Philip Morris International - Klant

Wie zijn we?

Wij zijn lid van Philip Morris International. Onze gegevens (naam, adres, enz.) zijn apart aan u gegeven tijdens (of de bevestiging voor) de verzameling van gegevens over u, bijvoorbeeld in een kennisgeving in een app of op een website, of in een e-mail met een link naar deze kennisgeving.

 • PMI: Philip Morris International, de grootste internationale tabaksgroep. Het bestaat uit een aantal bedrijven of “gelieerde ondernemingen”.
 • Gelieerde ondernemingen van PMI: Elk lid van de Philip Morris International bedrijvengroep is een “Gelieerde onderneming van PMI”. “Wij” (of “ons” of “onze”) refereert aan de gelieerde onderneming van PMI die als eerste gegevens over u verzamelt.
 • PMI product: betekent een product van ons of een andere gelieerde onderneming van PMI.

Hoe verzamelen we gegevens over u?

We kunnen op verschillende manieren gegevens over u verzamelen.

 • U kunt ons deze gegevens rechtstreeks verstrekken (bijv. door het invullen van een formulier of door ons te bellen).
 • We kunnen automatisch gegevens verzamelen (bijv. wanneer u de app of website van PMI gebruikt).
 • We kunnen gegevens verkrijgen via derden (bijv. publiekelijk beschikbare gegevens op social media-platformen zoals Facebook en Twitter).

In deze kennisgevingen verwijzen we naar alle methoden waarmee u in contact bent met ons als “PMI touchpoints”. PMI touchpoints bevatten zowel fysieke (bijvoorbeeld winkels en evenementen) als digitale (bijvoorbeeld apps en websites) plekken.

We kunnen gegevens verzamelen die u rechtstreeks aan ons heeft verstrekt. Doorgaans gebeurt dit wanneer u:

 • zich aanmeldt om lid te worden van onze database (dit kan bijvoorbeeld persoonlijk, via een app of online gebeuren);
 • PMI-producten of -diensten koopt in een winkel;
 • een digitaal touchpoint downloadt of gebruikt (bijv. een app of website);
 • contact met ons opneemt via een touchpoint of via e-mail, social media of telefonisch;
 • een apparaat bij ons registreert;
 • zich inschrijft voor een PMI panel portaal;
 • zich registreert om persberichten, e-mails of marketingberichten van PMI te ontvangen;
 • deelneemt aan enquêtes van PMI of (waar toegestaan door de wet) wedstrijden of promoties van PMI of
 • een evenement bezoekt dat is georganiseerd door een gelieerde onderneming van PMI.

We kunnen automatisch gegevens over u verzamelen. Doorgaans gebeurt dit wanneer u:

 • een winkel bezoekt die producten van PMI verkoopt (bijv. door het verzamelen van uw gegevens tijdens het afrekenen of via sensoren in de winkel die verbinding maken met mobiele apparaten);
 • een evenement bezoekt dat is georganiseerd door een gelieerde onderneming van PMI (bijv. via aankopen op dat evenement of via sensoren op het evenement die verbinding maken met mobiele apparaten);
 • met ons communiceert (bijv. via een touchpoint of social media-platform);
 • PMI touchpoints gebruikt (bijv. via volgmechanismen in een app of op een website) of
 • wanneer u publieke posts plaatst op social media-platformen die we volgen (bijv. zodat we de publieke opinie begrijpen of om vragen met betrekking tot producten van PMI te beantwoorden).

We kunnen ook automatisch gegevens over u verzamelen door middel van cookies en vergelijkbare volgmechanismen in digitale PMI touchpoints. De specifieke cookies en mechanismen zijn afhankelijk van de PMI touchpoint in kwestie. Voor meer informatie over cookies (inclusief Google Analytics cookies) en vergelijkbare mechanismen die gebruikt worden op een touchpoint, inclusief hoe u deze kunt accepteren of weigeren, kunt u de kennisgeving over cookies bekijken die beschikbaar is op of via dat specifieke touchpoint.

Waar toegestaan door de wet, kunnen we gegevens over u verzamelen die van derden afkomstig zijn. Dit kunnen gegevens zijn die worden gedeeld tussen gelieerde ondernemingen van PMI, voor het publiek beschikbare profielgegevens (zoals uw voorkeuren en interesses) op social media-websites van derden (zoals Facebook en derden) en marketinglijsten die zijn verkregen via marketingbureaus.

We kunnen ook gegevens verzamelen in een andere context die op dat moment aan u duidelijk zijn gemaakt.

Welke gegevens over u verzamelen we?

We kunnen verschillende soorten gegevens over u verzamelen:

 • gegevens die noodzakelijk zijn om uw bestellingen te voltooien
 • gegevens die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van garantiediensten
 • gegevens die u aan ons verstrekt door middel van formulieren of enquêtes
 • gegevens over uw bezoeken aan onze winkels en evenementen
 • gegevens die u aan ons vertrekt via telefoontjes naar onze callcenters
 • gegevens over uw voorkeuren en interesses
 • gegevens die noodzakelijk zijn om uw leeftijd te verifiëren

Gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen zullen blijken uit de context waarin u deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld:

 • als u een product van ons bestelt via een touchpoint, verstrekt u uw naam, contactgegevens, factuuradres en de producten die u heeft gekozen zodat we uw bestelling kunnen voltooien;
 • u kunt gegevens verstrekken over uw productvoorkeuren en interesses, zodat we u producten en diensten kunnen aanbieden waarin u interesse heeft;
 • wanneer u een afspraak met ons maakt voor een bezoek (of iemand die uw producten of diensten ondersteunt), kunnen we uw naam en contactgegevens verzamelen;
 • we kunnen gegevens verzamelen waarmee we uw leeftijd kunnen verifiëren, bijvoorbeeld een kopie van een identiteitsdocument of een afbeelding van uw gezicht.

  Gegevens die we automatisch verzamelen zullen over het algemeen betrekking hebben op:

 • details over uw bezoek of telefoontje (zoals de tijd en duur);
 • in een winkel of tijdens een evenement (inclusief in de directe nabijheid), hoe vaak u een bezoekje brengt, welke gebieden u bezoekt en hoelang, en welke aankopen u doet;
 • uw gebruik van digitale PMI touchpoints (zoals de pagina's die u bezoekt, de pagina waar u vandaan kwam en naar welke pagina u daarna ging, ingevoerde zoektermen of links waarop u heeft geklikt binnen het touchpoint); en
 • uw apparaat (zoals uw IP-adres of unieke apparaat-ID, locatiegegevens, details van cookies die we mogelijk op uw apparaat hebben opgeslagen).

Gegevens die we verzamelen van derden bestaan over het algemeen uit voor het publiek beschikbare informatie (zoals uw voorkeuren en interesses), bijvoorbeeld uit publieke posts op social media.

Voor welke doeleinden gebruiken we gegevens van u en op welke wettelijke grond?

In deze sectie omschrijven we de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Dit is echter een algemene kennisgeving, en wanneer de wetten van uw land bepaalde in deze kennisgeving beschreven activiteiten beperken of verbieden, zullen we gegevens over u voor deze doeleinden in dat land niet gebruiken.

Onderhevig aan het bovenstaande, gebruiken we gegevens over u voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan de regelgevende verplichtingen, zoals het verifiëren van uw leeftijd en status als gebruiker van onze producten.
 • Om producten aan u te verkopen, inclusief het voltooien van uw bestellingen, het verwerken van uw betalingen
 • Om verkoopgerelateerde diensten aan u aan te bieden, inclusief het afhandelen van uw vragen en verzoeken en het verstrekken van garantiediensten
 • Om onze producten op de markt te brengen (waar toegestaan door de wet), inclusief het beheren van loyaliteitsprogramma's, productverbetering, marktonderzoek, het ontwikkelen van marketingstrategieën, het beheren van marketingcampagnes en het optimaliseren van uw ervaringen in winkels die PMI-producten verkopen en tijdens evenementen
 • Voor ons of onze zakenpartners om u te informeren over potentiële kansen om betrokken te raken bij de marketing of promotie van PMI producten
 • Om al het bovenstaande te ondersteunen, inclusief het beheren van uw account, u in staat stellen om PMI touchpoints te gebruiken, met u te corresponderen, het beheren van uw afspraken met ons of iemand die uw producten of diensten (bijvoorbeeld vanwege een nieuw product of dienstverlening na verkoop) ondersteunt, optimaliseren van uw ervaringen met PMI touchpoints en beheer en probleemoplossing
 • Voor bedrijfsanalyses en verbeteringen, inclusief het verbeteren van PMI-producten, -winkels en -evenementen, en de gegevens die wij (of onze gelieerde ondernemingen) verstrekken aan onze klanten
 • Voor andere doeleinden waarvan we u op de hoogte brengen, of die duidelijk zullen zijn vanuit de context, op het moment dat gegevens over u voor het eerst worden verzameld

  De wettelijke basis voor ons gebruik van gegevens over u is een van de volgende (wat we meer gedetailleerd toelichten in de sectie “Meer informatie”):

 • naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;
 • de uitvoering van een overeenkomst waarvan u een partij bent;
 • een legitiem zakelijk belang dat niet terzijde wordt gezet door belangen die u heeft om de informatie te beschermen;
 • wanneer geen van bovenstaande van toepassing is, uw toestemming (die we zullen vragen voordat we de gegevens verwerken).

De doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken, met bijbehorende verzamelmethoden en een wettelijke basis voor ons, zijn:

 Doel
 Verzamelmethode en wettelijke basis voor verwerking

Voldoen aan regelgevende verplichtingen

 • uw leeftijd en uw status als gebruiker van onze producten verifiëren

Deze gegevens worden over het algemeen rechtstreeks door u aan ons verstrekt.

We gebruiken ze omdat ze noodzakelijk zijn voor ons om te voldoen aan de wettelijke verplichting om producten alleen aan volwassenen te verkopen, of in landen waar niet zo'n wettelijke verplichting is, omdat we een legitiem zakelijk belang hebben om onze producten alleen aan volwassenen te verkopen dat niet terzijde wordt gezet door uw interesses, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Verkopen van onze producten

 • uw bestellingen voltooien (inclusief verzenden van ontvangstbewijzen)
 • uw betalingen verwerken
 • verstrekken van garantiediensten

Deze gegevens worden over het algemeen rechtstreeks door u aan ons verstrekt (normaal gesproken naam, adres, e-mailadres, betaalgegevens).

Wij gebruiken ze om onze contractuele verplichtingen jegens u, als koper van onze producten, na te komen.

 

Verlenen van verkoopgerelateerde diensten

 • afhandelen van uw vragen en verzoeken
 • corresponderen met u
 • algemeen beheer en probleemoplossing
 • beheren van loyaliteitsprogramma's

Deze gegevens worden over het algemeen rechtstreeks door u aan ons verstrekt.

We gebruiken ze omdat we een legitiem zakelijk belang hebben om verkoopgerelateerde diensten aan onze klanten aan te bieden dat niet terzijde wordt gezet door uw interesses, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Onze producten op de markt brengen (waar toegestaan door de wet)

 • Het begrijpen van uw voorkeuren (zoals in welke producten of evenementen u mogelijk interesse heeft of beter aangepast kunnen worden op uw wensen) en, waar toegestaan door de wet, bij u persoonlijk onder de aandacht worden gebracht
 • beheren van loyaliteitsprogramma's
 • u uitnodigen om deel te nemen aan en beheren van enquêtes of marktonderzoekcampagnes
 • ·voor marktonderzoek
 • ·ontwikkelen van marketingstrategieën
 • beheren van marketingcampagnes
 • uw ervaring met PMI touchpoints optimaliseren (bijvoorbeeld om uw bezoek te optimaliseren, zoals met begroetingen of suggesties die mogelijk interessant zijn voor u)

Dit zal over het algemeen een combinatie zijn van gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en social media-gegevens); gegevens die we automatisch hebben verzameld (bijvoorbeeld door middel van mechanismen om het gebruik van PMI touchpoints te controleren) en (waar toegestaan door de wet) gegevens die we hebben verkregen via derden (zoals publieke posts op social media).

We gebruiken ze op grond van het feit dat we een legitiem zakelijk belang hebben om onze producten op de markt te brengen, PMI touchpoints te bedienen en uw ervaringen te optimaliseren op manieren die niet terzijde worden gezet door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

Onze producten op de markt brengen (waar toegestaan door de wet)

 • u voorzien van informatie over en voor het beheren van gelieerde ondernemingen van PMI, hun acties, producten en diensten, winkels, evenementen en de regulering van onze producten; en voor het ontwikkelen en verbeteren van hulpmiddelen om deze doeleinden na te streven

Dit zal over het algemeen een combinatie zijn van gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens, uw social media handles), gegevens die we automatisch hebben verzameld (bijvoorbeeld door cookies en vergelijkbare mechanismen te gebruiken) en (waar toegestaan door de wet) gegevens die we via derden hebben verkregen (bijvoorbeeld publieke posts op social media).

We gebruiken ze op grond van het feit dat we een legitiem zakelijk belang hebben om onze producten op de markt te brengen dat niet terzijde wordt gezet door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen.

In bepaalde landen, waar vereist door de wet, sturen we u deze materialen enkel met uw toestemming in elektronisch formaat.

Ondersteuning voor alle bovenstaande doeleinden

 • beheren van uw accounts
 • u in staat stellen PMI touchpoints te gebruiken (bijvoorbeeld u toestaan ingelogd te blijven in delen van een touchpoints die enkel zijn gereserveerd voor geautoriseerde gebruikers, beheren van uw taalvoorkeur, uw winkelwagentje aan u koppelen)
 • met u corresponderen
 • beheren van uw afspraken met ons of met iemand die onze producten of diensten ondersteunt (bijvoorbeeld met betrekking tot een nieuw product of dienstverlening na verkoop)
 • ·verbeteren van uw ervaringen
 • beheer en probleemoplossing

Dit zal over het algemeen een combinatie zijn van gegevens die u aan ons heeft verstrekt (naam, wachtwoord (of equivalent)) en gegevens die we automatisch verzamelen (bijvoorbeeld informatie over uw apparaat en cookies en vergelijkbare volgmechanismen).

We gebruiken ze op gronden die overeenkomen met het doel van het gebruik van de gegevens die we ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer we uw account beheren om een aankoop te ondersteunen of om diensten te verlenen na verkoop, gebruiken we de gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen aan u als koper van onze producten; wanneer we uw account beheren om u onze producten te tonen, ondersteunen we marketing en dus gebruiken we ze op grond van het feit dat we een legitiem zakelijk belang hebben om onze producten op de markt te brengen dat niet terzijde wordt gezet door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen

Bedrijfsanalyses en verbeteringen

 • het mogelijk maken voor ons of onze zakenpartners om u te informeren over mogelijke kansen om betrokken te raken bij de promotie van PMI-producten.
 • voor bedrijfsanalyses en verbeteringen (inclusief voor PMI-producten, winkels die PMI-producten verkopen, evenementen, digitale PMI touchpoints en de informatie die we (of onze gelieerde ondernemingen) verstrekken aan onze klanten)

Dit zal over het algemeen een combinatie zijn van gegevens die u aan ons heeft verstrekt; gegevens die we automatisch hebben verzameld; en (wanneer toegestaan door de wet) gegevens die we hebben verkregen via derden.

We gebruiken ze op grond van het feit dat we een legitiem zakelijk belang hebben om onze bedrijfsprestaties, onze producten, PMI touchpoints, winkels en evenementen te analyseren en te verbeteren, en om anderen uit te nodigen om zich in te zetten voor de promotie van PMI-producten, dat niet terzijde wordt gezet door uw belangen, rechten en vrijheden om informatie over u te beschermen


Wanneer we ons gebruik van gegevens over u niet baseren op een van de bovenstaande wettelijke basissen, vragen we uw toestemming voordat we de gegevens verwerken (deze gevallen zullen duidelijk zijn door de context).

In sommige gevallen kunnen we gegevens over u gebruiken op manieren die niet hierboven beschreven zijn. Wanneer dit het geval is, verstrekken we een aanvullende privacykennisgeving waarin zulk gebruik wordt uitgelegd. U dient eventuele aanvullende kennisgevingen in combinatie met deze kennisgeving te lezen.

Met wie delen we uw gegevens en voor welke doeleinden?

We kunnen uw gegevens delen met:

 • gelieerde ondernemingen van PMI;
 • derden die producten of diensten verstrekken aan u of gelieerde ondernemingen van PMI;
 • door gelieerde ondernemingen van PMI zorgvuldig geselecteerde zakenpartners en adverteerders (op gebieden die verband houden met onze producten, of overeenkomen met hun stijl en imago), zodat ze u op de hoogte kunnen brengen van aanbiedingen waarvan ze denken dat u ze interessant zult vinden overeenkomstig uw voorkeuren; en
 • andere derden, wanneer vereist of toegestaan door de wet.

Delen van gegevens met andere gelieerde ondernemingen van PMI

 • Gegevens over u zullen worden gedeeld met Philip Morris International Management SA (gevestigd in Lausanne, Zwitserland), wat de hoofdvestiging is voor verwerken van persoonsgegevens voor gelieerde ondernemingen van PMI. Philip Morris International Management SA verwerkt uw gegevens voor alle doelen die zijn omschreven in deze kennisgeving.
 • Gegevens over u kunnen worden gedeeld met de gelieerde onderneming van PMI die verantwoordelijk is voor het land waarin u woont (wanneer deze gelieerde onderneming van PMI niet degene was die de gegevens verzamelde) voor alle doelen die zijn omschreven in deze kennisgeving.
 • Gegevens over u kunnen worden gedeeld met andere gelieerde ondernemingen van PMI waar u contact mee heeft (bijvoorbeeld wanneer u op reis bent en wilt weten waar u in een ander land PMI-producten kunt kopen of diensten of ondersteuning kunt vinden) om onze service aan u te verbeteren.

Gegevens over gelieerde ondernemingen van PMI en de landen waar ze gevestigd zijn, kunt u hier vinden.

Delen van gegevens met derden

 • We kunnen uw gegevens delen met derden die aan u of gelieerde ondernemingen van PMI producten of diensten verlenen (zoals adviseurs, betaaldiensten, verzenddiensten, retailers, productcoaches, informatiediensten en dienstverleners voor leeftijdverificatie).
 • We kunnen uw gegevens delen met door gelieerde ondernemingen van PMI zorgvuldig geselecteerde zakenpartners en adverteerders (doordat u ze kunt associëren met onze producten, bijvoorbeeld omdat ze een vergelijkbare of aanvullende look, stijl of functionaliteit hebben), zodat ze contact met u kunnen opnemen over producten, diensten en acties waarvan ze denken dat u ze interessant zult vinden, overeenkomstig uw voorkeuren.
 • We kunnen uw gegevens delen met andere derden, wanneer vereist of toegestaan door de wet, bijvoorbeeld: regelgevende instanties; overheidsinstanties; als antwoord op een verzoek van wetshandhavinginstanties of andere overheidsambtenaren; wanneer wij openbaarmaking noodzakelijk of passend achten om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke illegale activiteiten, en in het kader van organisatorische herstructurering.

Waar kunnen gegevens over u naartoe worden gestuurd?

Net als elke multinational versturen gelieerde ondernemingen van PMI gegevens over heel de wereld. Dienovereenkomstig kunnen uw gegevens wereldwijd worden verstuurd (als uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte zijn verzameld, betekent dit dat ze naar daarbuiten kunnen worden overgebracht).

Bij het gebruiken van gegevens zoals beschreven in deze kennisgeving, kunnen uw gegevens zowel binnen als buiten het land of gebied waar ze werden verzameld, worden verstuurd, inclusief naar een land of gebied dat mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingsnormen hanteert.

Gelieerde ondernemingen van PMI binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens naar gelieerde ondernemingen van PMI buiten de EER verzenden. In alle gevallen zal het versturen:

 • gebeuren op basis van Toetsing door de Europese Commissie;
 • onderhevig zijn aan alle toepasselijke beveiligingen, bijvoorbeeld de EU-modelcontracten; of
 • nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van een contract tussen u en ons (of de implementatie van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen) of voor het sluiten of de uitvoering van een contract dat in uw belang is gesloten tussen ons en een derde, zoals met betrekking tot reisarrangementen.

In alle gevallen zullen alle toepasselijke veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens worden toegepast in die landen of gebieden, in overeenstemming met de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We implementeren toepasselijke technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens die we hebben, te beschermen tegen ongeautoriseerde openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging. Waar nodig, gebruiken we encryptie en andere technologieën die kunnen helpen bij de bescherming van de gegevens die u aan ons verstrekt. We vereisen ook dat onze dienstverleners voldoen aan strikte eisen op het vlak van gegevensprivacy en beveiliging.

Hoe lang zullen uw gegevens worden bewaard?

We zullen uw gegevens behouden voor een periode die noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we de gegevens verzamelden. Daarna zullen we de gegevens verwijderen. De periode is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld. Merk op dat u in sommige omstandigheden het recht heeft om ons te verzoeken de gegevens te verwijderen. Ook zijn we soms wettelijk verplicht om de gegevens te behouden, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

Over het algemeen behouden we gegevens gebaseerd op de in de onderstaande tabel beschreven criteria

 Type
 Uitleg/typische retentiecriteria
 • marketing voor u (inclusief marketingberichten) (als u digitale touchpoints gebruikt en bereikbaar bent)

De meeste van uw gegevens in uw marketingprofiel worden bewaard voor de duur van onze marketingrelatie met u; bijvoorbeeld zolang u gebruik maakt van digitale touchpoints of antwoordt op onze berichten. Maar sommige elementen van uw marketingprofiel, zoals gegevens over hoe we met u communiceren, verouderen na een bepaalde periode, dus verwijderen we ze automatisch na vastgestelde perioden (gebruikelijk 3 jaar) naar gelang het doel waarvoor we ze hebben verzameld.

 • marketing voor u (inclusief marketingberichten) (als u niet langer contact heeft met ons)

Dit scenario is hetzelfde als bovenstaande, maar als we gedurende een lange tijd geen contact met u hebben (gebruikelijk 2 jaar), stoppen we met het aan u sturen van marketingberichten en verwijderen we de geschiedenis met uw reacties daarop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u gedurende die periode nooit klikt op een uitnodiging voor een evenement, inlogt op een digitaal touchpoint of contact opneemt met de klantenservice. De reden is dat we in deze omstandigheden er vanuit gaan dat u deze berichten liever niet ontvangt.

 • marketing voor u (inclusief marketingberichten) (als u niet bereikbaar bent)

Als u zich heeft geregistreerd om marketingberichten te ontvangen, maar de gegevens die u aan ons heeft verstrekt onjuist zijn, behouden we uw gegevens gedurende een periode van 6 maanden, om u de kans te geven om ze aan te passen

 • marketing voor u (inclusief marketingberichten) (onvolledige registraties)

Wanneer u start met uzelf te registreren in een database, maar dit proces niet voltooit (bijvoorbeeld als u de leeftijdscontrole niet voltooit of u de gebruiksvoorwaarden voor touchpoints niet accepteert), behouden we uw gegevens 6 maanden om u de kans te geven dit proces te voltooien.

 • marktonderzoek

Als u zich niet bij ons heeft geregistreerd voor andere doeleinden (bijv. marketingberichten, garantie, klantenservice) en we publiekelijk beschikbare gegevens van u gebruiken om de markt of uw voorkeuren te begrijpen, behouden we uw gegevens voor een korte tijd om dit specifieke marktonderzoek uit te voeren.

 • aankopen en garantie

Wanneer u goederen koopt, behouden we hier gegevens van zolang als vereist is om de verkoop te voltooien en te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige archiveringsdoeleinden). Als u zich ook registreert voor een garantiebewijs voor een apparaat, behouden we de details hiervoor zolang als relevant is voor de garantie.

 • klantenservice

Als u contact opneemt met de klantenservice, registreren we dit (inclusief details over uw verzoek en ons antwoord) en behouden we het zolang het relevant is voor onze relatie, bijvoorbeeld als u onder garantie een apparaat door ons laat vervangen, of indien uw recente verzoeken relevant zijn. Tijdelijke registraties (bijvoorbeeld een automatische registratie van een telefoongesprek waarin u ons vraagt u door te verbinden met een winkel) kunnen slechts relevant zijn tot een permanente registratie is gemaakt, en worden slechts tijdelijk behouden.

 • systeemcontrolelogboeken

Systeemcontrolelogboeken worden gewoonlijk een paar maanden bewaard.

 • bedrijfsanalyses

Gegevens voor bedrijfsanalyses worden automatisch verzameld wanneer u PMI touchpoints gebruikt, en kort daarna geanonimiseerd/samengevoegd.

Welke rechten en mogelijkheden heeft u?

U kunt sommige of alle van de volgende rechten hebben met betrekking tot gegevens van u die we bewaren:

 • ons verzoeken u er toegang toe te geven;
 • ons verzoeken ze te corrigeren, bij te werken of te wissen;
 • ons verzoeken om ons gebruik ervan te beperken, in bepaalde omstandigheden;
 • bezwaar maken tegen het gebruik ervan, in bepaalde omstandigheden;
 • uw toestemming intrekken voor ons gebruik ervan;
 • gegevensoverdraagbaarheid, in bepaalde omstandigheden;
 • afmelden van ons gebruik ervan voor direct marketing; en
 • een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie in uw land (als deze er is).

We bieden u eenvoudige manieren aan om deze rechten uit te oefenen, zoals links om u “af te melden” of door u een contactadres te geven in berichten die u ontvangt.

Sommige mobiele applicaties die we aanbieden, kunnen u ook pushberichten sturen, bijvoorbeeld over nieuwe producten of diensten. U kunt deze berichten uitschakelen via de instellingen van uw telefoon of de applicatie.

De rechten die u heeft, zijn afhankelijk van de wetten van uw land. Wanneer u zich binnen de Europese Economische Ruimte bevindt, heeft u alle rechten die zijn uiteengezet in onderstaande tabel. Wanneer u zich ergens anders bevindt, dan kunt u contact met ons opnemen (zie de paragraaf “met wie moet u contact opnemen in het geval van vragen?” aan het einde van deze kennisgeving), voor meer informatie.

Rechten met betrekking tot uw gegevens die we bewaren
Verdere details (opmerking: bepaalde wettelijke limieten voor al deze rechten zijn van toepassing)
 • ons verzoeken u er toegang toe te geven

Dit is een bevestiging van:

 • of we al dan niet gegevens over u verwerken;
 • onze naam en contactgegevens;
 • het doel van de verwerking;
 • de categorieën van de betrokken gegevens;
 • de categorieën van de personen met wie we de gegevens delen en, wanneer een persoon zich buiten de EER bevindt en geen voordeel heeft van een Toetsing door de Europese Commissie, de passende beveiligingen voor de bescherming van de gegevens;
 • (indien we dit hebben) de bron van de gegevens, indien we deze niet direct van u hebben verkregen;
 • (voor zover wij iets doen, wat we bij u onder de aandacht hebben gebracht) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, die juridische gevolgen voor u heeft of op vergelijkbare manier een aanzienlijke invloed op u heeft, en gegevens over de betrokken logica, evenals de betekenis en de beoogde gevolgen voor u van dergelijke verwerking, en
 • de criteria voor het vaststellen van de periode waarin we de gegevens opslaan.

Op uw verzoek zullen we u een kopie verstrekken van de gegevens die we van u hebben (op voorwaarde dat dit geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen).

 • ons verzoeken ze te corrigeren of bij te werken

Dit is van toepassing indien de gegevens die we bewaren onjuist of incompleet zijn.

 • ons verzoeken ze te wissen

Dit is van toepassing indien:

 • de gegevens die we bewaren niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor we ze gebruiken;
 • we de gegevens op basis van uw toestemming gebruiken en u uw toestemming intrekt (in dit geval zullen we niet opnieuw contact met u opnemen, tenzij u ons duidelijk maakt dat u wilt dat we al uw gegevens verwijderen, in welk geval we uw wensen zullen respecteren);
 • we de gegevens gebruiken op basis van legitiem belang en we concluderen dat, volgend op uw bezwaar, we geen doorslaggevend belang hebben om ze te blijven gebruiken;
 • de gegevens onrechtmatig werden verkregen of gebruikt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • ons verzoeken onze verwerking ervan te beperken

Dit recht is tijdelijk van toepassing terwijl we uw zaak bekijken, indien u:

 • de juistheid van de gegevens die we gebruiken betwist; of
 • bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruiken van de gegevens op basis van legitiem belang

  (Als u in deze gevallen gebruik maakt van uw recht, zullen we het u laten weten voordat we de gegevens opnieuw gebruiken).

  Dit recht is ook van toepassing indien:

 • ons gebruik onrechtmatig is en u tegen het wissen van de gegevens bent; of
 • indien we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor een rechtszaak.
 • bezwaar maken tegen onze verwerking ervan

U heeft hiervoor twee rechten:

 • indien we uw gegevens gebruiken voor direct marketing: u kunt zich “uitschrijven” (zonder een reden op te geven) en we zullen aan uw verzoek voldoen; en
 • indien we uw gegevens gebruiken op basis van een legitiem belang voor andere doeleinden dan direct marketing, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik voor deze doeleinden, met een uitleg van uw specifieke situatie, en zullen we uw bezwaar in overweging nemen.

 

 • uw toestemming voor ons gebruik ervan intrekken

Dit is van toepassing indien de wettelijke basis waarop we uw gegevens gebruiken, toestemming is. Deze gevallen zullen door de context duidelijk zijn.

 • gegevensoverdraagbaarheid

Indien:

 • u gegevens aan ons heeft verstrekt; en
 • we gebruik maken van die gegevens langs geautomatiseerde weg, en ofwel op basis van uw toestemming, ofwel op basis van het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u,

dan heeft u het recht om de gegevens van ons terug te krijgen in een veelgebruikt formaat, en het recht om ons te verzoeken de gegevens naar iemand anders te versturen indien dit technisch haalbaar is voor ons.

 • een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie in uw land

Elk land binnen de Europese Economische Ruimte moet voor dit doel in één of meer overheidsinstanties voorzien

U kunt hier hun contactgegevens vinden:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Raadpleeg voor andere landen de website van de instantie van uw land.

Landspecifieke extra punten

Afhankelijk van in welk land u zich bevindt, heeft u mogelijk extra rechten.

 • Als u zich in Frankrijk bevindt, heeft u het recht om ons instructies te geven met betrekking tot gegevens van u die we bewaren in het geval van uw overlijden (in het bijzonder of we deze moeten bewaren of verwijderen en of anderen het recht hebben om ze in te zien). U mag:
 1. algemene instructies geven aan een digitale serviceprovider die is geregistreerd onder de Franse toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming (“CNIL” genoemd) (deze instructies zijn van toepassing op al uw gegevens); of
 2. ons specifieke instructies geven die enkel van toepassing zijn op ons gebruik van uw gegevens.

Uw instructies kunnen ons verplichten om uw gegevens over te dragen aan derden (maar wanneer de gegevens informatie bevatten over anderen, kan onze verplichting om ook hun privacy te respecteren betekenen dat we uw instructies niet letterlijk kunnen opvolgen). U mag derden aanwijzen die verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw instructies worden gevolgd. Wanneer u geen derde partij aanwijst, zullen uw erfgenamen (tenzij u anders heeft gespecificeerd in uw instructies) het recht hebben om na uw overlijden uw rechten uit te oefenen over uw gegevens:

 1. om uw nalatenschap te beheren (in welk geval uw erfgenamen toegang hebben tot informatie over u om informatie te identificeren en te verkrijgen die handig kan zijn om uw nalatenschap te beheren, inclusief alle digitale goederen of gegevens die kunnen worden beschouwd als een familiegeheugen dat overdraagbaar is aan uw nabestaanden), en
 2. om ervoor te zorgen dat partijen die gegevens over u gebruiken, rekening houden met uw overlijden (zoals het sluiten van uw account en het beperken van het gebruik of het bijwerken van uw gegevens).

U kunt uw instructies op elk moment wijzigen of intrekken. Voor meer informatie over het verwerken van uw gegevens in het geval van uw overlijden, zie Artikel 40-1 van de wet 78-17 van 6 januari 1978. Wanneer u overlijdt, zult u standaard stoppen met het gebruiken van uw account, en zullen we uw gegevens overeenkomstig ons bewaarbeleid verwijderen (zie de paragraaf “Hoelang worden uw gegevens bewaard?” voor details).

Met wie moet u contact opnemen in het geval van vragen?

Indien u vragen heeft of een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u hier contactgegevens voor de relevante gelieerde onderneming van PMI vinden, en indien van toepassing, de functionaris voor gegevensbescherming. Contactgegevens worden ook verstrekt in elke communicatie die een gelieerde onderneming van PMI aan u stuurt.

Wanneer uw land een autoriteit voor gegevensbescherming heeft, heeft u het recht om daar contact mee op te nemen voor vragen of zorgen. Wanneer de relevante gelieerde onderneming van PMI u niet kan helpen bij uw vragen of zorgen, heeft u ook het recht om een rechtsmiddel in te stellen voor een nationale rechtbank.

Wijzigingen aan deze kennisgeving

We kunnen deze kennisgeving (en eventuele extra kennisgevingen voor privacy) van tijd tot tijd bijwerken. We zullen de wijzigingen bekendmaken wanneer dit door de wet vereist wordt.

Laatste wijziging: 27 maart 2018. U kunt hier eerdere versies van deze kennisgeving bekijken.