед извършване на покупки или за предоставяне на следпродажни услуги, ние ползваме информацията, за да изпълним договорните си задължения към Вас като купувач на наши продукти; при администриране на Вашия акаунт с цел да Ви покажем нашите продукти, ние извършваме  спомагателна дейност във връзка с маркетинга и следователно ние ползваме информацията на основание легитимен бизнес интерес за предлагане на нашите продукти, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Бизнес анализи и подобрения

 • за да позволи ние или нашите бизнес партньори да Ви информираме за потенциални възможности за участие в промоции на продукти на ФМИ
 • за бизнес анализи и подобрения (в т.ч. на продукти, търговски обекти, предлагащи продукти на ФМИ, обучения, събития, дигитални канали за контакт с ФМИ и информация, която ние (или наши филиали) предоставяме на нашите клиенти 

Това обикновено е комбинация от информация, която Вие ни предоставяте, информация, която събираме автоматично и (когато е разрешено по закон) информация, придобита от трети лица.

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес да анализираме и подобряваме нашите бизнес резултати, продукти, канали за контакт с ФМИ,  търговски обекти и събития и други лица да участват  в промоции на продукти на ФМИ,  пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.


В случай, че никое от горните основания не е приложимо за ползването на информацията за Вас, ние ще поискаме Вашето съгласие преди да обработваме информацията (тези случаи ще бъдат ясни от контекста).

В някои случаи може да ползваме информацията за Вас по начини, които не са описани по-горе. Тогава ще изготвим допълнително съобщение, в което това ползване е подробно описано. Трябва да четете допълнителното съобщение във връзка с и в контекста на настоящото съобщение.

С кого споделяме информацията за Вас и с каква цел?

Може да споделяме информацията за Вас с:

 • филиали на ФМИ;
 • трети лица, които предоставят на филиалите на ФМИ или на Вас продукти или услуги;
 • внимателно подбрани бизнес партньори и рекламодатели на филиали на ФМИ (в области, свързани с наши продукти или съответстващи с нашия стил и имидж), така че те да могат да се свързват с Вас с предложения, които смятат, че биха представлявали интерес за Вас съобразно Вашите предпочитания; и
 • други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона.

Споделяне на информацията с други филиали на ФМИ

 • Информация за Вас ще бъде споделяна с Филип Морис Интернешънъл Мениджмънт СА (със седалище в Лозана, Швейцария), където се намира централната администрация за обработка на лични данни за филиалите на ФМИ. Филип Морис Интернешънъл Мениджмънт СА обработва информацията за Вас за всички посочени в настоящото съобщение цели.
 • Информацията за Вас може да бъде споделена с филиала на ФМИ, който отговаря за държавата, в която живеете (ако това не е филиала на ФМИ, който пръв е събрал информацията) за всички посочени в настоящото съобщение цели.
 • Информация за Вас може да бъде споделена и с друг филиали на ФМИ, с които осъществявате контакт (например ако пътувате и желаете за узнаете къде да купите продукти на ФМИ в нова държава, или къде да намерите услуги или поддръжка на продукти на ФМИ), за да подобрим нашите услуги за Вас.

Данните за контакт на филиалите на ФМИ и държавите, където те са установени, можете да намерите тук.

Обмен на данни с трети лица

 • Може да споделяме информация за Вас с трети лица, които предоставят на филиалите на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като професионални консултанти, доставчици на платежни услуги, разносвачи, търговци на дребно, продуктови консултанти, и доставчици на информационни услуги и услуги по удостоверяване на възрастта).
 • Може да споделяме информация за Вас с внимателно подбрани трети лица бизнес партньори и рекламодатели на филиали на ФМИ (в съответствие с нещата, които асоциирате с нашите продукти, например защото те имат сходен или допълващ се имидж, стил или функционалност), така че те да могат да се свързват с Вас във връзка с продукти, услуги и промоции, които считат, че биха представлявали интерес за Вас съобразно Вашите предпочитания.
 • Може да споделяме информация за Вас с други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона, например: регулаторни органи; държавни органи, в отговор на запитвания от правоохранителни органи или други служителина държавата; когато имаме основания да смятаме, че разкриването е необходимо или правилно за предотвратяване на физически вреди или финансови загуби, или във връзка с разследване на подозрения за или на действително извършена незаконна дейност; и в контекста на организационно преструктуриране. 

Къде може да бъде изпратена информацията за Вас?

Подобно на всяка друга мултинационална организация и филиалите на ФМИ предават информация в световен мащаб. Съответно информацията за Вас може да бъде предавана в световен мащаб (ако информация за Вас е събрана в рамките на Европейското икономическо пространство, това означава, че информацията за Вас може да бъде предавана извън него).

Когато се използва информация по начина, описан в това съобщение, информацията за Вас може да бъде предавана в рамките на или извън държавата или територията, където е събрана, в това число в държава или на територия, където може да не се прилагат еквивалентни стандарти за защита на лични данни. Например, филиали на ФМИ в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) може да предават лична информация на филиали на ФМИ извън ЕИП. Във всички случаи предаването се осъществява:

При всички случаи ще бъдат прилагани подходящи мерки за сигурност с оглед защитата на личната информация в тези държави или територии и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.

Как защитаваме информацията за Вас?

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на лична информация, която притежаваме, от неразрешено разкриване, използване, промяна или унищожаване. Когато е приложимо, използваме криптиращи и други технологии, които спомагат да предпазим информацията, която ни предоставяте. Също така изискваме от нашите доставчици на услуги да спазват стриктно изискванията за защита и сигурност на личните данни.

За какъв срок се запазва информацията за Вас ?

Ние запазваме информацията за Вас за срока, който е необходим за постигане на целите, за които е събрана информацията. След изтичане на този срок, изтриваме информацията. Този срок е различен в зависимост от целите, за които е събрана информацията. Имайте предвид, че при определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием информацията. Също така понякога може да бъдем задължени по закон да пазим информацията, например за данъчни и счетоводни цели.

Обикновено запазваме данни на база критериите, описани в таблицата по-долу:

Вид
 Обяснение/стандартни критерии за запазване 
 • предложения за продажби към Вас (в това число маркетингови съобщения) (ако използвате цифрови дигитални канали за контакт и е възможно да се осъществи контакт с Вас)

По-голямата част от информацията във Вашия маркетингов профил се съхранява за периода на нашите маркетингови отношения с Вас, например докато продължавате да използвате цифрови канали за контакт или отговаряте на нашата комуникация. Някои елементи от Вашия маркетингов профил обаче, като например записи как сме взаимодействали с Вас, естествено губят своята актуалност с течение на времето и ние ги изтриваме автоматично на предварително зададени периоди от време, (обикновено 3 години) според целта, за която ги събираме. 

 • предложения за продажби към Вас (в това число маркетингови съобщения) (ако вече не поддържате контакт с нас)

Този сценарий е същият като горния, но ако нямаме контакт с Вас за дълъг период от време (обикновено 2 години), ще спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения и ще изтрием историята на вашите отговори. Това става например когато Вие не отваряте на поканите за събития, не влизате в канал за контакти и не се свързвате с центъра за обслужване на клиентите за този период. Причината е, че при тези обстоятелства ние допускаме, че предпочитате да не получавате съобщения.

 • предложения за продажби към Вас (в това число маркетингови комуникации) (ако не можем да осъществим контакт с вас)

Ако сте се регистрирали да получавате маркетингови съобщения, но информацията за контакт, която сте ни предоставили, не е валидна, ние ще запазим данните Ви за период от обикновено 6 месеца, за да ви дадем възможност да я коригирате.

 • предложения за продажби към Вас (в това число маркетингови комуникации) (непълни регистрации)

Ако започнете процес на регистрация в база данни, но не завършите процеса (например ако не завършите процеса за удостоверяване на възрастта или не приемете условията за използване на канала за контакт), ние ще запазим данните ви само за 6 месеца, за да ви дадем възможност да я коригирате.

 • пазарни проучвания

Ако не сте регистрирани в наша база данни за други цели (например маркетингови съобщения, гаранция, обслужване на клиенти) и ние ползваме публично достъпни данни за Вас с цел добро познаване на пазара или на Вашите предпочитания, ние запазваме тази информация за Вас за кратък период от време с оглед провеждане на конкретно пазарно проучване.

 • покупки и гаранции 

Ако закупувате стоки, ние запазваме подробности за това за срока, необходим за изпълнение на продажбата и с цел изпълнение на законовите задължения (например за данъчни и счетоводни цели). Ако се регистрирате за гаранционно обслужване за устройство, ние запазваме подробности за срока на съответната гаранция.

 • обслужване на клиенти  

Ако се свържете с център за обслужване на клиенти, ние правим запис на това събитие (например подробности за Вашето запитване и нашия отговор) и пазим този запис за необходимия срок с оглед на нашите взаимоотношения, например ако искате да заменим устройство в гаранционен срок или ако последните ви запитвания са относими. Временни записи (например автоматични записи на телефонни разговори, в които вие търсите упътване към най-близкия търговски обект за търговия на дребно) може да са релевантни само до момента на създаване на по-постоянен архив и ще бъдат съхранявани само временно.

 • системни одитни записи

Системните одитни записи се пазят обикновено само  за срок от няколко месеца.

 • бизнес анализи 

Данните за бизнес анализи обикновено се събират автоматично, когато ползвате дигитални канали за контакт с ФМИ и са анонимизирани/агрегирани непосредствено след събирането им. 

Какви права и опции за действие имате?

Вие имате всички или някои от следните права по отношение на информацията за Вас, която ние държим:

 • да изискате достъп до нея;
 • да изискате коригиране, актуализиране или изтриването ѝ;
 • да изискате ограничаване на използването ѝ при определени условия;
 • да възразите срещу използването ѝ при определени обстоятелства;
 • да оттеглите своето съгласие по отношение на използването от нас;
 • преносимост на данните при определени обстоятелства;
 • да откажете бъде ползвана от нас за директен маркетинг; и
 • да подадете жалба в надзорния орган във Вашата държави (ако има такъв).

Ние Ви предлагаме лесни начини да упражнявате тези си права като линкове за отказ от абонамент или чрез адрес за контакт, включен в съобщенията, които получавате.

Някои мобилни приложения, които предлагаме, може също да изпращат push нотификации например за нови продукти или услуги. Можете да деактивирате тези нотификации през настройките на телефона или приложението.

Вашите права зависят от законодателството във Вашата държава. Ако сте в Европейското икономическо пространство, вие имате посочените в таблицата по-долу права. Ако сте на друго място, можете да се свържете с нас за повече информация (виж параграфа „Към кого да се обърна с въпроси?“ в края на настоящото съобщение).

Права във връзка с Вашата информация, която ние администрираме  
Допълнителна информация (забележка: приложими са някои правни ограничения за всички тези права)
 • да изискате достъп до нея 

Това е потвърждение за:

 • дали обработваме или не Ваша информация;
 • нашето име и координати за връзка с нас;
 • целта на обработването;
 • категориите информация, за които става дума;
 • категориите лица, с които споделяме информацията и когато тези лица са извън ЕИП и не са обект на Решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на лични данни, предвидените подходящи гаранции за защита на информацията;
 • (ако ни е известен) източника на информацията, ако не сме я събрали от Вас;
 • (доколкото прилагаме такива, за което сте били надлежно уведомени) наличие на автоматизиран процес на взимане на решения, в т.ч. профилиране, който има правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен по сходен начин, както и информация за логиката на процеса, както и значимостта му и очакваните последствия от обработването за Вас; и
 • критериите за определяне на срок на съхранение на информацията.

При поискване от Ваша страна, ние ще Ви предоставим копие от информацията за Вас, която ползваме (при условие, че това не засяга права и свободи на други).

 • да изискате нейното коригиране или актуализация 

Това е приложимо, ако информацията, която държим, е неточна или непълна.

 • да изискате изтриването ѝ

Това е приложимо, ако:

 • информацията, която държим, вече не е необходима за целите, за които я използваме;
 • ние ползваме информацията  въз основа на Ваше съгласие и Вие оттеглите това съгласие (в този случай ние няма да осъществяваме контакт с Вас, освен ако не ни дадете указания да изтрием цялата информация, в който случай ние ще се съобразим с Вашето желание);
 • ние ползваме информацията на основание легитимен интерес и установим след Ваше възражение, че нашият интерес за продължаване на използването вече няма преимущество;
 • информацията е придобита или ползвана незаконно; или

с оглед спазване на законово задължение.

 • да изискате ограничаване на обработването ѝ

Това право е приложимо временно, до разглеждане на Вашия случай, ако Вие:

 • оспорвате точността на информацията, която използваме; или
 • сте възразили относно ползването на информацията на основание законен интерес (ако изберете да упражните това свое право при тези случаи, ние ще Ви уведомим преди да започнем да използваме информацията отново).

  Това право е приложимо и при условие че:

 • ние ползваме информацията незаконно и Вие се противопоставите на изтриването на информацията; или

ние нямаме нужда от информацията, но тя Ви е необходима за правна защита.

 • да възразите срещу обработването ѝ

В този случай имате два вида права:

 • ако ползваме информацията за Вас за директен маркетинг: вие можете да се откажете от него (без да трябва да мотивирате отказа си) и ние ще изпълним Вашето искане; и
 • ако ползваме информация за Вас на основание легитимен интерес за цели, различни от директен маркетинг, вие можете да възразите срещу ползването за тези цели, като представите описание на конкретната ситуация и ние ще разгледаме Вашето възражение.

 

 • да оттеглите съгласието за ползването ѝ

Това е приложимо, ако правното основание за ползване на информацията е Ваше съгласие. Тези случаи са ясни според контекста.

 • на преносимост на данните 

Ако:

 • вие сте ни предоставили данни; и
 • ние използваме данните по автоматизиран начин и на основание Ваше съгласие или изпълнение на задължение по договор с Вас,

Вие имате право да получите обратно данните си в широко използван формат, както и право да поискате прехвърляне на данните към друг, ако това е технически възможно за нас.

 • да подадете жалба към надзорния орган във Вашата държава  

Всяка държава от Европейското икономическо пространство следва да създаде един или повече органи за тази цел.

Координати за връзка с тях можете да намерите тук:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Информация за останалите държави можете да намерите на уебсайта на съответния орган във Вашата държава.

Допълнителни точки по държави

В зависимост от държавата, в която сте, може да имате и допълнителни права.

 • Ако сте във Франция, вие имате право да ни дадете указания относно информацията, която държим за Вас, в случай на Вашата смърт (по-конкретно дали да я задържим или изтрием, и дали други имат право на достъп до нея). Вие можете:
 1. да дадете общи указания на доставчик на цифрови услуги, регистриран в надзорния орган за защита на личните данни на Франция (наречен “CNIL”) (тези указания са приложими за всякакво използване на информацията за Вас); или
 2. да ни дадете конкретни указания, които са приложими единствено за използването на информацията за Вас от нас.

Вашите инструкции може да изискват от нас да предадем информацията за Вас на трето лице (но когато информацията съдържа информация за други лица, ние имаме задължение за защита на техните лични права и това може да означава, че не можем да изпълним тези указания). Можете да посочите трето лице, което да следи за изпълнението на указанията Ви. Ако Вие не посочите такова трето лице, Вашите наследници ще имат право (освен ако изрично не посочите друго в указанията) да упражняват правата Ви върху информацията за Вас след Вашата смърт:

 • с оглед разпореждане с Вашето имущество (в този случай Вашите наследници ще имат достъп до информацията за Вас с цел получаване и идентифициране на информация относно Ваше имущество, в т.ч. цифрови стоки или данни, които се считат са семейна памет, които могат да бъдат прехвърлени на Вашите наследници); и
 • с оглед гарантиране, че ползващите информацията за Вас отчитат Вашата смърт (например закриване на банкови сметки и ограничаване на използването или актуализирането на информацията за Вас).

Можете да въведете промени или да оттеглите указанията си по всяко време. За допълнителна информация относно обработването на информацията за Вас в случай на Вашата смърт,  запознайте се с член 40-1 от Закон 78-17 от 6 януари 1978 г. По подразбиране, при смърт, Вие преставате да ползвате своя акаунт и ние изтриваме информацията за Вас съгласно нашите политики за запазване на данни (виж раздела „За какъв срок се запазват данните Ви?“).

Към кого да се обърнете с въпроси?

Ако имате въпроси или искате да упражните правата си, можете да намерите данни за контакт със съответния филиал на ФМИ и когато е приложимо, съответното длъжностно лице по защита на лични данни, тук. Координати за връзка също така се предоставят в кореспонденцията, която получавате от филиали на ФМИ.

Ако във Вашата държава има орган за защита на лични данни, Вие имате право да се обърнете към него с въпроси или оплаквания. Ако съответният филиал на ФМИ не може да разреши Вашия въпрос или оплаквания, имате право също така да потърсите и правна защита от съответния компетентен съд. 

Промени в настоящото съобщение

Можем да актуализираме настоящото съобщение (и  всяко допълнително съобщение, свързано със защита на лични данни) периодично. Ние ще Ви уведомим за измененията, когато такова изискване е предвидено по закон.

Последна редакция 27 март 2018 г. Предходните версии на настоящото съобщение можете да намерите тук.