Philip Morris International - Partnerow biznesowych

Kim jesteśmy?

Jesteśmy członkiem grupy Philip Morris International. Nasze dane (nazwa, adres, itp.) zostaną Państwu przekazane odrębnie w momencie gromadzenia Państwa informacji, przykładowo w drodze powiadomienia w aplikacji lub na stronie internetowej, w e-mailu, lub w umowie między nami zawierającej łącze do tej informacji.

 • PMI: Philip Morris International, wiodąca międzynarodowa grupa z branży tytoniowej. Składa się z szeregu spółek, lub "podmiotów stowarzyszonych".
 • Podmioty stowarzyszone PMI: Każdy członek grupy Philip Morris International jest "Podmiotem Stowarzyszonym". "My" (lub "nas" lub "nasi") dotyczy podmiotów stowarzyszonych PMI, które jako pierwsze zgromadziły o Państwie informacje, na przykład podmiot stowarzyszony PMI zamówił towary lub usługi od Państwa lub Państwa pracodawcy, lub podmiot stowarzyszony PMI, z którym się Państwo skontaktowaliście, lub którego siedzibę odwiedziliście.
 • Produkt PMI: oznacza produkt wytworzony przez nas, lub przez inny podmiot stowarzyszony PMI.

W jaki sposób gromadzimy o Państwie informacje?

Możemy gromadzić informacje o Państwie na różne sposoby.

 • Mogą Państwo dostarczać nam informacje w sposób bezpośredni (np. podpisanie umowy, wypełnienie formularza, lub skontaktowanie się z nami telefonicznie).
 • Możemy gromadzić informacje w sposób automatyczny (np. w przypadku wykorzystywania aplikacji PMI lub strony internetowej).
 • Możemy nabywać informacje od stron trzecich (np. od Państwa pracodawcy, Państwa przedstawiciela, lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak strona internetowa firmy, wyniki wyszukiwania w Internecie in informacje dostępne na platformach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook i Twitter).

W niniejszej informacji, wszelkie metody, w jakich mogą Państwo się z nami skontaktować określamy jako "punkty kontaktu PMI". Punkty kontaktu PMI mają charakter zarówno fizyczny, przykładowo: biura PMI, punkty sprzedaży i wydarzenia), jak i cyfrowy (na przykład korespondencja e-mail, używane aplikacje i strony internetowe).

Możemy gromadzić informacje, które przekazują nam Państwo bezpośrednio. Typowo ma to miejsce gdy Państwo:

 • rejestrują się w jako członek w naszej bazie danych (na przykład osobiście, poprzez aplikację, lub w sieci);
 • współpracują z nami w celu dostarczenia nam produktów lub świadczenia usług;
 • współpracują z nami w celu sprzedaży produktów PMI;
 • pobierają lub wykorzystują punkt kontaktu z (np. aplikację lub stronę internetową);
 • kontaktują się z nami poprzez punkt kontaktu, drogą mailową, telefoniczną lub poprzez media społecznościowe;
 • rejestrują się w celu otrzymania komunikatów prasowych PMI, alarmów e-mail lub powiadomień marketingowych;
 • uczestniczą w ankietach PMI, lub (jeśli jest to dopuszczalne prawem), konkursach lub promocjach PMI; lub
 • odwiedzają nasze biura czy uczęszczają na wydarzenia organizowane przez podmiot stowarzyszony PMI.

Możemy gromadzić informacje o Państwie w sposób automatyczny. Typowo ma to miejsce gdy Państwo:

 • odwiedzają Państwo nasze biura (np. poprzez rejestrację wideo oraz rejestry dostępu do budynków);
 • pracują w, lub odwiedzają punkt sprzedaży sprzedający produkty PMI (np. w drodze gromadzenia Państwa danych przy kasie, lub poprzez czujniki na wyjściu, które łączą się z technologią mobilną;
 • biorą udział w wydarzeniu zorganizowanym przez podmiot PMI (np. w drodze zakupu/sprzedaży podczas wydarzenia), lub poprzez czujniki stosowane w trakcie wydarzenia, które łączą się z technologią mobilną);
 • korzystają Państwo z systemów PMI lub urządzeń wydawanych przez PMI, takich jak laptop lub telefon komórkowy;
 • komunikują się z nami (na przykład poprzez punkt kontaktu z PMI; lub poprzez platformy społecznościowe);
 • korzystają z punktów kontaktu z PMI (np. poprzez mechanizmy śledzenia w aplikacji lub na stronie); lub
 • dokonują publikacji na mediach społecznościowych, z których korzystamy (np. w celu lepszego zrozumienia opinii publicznej,odpowiadania na zapytania dotyczące produktów PMI).

Możemy również gromadzić informacje o Państwie w sposób automatyczny w drodze wykorzystywania technologii plików cookies oraz podobnych technologii śledzenia na cyfrowych punktach kontaktu PMI. Stosowane pliki typu cookies i inne technologie są zależne od danego punktu kontaktu PMI. W celu uzyskania informacji o technologii cookies (w tym mechanizmów usługi Google Analytics) oraz podobnych technologiach stosowanych w punkcie kontaktu, w tym także informacji o sposobie akceptowania lub odmawiania korzystania z plików cookies, prosimy zapoznać się z informacją dotyczącą plików cookies dostępną w danym punkcie kontaktu.

Jeśli jest to dopuszczalne prawem, możemy uzyskiwać informacje o Państwie od stron trzecich. Może to dotyczyć danych udostępnianych przez podmioty stowarzyszone PMI między sobą, ogólnie dostępne informacje zawarte na portalach społecznościowych należących do osób trzecich (takich jak LinkedIn) oraz baz danych otrzymanych od agencji marketingowych będących osobami trzecimi.

Możemy również gromadzić informacje o Państwie w innych kontekstach, co każdorazowo podlega zawiadomieniu.

Jakie informacje o Państwie gromadzimy?

Możemy gromadzić różne typy informacji:

 • inforamcje konieczne do zarządzania oraz administrowania naszym stosunkiem z Państwem, Państwa pracownikiem lub przedstawicielem
 • informacje niezbędne do dokonania zakupu towarów lub zamówienia usług
 • informacje konieczne do sprzedaży lub doradztwa w zakresie produktów lub usług PMI (na przykład w celu realizacji zamówień)
 • informacje konieczne do udzielania wsparcia w zakresie produktów lub usług PMI, lub w celu świadczenia usług gwarancyjnych
 • informacje o roli Państwa działalności komercyjnej w zakresie dotyczącym naszych klientów, produktów PMI, lub nas samych (np. świadczenie usług gwarancyjnych, prezentowanie produktów PMI oraz materiałów sprzedażowych, itp.)
 • informacje jakie przekazują nam Państwo w umowach, formularzach lub ankietach
 • informacje o Państwa wizycie w naszych biurach, punktach sprzedaży lub uczestnictwie w wydarzeniach
 • informacje, jakie nam Państwo przekazują w trakcie połączeń telefonicznych lub w wiadomościach e-mail przesyłanych do nas
 • informacje o Państwa preferencjach i zainteresowaniach

informacje konieczne dla zweryfikowania Państwa wieku, tożsamości oraz uprawnienia do reprezentacji Państwa pracodawcy, jeśli dotyczy

Informacje jakie od Państwa gromadzimy w sposób bezpośredni są zależne od kontekstu, w jakim je Państwo przekazują. Przykładowo:

 • w przypadku, gdy jesteście Państwo dostawcą towarów bądź usług, w celu zarządzanie relacjami z Państwem lub Państwa pracodawcą, podajecie nam Państwo swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i rozliczeniowe, jak również szczegóły dotyczące towarów/usług (oraz wnioski o zwrot kosztów, jeśli dotyczy), by umożliwić nam rykonanie umowy;
 • mogą Państwo udzielić nam informacji o Państwa preferencjach oraz zainteresowaniach, pozwalając nam na oferowanie systemów nagród i zapraszanie Państwa na wydarzenia leżące w Państwa obszarze zainteresowań;
 • możemy gromadzić informacje, które pozwalają nam na zweryfikowanie Państwa wieku i tożsamości, na przykład na podstawie kopii dokumentu tożsamości;

Informacje, jakie gromadzimy w sposób automatyczny będa w ogólnosci dotyczyć:

 • szczegółów Państwa wizyty lub połączenia telefonicznego (na przykład dzień, czas trwania);
 • częstotliwości Państwa wizyt w naszych biurach, punktach sprzedaży lub na wydarzeniach (w tym miejscach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie), odwiedzanych obszarów oraz czasu odwiedzin;
 • Państwa wykorzystania cyfrowych punktów kontaktu z PMI (takich jak strony, które Państwo odwiedzają, stronę, z której Państwo przeszli, oraz stronę, do której się Państwo udali po opuszczeniu naszej strony, wprowadzone hasła wyszukiwania, lub łącza, jakie Państwie wybierali w danym punkcie kontraktu); oraz
 • Państwa urządzenia (na przykład Państwa adres IP lub unikalny identyfikator urządzenia, dane lokalizacji, szczegóły wszelkich plików cookies jakie możemy przechowywać na Państwa urządzeniu).

Informacje jakie gromadzimy od stron trzecich będą w ogólności składać się z informacji dostępnych publicznie (takich jak Państwa rola, preferencje i zainteresowania), na przykład informacje pochodzące z wpisów na mediach społecznościowych.

Do jakich celów stosujemy informacje o Państwie, oraz na jakiej podstawie prawnej?

W tej sekcji opisujemy cele, w których stosujemy Państwa informacje osobiste. Jest to jednak informacja o zasięgu globalnym i tam, gdzie przepisy krajowe ograniczają bądź zabraniają określonych czynności opisanych w niniejszej informacji, nie będziemy korzystali z informacji zebranych na Państwa temat w tych celach na terytorium właściwego kraju.

Zgodnie z powyższym, w zależności od natury naszych relacji, możemy stosować informacje o Państwie do następujących celów:

 • W celu wykazania zgodności z przepisami ustawowymi, np. weryfikacja Państwa wieku i tożsamości, zobowiązania "poznaj swojego dostawcę", dokonania sprawdzeń oraz zarządzania naszym stosunkiem prawnym z Państwem lub Państwa pracodawcą
 • Zachowania zgodności z prawem, na przykład poprzez przechowywanie informacji o Państwie w związku z jakimikolwiek przewidywanymi sporami prawnymi, do celów uzyskiwania porad od naszych prawników oraz innych doradców
 • Zakupu towarów lub usług od Państwa lub Państwa pracodawców, w tym kontaktowania się z Państwem w celu zarządzania naszymi relacjami, uzyskania usług sprzedażowych i zapłaty za towary, usługi i inne wydatki (jeśli dotyczy).
 • W celu sprzedawania Państwu produktów, w tym realizowania Państwa zamówień, przetwarzania Państwa płatności
 • W celu świadczenia Państwu usług związanych ze sprzedażą, w tym w celu przetwarzania Państwa zapytań i żądań, oraz świadczenia usług gwarancyjnych
 • W celu informowania Państwa o aktualizacjach, promocjach, wydarzeniach, oraz zarządzania powiązanymi aspektami Państwa stosunku prawnego, w tym zarządzania programami lojalnościowymi, udoskonalania produktów, badań rynkowych, opracowywania strategii marketingowych, zarządzania kampaniami marketingowymi oraz dostosowywania Państwa doświadczenia w trakcie wydarzeń
 • W celu wsparcia wszystkich powyższych czynności, w tym zarządzania kontami Państwa lub Państwa pracodawcy, umożliwiania Państwu korzystania z punktów kontaktu PMI oraz w celu sprzedaży,produktów PMI, prowadzenia z Państwem korespondencji, dostosowywania Państwa doświadczenia w punktach kontaktu z PMI, administracji oraz rozwiązywania problemów, ogólnego prowadzenia ewidencji oraz zarządzania Państwa dostępem do jakichkolwiek systemów, do których udzieliliśmy Państwu dostępu
 • Do celów analityki biznesowej oraz udoskonaleń, w tym udoskonalania naszych produktów PMI, biur, procesów, punktów sprzedaży i wydarzeń, oraz informacji, jakie dostarczamy osobiście lub poprzez nasze podmioty stowarzyszone naszym klientom, dostawcom, dostawcom usług, wykonawcom zewnętrznym, sprzedawcom detalicznym i odwiedzającym
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym monitoringu, na przykład celem zapewnienia odpowiedniego użycia internetu i funkcji e-mail
 • Informowania Państwa ze strony naszej lub naszych partnerów biznesowych o potencjalnych możliwościach udziału w marketingu lub promocji produktów PMI
 • Do innych celów, o których Państwa zawiadomimy, lub które będą jasno wynikały z kontekstu, w momencie pierwszego zgromadzenia informacji o Państwie

  Podstawy prawne naszego wykorzystania informacji o Państwie mogą być następujące (objaśniamy je szczegółowo w dziale "dowiedz się więcej"):

 • zgodność ze zobowiązaniem prawnym, którego jesteśmy przedmiotem;
 • wykonanie umowy, której stroną jesteście Państwo;
 • żywotny interes biznesowy, który nie będzie nadrzędny w stosunku do Państwa interesu ochrony informacji;
 • w przypadku nie obowiązywania żadnego z powyższych, Państwa zgoda (o którą zwrócimy się przed przetwarzaniem informacji).

Cele, do których wykorzystujemy informacje o Państwie, wraz z ich metodami gromadzenia oraz podstawą prawną wykorzystywania, to:

 Cel
 Metoda gromadzenia oraz podstawa prawna Przetwarzania

Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi

 • weryfiakcja Państwa wieku, tożsamośći oraz statusu partnera biznesowego
 • zobowiązania podatkowe oraz w zakresie księgowości biznesowej
 • sankcje handlowe
 • prześwietlenia personelu
 • zarządzanie sprawami BHP
 • wnioski o ujawnienie danych wymagane prawem lub przepisami
 • konflikty interesów
 • ewidencja kart kontrolnych i faktur, w zakresie, w jakim działacie Państwo jako doradca zewnętrzny
 • przechowywanie umów oraz powiązanych dokumentów, w których mogą znajdować się wzmianki o Państwie
 • rozpatrywanie zgłoszeń w sprawie nieprawidłowego zachowania

Informacje te są co do zasady dostarczane nam przez Państwa w sposób bezpośredni przez cały okres naszej relacji bądź naszych interakcji.

Wykorzystujemy je ze względu na konieczność zapewnienia zgodności z prawnym nakazem uczestnictwa w naszym handlu wyłącznie osób pełnoletnich, oraz prowadzenia naszej działalności w sposób zgodny z przepisami (w tym w zakresie prawa handlowego oraz podatkowego), przechowywania ewidencji finansowej i podatkowej, zgodności z sankcjami podatkowymi, zgodności z przepisami BHP (które mogą wymagać przechowywania rejestru incydentów), sporządzania protokołów, spełniania żądań o informacje od kompetentnych organów rządowych, oraz zarządzania jakimikolwiek konfliktami interesów, lub - w krajach, w których taki wymóg nie istnieje - z powodu naszego zamiaru prowadzenia sprzedaży, oraz prowadzenia naszej działalności w zgodzie z wymogami dobrych praktyk,  które w żadnym razie nie będą uznawane za nadrzędne wobec Państwa prawa i swobody do ochrony informacji związanych z Państwem.

Zakup towarów i usług

 • kontaktowanie się z Państwem przez cały okres, w którym Państwo lub Państwa pracodawca będziecie dostarczali nam wyroby lub świadczyli usługi
 • zarządzanie prowadzonymi przez nas kontami Państwa lub Państwa pracodawcy
 • przetwarzanie płatności
 • zarządzanie relacjami
 • monitorowanie Państwa zgodności z naszą umową, naszą polityką i programami wewnętrznymi (np. nasz program GAP przeznaczony dla rolników dostarczających nam surowce)
 • badanie wszelkich niezgodności z naszą umową, polityką i programami wewnętrznymi, badanie problemów i incydentów
 • zarządzanie naprawą wszelkich niezgodności z naszą umową, polityką i programami wewnętrznymi, jak i naprawą problemów i incydentów

Informacje te są co do zasady dostarczane nam przez Państwa w sposób bezpośredni lub przez Państwa pracodawcę (typowo informacje te obejmują imię i nazwisko, rola, adres prowadzenia działalności, firmowy adres e-mail, informacje dotyczące płatności (gdzie to stosowne, szczegóły wydatków), korespondencja).

Korzystamy z nich w związku z wykonywaniem naszej umowy z Państwem lub Państwa pracodawcą, będąc kupującym Państwa lub Państwa pracodawcy produktów lub usług, a gdzie nie ma takiego obowiązku, ponieważ posiadamy żywotny interes biznesowy w prowadzeniu naszej działalności, kontaktowaniu się z Pańswem w związku z produktami lub usługami zamawianymi od Państwa lub Państwa pracodawcy, w przetwarzaniu płatności, zarządzaniu naszym stosunkiem z Państwem lub Państwa pracodawcą, oraz monitorowaniu zgodności z naszą umową, polityką i programami, który nie jest jednak nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez nas informacji o Państwie.

 

Sprzedaż naszych produktów

 • realizacja Państwa zamówień (w tym wysyłanie paragonów)
 • przetwarzanie Państwa płatności
 • świadczenie usług gwarancyjnych

Informacje te są co do zasady dostarczane nam przez Państwa w sposób bezpośredni lub przez Państwa pracodawcę, odpowiednio (typowo informacje te obejmują imię i nazwisko, adres firmy, firmowy adres e-mail, zamówienia, informacje dotyczące płatności, korespondencja).

Wykorzystujemy je w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych względem Państwa lub Państwa pracodawcy jako kupującego nasze produkty.

Świadczenie usług sprzedażowych

 • rozpatrywanie Państwa zapytań i wniosków
 • korespondencja z Państwem
 • administracja i rozwiązywanie problemów
 • zarządzanie relacjami

Informacje te są przez nas w ogólności dostarczane przez Państwa bezpośrednio lub przez Państwa pracodawcę.

Wykorzystujemy je, ponieważ posiadamy żywotny interes w świadczeniu usług sprzedażowych naszym klientom, który nie jest jednak nadrzędny wobec Państwa i Państwa pracodawców interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez informacji o Państwie.

Zarządzanie procesami promocji oraz stosunkami (w zakresie dopuszczalnym prawem)

 • informowanie Państwa o aktualizacjach, promocjach oraz wydarzeniach
 • zarządzanie relacjami
 • zrozumienie Państwa preferencji (np. jakie produkty lub wydarzenia mogą Państwa interesować, lub być lepiej dostosowane do Państwa potrzeb)
 • zarządzanie programami lojalnościowymi
 • zapraszanie Państwa do uczestnictwa w, oraz zarządzanie ankietami lub kampaniami badania rynku
 • do celów badania rynku
 • opracowywanie strategii marketingowych
 • zarządzanie kampaniami marketingowymi
 • dostosowywanie Państwa doświadczenia w punktach kontaktu z PMI (przykładowo, w celu spersonalizowania Państwa wizyty poprzez użycie powitań lub sugestii, jakie mogą Państwa zainteresować)

Typowo będzie to stanowiło połączenie informacji, które nam Państwo dostarczają (na przykład Państwa imię i dane kontaktowe, lub szczegóły z mediów społecznościowych); informacje, jakie gromadzimy automatycznie (na przykład przy użyciu technologii monitorowania wykorzystania punktów kontaktu z PMI), oraz (w zakresie dopuszczalnym prawem) informacji, jakie nabędziemy od stron trzecich (np. z wpisów na witrynach społecznościowych).

Wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w zarządzaniu naszym stosunkiem oraz informowania Państwa o naszej działalności, produktach i wydarzeniach, w prowadzeniu naszych punktów kontaktu z PMI, oraz w dostosowywaniu Państwa doświadczeń, w sposób w żadnym przypadku nie nadrzędny względem Państwa interesów, praw i swobód ochrony informacji Państwa dotyczących.

Zarządzanie procesami promocji oraz stosunkami (w zakresie dopuszczalnym prawem)

 • udzielania Państwu informacji o, oraz zarządzania podmiotami stowarzyszonymi PMI, ich promocjami, produktami oraz usługami, punktami sprzedaży, wydarzeniami oraz regulacjami dotyczącymi produktów tytoniowych, oraz wypracowywania i udoskonalania narzędzi w celu dążenia do tych celów

Typowo będzie to stanowiło połączenie informacji, które nam Państwo dostarczają (na przykład Państwa imię, nazwisko i dane kontaktowe, lub szczegóły z mediów społecznościowych); informacje, jakie gromadzimy automatycznie (na przykład przy użyciu technologii monitorowania wykorzystania punktów kontaktu z PMI), oraz (w zakresie dopuszczalnym prawem) informacji, jakie nabędziemy od stron trzecich (np. z postów na witrynach społecznościowych).

Wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w informowaniu Państwa o tych kwestiach, który jednak w żadnym przypadku nie będzie nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód ochrony informacji o Państwie.

W niektórych przypadkach, jeśli jest to wymagane prawem, prześlemy Państwu te materiały w formacie elektronicznym wyłącznie za Państwa zgodą.

Administracja biznesowa

 • ogólny zarząd organizacyjny oraz prowdzenie ewidencji biznesowych
 • zarządzanie cyklem wykonawców (od zatrudnienia do zakończenia stosunku umownego)
 • zarządzane odwiedzającymi oraz ewidencja w tym zakresie
 • zarządzanie oraz organizowanie wydarzeń, programów szkoleniowych oraz programów zgodności prawnej
 • korespondencja w związku z naszym stosunkiem z Państwem lub Państwa pracodawcą, w tym rozpatrywanie Państwa zapytań i wniosków
 • rozwój, wdrażanie, obsługa i utrzymanie systemów informatycznych
 • zapewnianie bezpieczeństwa systemów, urządzeń i budynków
 • obsługa baz danych do celów kontaktowych oraz narzędzi współpracy
 • projekty międzynarodowe i podróże
 • zapewnianie bezpieczeństwa środowiska pracy
 • zapewnianie bezpieczeństwa personelu podmiotów stowarzyszonych PMI, klientów, dostawców, odwiedzających oraz ich mienia

Informacje te są co do zasady dostarczane nam przez Państwa w sposób bezpośredni lub przez Państwa pracodawcę.

Korzystamy z nich, ponieważ posiadamy żywotny interes biznesowy w prowadzeniu naszej działalności, zarządzaniu naszym stosunkiem z Państwem, oraz zapewnianiu bezpieczeństwa i integralności naszych budynków oraz systemów informatycznych, który nie jest jednak nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez nas informacji o Państwie.

 

Bezpieczeństwo oraz monitorowanie systemów

 • mechanizmy uwierzytelniania i rejestry dostępu, jeśli dotyczy
 • monitorowanie wykorzystywanych przez Państwa systemów PMI, urządzeń, Internetu oraz usług e-mail
 • monitorowanie dostępu do siedzib PMI, dostawy do podmiotów stowarzyszonych PMI i procesy związane z bezpieczeństwem, prowadzone w naszych siedzibach
 

Informacje te gromadzone są w sposób automatyczny, różnymi środkami, takimi jak systemy zautomatyzowane, monitoring urządzeń, oraz wideorejestracja przemysłowa (CCTV), w tym rejestracja obrazu i dźwięku, w naszych zakładach.

Wykorzystujemy je, ponieważ posiadamy żywotny interes w zapewnieniu poufności, integralności oraz bezpieczeństwa naszej infrastruktury fizycznej oraz cyfrowej, a także naszych zakładów, który nie jest jednak nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez informacji o Państwie.

 

Wsparcie wszystkich powyższych celów

 • zarządzanie Państwa kontami
 • umożliwianie Państwu korzystania z punktów kontaktu z PMI (na przykład, pozwalanie Państwu na pozostanie zalogowanymi w sekcjach punktu kontaktu, które są zastrzeżone wyłącznie dla upoważnionych użytkowników, zarządzanie Państwa preferencjami językowymi, zarządzanie Państwa koszem sklepowym)
 • korespondencja z Państwem
 • ulepszanie Państwa doświadczeń
 • administracja i rozwiązywanie problemów
 

Informacje te będą typowo stanowiły połączenie informacji, jakie nam Państwo dostarczają (typowo: imię i nazwisko, hasło (lub odpowiednik)), oraz informacji, jakie gromadzimy o Państwie w sposób automatyczny (na przykład informacje o Państwa urządzeniu, pliki cookies oraz podobne technologie śledzenia).

Korzystamy z nich na podstawie odpowiadającej celowi wykorzystywania informacji, który wspieramy. Przykładowo, w przypadku gdy zarządzamy Państwa  kontem w celu wsparcia zakupu lub wyświadczenia serwisu posprzedażnego, wykorzystujemy przedmiotowe informacje do celów wykonania naszego obowiązku umownego wobec Państwa jako nabywcy naszych produktów; w przypadku, gdy zarządzamy Państwa kontem w celu przekazania Państwu nowych informacji o naszych produktach, wspieramy rozwój naszej działalności, a więc wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w sprzedaży naszych produktów, który nie jest jednak nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez nas informacji o Państwie.

 

Analityka biznesowa i udoskonalenia

 • pozwalają nam lub naszym partnerom biznesowym na informowanie Państwa o potencjalnych możliwościach uczestnictwa w promowaniu produktów PMI
 • do celów analityki biznesowej oraz udoskonaleń (w tym udoskonalania produktów PMI, biur, procesów, punktów sprzedaży i wydarzeń, oraz urządzeń i informacji, jakie dostarczamy osobiście lub poprzez nasze podmioty stowarzyszone Państwu lub Państwa pracodawcy)
 

Typowo będzie to połączenie informacji, jakie nam Państwo dostarczają i informacji, które gromadzimy automatycznie, oraz (w zakresie dopuszczalnym prawem) informacji, jakie uzyskujemy od stron trzecich.

Wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w analizowaniu i udoskonalaniu skuteczności naszej działalności, naszych produktów, systemów, procesów, biur, punktów sprzedaż, szkoleń, wydarzeń, punktów kontaktowych PMI, oraz urządzeń i informacji, jakie przekazujemy, a także w celu zapraszania innych do uczestnictwa w promowaniu produktów PMI, który jednak w żadnym przypadku nie będzie nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód ochrony informacji o Państwie.


W przypadku, gdy nie opieramy naszego wykorzystania informacji o Państwie na jednej z powyższych podstaw prawnych, zwrócimy się do Państwa o zgodę przed przetworzeniem informacji (przypadki takie będą jasno wynikały z kontekstu).

W niektórych przypadkach PMI może wykorzystywać informacje o Państwie w sposób inny niż określony powyżej. W takich przypadkach klient otrzyma dodatkowe zawiadomienie dotyczące zachowania prywatności, w którym PMI wyjaśni, w jaki sposób wykorzysta dane klienta. Klient powinien zapoznać się z wszelkimi dodatkowymi zawiadomieniami przekazanymi w związku z niniejszym zawiadomieniem.

Komu przekazujemy Państwa informacje, i do jakich celów?

Możemy przekazywać informacje o Państwie do:

 • Podmiotów Stowarzyszonych PMI;
 • stron trzecich, które dostarczają podmiotom stowarzyszonym PMI przedmioty i usługi (np. doradcy profesjonalni, dostawcy usług płatniczych, dostawcy towarów, audytorzy oraz dostawcy usług informatycznych);
 • rozważnie dobranych partnerów biznesowych oraz reklamodawców podmiotów stowarzyszonych PMI (w obszarach związanych z naszymi produktami, lub zgodnych z ich stylem i wizerunkiem), w sposób pozwalający im na skontaktowanie się z Państwem w sprawie ofert, które według ich uznania mogą Państwa potencjalnie zainteresować, zgodnie z Państwa preferencjami w zakresie programów handlowych, materiałami edukacyjnymi oraz szkoleniem; oraz
 • stron trzecich, w zakresie wymaganym prawem (na przykład organy rządowe oraz doradcy profesjonalni).

Współdzielenie danych z innymi podmiotami stowarzyszonymi PMI

 • Informacje o Państwie będą przekazywane do firmy Philip Morris International Management SA (z siedzibą w Lozannie, Szwajcaria), będącą miejscem centralnego administrowania przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty stowarzyszone PMI. Informacje o Państwie mogą być również przekazywane do Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (z siedzibą w Lozannie, Szwajcarii), podmiotowi będącemu dostawcą technologii dla pomiotów stowarzyszonych PMI. Philip Morris International Management SA oraz (w zakresie posiadanego przez siebie dostępu) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl przetwarzają inforamcje o Pańswie do wszystkich celów wskazanych w niniejszym zawiadomieniu.
 • Jeżeli organizujemy podróż służbową (np. w przypadku, gdy odwiedzacie Państwo inny podmiot stowarzyszony PMI), informacje o Państwie mogą być przekazywane podmiotowi stowarzyszonemu PMI stanowiącemu nasze regionalne centrum operacyjne (jeśli nie był on podmiotem stowarzyszonym PMI, który jako pierwszy zgromadził informacje) do wszystkich celów wskazanych w niniejszym zawiadomieniu, podmiotowi stowarzyszonemu PMI stanowiącemu regionalne centrum operacyjne dla podmiotu stowarzyszonego PMI, do którego się Państwo udają, podmiotowi stowarzyszonemu PMI odpowiedzialnemu za uzgodnienia w zakresie bezpieczeństwa podróży służbowych.
 • Informacje o Państwie mogą być współdzielone z innymi podmiotami stowarzyszonymi PMI, z którymi się Państwo kontaktują lub prowadzą działalność (na przykład w przypadku sprzedaży produktów lub usług innych podmiotom stowarzyszonymi PMI, lub podróży do innych biur PMI w trakcie prowadzenia stosunku biznesowego z podmiotem stowarzyszonymi PMI).

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów stowarzyszonych PMI oraz krajów, w których znajdują się takie podmioty, dostępne są tutaj.

Współdzielenie danych ze Stronami Trzecimi

 • Możemy przekazywać informacje o Państwie do osób trzecich, które dostarczają podmiotom stowarzyszonym PMI przedmioty i usługi (np. Państwa pracodawcy, doradcom i dostawcom, w tym produktów, usług płatniczych i danych, sprzedawcom detalicznym i przewodnikom produktowym oraz podmiotom zajmującym się weryfikacją wieku);
 • Możemy przekazywać informacje o Państwie ostrożnie dobranym trzecim partnerom biznesowym oraz doradcom podmiotów stowarzyszonych PMI (zgodnie z cechami, które utożsamiacie Państwo z naszymi produktami, na przykład podobny wygląd, styl lub działanie), w celu pozwolenia im na kontakt z Państwem w sprawie produktów, usług i promocji, które mogą Państwa zainteresować, zgodnie z Państwa preferencjami.
 • Możemy przekazywać informacje o Państwie pozostałym osobom trzecim, o ile wymaga tego lub zezwala na to prawo, np. za pośrednictwem organów regulacyjnych i agencji rządowych, w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania lub innych urzędników państwowych, oraz w przypadku, gdy PMI uzna ujawnienie danych za konieczne i właściwe w celu zapobieżenia obrażeniom ciała lub szkodom majątkowym, oraz na potrzeby dochodzenia prowadzonego w związku z faktyczną lub domniemaną nielegalną działalnością, a także w przypadku restrukturyzacji organizacyjnej.

Jeżeli organizujemy podróż służbową (np. w przypadku, gdy odwiedzacie Państwo inny podmiot stowarzyszony PMI), informacje o Państwie mogą być przekazywane stronom trzecim organizującym przejazd, dostarczającym usługi transportowe i związane z podróżą, takim jak biura podróży, strony internetowe umożliwiające rezerwacje biletów i noclegów, biura sprzedaży biletów, linie lotnicze, firmy wynajmujące samochody, dostawcy usług kolejowych i hotele.  Strony trzecie będą korzystały z informacji o Państwie w swoich celach (na przykład w celu wykonania swoich obowiązków zapewnienia transportu lub zakwaterowania) i należy sprawdzić ich politykę prywatności, w której znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące użycia informacji o Państwie.

Gdzie mogą być przesyłane informacje o Państwie?

Podobnie jak we wszystkich organizacjach międzynarodowych, również i w podmiotach stowarzyszonych PMI przekazywanie danych osobowych odbywa się na skalę globalną. Stosownie, informacje o Państwie mogą być przekazywane globalnie (w przypadku, gdy informacje o Państwie zostały zgromadzone w Europejskim Obszarze Gospodarczym, oznacza to, że informacje o Państwie mogą zostać wyprowadzone poza niego).

W przypadku wykorzystywania danych opisanych w niniejszej informacji, dane osobowe mogą być przekazywane w obrębie danego kraju bądź poza granice kraju lub terytorium, w którym zostały zgromadzone, włączając w to kraje lub  terytoria, które mogą nie stosować odpowiednich norm w zakresie ochrony danych.

Podmioty stowarzyszone PMI znajdujące się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą przekazywać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym znajdującym się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przykładowo, w celu ułatwienia współdziałania naszej działalności w skali globalnej. Niezależne od przypadku, przekazanie będzie prowadzone:

 • na podstawiedecyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony;
 • zgodnie z odpowiednimi zabezpiecznami, na przykład Europejskimi Umowami Modelowymi, lub
 • w sposób konieczny do wykonania zobowiązań wynikających z umowy między nami a Państwem (lub realizacji środków przedumownych podjętych na Państwa żądanie), lub w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Państwa interesie między nami a stroną trzecią, na przykład związanej z podróżami.

Niezależnie od przypadku, podjęte zostaną odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych w takich krajach i organizacjach międzynarodowych, oraz na takich terytoriach w zgodzie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych.

W jaki sposób chronimy informacje o Państwie?

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, które zabezpieczane są przed ujawnianiem, wykorzystywaniem i zmienianiem bez upoważnienia. W stosownych przypadkach PMI stosuje szyfrowanie oraz inne metody wspomagające zabezpieczanie danych klientów. Od naszych usługodawców wymagamy przestrzegania równie rygorystycznych wymagań w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa.

Jak długo przechowywane są dane o Państwie?

Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres konieczny do zrealizowania celów ich zgromadzenia. Następnie dane zostaną usunięte. Okres ten będzie różny, w zależności od celów, w jakich zostały zebrane dane. W niektórych okolicznościach mają Państwo prawo do żądania usunięcia informacji. W niektórych przypadkach możemy być ponadto prawnie zobowiązani do przechowania takich informacji, na przykład do celów podatkowych i księgowych.

Typowo, przechowujemy dane w oparciu o kryteria przedstawione w tabeli poniżej:

 Typ
 Objaśnienie/typowe kryteria przechowania
 • wpisy w bazie danych

Jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną świadczącą usługi (zarówno bezpośrednio oraz w imieniu swojego pracodawcy), większość informacji zawartych na Państwa profilu jest przechowywanych przez okres trwania naszego stosunku z Państwem; przykładowo, w przypadku świadczenia usług, zakupu towarów, korzystania z cyfrowego punktu kontaktu, lub odpowiadania na Państwa komunikację. Jednakże, niektóre elementy Państwa profilu marketingowego, takie jak historia zakupów, ulegną naturalnemu przeterminowaniu po pewnym okresie czasu, w związku z czym automatycznie je usuniemy po określonych okresach, w sposób odpowiadający celowi ich gromadzenia.

 • ewidencja odwiedzających

Przechowujemy ewidencję faktur, sprzedaży, zakupów, wykonanych i otrzymanych płatności, a także dokumentacji wspierającej (umowy i e-maile) zgodnie z wymogami biznesowymi oraz podatkowymi, przez typowy okres 11 lat. Przechowujemy również ewidencję z prześwietleń dostawców przez okres wymagany dla zapewniania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i przepisowymi.

 • ewidencja biznesowa i płatności

W przypadku odwiedzin naszych budynków, ewidencja odwiedzających będzie przechowywana typowo przez okres wyłącznie kilku miesięcy.

 • Monitoring przemysłowy

W przypadku odwiedzin naszych budynków, rejestr z monitoringu przemysłowego będzie przechowywany typowo przez okres wyłącznie kilku dni, do kilku tygodni, w zależności od celu rejestracji.

 • zakupy i gwarancja

W przypadku nabycia towarów, przechowamy informacje o Państwie przez okres wymagany do wykonania sprzedaży, oraz do zapewnienia zgodności z jakimikolwiek zobowiązaniami prawnymi (na przykład do celów podatkowych oraz ewidencji księgowej). Jeśli zarejestrują Państwo gwarancję na produkt PMI, przechowamy jej szczegóły przez okres gwarancji.

 • obsługa klienta

W przypadku kontaktu z pracownikami obsługi klienta, dokonamy zarejestrowania Państwa zapytania oraz przechowamy je przez okres trwania naszego stosunku, na przykład w przypadku konieczności wymiany urządzenia z tytułu gwarancji. Inna ewidencja dotycząca obsługi klienta (np. automatyczne rejestrowanie połączenia telefonicznego, w którym pytają nas Państwo o drogę do punktu sprzedaży) będzie przechowywana wyłącznie tymczasowo, do czasu sporządzenia bardziej stałej ewidencji.

 • rejestry z audytów systemu 

Rejestry z audytów systemowych są przechowywane typowo przez okres wyłącznie kilku miesięcy.

 • analityka biznesowa

Dane z analityki biznesowej są typowo gromadzone automatycznie w przypadku wykorzystywania punktów kontaktu PMI, oraz anonimizowane/zbierane w bliskim okresie następującym po tym.

Jakie prawa i opcje Państwo posiadają?

Mogą Państwo posiadać niektóre z następujących praw odnośnie informacji, jakie o Państwie posiadamy:

 • żądanie do udzielenia Państwu dostępu do nich;
 • żądanie ich poprawienia lub aktualizacji lub usunięcia;
 • żądanie ograniczenia naszego korzystania z nich, w niektórych okolicznościach;
 • wniesienie sprzeciwu wobec użytkowania ich, w niektórych okolicznościach;
 • wycofanie Państwa zgody na nasze wykorzystywanie ich;
 • przenoszenie danych, w niektórych okolicznościach;
 • wycofanie się z naszego korzystania z nich do celów marketingu bezpośredniego; oraz
 • wniesienie sprzeciwu do organu nadzorczego w Państwa kraju (jeśli takowy istnieje).

Oferujemy Państwu łatwy sposób na skorzystanie ze swych praw, taki jak łącza wypisania się z subskrypcji, lub przekazanie Państwu adresu kontaktowego w otrzymanych wiadomościach, lub poprzez przedstawienie danych kontaktowych w punkcie "do kogo należy zwrócić się z pytaniami?" na końcu niniejszego zawiadomienia.

Niektóre aplikacje mobilne przez nas oferowane mogą przesyłać klientom wiadomości typu "push" informujące o nowych produktach lub usługach. Istnieje możliwość wyłączenia otrzymywania takich wiadomości poprzez zmianę ustawień telefonu lub aplikacji.

Posiadane przez Państwa prawa zależne są od praw obowiązujących w Państwa kraju. Jeżeli mieszkają Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym, będą posiadali Państwo prawa wskazane w tabeli poniżej. Jeśli znajdują się Państwo gdzie indziej, mogą się Państwo z nami skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji (patrz punkt "do kogo należy zwrócić się z pytaniami?”).

Prawa odnośnie przechowywanych przez nas informacji o Państwie
Szczegóły (uwaga: poniższe prawa podlegają określonym ograniczeniom ustawowym)
 • do żądania udzielenia dostępu do nich

W celu potwierdzenia:

 • tego, czy przetwarzamy informacje o Państwie, czy nie;
 • posiadanych przez nas danych kontaktowych;
 • celów przetwarzania;
 • kategorii przedmiotowych informacji;
 • kategorii osób, którym przekazujemy informacje, oraz - w przypadku, gdy dana osoba znajduje się poza EOG i nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony informacji;
 • (jeśli je posiadamy) źródeł informacji, których uzyskaliśmy od Państwa;
 • (w przypadku, gdy takowe prowadzimy, co zostanie Państwu zgłoszone) istnienia zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania, tworzących skutki prawne po Państwa stronie, lub które dotyczą Państwa w podobny sposób, oraz informacji o związanych z tym faktem procesach logicznych, a także znaczenia oraz przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla Państwa; oraz
 • kryteriów ustalania okresu, przez który będziemy przechowywać informacje.

Na Państwa żądanie, i po ustaleniu Państwa tożsamości, przekażemy Państwu kopię informacji o Państwie, które wykorzystujemy (pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa oraz swobody innych).

 • do żądania ich poprawienia lub aktualizacji

Dotyczy to informacji, które posiadamy, a które są nieprawidłowe lub niepełne.

 • do żądania usunięcia ich

Ma to zastosowanie, gdy:

 • informacje, jakie posiadamy nie są dalej konieczne w związku z celami, dla których je wykorzystujemy;
 • korzystamy z informacji na podstawie Państwa zgody, i wycofają Państwo swoją zgodę (w takim przypadku będziemy pamiętać aby się z Państwem więcej nie kontaktować, chyba że zażądają Państwo całkowitego usunięcia wszystkich informacji Państwa dotyczących, w którym to przypadku spełnimy Państwa życzenie);
 • wykorzystujemy informacje na podstawie naszych żywotnych interesów, oraz w następstwie Państwa sprzeciwu stwierdzimy, iż nie posiadamy nadrzędnego interesu w dalszym ich wykorzystywaniu;
 • informacje zostały pozyskane lub wykorzystywane w sposób bezprawny;

konieczne jest zapewnienie zgodności ze zobowiązaniem prawnym.

 • do żądania ograniczenia naszego przetwarzania tych informacji

Prawo to będzie tymczasowo obowiązywać podczas rozpatrywania sprawy, w przypadku, gdy:

 • podważą Państwo prawidłowość informacji, jakie wykorzystujemy; lub
 • wyrażą Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas informacji w oparciu o Państwa żywotne interesy

  (w przypadku, gdy skorzystają Państwo ze swego prawa w tych sytuacjach, poinformujemy Państwa przed kolejnym wykorzystaniem tych informacji).

  Prawo to obowiązuje również w przypadku, gdy:

 • nasze wykorzystywanie informacji jest bezprawne, i wyrażą Państwo sprzeciw wobec usunięcia danych; lub

nie będziemy potrzebować więcej Państwa danych, ale będą Państwu potrzebne do wszczęcia postępowania sądowego.

 • do wyrażenia Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych

Posiadają Państwo w takim przypadku dwa prawa:

 • w przypadku, gdy wykorzystujemy informacje o Państwie do celów marketingu bezpośredniego: mogą Państwo dokonać "wycofania” danych (bez konieczności jego uzasadniania), a my spełnimy taką prośbę; oraz
 • w przypadku, gdy wykorzystujemy informacje o Państwie na podstawie żywotnych interesów, do celów innych, niż marketing bezpośredni, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec naszego wykorzystywania informacji do tych celów, z przedstawieniem Państwa sytuacji, a my rozważymy Państwa sprzeciw.

 

 • do wycofania Państwa zgody na nasze wykorzystywanie informacji

Prawo to obowiązuje w przypadku, gdy podstawą prawną wykorzystywania przez nas informacji jest Państwa zgoda. Przypadki te będą jasno wynikały z kontekstu.

 • do przeniesienia danych

W przypadku, gdy:

 • przekazali nam Państwo dane; oraz
 • wykorzystujemy te dane w sposób zautomatyzowany na podstawie  Państwa zgody, lub w celu wykonania zobowiązania umownego,

wówczas posiadają Państwo prawo do otrzymania danych z powrotem od nas w powszechnie stosowanym formacie, oraz prawo do wymagania od nas przekazania danych innemu podmiotowi, jeśli jest to technicznie możliwe do wykonania.

 • do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego w Państwa kraju

Każdy kraj w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi do tego celu posiadać jeden lub więcej organów publicznych.

Ich dane kontaktowe znaleźć można poniżej:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Dla innych krajów należy odnieść się do właściwych stron władz kraju.

Punkty kontaktowe znajdujące się w poszczególnych krajach

W zależności od tego, w którym kraju Państwo mieszkacie, mogą wam przysługiwać dodatkowe prawa.

 • Osoby mieszkające we Francji mogą przekazywać instrukcje dotyczące informacji, które są zbierane na ich temat na wypadek ich śmierci (w szczególności dotyczące ich usuwania bądź zachowywania, oraz możliwości wglądu do informacji przez inne osoby).W takiej sytuacji przysługuje Państwu prawo:
 1. wydania ogólnych instrukcji dla dostawcy usług cyfrowych zarejestrowanego we francuskim organie ochrony danych osobowych (zwanym „CNIL”) (instrukcje te dotyczą każdego wykorzystania informacji o Państwie); lub
 2. przekazania nam szczegółowych instrukcji obowiązujących wyłącznie dla naszego użycia informacji o Państwie.

Państwa instrukcje mogą wymagać przekazania informacji stronie trzeciej (jeżeli jednak informacje te zawierają informacje o innych osobach, nasz obowiązek dotyczący respektowania prywatności tychże osób będzie oznaczał, że nie wypełnimy Państwa prośby do końca).  Przysługuje Państwu również prawo do powołania strony trzeciej, odpowiedzialnej za zapewnienie wykonania Państwa instrukcji. Jeżeli nie powołacie Państwo takiej strony trzeciej, Państwa następcy prawni będą uprawnieni do wykonania swoich praw dotyczących informacji o Państwie po Państwa śmierci (chyba, że określicie Państwo inaczej w swoich instrukcjach):

 • w celu zarządzania Państwa majątkiem (w takim przypadku Państwa następcy prawni będą uprawnieni do uzyskania dostępu do informacji o Państwie w celu identyfikacji i uzyskania informacji wymaganych dla zarządzania Państwa majątkiem, w tym dóbr i danych cyfrowych stanowiących pamiątkę rodzinną przekazywaną następcom prawnym); oraz
 • w celu zapewnienia, że strony korzystające z informacji o Państwie uwzględniły Państwa śmierć (np. przez zamknięcie Państwa konta bankowego i ograniczenie użycia bądź aktualizacji informacji o Państwie).

W każdym momencie instrukcje te mogą zostać zmienione bądź anulowane.  Dalsze informacje dotyczące przetwarzania informacji o Państwie w przypadku Państwa śmierci znajdują się w Artykule 40-1 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku.  Po Państwa śmierci przestaniecie Państwo korzystać z Państwa konta, a my usuniemy informacje o Państwie zgodnie z naszą polityką zbierania informacji (patrz ustęp pt. „Jak długo przechowywane są dane o Państwie?”).

Do kogo należy zwrócić się z ewentualnymi pytaniami?

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, lub w celu egzekwowania należnych Państwu praw, informacje kontaktowe do właściwego podmiotu stowarzyszonego PMI, lub - jeśli dotyczy - inspektora ochrony danych, znaleźć można www.pmi.com/markets/poland/pl/about-us/overview. Informacje kontaktowe zostaną również przekazane w jakiejkolwiek korespondencji, jaką podmiot stowarzyszony PMI Państwu przekaże.

W przypadku, gdy Państwa kraj posiada organ ochrony danych, dysponują Państwo prawem do kontaktu z nim w zakresie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Jeżeli odnośny podmiot stowarzyszony PMI nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na Państwa pytania lub rozwiać Państwa wątpliwości, mają Państwo prawo do podjęcia kroków prawnych w sądzie krajowym.

Zmiany niniejszej informacji

Zastrzegamy sobie prawo do bieżącej aktualizacji niniejszej informacji (oraz wszelkich informacji uzupełniających). Powiadomimy Państwa o tych zmianach w przypadkach, gdy będzie to wymagane prawem.

Niniejsza Polityka Prywatności Partnerów Biznesowych obowiązuje od 22.05.2018.