Philip Morris International - Potrošača

Tko smo?

Član smo društva Philip Morris International. Naši detalji (ime, adresa i sl.) trebaju Vam biti obznanjeni ponaosob u trenutku (ili potvrditi) prikupljanja podataka o Vama, primjerice, u obavijesti u aplikaciji ili na mrežnoj stranici, odnosno e-pošti koja sadrži direktnu poveznicu na ovu obavijest.

PMI: Philip Morris International je vodeća međunarodna grupacija za duhanske proizvode. Sačinjena je od više društava ili „podružnica“.

 • Podružnice PMI-a: Svaki član društva Philip Morris International je „podružnica PMI-a“. „Mi“ (ili „nas“ ili „naše“) odnosi se na podružnicu PMI-a koja je prva prikupljala podatke o Vama.
 • Proizvod PMI-a: znači naš proizvod ili proizvod neke druge podružnice PMI-a.

Kako prikupljamo podatke o Vama?

Podatke o Vama možemo prikupljati na različite načine.

 • Možete nam izravno pružiti svoje podatke (npr. ispunjavanjem obrasca ili telefonskim pozivom prema nama).
 • Možemo automatski prikupljati podatke (npr. kad koristite aplikaciju ili mrežnu stranicu PMI-a).
 • Možemo preuzeti podatke od trećih strana (npr. javno dostupne podatke na društvenim platformama poput Facebooka i Twittera).

U ovoj obavijesti, sve metode s pomoću kojih nas kontaktirate zovemo „dodirnim točkama PMI-a“. Dodirne točke PMI-a mogu biti fizičke (primjerice prodajna mjesta i događaji) i digitalne (–(primjerice, aplikacije i mrežne stranice).

Možemo prikupljati podatke koje Vi izravno pružite. Obično se ovo događa kada:

 • se prijavite za to da postanete članom naših baza podataka (ovo može, primjerice, biti uživo, preko aplikacije ili na internetu);
 • kupite proizvode ili usluge PMI-a u prodavaonicama;
 • preuzmete ili koristite digitalnu dodirnu točku (npr. aplikaciju ili mrežnu stranicu);
 • ·nas kontaktirate kroz dodirnu točku ili s pomoću e-pošte, društvenih medija ili telefona;
 • kod nas registrirate uređaj;
 • se pretplatite na portal PMI-a;
 • se registrirate za primanje objava za medije PMI-a, obavijesti putem e-pošte ili marketinških poruka;
 • sudjelujete u natjecanjima PMI-a, anketama i (ako je moguće na Vašem tržištu) promocijama; ili
 • sudjelujete u događaju koji je organizirala podružnica PMI-a.

 

O Vama možemo automatski prikupljati podatke. Obično se to događa kada:

 • posjetite prodajno mjesto koje prodaje proizvode PMI-a (npr. kroz prikupljanje podataka na blagajni ili putem senzora na prodajnom mjestu koji se povezuju s mobilnom tehnologijom);
 • sudjelujete u događaju koji je organizirala podružnica PMI-a (npr. kroz kupovinu tijekom događaja ili putem senzora na događaju koji se povezuju s mobilnom tehnologijom);
 • komunicirate s nama (primjerice, kroz dodirnu točku ili kroz društvene medije);
 • koristite dodirne točke PMI-a (npr. kroz mehanizme praćenja u aplikaciji ili na mrežnoj stranici) ili
 • postavljate javne objave na društvenim medijima koje pratimo (primjerice, kako bismo razumjeli javno mnijenje ili odgovorili na zahtjeve vezane za proizvode PMI-a).

Također možemo automatski prikupljati podatke o Vama s pomoću kolačića („cookies“) i sličnih tehnologija praćenja na digitalnim dodirnim točkama PMI-a. Specifični kolačići i tehnologije koje se koriste ovise o dodirnoj točki PMI-a u pitanju. Za još informacija o kolačićima (uključujući Googleove kolačiće za analitiku) i sličnim tehnologijama koje se koriste na dodirnoj točki, uključujući podatke o tome kako možete prihvatiti ili odbiti kolačiće, molimo pročitajte obavijest o kolačićima koju smo postavili na ili kroz tu dodirnu točku.

Ondje gdje to zakon dozvoljava, o Vama možemo preuzeti podatke od trećih strana. To može uključivati podatke podijeljene između podružnica PMI-a, javno dostupne podatke na profilima (poput Vaših preferencija i interesa) na društvenim medijima trećih strana (poput Facebooka i Twittera), kao i popise za marketing koje preuzmemo od marketinških agencija - trećih strana.

O Vama također možemo prikupljati podatke u drugim kontekstima koji su Vam u to vrijeme predstavljeni.

Koje podatke o Vama prikupljamo?

Možemo prikupljati razne tipove podataka o Vama:

 • podatke koji nam trebaju za ispunjenje Vaših narudžbi
 • podatke potrebne za pružanje usluge jamstva
 • podatke koje nam date u obrascima ili anketama
 • podatke o Vašim posjetima našim prodajnim mjestima ili događajima
 • podatke koje nam date u pozivima prema našim pozivnim centrima
 • podatke o Vašim preferencijama i interesima
 • podatke potrebne za provjeru Vaše dobi.

Podaci koje prikupljamo izravno od Vas će biti očiti iz konteksta u kojem ih pružate. Primjerice:

 • ako naručite proizvod od nas putem dodirne točke, dajete nam svoje ime, kontaktne podatke, podatke o plaćanju te proizvode koje ste odabrali kako bismo mogli ispuniti Vašu narudžbu;
 • možete nam pružiti podatke o preferencijama i interesima vezanima za proizvode kako bismo Vam mogli ponuditi proizvode i usluge koje Vas zanimaju;
 • ako dogovorite termin sastanka s nama (ili s nekim tko pruža podršku za naše proizvode ili usluge) možemo prikupljati podatke o Vašem imenu i pojedinostima o kontaktu;
 • možemo prikupljati podatke koji nam omogućuju provjeru Vaše dobi, primjerice preslika identifikacijskog dokumenta ili slika Vašeg lica

Podaci koje automatski prikupljamo obično se tiču:

 • detalja o Vašem posjetu ili pozivu (poput vremena i trajanja);
 • toga koja prodajna mjesta ili događaje posjećujete (uključujući područja u neposrednoj blizini), koliko često ih posjećujete, na kojim područjima, koliko se zadržavate te koje proizvode kupujete;
 • Vašeg korištenja digitalnih dodirnih točaka PMI-a (poput stranica koje posjećujete, stranice s koje ste došli i stranice koju ste posjetili nakon odlaska, podataka o riječima pretrage ili poveznica na koje ste kliknuli na dodirnoj točki) i
 • Vašeg uređaja (poput IP adrese ili jedinstvenog identifikatora uređaja, podataka o lokaciji, podataka o kolačićima koje smo pohranili na Vašem uređaju).

Podaci koje prikupljamo od trećih strana općenito se sastoje od javno dostupnih podataka o profilima (poput Vaših preferencija i interesa), primjerice iz javnih objava na društvenim mrežama.

U koju svrhu koristimo podatke o Vama te na kojoj pravnoj osnovi to činimo?

U ovome odjeljku opisano je u koje svrhe koristimo osobne podatke. Međutim, ovo je globalna obavijest, stoga gdje zakoni pojedine države zabranjuju ili ograničavaju određene aktivnosti opisane u ovoj obavijesti, nećemo koristiti Vaše podatke u te svrhe, u toj državi.

Podložno gore navedenom, podatke o Vama koristimo u sljedeće svrhe:.

 • za potrebe usklađenosti s regulatornim obvezama, poput provjere Vaše dobi i statusa kao korisnika naših proizvoda;
 • za prodaju naših proizvoda Vama, uključujući ispunjenje Vaših narudžbi;
 • za obradu Vašeg plaćanja;
 • za pružanje usluga povezanih s prodajom, uključujući odgovaranje na Vaše upite i zahtjeve te pružanje usluge jamstva;
 • za marketing naših proizvoda na tržištu (gdje je to dopušteno zakonom), uključujući upravljanje programima vjernosti; za poboljšanje proizvoda; za istraživanje tržišta; za razvijanje marketinških strategija; za upravljanje marketinškim kampanjama i prilagođavanje Vašeg iskustva na prodajnim mjestima na kojima se prodaju proizvodi PMI-a i događajima;
 • za obavijesti o mogućnostima uključenja u marketing ili promociju proizvoda PMI-a poslanima od nas ili naših poslovnih partnera;
 • Kao podrška gore navedenom, upravljanje vašim računima, omogućavanje korištenja dodirnih točaka PMI-a, komunikacija s Vama, upravljanje Vašim dogovorima s nama ili nekim od naših partnera koji pružaju podršku našim proizvodima ili uslugama (primjerice, glede novog proizvoda ili usluga poslije kupovine), prilagodba Vašeg korisničkog iskustva, te administracija i rješavanje poteškoća;
 • za poslovnu analizu i poboljšanja, uključujući poboljšanje proizvoda PMI-a, prodajnih mjesta i događaja, kao i informacije koje mi (ili naše podružnice) pružamo našim klijentima;
 • za ostale svrhe o kojima Vas obavještavamo ili su jasne iz konteksta u trenutku prvog prikupljanja Vaših podataka

  Pravna osnova za naše korištenje podataka o Vama jest jedna od sljedećih (koje ćemo detaljnije objasniti u "saznajte više" odjeljku):

 • usklađivanje sa zakonskim obvezama kojima podliježemo;
 • ispunjenje ugovora koji ste potpisnik;
 • legitimni poslovni interes koji nije nadjačan Vašim interesom za zaštitu podataka;
 • gdje se ne primjenjuje nijedna od gore navedenih stavki, Vaš pristanak (koji tražimo prije nego što obradimo podatke).

Svrhe u koje koristimo podatke o Vama, s odgovarajućim metodama prikupljanja i s pravnom osnovom korištenja, su:

 Svrha
 Metoda prikupljanja i pravna osnova za obradu

Usklađivanje sa zakonskim obvezama

 • provjera Vaše dobi i statusa kao korisnika naših proizvoda

Ove nam podatke općenito izravno pružate.

Koristimo ih jer je to potrebno  za usklađenost sa zakonskom obvezom prema kojoj smijemo prodavati proizvode samo odraslim osobama, ili, u zemljama gdje takva zakonska obveza ne postoji, zato što imamo legitiman poslovni interes za prodaju naših proizvoda samo odraslim osobama koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

Prodaja naših proizvoda

 • ispunjenje Vaših narudžbi (uključujući slanje računa)
 • obrada plaćanja
 • pružanje usluge jamstva

Ove nam podatke općenito izravno pružate (najčešće: ime, adresa, podaci o plaćanju) i koristimo ih kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama kao kupcu naših proizvoda.

Pružanje usluga povezanih s prodajom
 • odgovaranje na Vaše upite i zahtjeve
 • komunikacija s Vama
 • administracija i rješavanje poteškoća
 • upravljanje programima vjernosti  

Ove nam podatke općenito pružate izravno i koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes koji nije nadjačan Vašim interesom zaštite osobnih podataka.

Koristimo ih zato što imamo legitiman poslovni interes za pružanje usluga povezanih s prodajom našim korisnicima, a  koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

Marketing naših proizvoda na tržištu (gdje je dopušteno zakonom)

 • razumijevanje Vaših preferencija (poput proizvoda ili događaja koji bi Vas mogli zanimati ili su prikladniji Vašim potrebama) i gdje je dopušteno zakonom, marketing takvih proizvoda Vama osobno;
 • upravljanje programima vjernosti;
 • pozivanje na sudjelovanje u anketama ili kampanjama istraživanja tržišta;
 • istraživanje tržišta;
 • razvoj marketinških strategija;
 • upravljanje marketinškim kampanjama;
 • prilagođavanje Vašeg iskustva korištenja dodirnih točaka PMI-a (primjerice da bi personalizirali Vašu posjetu kroz pozdrave ili davanjem prijedloga koji bi Vas mogli zanimati);
 • kako bismo Vam pružili podatke o (i kako bismo mogli upravljati) podružnicama PMI-a, njihovim promotivnim aktivnostima (gdje je dopušteno zakonom), proizvodima i uslugama, događajima i zakonodavstvu vezanom za naše proizvode, kao i za razvoj i poboljšanje alata za ostvarenje navedenih svrha. 

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate (primjerice Vaše ime, kontakt podaci i podaci o društvenim mrežama); podataka koje prikupljamo automatski (primjerice, korištenjem tehnologija za nadzor korištenja dodirnih točaka PMI-a) i (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje smo preuzeli od trećih strana (poput javnih objava na društvenim mrežama).

Koristimo ih na temelju legitimnog poslovnog interesa koji imamo za marekting naših proizvoda na tržištu, za upravljanje dodirnim točkama PMI-a i prilagođavanje Vašim iskustvima na način da naš interes nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

U pojedinim državama, u kojima je tako propisano zakonom , ove materijale ćemo Vam slati u elektroničkoj formi samo uz Vašu privolu.

Podrška gore navedenim svrhama

 • upravljanje vašim računima
 • omogućavanje korištenja dodirnih točaka PMI-a (primjerice, dozvolom da ostanete prijavljeni u dijelove dodirnih točaka koje su rezervirane samo za ovlaštene korisnike, upravljanjem jezičnim postavkama i povezivanjem Vaše košarice za kupovinu s Vama);
 • komunikacija s Vama;
 • upravljanje Vašim dogovorima s nama ili nekim od naših partnera koji pružaju podršku našim proizvodima ili uslugama (primjerice, glede novog proizvoda ili usluga poslije kupovine);
 • poboljšanje Vašeg korisničkog iskustva
 • administracija i rješavanje poteškoća

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate (primjerice, ime, lozinka (ili ekvivalent)) i podataka koje prikupljamo automatski i (primjerice, podaci o vašem uređaju, kolačićima i sličnim tehnologijama za praćenje). Koristimo na temelju koji odgovara svrsi korištenja podataka za koje pružamo podršku. Primjerice, ukoliko upravljamo Vašim računom kako bismo pružili podršku ili uslugu nakon izvršene kupnje, koristimo podatke kako bismo ispunili naše ugovorne obveze prema Vama kao kupcu naših proizvoda; ukoliko upravljamo Vašim računom kako bismo Vas upoznali s našim proizvodima, pružamo podršku marketingu i koristimo ih na temelju toga što imamo legitiman poslovni interes za marketing naših proizvoda na tržištu koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka, itd.

Poslovna analitika i poboljšanja

 • dopuštanje nama ili našim poslovnim partnerima da Vas obavijeste o mogućnostima uključenja u marketing proizvoda PMI-a;
 • za poslovnu analitiku i poboljšanja (uključujući proizvode PMI-a, prodajna mjesta u kojima se prodaju proizvodi PMI-a, događaje, digitalne dodirne točke PMI-a  i  podatke koje mi (ili naše podružnice) pružamo našim korisnicima). 

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate; podataka koje prikupljamo automatski; i (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje preuzimamo od trećih strana.

Koristimo ih zato što imamo legitiman poslovni interes analiziranjem i poboljšanjem naših poslovnih rezultata, naših proizvoda, dodirnih točaka PMI-a, prodajnih mjesta i događaja te da pozivamo druge da se uključe u promociju proizvoda PMI-a  a  koji nije podstavljen interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.


Ondje gdje korištenje podataka o Vama nije temeljeno na jednoj od gore navedenih pravnih osnova, tražimo Vaš pristanak prije obrađivanja podataka (ovi slučajevi jasni su iz konteksta).

U nekim slučajevima podatke o Vama možemo koristiti na način koji nije opisan gore. U tom slučaju, prikazujemo dodatnu obavijest o privatnosti koja objašnjava takvo korištenje. Trebali biste pročitati sve dodatne obavijesti vezane za ovu obavijest.

S kim dijelimo Vaše podatke i u koju svrhu?

Podatke o Vama možemo podijeliti s:

 • podružnicama PMI-a;
 • trećim stranama koje podružnicama PMI-a ili Vama pružaju proizvode ili usluge;
 • pomno odabranim poslovnim partnerima i oglašivačima podružnica PMI-a (na područjima povezanima s našim proizvodima ili dosljednima njihovom stilu i imidžu) kako bi Vas mogli kontaktirati s ponudama za koje vjeruju da Vas mogu zanimati, u skladu s Vašim preferencijama; i
 • ·ostalim trećim stranama, ondje gdje zakon to zahtijeva ili dozvoljava.

Dijeljenje podataka s drugim podružnicama PMI-a

 • Podaci o Vama dijele se s društvom Philip Morris International Management SA (registriranom u Lausanneu, Švicarskoj), što je središnja lokacija upravljanja obradom osobnih podataka za podružnice PMI-a. Društvo Philip Morris International Management SA podatke o Vama obrađuje u sve svrhe navedene u ovoj obavijesti.
 • Podaci o Vama mogu se podijeliti s podružnicom PMI-a koja je odgovorna za državu u kojoj živite (ako to nije bila podružnica PMI-a koja je prva prikupila podatke) u svrhe navedene u ovoj obavijesti.
 • Podaci o Vama mogu se podijeliti s bilo kojom drugom podružnicom PMI-a koju kontaktirate (primjerice, ako putujete i želite saznati gdje kupiti proizvode PMI-a u novoj državi ili gdje pronaći usluge i podršku za proizvode PMI-a) kako bismo poboljšali uslugu koju Vam pružamo.

Detaljne informacije o podružnicama PMI-a i državama u kojima su registrirane dostupne su na www.pmi.com.

Dijeljenje podataka s trećim stranama

 • Podatke o Vama možemo podijeliti s trećim stranama koje podružnicama PMI-a ili Vama pružaju proizvode ili usluge (poput savjetnika, pružatelja usluga plaćanja, pružatelja dostave, prodavača, edukatora o proizvodu, pružatelja informacijskih usluga i pružatelja provjere dobi).
 • Podatke o Vama možemo podijeliti s pomno odabranim poslovnim partnerima i oglašivačima (u skladu s određenom stvari koju bi mogli povezivati s našim proizvodima, primjerice jer imaju sličan ili nadopunjavajući izgled, stil ili funkcionalnost) podružnica PMI-a kako bi Vas mogli kontaktirati s proizvodima, uslugama i promocijama za koje vjeruju da Vas mogu zanimati, u skladu s Vašim preferencijama.
 • Podatke o Vama možemo podijeliti s trećim stranama, ondje gdje to zakon zahtijeva ili dozvoljava, primjerice: s regulatornim tijelima; vladinim agencijama; kao odgovor na zahtjev organa provedbe zakona ili drugih državnih službenika; kad smatramo da je priopćenje potrebno ili prikladno za sprječavanje fizičke povrede ili financijskog gubitka ili vezano za istragu sa sumnjom na nezakonite radnje; i u kontekstu organizacijskog restrukturiranja.

Gdje se ovi podaci o Vama mogu poslati?

Kao sa svim međunarodnim organizacijama, podružnice PMI-a prenose podatke po cijelom svijetu. U skladu s tim, podaci o Vama mogu se prenositi po cijelom svijetu (ako su Vaši podaci prikupljeni unutar Europskog gospodarskog prostora, to znači da se Vaši podaci mogu prenijeti izvan njega).

Prilikom korištenja podataka opisanih u ovoj obavijesti, podaci o Vama se mogu prenijeti i unutar i izvan države ili teritorija gdje su prikupljeni, uključujući u državu ili teritorij koji možda nema ekvivalentne norme zaštite podataka.

Primjerice, podružnice PMI-a unutar Europskog gospodarskog prostora („EGP“) mogu prenijeti osobne podatke podružnicama PMI-a izvan EGP-a. U svim slučajevima, prijenos:

 • se temelji na odluci o odgovarajućoj razini zaštite Europske komisije;
 • je podložan odgovarajućim zaštitnim mjerama, primjerice Okvirnim ugovorima EU; ili
 • potreban za ispunjenje ugovornih obveza između Vas i nas (ili implementacije predugovornih mjera poduzetih na Vaš zahtjev) ili za zaključenje ili izvršenje ugovora koji smo u Vašem interesu sklopili s trećom stranom, kao u vezi s putnim aranžmanima.

U svim slučajevima, prikladne sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podatak će se primijeniti  u tim državama ili teritorijima u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Kako štitimo Vaše podatke?

Primjenjujemo prikladne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka kojima sprječavamo neovlašteno priopćenje, korištenje, izmjenu ili uništenje. Gdje je prikladno, koristimo šifriranje i druge tehnologije koje mogu pomoći u osiguranju podataka koje pružate. Također zahtijevamo da se naši pružatelji usluga pridržavaju strogih zahtjeva o privatnosti i zaštiti podatka.

Koliko dugo se Vaši podaci čuvaju?

Podatke o Vama zadržavamo koliko je nužno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni. Nakon toga podatke ćemo obrisati. Razdoblje će ovisiti o svrsi u koju su podaci prikupljeni. Imajte na umu da u određenim okolnostima imate pravo zatražiti brisanje Vaših podataka. Također, u određenim slučajevima imamo zakonsku obvezu zadržavanja podataka (primjerice u porezne i računovodstvene svrhe).

Obično, podatke čuvamo na temelju kriterija opisanih u tablici niže:

 Tip
 Objašnjenje/tipični kriteriji za zadržavanje
 • marketing prema Vama (uključujući marketinške komunikacije) (ukoliko koristite digitalne dodirne točke i moguće se povezati s vama)

Većina informacija u Vašem marketinškom profilu čuva se za vrijeme trajanja našeg marketinškog odnosa s Vama; primjerice, sve dok koristite digitalne dodirne točke ili ostvarujete komunikaciju s nama. Međutim, neki elementi Vašeg marketinškog profila, kao što su evidencije o tome kako stupamo u interakciju s Vama, prestaju važiti nakon definiranog vremenskog razdoblja te ih automatski brišemo nakon isteka definiranog razdoblja (obično 3 godine), u skladu sa svrhom za koju smo prikupljali navedene podatke.

 • marketing prema Vama (uključujući marketinške komunikacije) (ukoliko ne ostvarujete više komunikaciju s nama)

I u ovom slučaju postupamo kako je prethodno opisano, osim što u slučaju da ne ostvarujemo kontakt s Vama kroz dulje vremensko razdoblje (obično 2 godine), prestati ćemo uspostavljati marketinšku komunikaciju s Vama (i izbrisati ćemo povijest Vaših odgovora dobivenih u navedenoj komunikaciji). To će se dogoditi ukoliko, primjerice, nikada ne kliknete na pozivnicu na događaj, ne prijavite se na dodirnu točku ili kontaktirate korisničku podršku kroz navedeno vrijeme. Razlog je taj što u takvim okolnostima pretpostavljamo da radije ne biste željeli primati naše poruke. 

 • marketinga prema Vama (uključujući marketinške komunikacije) (ukoliko se ne možemo povezati s Vama)

Ukoliko ste se registrirali za primanje marketinških komunikacija, ali Vas ne možemo kontaktirati putem podataka koje ste nam dali, takve podatke ćemo obično zadržati samo 6 mjeseci kako bismo Vam omogućili njihov ispravak.

 • istraživanje tržišta

Ako niste registrirani u našoj bazi podataka (npr. za marketinške komunikacije, jamstvo, korisničku podršku), a koristimo javno dostupne podatke o Vama kako bismo razumjeli tržište ili Vaše preferencije, nakratko ćemo zadržati podatke o Vama kako bismo izveli potrebnu radnju istraživanja tržišta.

 • kupovina i jamstvo za uređaj

Ako kupujete proizvode, podatke o izvršenoj kupovini ćemo zadržati onoliko koliko je potrebno da bismo dovršili prodaju i ispunili sve zakonske obveze (primjerice, za porezne i računovodstvene svrhe). Također, ako se registrirate za jamstvo za uređaj, zadržati ćemo Vaše podatke sve dok su relevantni za navedeno jamstvo.

 • korisnička podrška

Ako se obratite korisničkoj podršci, evidentirati ćemo Vaš upit (uključujući pojedinosti Vašeg zahtjeva i našeg odgovora) i zadržati ga sve dok je relevantan za naš odnos, primjerice ako ste zatražili zamjenu uređaja pod jamstvom ili ako su Vaši nedavni upiti relevantni. Privremene evidencije (primjerice, automatsko snimanje telefonskog poziva u kojem tražite od nas da vas uputimo u prodajno mjesto) mogu biti relevantni samo dok se ne napravi više trajnih zapisa i zadržat će se samo privremeno.

 • zapisi sustavne revizije

Zapisi sustavne revizije tipično se zadržavaju samo nekoliko mjeseci.

 • poslovne analitike

Podaci za poslovne analitike obično se prikupljaju automatski prilikom korištenja dodirnih točaka PMI-a te su ubrzo nakon toga učinjeni anonimnima/agregiranima.

Koja prava i mogućnosti imate?

Možete imati neka ili sva od ovih prava vezano za podatke o Vama koje posjedujemo:

 • zahtijevati da Vam damo pristup njima;
 • zahtijevati da ih ispravimo, ažuriramo ili izbrišemo;
 • zahtijevati da ograničimo naše korištenje tih podataka, u određenim okolnostima;
 • protiviti se tome da ih koristimo, u određenim okolnostima;
 • povući svoj pristanak za naše korištenje;
 • prenosivost podataka, u određenim okolnostima;
 • isključiti se iz našeg korištenja tih podataka u svrhu izravnog marketinga; i
 • podnijeti prijavu kod nadzornog tijela u Vašoj državi (ako postoji).

Nudimo Vam jednostavne načine kako da iskoristite ova prava, poput poveznica za otkazivanje pretplate ili kontaktnih adresa u porukama koje primate.

Neke od mobilnih aplikacije koje nudimo također Vam mogu poslati notifikacije na mobitelu, primjerice vezano za nove proizvode ili usluge. Te notifikacije možete onesposobiti izravno kroz postavke na svojem telefonu ili unutar aplikacije.

Prava koja imate ovise o zakonima Vaše države. Ako ste u Europskom gospodarskom prostoru, imate prava navedena u tablici niže. Ako ste negdje drugdje, možete nas kontaktirati (vidjeti poglavlje „koga kontaktirati s pitanjima?“ na kraju ove obavijesti) kako biste saznali više.

Pravo vezano za podatke o Vama koje držimo
Dodatni detalji (napomena: na sva ova prava primjenjuju se neka pravna ograničenja)
 • zahtjev da Vam damo pristup podacima

Ovo se odnosi na potvrdu:

 • jesmo li ili nismo obradili podatke o Vama;
 • naše ime i kontakt podaci;
 • svrhe obrade;
 • kategorije prikupljenih podataka;
 • kategorije osoba s kojima smo podijelili podatke te u slučajevima kada se bilo koja osoba nalazi izvan teritorija EEZ i nema koristi od odluke o odgovarajućoj razini zaštite Europske komisije, na potvrdu odgovarajućih zaštitnih mjera za zaštitu podataka;
 • (ukoliko nam je poznato) izvora podataka, ukoliko ih nismo prikupili od Vas;
 • (u mjeri u kojoj to radimo, na što bismo skrenuli Vašu pozornost) postojanja automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, koje stvara pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno utječu na Vas i podatke o logici koja je uključena kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za Vas; i
 • kriterije za određivanje razdoblja tijekom kojeg ćemo pohraniti podatke.

 

Na Vaš zahtjev, pružit ćemo Vam primjerak Vaših osobnih podataka  koje koristimo (pod uvjetom da ne utječu na prava i slobode drugih).

 • zahtjev za ispravak ili ažuriranje podataka

Ovo se primjenjuje ako su podaci koje imamo neispravni ili nepotpuni.

 • zahtjev za brisanje podataka

Ovo se primjenjuje ako:

 • podaci koje posjedujemo više nisu bitni za svrhu za koju ih koristimo;
 • koristimo podatke na temelju Vašeg pristanka, a Vi povučete svoj pristanak (u ovom slučaju Vas nećemo više kontaktirati, osim ukoliko od nas zatražite brisanje svih Vaših podataka, u kojem slučaju ćemo poštivati Vaše želje);
 • koristimo podatke na temelju legitimnog interesa i saznamo da, nakon Vaše primjedbe, nemamo interes koji bi ovlastio daljnje korištenje tih podataka;
 • su podaci nezakonito pribavljeni ili iskorišteni ili

u svrhu pridržavanja zakonske obveze.

 • zahtjev da ograničimo našu obradu podataka

Ovo se pravo primjenjuje, i to samo privremeno dok ne provjerimo Vaš slučaj, ako:

 • izražavate sumnju u ispravnost podataka koje koristimo; ili
 • ako ste imali primjedbu na naše korištenje podataka na temelju legitimnog interesa

  (ako iskoristite svoje pravo u ovim slučajevima, obavijestit ćemo Vas prije ponovnog korištenja podataka).

  Ovo se također primjenjuje ako:

 • je naše korištenje nezakonito a protivite se brisanju podataka; ili

nam podaci više ne trebaju, ali Vi ih zahtijevate za uspostavljanje pravnog slučaja.

 • protivljenje našoj obradi podataka

Imate dva prava ovdje:

 • ako koristimo podatke o Vama za izravni marketing: možete se „isključiti“ (bez potrebe za opravdanjem) i mi ćemo se pridržavati Vašeg zahtjeva; i
 • ako koristimo podatke o Vama na temelju legitimnog interesa u druge svrhe osim izravnog marketinga, možete se protiviti našem korištenju tih podataka u te svrhe, dati nam objašnjenje svoje situacije, a mi ćemo Vašu primjedbu uzeti u obzir.

 

 • povući Vaš pristanak na naše korištenje Vaših podataka

Ovo pravo je primjenjivo u slučaju kada koristimo Vaše podatke na temelju Vašeg pristanka. Ovakvi slučajevi će biti očiti iz konteksta.

 • prenosivost podataka

Ako:

 • ste nam pružili podatke; i
 • koristimo te podatke automatski i na temelju bilo Vašeg pristanka, bilo na temelju ispunjavanja naših ugovornih obveza prema Vama

imate pravo od nas primiti podatke natrag u uobičajenom formatu, kao i pravo zatražiti nas da prenesemo podatke nekom drugom, ako je to za nas tehnički izvedivo.

 • podnošenje prijave kod nadzornog tijela u Vašoj državi

Svaka država Europskog gospodarskog prostora mora osigurati jedno ili više javnih tijela za ovu svrhu.

Njihove kontakte možete pronaći na: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Za ostale države posjetite mrežne stranice javnog tijela Vaše države.

Dodatne točke za pojedine države

Ovisno u kojoj se državi nalazite, možete imat određena posebna prava,

 • Ukoliko se nalazite u Francuskoj, imate pravo dati nam upute u vezi s Vašim podacima koje držimo za slučaj Vaše smrti (posebno, treba li ih pohraniti ili izbrisati te imaju li drugi pravo na pristup tim podacima). Možete:
  (A) dati opće upute digitalnom pružatelju usluga registriranom kod nadležnog tijela za zaštitu podataka u Francuskoj (pod nazivom "CNIL") (ove upute odnose se na korištenje svih Vaših podataka); ili
  (B) dati nama konkretne upute koje se odnose samo na naše korištenje Vaših osobnih podataka.

Svojim uputama možete zahtijevati od nas prijenos Vaših podataka trećoj osobi (ali u slučaju da naši podaci sadrže podatke o drugima, obveza da poštujemo njihova prava na privatnost može značiti i da ne možemo slijediti vaše upute u potpunosti). Možete odrediti treću osobu koja će biti odgovorna osigurati poštivanje Vaših uputa. Ako na taj način ne imenujete treću osobu, Vaši nasljednici će (osim ako ne odredite drugačije u Vašim uputama) biti ovlašteni ostvarivati Vaša prava nad Vašim podacima nakon Vaše smrti:

 • kako bi upravljali Vašom imovinom (u kojem slučaju će Vaši nasljednici moći pristupiti Vašim podacima kako bi utvrdili i pribavili informacije koje bi mogle biti korisne za upravljanje Vašom imovinom, uključujući sve digitalne proizvode ili podatke koji se mogu smatrati obiteljskom uspomenama koje su prenosive na vaše nasljednike); i
 • kako bi osobe koje koriste Vaše podatke uzele u obzir vašu smrt (kao što je zatvaranje računa i ograničavanje upotrebe ili ažuriranja Vaših podataka).

Ovlašteni ste u bilo kojem trenutku izmijeniti ili opozvati vaše upute. Za daljnje informacije o obradi Vaših podataka u slučaju Vaše smrti pogledajte članak 40-1 Zakona 78-17 od 6. siječnja 1978. Nakon Vaše smrti, automatski ćete prestati koristiti svoj račun i mi ćemo izbrisati Vaše podatke u skladu s našim pravilima o zadržavanju (za pojedinosti pogledajte odlomak "Koliko dugo se Vaši podaci čuvaju?").

Koga kontaktirati s pitanjima?

Ako imate pitanja ili želite iskoristiti neko od svojih prava, možete pronaći kontaktne informacije za relevantnu podružnicu PMI-a i, (ako postoji) službenika za zaštitu podataka čije podatke možete pronaći ovdje. Kontaktne informacije također ćete primiti u svim porukama koje Vam šalje podružnica PMI-a.

Ako Vaša država ima instituciju za zaštitu podataka, imate pravo kontaktirati ih sa svim pitanjima ili problemima. Ako relevantna podružnica PMI-a ne može razriješiti Vaša pitanja ili probleme, također imate pravo zatražiti pravni lijek na državnom sudu. 

Izmjene obavijesti

Ova obavijest (i bilo koja dopunska obavijest o zaštiti privatnosti potrošača) može biti ažurirana s vremena na vrijeme. Kada je tako propisano zakonom, obavijestiti ćemo Vas o izmjenama u obavijesti.

Obavijest je zadnje izmijenjena 27. ožujka 2018.