Philip Morris International - Trgovaca

Tko smo?

Član smo društva Philip Morris International. Naši detalji (ime, adresa i sl.) trebaju Vam biti obznanjeni ponaosob u trenutku (ili potvrditi) prikupljanja podataka o Vama, primjerice, u obavijesti u aplikaciji ili na mrežnoj stranici, odnosno elektroničkoj pošti ili u ugovoru kojeg smo sklopiti, koja sadrži direktnu poveznicu na ovu obavijest.

PMI: Philip Morris International je vodeća međunarodna grupacija za duhanske proizvode. Sačinjena je od više društava ili „podružnica“.

 • Podružnice PMI-a: Svaki član društva Philip Morris International je „podružnica PMI-a“. „Mi“ (ili „nas“ ili „naše“) odnosi se na podružnicu PMI-a koja je prva prikupljala podatke o Vama.
 • Proizvod PMI-a: znači naš proizvod ili proizvod neke druge podružnice PMI-a.

Kako prikupljamo podatke o Vama?

Podatke o Vama možemo prikupljati na različite načine.

 • Možete nam izravno pružiti svoje podatke (npr. potpisivanjem ugovora, ispunjavanjem obrasca ili telefonskim pozivom prema nama).
 • Možemo automatski prikupljati podatke (npr. kad koristite aplikaciju ili mrežnu stranicu PMI-a).
 • Možemo preuzeti podatke od trećih strana (npr. javno dostupne podatke na društvenim platformama poput LinkedIna, Facebooka i Twittera).

U ovoj obavijesti, sve metode s pomoću kojih nas kontaktirate zovemo „dodirnim točkama PMI-a“. Dodirne točke PMI-a mogu biti fizičke (primjerice, uredski prostori PMI-a, prodajna mjesta i događaji) i digitalne (primjerice, korespondencija elektroničkom poštom, aplikacije i mrežne stranice).

Možemo prikupljati podatke koje Vi izravno pružite. Obično se ovo događa kada:

 • se prijavite za to da postanete članom naših baza podataka (ovo može, primjerice, biti uživo, preko aplikacije ili na internetu);
 • trgujete s, ili pružite savjet u pogledu proizvoda PMI-a ili usluga, na primjer u prodavaonicama;
 • uđete u odnos s nama radi prodaje, promidžbe ili distribucije proizvoda PMI-a (ili radi podržavanja tih aktivnosti);
 • preuzmete ili koristite digitalnu dodirnu točku PMI-a (npr. aplikaciju ili mrežnu stranicu);
 • nas kontaktirate kroz dodirnu točku PMI-a ili s pomoću elektroničke pošte, društvenih medija ili telefona;
 • kod nas registrirate uređaj;
 • kad unesete potrošača u našu bazu podataka čime postaje njenim članom;
 • se pretplatite na portal PMI-a;
 • se registrirate za primanje objava za medije PMI-a, obavijesti putem elektroničke pošte ili marketinških poruka;
 • sudjelujete u natjecanjima PMI-a, anketama i (ako je moguće na Vašem tržištu) promocijama; ili
 • posjetite naše urede ili sudjelujete u događaju koji je organizirala podružnica PMI-a.

O Vama možemo automatski prikupljati podatke. Obično se to događa kada:

 • posjetite naše urede (npr. putem snimanja video zapisa (CCTV) i pristupnih zapisnika zgrade)
 • radite ili posjetite prodajno mjesto koje prodaje proizvode PMI-a (npr. kroz prikupljanje podataka na blagajni ili putem senzora na prodajnom mjestu koji se povezuju s mobilnom tehnologijom);
 • sudjelujete u događaju koji je organizirala podružnica PMI-a (npr. kroz prodaju ili kupovinu tijekom događaja) ili putem senzora na događaju koji se povezuju s mobilnom tehnologijom;
 • komunicirate s nama (primjerice, kroz dodirnu točku PMI ili kroz društvene medije);
 • koristite dodirne točke PMI-a (npr. kroz mehanizme praćenja u aplikaciji ili na mrežnoj stranici) ili
 • postavljate javne objave na društvenim medijima koje pratimo (primjerice, kako bismo razumjeli javno mnijenje ili odgovorili na zahtjeve vezane za proizvode PMI-a).

Također možemo automatski prikupljati podatke o Vama s pomoću kolačića („cookies“) i sličnih tehnologija praćenja na digitalnim dodirnim točkama PMI-a. Specifični kolačići i tehnologije koje se koriste ovise o dodirnoj točki PMI-a u pitanju. Za još informacija o kolačićima (uključujući Googleove kolačiće za analitiku) i sličnim tehnologijama koje se koriste na dodirnoj točki, uključujući podatke o tome kako možete prihvatiti ili odbiti kolačiće, molimo pročitajte obavijest o kolačićima koju smo postavili na ili kroz tu dodirnu točku.

Ondje gdje to zakon dozvoljava, o Vama možemo preuzeti podatke od trećih strana. To može uključivati podatke podijeljene između podružnica PMI-a, javno dostupne podatke na profilima (poput Vaših preferencija i interesa) na društvenim medijima trećih strana (poput LinkedIna Facebooka i Twittera), kao i popise za marketing koje preuzmemo od marketinških agencija - trećih strana.

O Vama također možemo prikupljati podatke u drugim kontekstima koji su Vam u to vrijeme predstavljeni.

Koje podatke o Vama prikupljamo?

Možemo prikupljati razne tipove podataka o Vama:

 • podatke koji nam trebaju za upravljanje i administriranje našeg odnosa s Vama, Vašim poslodavcem ili predstavnikom
 • podatke potrebne za trgovanje s, ili pružanja savjeta u pogledu proizvoda PMI-a ili usluga (npr. za ispunjavanja narudžbi)
 • podatke potrebne za pružanje podrške za proizvode PMI-a ili usluga, ili za pružanje usluga jamstva
 • podatke o tome što Vi radite u svom poslovanju u pogledu naših potrošača, proizvoda PMI-a, ili nas (npr. unošenje potrošača u našu bazu podataka čime postaje njenim članom, pružanje usluga jamstva, izlaganje proizvoda PMI-a te materijala namijenjenih postavljanju na prodajnom mjestu, itd.)
 • podatke koje nam date u ugovorima, obrascima ili anketama ili u interakciji s digitalnim dodirnim točkama
 • podatke o Vašim posjetima našim uredima, prodajnim mjestima ili događajima
 • podatke koje nam date u Vašim kontaktima (npr. u pozivima, elektroničkoj pošti, itd.) s našim pozivnim centrima
 • podatke o Vašim preferencijama i interesima
 • podatke potrebne za provjeru Vaše dobi, identiteta te, ako je to primjenjivo, ovlaštenja da poduzimate radnje u ime Vašeg poslodavca.

 

Podaci koje prikupljamo izravno od Vas će biti očiti iz konteksta u kojem ih pružate. Primjerice:

 • ako naručite proizvod od nas putem dodirne točke PMI-a, dajete nam svoje ime, kontaktne podatke, podatke o plaćanju te proizvode koje ste odabrali kako bismo mogli ispuniti Vašu narudžbu;
 • ako smo u distributivnom odnosu, dajete nam svoje ime, kontaktne podatke te podatke o plaćanju da bismo mogli upravljali našim odnosom s Vama ili Vašim poslodavcem te radi ispunjenja našeg ugovora s Vama ili Vašim poslodavcem;
 • možete nam pružiti podatke o preferencijama i interesima vezanima za proizvode kako bismo Vam mogli ponuditi proizvode i usluge koje Vas zanimaju;
 • možemo prikupljati podatke koji nam omogućuju provjeru Vaše dobi, primjerice preslika identifikacijskog dokumenta ili slika Vašeg lica;
 • možete nam poslati fotografiju koja prikazuje način na koji su izloženi proizvodi PMI-a ili materijali namijenjeni postavljanju na prodajnom mjestu;
 • možete odgovoriti na tekstualne poruke;
 • možete unijeti potrošača u našu bazu podataka čime postaje njenim članom, na primjer da bismo mi izvršili usluge u vezi s jamstvom.

Podaci koje automatski prikupljamo obično se tiču:

 • detalja o Vašem posjetu ili pozivu (poput vremena i trajanja);
 • u našim uredima, u prodajnom mjestu ili na događaju (uključujući područja u neposrednoj blizini), koliko često ih posjećujete, koji dio prostora posjećujete, koliko se zadržavate u tim prostorima te koje proizvode kupujete;
 • Vašeg korištenja digitalnih dodirnih točaka PMI-a (poput stranica koje posjećujete, stranice s koje ste došli i stranice koju ste posjetili nakon odlaska, podataka o riječima pretrage ili poveznica na koje ste kliknuli na dodirnoj točki) i
 • Vašeg uređaja (poput IP adrese ili jedinstvenog identifikatora uređaja, podataka o lokaciji, podataka o kolačićima koje smo pohranili na Vašem uređaju).

Podaci koje prikupljamo od trećih strana općenito se sastoje od javno dostupnih podataka (poput Vaših preferencija i interesa), primjerice iz javnih objava na društvenim mrežama.

U koju svrhu koristimo podatke o Vama te na kojoj pravnoj osnovi to činimo?

U ovome odjeljku opisano je u koje svrhe koristimo osobne podatke. Međutim, ovo je globalna obavijest, stoga gdje zakoni pojedine države zabranjuju ili ograničavaju određene aktivnosti opisane u ovoj obavijesti, nećemo koristiti Vaše podatke u te svrhe, u toj državi.

Podložno gore navedenom, podatke o Vama koristimo u sljedeće svrhe:

 • za potrebe usklađenosti s regulatornim obvezama, poput provjere Vaše dobi, identiteta te statusa trgovca, poduzimate provjera „upoznaj svojeg dobavljača“ te upravljanje našim trgovačkim odnosom s Vama ili Vašim poslodavcem;
 • pravne usklađenosti, poput zadržavanja i korištenja dokumenata u vezi s bilo kakvim očekivanim sporovima, ili za potrebe dobivanja savjeta od naših odvjetnika ili drugih savjetnika;
 • za prodaju naših proizvoda Vama, uključujući ispunjenje Vaših narudžbi;
 • za pružanje usluga povezanih s prodajom, uključujući odgovaranje na Vaše upite i zahtjeve te pružanje usluge jamstva;
 • za obavještavanja Vas o novostima, promocijama, događajima te upravljanje drugim aspektima našeg odnosa, uključujući upravljanje programima vjernosti, pomaganje Vama da pomognete punoljetnim potrošačima s njihovim računima te (gdje je to dopušteno zakonom) programima vjernosti, za poboljšanje proizvoda, za istraživanje tržišta, za razvijanje marketinških strategija, za upravljanje marketinškim kampanjama i prilagođavanje Vašeg iskustva na prodajnim mjestima na kojima se prodaju proizvodi PMI-a i događajima;
 • registriranje punoljetnih potrošača u naše baze podataka, za na primjer marketing naših proizvoda na tržištu;
 • kao podrška gore navedenom, uključujući upravljanje Vašim računima ili računima Vašeg poslodavca, omogućivanje Vama korištenje dodirnih točaka PMI te (ako je to primjenjivo) prodaja, promidžba i distribucija proizvoda PMI (ili podrška u tim aktivnostima), dopisivanje s Vama, prilagođavanje Vašeg iskustva s dodirnim točkama PMI-a, administracija i rješavanje poteškoća, vođenje evidencija te upravljanje Vašim pristupom bilo kojem sustavu kojem smo Vam omogućili pristup;
 • za poslovnu analizu i poboljšanja, uključujući poboljšanje proizvoda PMI-a, ureda, procesa, prodajnih mjesta i događaja, kao i informacije koje mi (ili naše podružnice) pružamo našim kupcima i dobavljačima;
 • za obavijesti o mogućnostima uključenja u marketing ili promociju proizvoda PMI-a poslanima od nas ili naših poslovnih partnera;
 • za ostale svrhe o kojima Vas obavještavamo ili su jasne iz konteksta u trenutku prvog prikupljanja Vaših podataka.

  Pravna osnova za naše korištenje podataka o Vama jest jedna od sljedećih (koje ćemo detaljnije objasniti u "saznajte više" odjeljku):

 • usklađivanje sa zakonskim obvezama kojima podliježemo;
 • ispunjenje ugovora koji ste potpisnik;
 • legitimni poslovni interes koji nije nadjačan Vašim interesom za zaštitu podataka;
 • gdje se ne primjenjuje nijedna od gore navedenih stavki, Vaš pristanak (koji tražimo prije nego što obradimo podatke).

Svrhe u koje koristimo podatke o Vama, s odgovarajućim metodama prikupljanja i s pravnom osnovom korištenja, su:

 Svrha
 Metoda prikupljanja i pravna osnova za obradu

Usklađivanje sa zakonskim obvezama

 • provjera Vaše dobi, identiteta i statusa trgovca
 • obveze poreznog i poslovnog računovodstva
 • trgovinske sankcije
 • pozadinske provjere
 • upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti
 • pravni i regulatorni zahtjevi za objavljivanjem
 • sukob interesa
 • zadržavanje ugovora i drugih povezanih dokumenata u kojima biste mogli biti navedeni
 • istraživanje o prijavljenim navodima o prekršaju

Ove nam podatke općenito izravno pružate.

Koristimo ih jer je to potrebno za usklađenost sa zakonskom obvezom trgovanja samo s punoljetnim osobama te da vodimo naše poslovanje na odgovarajući način (uključujući u odnosu na pravo društava i porezne obveze), zadržavanja dokumentacije financijske i porezne naravi, poštivanje trgovinskih sankcija, poštivanje zakona kojima se uređuju pitanja zaštite zdravlja i sigurnosti (što može uključivati i zadržavanje dokumentacije o nezgodama) izrade izvješća, poštivanje zahtjeva za informacijama od nadležnih tijela te rješavanje bilo kakvog sukoba interesa, ili, u zemljama gdje takva zakonska obveza ne postoji, zato što imamo legitiman poslovni interes za trgovanjem samo s punoljetnim osobama te da vodimo naše poslovanje u skladu s zahtjevima dobre poslovne prakse koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

Prodaja naših proizvoda


 • ispunjenje Vaših narudžbi (uključujući slanje računa)
 • obrada plaćanja
 • pružanje usluge jamstva

Ove nam podatke općenito izravno pružate Vi ili, kad je to primjenjivo, Vaš poslodavac (najčešće: ime, uloga, adresa, podaci o plaćanju, korespondencija).

Koristimo ih kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama ili Vašem poslodavcu kao kupcu naših proizvoda.

 

Pružanje usluga povezanih s prodajom


 • odgovaranje na Vaše upite i zahtjeve
 • komunikacija s Vama
 • administracija i rješavanje poteškoća
 • upravljanje programima vjernosti
 • upravljanje odnosima

Ove nam podatke općenito pružate izravno Vi ili Vaš poslodavac.

Koristimo ih zato što imamo legitiman poslovni interes da  Vama ili Vašem poslodavcu pružamo usluge povezane s prodajom, a koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

Poslovne promotivne aktivnosti i upravljanje odnosima (gdje je dopušteno zakonom)

 • kad Vas obavještavamo o relevantnim novostima, promocijama i događajima
 • upravljanje našim odnosom
 • registriranje punoljetnih potrošača u naše baze podataka
 • pomaganje Vama da biste pomogli potrošačima s njihovim računima
 • razumijevanje Vaših preferencija (poput proizvoda ili događaja koji bi Vas mogli zanimati ili su prikladniji Vašim potrebama);
 • upravljanje programima vjernosti;
 • pozivanje na sudjelovanje u anketama ili kampanjama istraživanja tržišta;
 • istraživanje tržišta;
 • razvoj marketinških strategija;
 • upravljanje marketinškim kampanjama;
 • prilagođavanje Vašeg iskustva korištenja dodirnih točaka PMI-a (primjerice da bi personalizirali Vašu posjetu kroz pozdrave ili davanjem prijedloga koji bi Vas mogli zanimati); 

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate (primjerice Vaše ime, kontakt podaci i podaci o društvenim mrežama); podataka koje prikupljamo automatski (primjerice, korištenjem tehnologija za nadzor korištenja dodirnih točaka PMI-a) i (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje smo preuzeli od trećih strana (poput javnih objava na društvenim mrežama).

Koristimo ih na temelju legitimnog poslovnog interesa koji imamo za upravljanje našim odnosom te da Vas obavijestimo o našem poslovanju, proizvodima i događajima, za upravljanje dodirnim točkama PMI-a i prilagođavanje Vašim iskustvima na način da naš interes nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

Poslovne promotivne aktivnosti i upravljanje odnosima (gdje je dopušteno zakonom)

 • pružanje informacija o, i kako bismo mogli upravljati, PMI podružnicama, njihovim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama, prodajnim mjestima, događajima i propisima o duhanskim proizvodima; te razvoja i poboljšanja alata za ostvarivanje navedenih svrha 

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate (primjerice Vaše ime, kontakt podaci i podaci o Vašim društvenim mrežama); podataka koje prikupljamo automatski (primjerice, korištenje kolačića i sličnih tehnologija) i (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje smo preuzeli od trećih strana (poput javnih objava na društvenim mrežama).

Koristimo ih na temelju legitimnog poslovnog interesa koji imamo da Vas obavijestimo o navedenim stvarima na način da naš interes nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

U pojedinim državama, u kojima je tako propisano zakonom, ove materijale ćemo Vam slati u elektroničkoj formi samo uz Vašu privolu.

Poslovna administracija

 • organizacijsko upravljanje i vođenje poslovnih evidencija
 • upravljanje životnim ciklusom trgovca (od angažmana do odlaska)
 • administracija posjetitelja i vođenje evidencija
 • administriranje i vođenje događaja, obuke i programa usklađenosti
 • korespondencija u vezi s našim odnosom s Vama ili Vašim poslodavcem, uključujući rješavanje vaših upita i zahtjeva
 • razvoj, implementacija, rad i održavanje IT sustava
 • održavanje sigurnosti sustava, uređaja i zgrada
 • rad kontaktnih baza podataka i alata za suradnju
 • upravljanje sigurnom radnom okolinom
 • održavanje sigurnosti PMI osoblja, kupaca, dobavljača, posjetitelja te vlasništvo sviju navedenih

Ove nam podatke općenito pružate izravno Vi ili Vaš poslodavac.

Koristimo ih na temelju legitimnog poslovnog interesa koji imamo za vođenje našeg poslovanja, upravljanje našim odnosom s Vama ili s Vašim poslodavcem te održavanja sigurnosti i integriteta naših zgrada i IT sustava koje nije nadjačano Vašim interesima, pravima i slobodama za ograničenjem uporabe Vaših osobnih podataka.

Nadzor sigurnosti i sustava

 • provjera autentičnosti i kontrola pristupa i zapisnika, gdje je to primjenjivo
 • ·nadziranje PMI sustava, uređaja, interneta i elektroničke pošte kojima Vam je odobren pristup
 • nadziranje pristupa prostorijama PMI-a, isporuke podružnicama PMI-a i procesi vezani uz sigurnost u našim prostorijama

Koristimo ih na temelju legitimnog poslovnog interesa kojeg imamo za osiguranje povjerljivosti, integriteta i sigurnosti naše fizičke i digitalne infrastrukture i prostora koje nije nadjačano Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

Podrška gore navedenim svrhama

 • upravljanje vašim računima
 • omogućavanje korištenja dodirnih točaka PMI-a (primjerice, dozvolom da ostanete prijavljeni u dijelove dodirnih točaka koje su rezervirane samo za ovlaštene korisnike, upravljanjem jezičnim postavkama i povezivanjem Vaše košarice za kupovinu s Vama);
 • komunikacija s Vama;
 • poboljšanje Vašeg iskustva, poput predlaganja narudžbi proizvoda koji bi Vam mogli odgovarati (na primjer, na temelju prethodnih narudžbi)
 • administracija i rješavanje poteškoća

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate (primjerice, ime, lozinka (ili ekvivalent)) i podataka koje prikupljamo automatski i (primjerice, podaci o vašem uređaju, kolačićima i sličnim tehnologijama za praćenje).

 Koristimo na temelju koji odgovara svrsi korištenja podataka za koje pružamo podršku. Primjerice, ako upravljamo Vašim računom kako bismo pružili podršku pri kupnji ili uslugu nakon izvršene kupnje, koristimo podatke kako bismo ispunili naše ugovorne obveze prema Vama kao kupcu naših proizvoda; ako upravljamo Vašim računom kako bismo Vas upoznali s našim proizvodima ili kad vam predlažemo narudžbe koje bi Vam mogle odgovarati, pružamo podršku razvoja poslovanja i koristimo ih na temelju toga što imamo legitiman poslovni interes za marketing naših proizvoda na tržištu koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka, itd.

Poslovna analitika i poboljšanja

 • dopuštanje nama ili našim poslovnim partnerima da Vas obavijeste o mogućnostima uključenja u marketing proizvoda PMI-a;
 • za poslovnu analitiku i poboljšanja (uključujući za proizvode PMI-a, sustave, procese, urede, prodajna mjesta u kojima se prodaju proizvodi PMI-a, obuke, događaje, digitalne dodirne točke PMI-a  i  podatke koje mi (ili naše podružnice) pružamo Vama, Vašem poslodavcu ili našim korisnicima). 

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate; podataka koje prikupljamo automatski; i (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje preuzimamo od trećih strana.

Koristimo ih zato što imamo legitiman poslovni interes za analiziranjem i poboljšanjem naših poslovnih rezultata, naših proizvoda, sustava, procesa, ureda, prodajnih mjesta, obuka, događaja, dodirnih točaka PMI-a i informacija koje pružamo te da pozivamo druge da se uključe u promociju proizvoda PMI-a a koji nije nadjačan interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.


Ondje gdje korištenje podataka o Vama nije temeljeno na jednoj od gore navedenih pravnih osnova, tražimo Vaš pristanak prije obrađivanja podataka (ovi slučajevi jasni su iz konteksta).

U nekim slučajevima podatke o Vama možemo koristiti na način koji nije opisan gore. U tom slučaju, prikazujemo dodatnu obavijest o privatnosti koja objašnjava takvo korištenje. Trebali biste pročitati sve dodatne obavijesti vezane za ovu obavijest.

S kim dijelimo Vaše podatke i u koju svrhu?

Podatke o Vama možemo podijeliti s:

 • podružnicama PMI-a;
 • trećim stranama koje podružnicama PMI-a ili Vama pružaju proizvode ili usluge (poput profesionalnih savjetnika, pružatelja usluga platnog prometa, pružatelji usluga dostave, revizori i davatelji informacijskih usluga);
 • pomno odabranim poslovnim partnerima i oglašivačima podružnica PMI-a (na područjima povezanima s našim proizvodima ili dosljednima njihovom stilu i imidžu) kako bi Vas mogli kontaktirati s ponudama za koje vjeruju da Vas mogu zanimati, u skladu s Vašim preferencijama za trgovačkim programima, edukacijskim materijalima i obukama; i
 • ostalim trećim stranama, ondje gdje zakon to zahtijeva ili dozvoljava (poput regulatornih tijela; državnih ureda i profesionalnih savjetnika).

Dijeljenje podataka s drugim podružnicama PMI-a

 • Podatci o Vama dijele se s društvom Philip Morris International Management SA (registriranom u Lausanneu, Švicarskoj), što je središnja lokacija upravljanja obradom osobnih podataka za podružnice PMI-a. Podatci o Vama mogu se dijeliti s društvom Philip Morris International IT Services Centre Sàrl (registriranom u Lausanneu, Švicarskoj) te pružateljima tehnologijskih usluga PMI podružnicama. Philip Morris International Management SA te (u mjeri u kojoj ima pristup) Philip Morris International IT Services Centre Sàrl obrađuju podatke o Vama u sve svrhe navedene u ovoj obavijesti.
 • Podaci o Vama mogu se podijeliti s podružnicom PMI-a koja je odgovorna za državu u kojoj radite (ako to nije bila podružnica PMI-a koja je prva prikupila podatke) u svrhe navedene u ovoj obavijesti.
 • Podaci o Vama mogu se podijeliti s bilo kojom drugom podružnicom PMI-a koju kontaktirate ili s kojom poslujete (primjerice, ako prodajete proizvode ili pružate usluge drugim PMI podružnicama ili putujete u druge PMI urede dok imate poslovni odnos s PMI podružnicom).

Detaljne informacije o podružnicama PMI-a i državama u kojima su registrirane dostupne su na www.pmi.com.

Dijeljenje podataka s trećim stranama

 • Podatke o Vama možemo podijeliti s trećim stranama koje podružnicama PMI-a ili Vama pružaju proizvode ili usluge (poput savjetnika, pružatelja usluga plaćanja, pružatelja dostave, prodavača, edukatora o proizvodu, pružatelja informacijskih usluga i pružatelja provjere dobi).
 • Podatke o Vama možemo podijeliti s pomno odabranim poslovnim partnerima i oglašivačima (u skladu s određenom stvari koju bi mogli povezivati s našim proizvodima, primjerice jer imaju sličan ili nadopunjavajući izgled, stil ili funkcionalnost) podružnica PMI-a kako bi Vas mogli kontaktirati s proizvodima, uslugama i promocijama za koje vjeruju da Vas mogu zanimati, u skladu s Vašim preferencijama.
 • Podatke o Vama možemo podijeliti s trećim stranama, ondje gdje to zakon zahtijeva ili dozvoljava, primjerice: s regulatornim tijelima; vladinim agencijama; kao odgovor na zahtjev organa provedbe zakona ili drugih državnih službenika; kad smatramo da je priopćenje potrebno ili prikladno za sprječavanje fizičke povrede ili financijskog gubitka ili vezano za istragu sa sumnjom na nezakonite radnje; i u kontekstu organizacijskog restrukturiranja.

Gdje se ovi podaci o Vama mogu poslati?

Kao sa svim međunarodnim organizacijama, podružnice PMI-a prenose podatke po cijelom svijetu. U skladu s tim, podaci o Vama mogu se prenositi po cijelom svijetu (ako su Vaši podaci prikupljeni unutar Europskog gospodarskog prostora, to znači da se Vaši podaci mogu prenijeti izvan njega).

Prilikom korištenja podataka opisanih u ovoj obavijesti, podaci o Vama se mogu prenijeti i unutar i izvan države ili teritorija gdje su prikupljeni, uključujući u državu ili teritorij koji možda nema ekvivalentne norme zaštite podataka.

Podružnice PMI-a unutar Europskog gospodarskog prostora („EGP“) će prenijeti osobne podatke podružnicama PMI-a izvan EGP-a. Na primjer, radi olakšavanja rada pri globalnom poslovanju. U svim slučajevima, prijenos:

 • se temelji na odluci o odgovarajućoj razini zaštite Europske komisije;
 • je podložan odgovarajućim zaštitnim mjerama, primjerice Okvirnim ugovorima EU; ili
 • potreban za ispunjenje ugovornih obveza između Vas i nas (ili implementacije predugovornih mjera poduzetih na Vaš zahtjev) ili za zaključenje ili izvršenje ugovora koji smo u Vašem interesu sklopili s trećom stranom, kao u vezi s putnim aranžmanima.

U svim slučajevima, prikladne sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podatak će se primijeniti  u tim državama ili teritorijima u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Kako štitimo Vaše podatke?

Primjenjujemo prikladne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka kojima sprječavamo neovlašteno priopćenje, korištenje, izmjenu ili uništenje. Gdje je prikladno, koristimo šifriranje i druge tehnologije koje mogu pomoći u osiguranju podataka koje pružate. Također zahtijevamo da se naši pružatelji usluga pridržavaju strogih zahtjeva o privatnosti i zaštiti podatka.

Koliko dugo se Vaši podaci čuvaju?

Podatke o Vama zadržavamo koliko je nužno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni. Nakon toga podatke ćemo obrisati. Razdoblje će ovisiti o svrsi u koju su podaci prikupljeni. Imajte na umu da u određenim okolnostima imate pravo zatražiti brisanje Vaših podataka. Također, u određenim slučajevima imamo zakonsku obvezu zadržavanja podataka (primjerice u porezne i računovodstvene svrhe).

Obično, podatke čuvamo na temelju kriterija opisanih u tablici niže:

 Tip
 Objašnjenje/tipični kriteriji za zadržavanje
 • podatci koji se odnose na upravljanje trgovačkim odnosom s trgovcem (trgovac koji koristi digitalne dodirne točke s mogućnosti povezivanja)

Većina informacija u Vašem profilu trgovca čuva se za vrijeme trajanja našeg trgovačkog odnosa s Vama. Međutim, neki elementi Vašeg profila, kao što su povijest o Vašim izvršenim zadatcima, evidencija o preuzetim nagradama, ili evidencija o Vašim kupovinama, prestaju važiti nakon definiranog vremenskog razdoblja te ih automatski brišemo nakon isteka definiranog razdoblja, u skladu sa svrhom za koju smo prikupljali navedene podatke.

 • podatci koji se odnose na upravljanje trgovačkim odnosom s trgovcem (trgovac koji nije aktivan na digitalnim dodirnim točkama)

Ovaj slučaj je jednak prethodno opisanom, osim što u ovom slučaju ste prestali koristiti digitalnu dodirnu točku kroz dulje vremensko razdoblje (obično 2 godine). Mi ćemo ukloniti Vaš pristup digitalnoj dodirnoj točci te ćemo izbrisati evidencije koje još imamo a odnose se na Vaše korištenje digitalne dodirne točke (osim ako ne potpada pod drugu svrhu obrade, poput evidencije o Vašim narudžbama). Razlog je taj što u takvim okolnostima pretpostavljamo da radije ne biste koristili digitalnu dodirnu točku. 

 • trgovac (bez mogućnosti povezivanja)

Ako ste kod nas registrirani kao trgovac, ali Vas ne možemo kontaktirati putem podataka koje ste nam dali, Vaše podatke ćemo zadržati obično samo 6 mjeseci kako bismo Vam omogućili njihov ispravak.

 • poslovne evidencije i evidencije plaćanja

Čuvamo evidencije o računima, prodaji, kupnji, izvršenim i primljenim plaćanjima i pratećim dokumentima (kao što su ugovori i elektronička pošta) u skladu sa zahtjevima društva i poreznim propisima, obično 11 godina. Također zadržavamo evidenciju izvršenih provjera dobavljača sve dok smo dužni pridržavati se naših zakonskih i regulatornih obveza.

 • evidencija posjetitelja

Ako posjećujete naše zgrade, evidencija posjetitelja se zadržava obično za razdoblje od tri godine.

 • CCTV

Ako posjećujete naše zgrade, CCTV video zapisi obično se zadržavaju za razdoblje od samo par dana, do nekoliko tjedana, ovisno o specifičnoj svrsi snimanja.

 • istraživanje tržišta

Ako niste registrirani u našoj bazi podataka, a koristimo javno dostupne podatke o Vama kako bismo razumjeli tržište ili Vaše preferencije, nakratko ćemo zadržati podatke o Vama kako bismo izveli potrebnu radnju istraživanja tržišta.

 • kupovina i jamstvo za uređaj

Ako kupujete proizvode, podatke o izvršenoj kupovini ćemo zadržati onoliko koliko je potrebno da bismo dovršili prodaju i ispunili sve zakonske obveze (primjerice, za porezne i računovodstvene svrhe). Također, ako se registrirate za jamstvo za proizvod PMI-a, zadržati ćemo Vaše podatke sve dok su relevantni za navedeno jamstvo.

 • korisnička podrška

Ako se obratite korisničkoj podršci, evidentirati ćemo Vaš upit (uključujući pojedinosti Vašeg zahtjeva i našeg odgovora) i zadržati ga sve dok je relevantan za naš odnos, primjerice ako trebate nas da Vas savjetujemo o tome kako koristiti digitalnu dodirnu točku ili ako su Vaši nedavni upiti relevantni. Druge evidencije relevantne za korisničku podršku (primjerice, automatsko snimanje telefonskog poziva u kojem tražite od nas da vas uputimo u prodajno mjesto) mogu biti relevantni samo dok se ne napravi više trajnih zapisa i zadržat će se samo privremeno.

 • zapisi sustavne revizije
Zapisi sustavne revizije tipično se zadržavaju samo nekoliko mjeseci.
 • poslovne analitike
Podaci za poslovne analitike obično se prikupljaju automatski prilikom korištenja dodirnih točaka PMI-a te su ubrzo nakon toga učinjeni anonimnima/agregiranima.

Koja prava i mogućnosti imate?

Možete imati neka ili sva od ovih prava vezano za podatke o Vama koje posjedujemo:

 • zahtijevati da Vam damo pristup njima;
 • zahtijevati da ih ispravimo, ažuriramo ili izbrišemo;
 • zahtijevati da ograničimo naše korištenje tih podataka, u određenim okolnostima;
 • protiviti se tome da ih koristimo, u određenim okolnostima;
 • povući svoj pristanak za naše korištenje;
 • prenosivost podataka, u određenim okolnostima;
 • isključiti se iz našeg korištenja tih podataka u svrhu izravnog marketinga; i
 • podnijeti prijavu kod nadzornog tijela u Vašoj državi (ako postoji).

Nudimo Vam jednostavne načine kako da iskoristite ova prava, poput poveznica za otkazivanje pretplate ili kontaktnih adresa u porukama koje primate ili korištenje kontakata u odjeljku „Koga kontaktirati s pitanjima“ na kraju ove obavijesti.

Neke od mobilnih aplikacije koje nudimo također Vam mogu poslati notifikacije na mobitelu, primjerice vezano za nove proizvode ili usluge. Te notifikacije možete onesposobiti izravno kroz postavke na svojem telefonu ili unutar aplikacije.

Prava koja imate ovise o zakonima Vaše države. Ako ste u Europskom gospodarskom prostoru, imate prava navedena u tablici niže. Ako ste negdje drugdje, možete nas kontaktirati (vidjeti poglavlje „koga kontaktirati s pitanjima?“ na kraju ove obavijesti) kako biste saznali više.

Pravo vezano za podatke o Vama koje držimo
Dodatni detalji (napomena: na sva ova prava primjenjuju se neka pravna ograničenja)
 • zahtjev da Vam damo pristup podacima

Ovo se odnosi na potvrdu:

 • jesmo li ili nismo obradili podatke o Vama;
 • naše ime i kontakt podaci;
 • svrhe obrade;
 • kategorije prikupljenih podataka;
 • kategorije osoba s kojima smo podijelili podatke te u slučajevima kada se bilo koja osoba nalazi izvan teritorija EEZ i nema koristi od odluke o odgovarajućoj razini zaštite Europske komisije, na potvrdu odgovarajućih zaštitnih mjera za zaštitu podataka;
 • (ako nam je poznato) izvora podataka, ako ih nismo prikupili od Vas;
 • (u mjeri u kojoj to radimo, na što bismo skrenuli Vašu pozornost) postojanja automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, koje stvara pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno utječu na Vas i podatke o logici koja je uključena kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za Vas; i
 • kriterije za određivanje razdoblja tijekom kojeg ćemo pohraniti podatke.

Na Vaš zahtjev, pružit ćemo Vam primjerak Vaših osobnih podataka  koje koristimo (pod uvjetom da ne utječu na prava i slobode drugih). 

 • zahtjev za ispravak ili ažuriranje podataka

Ovo se primjenjuje ako su podaci koje imamo neispravni ili nepotpuni.

 • zahtjev za brisanje podataka

Ovo se primjenjuje ako:

 • podaci koje posjedujemo više nisu bitni za svrhu za koju ih koristimo;
 • koristimo podatke na temelju Vašeg pristanka, a Vi povučete svoj pristanak (u ovom slučaju Vas nećemo više kontaktirati, osim ako od nas zatražite brisanje svih Vaših podataka, u kojem slučaju ćemo poštivati Vaše želje);
 • koristimo podatke na temelju legitimnog interesa i saznamo da, nakon Vaše primjedbe, nemamo interes koji bi ovlastio daljnje korištenje tih podataka;
 • su podaci nezakonito pribavljeni ili iskorišteni ili

u svrhu pridržavanja zakonske obveze.

 • zahtjev da ograničimo našu obradu podataka

Ovo se pravo primjenjuje, i to samo privremeno dok ne provjerimo Vaš slučaj, ako:

 • izražavate sumnju u ispravnost podataka koje koristimo; ili
 • ako ste imali primjedbu na naše korištenje podataka na temelju legitimnog interesa

  (ako iskoristite svoje pravo u ovim slučajevima, obavijestit ćemo Vas prije ponovnog korištenja podataka).

  Ovo se također primjenjuje ako:

 • je naše korištenje nezakonito a protivite se brisanju podataka; ili

nam podaci više ne trebaju, ali Vi ih zahtijevate za uspostavljanje pravnog slučaja.

 • protivljenje našoj obradi podataka

Imate dva prava ovdje:

 • ako koristimo podatke o Vama za izravni marketing: možete se „isključiti“ (bez potrebe za opravdanjem) i mi ćemo se pridržavati Vašeg zahtjeva; i
 • ako koristimo podatke o Vama na temelju legitimnog interesa u druge svrhe osim izravnog marketinga, možete se protiviti našem korištenju tih podataka u te svrhe, dati nam objašnjenje svoje situacije, a mi ćemo Vašu primjedbu uzeti u obzir.

 

 • povući Vaš pristanak na naše korištenje Vaših podataka

Ovo pravo je primjenjivo u slučaju kada koristimo Vaše podatke na temelju Vašeg pristanka. Ovakvi slučajevi će biti očiti iz konteksta.

 • prenosivost podataka

Ako:

 • ste nam pružili podatke; i
 • koristimo te podatke automatski i na temelju bilo Vašeg pristanka, bilo na temelju ispunjavanja naših ugovornih obveza prema Vama

imate pravo od nas primiti podatke natrag u uobičajenom formatu, kao i pravo zatražiti nas da prenesemo podatke nekom drugom, ako je to za nas tehnički izvedivo.

 • podnošenje prijave kod nadzornog tijela u Vašoj državi

Svaka država Europskog gospodarskog prostora mora osigurati jedno ili više javnih tijela za ovu svrhu.

Njihove kontakte možete pronaći na: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Za ostale države posjetite mrežne stranice javnog tijela Vaše države.

Dodatne točke za pojedine države

Ovisno u kojoj se državi nalazite, možete imat određena posebna prava,

 • Ako se nalazite u Francuskoj, imate pravo dati nam upute u vezi s Vašim podacima koje držimo za slučaj Vaše smrti (posebno, treba li ih pohraniti ili izbrisati te imaju li drugi pravo na pristup tim podacima). Možete:
  (A) dati opće upute digitalnom pružatelju usluga registriranom kod nadležnog tijela za zaštitu podataka u Francuskoj (pod nazivom "CNIL") (ove upute odnose se na korištenje svih Vaših podataka); ili
  (B) dati nama konkretne upute koje se odnose samo na naše korištenje Vaših osobnih podataka.

Svojim uputama možete zahtijevati od nas prijenos Vaših podataka trećoj osobi (ali u slučaju da naši podaci sadrže podatke o drugima, obveza da poštujemo njihova prava na privatnost može značiti i da ne možemo slijediti vaše upute u potpunosti). Možete odrediti treću osobu koja će biti odgovorna osigurati poštivanje Vaših uputa. Ako na taj način ne imenujete treću osobu, Vaši nasljednici će (osim ako ne odredite drugačije u Vašim uputama) biti ovlašteni ostvarivati Vaša prava nad Vašim podacima nakon Vaše smrti:

(i) kako bi upravljali Vašom imovinom (u kojem slučaju će Vaši nasljednici moći pristupiti Vašim podacima kako bi utvrdili i pribavili informacije koje bi mogle biti korisne za upravljanje Vašom imovinom, uključujući sve digitalne proizvode ili podatke koji se mogu smatrati obiteljskom uspomenama koje su prenosive na vaše nasljednike); i

(ii) kako bi osobe koje koriste Vaše podatke uzele u obzir vašu smrt (kao što je zatvaranje računa i ograničavanje upotrebe ili ažuriranja Vaših podataka).

Ovlašteni ste u bilo kojem trenutku izmijeniti ili opozvati vaše upute. Za daljnje informacije o obradi Vaših podataka u slučaju Vaše smrti pogledajte članak 40-1 Zakona 78-17 od 6. siječnja 1978. Nakon Vaše smrti, automatski ćete prestati koristiti svoj račun i mi ćemo izbrisati Vaše podatke u skladu s našim pravilima o zadržavanju (za pojedinosti pogledajte odlomak "Koliko dugo se Vaši podaci čuvaju?").

Koga kontaktirati s pitanjima?

Ako imate pitanja ili želite iskoristiti neko od svojih prava, možete pronaći kontaktne informacije za relevantnu podružnicu PMI-a i, ako je primjenjivo, službenika za zaštitu podataka čije podatke možete pronaći ovdje. Kontaktne informacije također ćete primiti u svim porukama koje Vam šalje podružnica PMI-a.

Ako Vaša država ima instituciju za zaštitu podataka, imate pravo kontaktirati ih sa svim pitanjima ili problemima. Ako relevantna podružnica PMI-a ne može razriješiti Vaša pitanja ili probleme, također imate pravo zatražiti pravni lijek na državnom sudu.

Izmjene obavijesti

Ova obavijest (i bilo koja dopunska obavijest o zaštiti privatnosti potrošača) može biti ažurirana s vremena na vrijeme. Kada je tako propisano zakonom, obavijestiti ćemo Vas o izmjenama u obavijesti.

Obavijest je zadnje izmijenjena 27. ožujka 2018.