Philip Morris International - Konsumentow

Kim jesteśmy?

Jesteśmy członkiem grupy Philip Morris International. Nasze dane (nazwa, adres, itp.) zostaną Tobie przekazane odrębnie w momencie gromadzenia informacji o Tobie, przykładowo w drodze powiadomienia w aplikacji lub na stronie internetowej, lub w e-mailu zawierającym link do tej informacji.

 • PMI: Philip Morris International, wiodąca grupa z branży tytoniowej. Składa się z szeregu spółek, lub "podmiotów stowarzyszonych".
 • Podmioty stowarzyszone PMI: Każdy członek grupy Philip Morris International jest "Podmiotem Stowarzyszonym". "My" (lub "nas" lub "nasi") dotyczy podmiotów stowarzyszonych PMI, które jako pierwsze zgromadziły o Państwie informacje.
 • Produkt PMI: oznacza produkt wytworzony przez nas lub przez inny podmiot stowarzyszony PMI.

W jaki sposób gromadzimy informacje o Tobie?

Możemy gromadzić informacje o Tobie na różne sposoby.

 • Możesz dostarczać nam informacje w sposób bezpośredni (np. wypełnienie formularza, lub skontaktowanie się z nami telefonicznie).
 • Możemy gromadzić informacje w sposób automatyczny (np. w przypadku wykorzystywania aplikacji PMI lub strony internetowej).
 • Możemy nabywać informacje od stron trzecich (np. publicznie dostępne informacje na platformach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter).

W niniejszej informacji, wszelkie metody, w jakich możesz się z nami skontaktować określamy jako "punkty kontaktu PMI". Punkty kontaktu PMI mają charakter zarówno fizyczny (przykładowo: punkty sprzedaży i wydarzenia), jak i cyfrowy (na przykład aplikacje i strony internetowe).

Możemy gromadzić informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio. Typowo ma to miejsce gdy:

 • rejestrujesz się jako członek w naszej bazie danych (na przykład osobiście, poprzez aplikację, lub w sieci);
 • nabywasz wyroby tytoniowe lub usługi PMI w punkcie sprzedaży detalicznej;
 • pobierasz lub wykorzystujesz punkt kontaktu z (np. aplikację lub stronę internetową);
 • kontaktujesz się z nami poprzez punkt kontaktu z, drogą mailową, telefoniczną lub poprzez media społecznościowe;
 • rejestrujesz nasze urządzenie;
 • zapisujesz się do portalu panelowego PMI;
 • rejestrujesz się w celu otrzymania komunikatów prasowych PMI, powiadomień e-mail lub powiadomień marketingowych;
 • uczestniczysz w ankietach PMI, lub (jeśli jest to dopuszczalne prawem), konkursach lub promocjach PMI; lub
 • uczęszczasz na wydarzenia organizowane przez podmiot stowarzyszony PMI.

Możemy gromadzić informacje o Tobie w sposób automatyczny. Typowo ma to miejsce gdy:

 • odwiedzasz punkt sprzedaży sprzedający produkty PMI (np. w drodze gromadzenia danych o Tobie przy kasie, lub poprzez czujniki na wyjściu, które łączą się z technologią mobilną);
 • bierzesz udział w wydarzeniu zorganizowanym przez podmiot PMI (np. w drodze zakupu podczas wydarzenia), lub poprzez czujniki stosowane w trakcie wydarzenia, które łączą się z technologią mobilną);
 • komunikujesz się z nami (na przykład poprzez punkt kontaktu z; lub poprzez platformy społecznościowe);
 • korzystasz z punktu kontaktu z PMI (np. poprzez mechanizmy śledzenia w aplikacji lub na stronie); lub
 • dokonujesz publikacji na mediach społecznościowych, z których korzystamy (np. w celu lepszego zrozumienia opinii publicznej, odpowiadania na zapytania dotyczące produktów PMI).

Możemy również gromadzić informacje o Tobie w sposób automatyczny w drodze wykorzystywania technologii plików cookies oraz podobnych technologii śledzenia na cyfrowych punktach kontaktu PMI. Stosowane pliki typu cookies i inne technologie są zależne od danego punktu kontaktu PMI. W celu uzyskania informacji o technologii cookies (w tym mechanizmów usługi Google Analytics) oraz podobnych technologiach stosowanych w punkcie kontaktu, w tym także informacji o sposobie akceptowania lub odmawiania korzystania z plików cookies, prosimy zapoznać się z informacją dotyczącą plików cookies dostępną w danym punkcie kontaktu.

Jeśli jest to dopuszczalne prawem, możemy uzyskiwać informacje o Tobie od stron trzecich. Mogą one obejmować informacje współdzielone między podmiotami stowarzyszonymi PMI, informacje profilowe dostępne publicznie (na przykład Twoje preferencje oraz zainteresowania) na stronach społecznościowych należących do stron trzecich (na przykład Facebook i Twitter), oraz informacje z list marketingowych nabywanych od agencji marketingowych.

Możemy również gromadzić informacje o Państwie w innych kontekstach, co każdorazowo podlega zawiadomieniu.

Jakie informacje o Tobie gromadzimy?

Możemy gromadzić różne typy informacji:

 • informacje wymagane do realizacji zamówień
 • informacje konieczne do świadczenia usług gwarancyjnych
 • informacje, jakie przekazują nam w formularzach lub ankietach
 • informacje o Twojej wizycie w naszych punktach sprzedaży lub podczas wydarzeń
 • informacje, jakie nam przekazujesz w trakcie połączeń telefonicznych na infoliniach
 • informacje o Twoich preferencjach i zainteresowaniach

informacje konieczne dla zweryfikowania Twojego wieku

Informacje jakie od Ciebie gromadzimy w sposób bezpośredni są zależne od kontekstu, w jakim je nam je przekazujesz. Na przykład:

 • zamawiając od nas produkt za pośrednictwem punktu kontaktu, przekazujesz nam: nazwisko, informacje kontaktowe, informacje rozliczeniowe, a także produkty, jakie wybrałeś, w celu umożliwienia nam realizacji Twojego zamówienia;
 • możesz nam udzielić informacji o Twoich preferencjach produktowych oraz zainteresowaniach, pozwalając nam na oferowanie produktów i usług leżących w Twoim obszarze zainteresowań;
 • jeżeli umówisz się na osobistą wizytę z nami (lub z osobą mającą wiedzę na temat naszych produktów bądź usług), możemy zarejestrować Twoje imię i nazwisko i dane teleadresowe;
 • możemy gromadzić informacje, które pozwalają nam na zweryfikowanie Twojego wieku, na przykład na podstawie kopii dokumentu tożsamości lub Twojego wizerunku.

  Informacje, jakie gromadzimy w sposób automatyczny będą ogólnie dotyczyć:

 • szczegółów Twojej wizyty lub połączenia telefonicznego (na przykład dzień, czas trwania);
 • częstotliwości Twoich wizyt wpunktach sprzedaży lub na wydarzeniach (w tym miejscach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie), odwiedzanych obszarów oraz czasu odwiedzin, a także dokonywanych zakupów;
 • wykorzystania cyfrowych punktów kontaktu z PMI (takich jak strony, które odwiedzasz, stronę, z której zostałeś przekierowany, oraz stronę, do której się udałeś się po opuszczeniu naszej strony, wprowadzone hasła wyszukiwania, lub łącza, jakie wybrałeś w danym punkcie kontraktu); oraz
 • Twoje urządzenia (na przykład adres IP lub unikalny identyfikator urządzenia, dane lokalizacji, szczegóły wszelkich plików cookies jakie przechowywane są na urządzeniu).

Informacje, które gromadzimy od stron trzecich, będą w ogólności składać się z informacji dostępnych publicznie na Twoim profilu (takich jak Twoje preferencje i zainteresowania), na przykład informacje pochodzące z wpisów na mediach społecznościowych.

Do jakich celów stosujemy informacje o Tobie, oraz na jakiej podstawie prawnej?

W tej sekcji opisujemy cele, w jakich wykorzystujemy dane o Tobie. Jest to jednak informacja o zasięgu globalnym i tam, gdzie przepisy krajowe ograniczają bądź zabraniają określonych czynności opisanych w niniejszej informacji, nie będziemy korzystali z informacji zebranych na Twój temat w tych celach.

Zgodnie z powyższym, możemy stosować informacje o Tobie do następujących celów:

 • W celu spełnienia obowiązków prawnych, takich jak weryfikacja wieku i statusu użytkownika naszych produktów
 • W celu sprzedawania produktów, w tym realizowania zamówień, przetwarzania płatności
 • W celu świadczenia usług związanych ze sprzedażą, w tym w celu przetwarzania Twoich zapytań i żądań, oraz świadczenia usług gwarancyjnych
 • W celu sprzedaży naszych wyrobów (gdzie jest to dopuszczalne przez prawo), w tym w celu prowadzenia programów lojalnościowych, udoskonalania produktów, badań rynkowych, opracowywania strategii marketingowych, zarządzania kampaniami marketingowymi
 • Informowania Ciebie z naszej strony lub naszych partnerów biznesowych o potencjalnych możliwościach udziału w marketingu lub promocji produktów PMI
 • W celu wsparcia wszystkich powyższych czynności, w tym zarządzania Twoimi kontami i umożliwienia korzystania z punktów kontaktu, prowadzenia korespondencji, organizowania spotkań z nami i z osobami mającymi wiedzę na temat naszych produktów lub usług (na przykład w celu omówienia nowego produktu lub wykonania usługi posprzedażowej), dostosowywania Twojego doświadczenia z punktami kontaktu PMI, prowadzenia administracji i rozwiązywania problemów
 • Do celów analityki biznesowej oraz udoskonaleń, w tym udoskonalania naszych produktów PMI, punktów sprzedaży i wydarzeń, oraz informacji, jakie dostarczamy osobiście lub poprzez nasze podmioty stowarzyszone naszym klientom
 • Do innych celów, o których Ciebie zawiadomimy, lub które będą jasno wynikały z kontekstu, w momencie pierwszego zgromadzenia informacji o Państwie

  Podstawy prawne naszego wykorzystania informacji o Tobie mogą być następujące (objaśniamy je szczegółowo w dziale "dowiedz się więcej"):

 • zgodność z obowiązkiem prawnym, ciążącym na nas jako administratorze;
 • wykonanie umowy, której jesteś stroną;
 • żywotny interes osoby, której dane dotyczą;
 • w przypadku nie obowiązywania żadnego z powyższych, Państwa zgoda (o którą zwrócimy się przed przetwarzaniem informacji).

Cele, do których wykorzystujemy informacje o Tobie, wraz z ich metodami gromadzenia oraz podstawą prawną wykorzystywania, to:

 Cel
 Metoda gromadzenia oraz podstawa prawna Przetwarzania

Zgodność z obowiązkiem prawnym

 • weryfikacja wieku i statusu użytkownika naszych produktów

Informacje te są, co do zasady dostarczane nam przez Ciebie w sposób bezpośredni.

Wykorzystujemy je ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego sprzedaży naszych wyrobów wyłącznie osobom pełnoletnim lub, w krajach, w których taki wymóg nie istnieje - z powodu naszego zamiaru prowadzenia sprzedaży wyłącznie do osób pełnoletnich, oraz prowadzenia naszej działalności w zgodzie z wymogami dobrych praktyk, które w żadnym razie nie będą uznawane za nadrzędne wobec Twojego prawa i swobody do ochrony informacji.

Sprzedaż naszych produktów

 • realizacja Twoich zamówień (w tym wysyłanie paragonów)
 • przetwarzanie płatności
 • świadczenie usług gwarancyjnych

Informacje te są, co do zasady dostarczane nam przez Ciebie w sposób bezpośredni (typowo informacje te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, informacje dotyczące płatności).

Wykorzystujemy je w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych względem Ciebie, jako kupującego nasze produkty.

 

Świadczenie usług sprzedażowych

 • rozpatrywanie Twoich zapytań i wniosków
 • korespondencja z Tobą
 • administracja i rozwiązywanie problemów
 • zarządzanie programami lojalnościowymi

Informacje te są, co do zasady dostarczane nam przez Ciebie w sposób bezpośredni.

Wykorzystujemy je, ponieważ posiadamy żywotny interes w świadczeniu usług sprzedażowych naszym klientom, który nie jest jednak nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i swobód.

Sprzedaż naszych produktów (w zakresie dopuszczalnym prawem)

 • zrozumienie preferencji (np. jakie produkty lub wydarzenia mogą Ciebie interesować, lub być lepiej dostosowane do Twoich potrzeb) i, gdzie to dopuszczalne prawem, sprzedawanie produktów osobiście
 • zarządzanie programami lojalnościowymi
 • zapraszanie do uczestnictwa w, oraz zarządzanie ankietami lub kampaniami badania rynku
 • do celów badania rynku
 • opracowywanie strategii marketingowych
 • zarządzanie kampaniami marketingowymi
 • dostosowywanie Twojego doświadczenia w punktach kontaktu z PMI (przykładowo, w celu spersonalizowania wizyty poprzez użycie powitań lub sugestii, jakie mogą Ciebie zainteresować)

Typowo będzie to stanowiło połączenie informacji, które nam dostarczasz (na przykład imię i dane kontaktowe, lub szczegóły z mediów społecznościowych); informacje, jakie gromadzimy automatycznie (na przykład przy użyciu technologii monitorowania wykorzystania punktów kontaktu z PMI), oraz (w zakresie dopuszczalnym prawem) informacji, jakie nabędziemy od stron trzecich (np. z wpisów na witrynach społecznościowych).

Wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w sprzedawaniu naszych produktów, w prowadzeniu naszych punktów kontaktu z PMI, oraz w dostosowywaniu Państwa doświadczeń, w sposób w żadnym przypadku nie nadrzędny względem Państwa interesów, praw i swobód ochrony informacji Państwa dotyczących.

Sprzedaż naszych produktów (w zakresie dopuszczalnym prawem)

 • udzielanie informacji o, oraz zarządzania podmiotami stowarzyszonymi PMI, ich promocjami, produktami oraz usługami, punktami sprzedaży, wydarzeniami oraz regulacjami dotyczącymi naszych produktów, oraz wypracowywania i udoskonalania narzędzi w celu dążenia do tych celów

Typowo będzie to stanowiło połączenie informacji, które nam dostarczasz (na przykład imię, nazwisko i dane kontaktowe, lub szczegóły z mediów społecznościowych); informacje, jakie gromadzimy automatycznie (na przykład przy użyciu technologii monitorowania wykorzystania punktów kontaktu z PMI), oraz (w zakresie dopuszczalnym prawem) informacji, jakie nabędziemy od stron trzecich (np. z postów na witrynach społecznościowych).

Wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w sprzedawaniu tych artykułów, który jednak w żadnym przypadku nie będzie nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i swobód ochrony informacji.

W niektórych przypadkach, jeśli jest to wymagane prawem, prześlemy Tobie te materiały w formacie elektronicznym wyłącznie za Twoją zgodą.

Wsparcie wszystkich powyższych celów

 • zarządzanie kontami
 • umożliwianie korzystania z punktów kontaktu z PMI (na przykład, pozwalanie na pozostanie zalogowanymi w sekcjach punktu kontaktu, które są zastrzeżone wyłącznie dla upoważnionych użytkowników, zarządzanie preferencjami językowymi, zarządzanie koszem sklepowym)
 • korespondencja z Tobą
 • organizowanie spotkań z nami i z osobami mającymi wiedzę na temat naszych produktów lub usług (na przykład w celu omówienia nowego produktu lub wykonania usługi posprzedażowej)
 • ulepszanie doświadczeń
 • administracja i rozwiązywanie problemów

Informacje te będą typowo stanowiły połączenie informacji, jakich nam dostarczasz (typowo: imię i nazwisko, hasło (lub odpowiednik)), oraz informacji, jakie gromadzimy o Tobie w sposób automatyczny (na przykład informacje o urządzeniu, pliki cookies oraz podobne technologie śledzenia).

Korzystamy z nich na podstawie odpowiadającej celowi wykorzystywania informacji. Przykładowo, w przypadku gdy zarządzamy Twoim kontem w celu wsparcia zakupu lub świadczenia serwisu posprzedażnego, wykorzystujemy przedmiotowe informacje do celów wykonania naszego obowiązku umownego wobec Ciebie jako nabywcy naszych produktów; w przypadku, gdy zarządzamy Twoim kontem w celu przedstawienia naszych produktów, wspieramy naszą działalność marketingową, a więc wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w sprzedaży naszych produktów, który nie jest jednak nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez nas informacji.

Analityka biznesowa i udoskonalenia

 • pozwalają nam lub naszym partnerom biznesowym na informowanie o potencjalnych możliwościach uczestnictwa w promowaniu produktów PMI
 • do celów analityki biznesowej oraz udoskonaleń (w tym udoskonalania naszych produktów PMI, punktów sprzedaży i wydarzeń, cyfrowych punktów kontaktu PMI oraz informacji, jakie dostarczamy (poprzez nasze podmioty stowarzyszone) naszym klientom)

Typowo będzie to połączenie informacji, jakie nam dostarczyłeś, informacji, które gromadzimy automatycznie, oraz (w zakresie dopuszczalnym prawem) informacji, jakie uzyskujemy od stron trzecich.

Wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w analizowaniu i udoskonalaniu skuteczności naszej działalności, naszych produktów, punktów kontaktowych PMI, punktów sprzedaż, szkoleń, wydarzeń, a także w celu zapraszania innych do uczestnictwa w promowaniu produktów PMI, który jednak w żadnym przypadku nie będzie nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i swobód ochrony informacji.


W przypadku, gdy nie opieramy naszego wykorzystania informacji o Tobie na jednej z powyższych podstaw prawnych, zwrócimy się do Ciebie o zgodę przed przetworzeniem informacji (przypadki takie będą jasno wynikały z kontekstu).

W niektórych przypadkach PMI może wykorzystywać informacje o Tobie w sposób inny niż określony powyżej. W takich przypadkach klient otrzyma dodatkowe zawiadomienie dotyczące zachowania prywatności, w którym PMI wyjaśni, w jaki sposób wykorzysta dane klienta. Klient powinien zapoznać się z wszelkimi dodatkowymi zawiadomieniami przekazanymi w związku z niniejszym zawiadomieniem.

Komu przekazujemy informacje, i do jakich celów?

Możemy przekazywać informacje o Tobie do:

 • Podmiotów Stowarzyszonych PMI;
 • stron trzecich, które dostarczają Tobie lub podmiotom stowarzyszonym PMI przedmioty i usługi;
 • rozważnie dobranych partnerów biznesowych oraz reklamodawców podmiotów stowarzyszonych PMI (w obszarach związanych z naszymi produktami, lub zgodnych z ich stylem i wizerunkiem), w sposób pozwalający im na skontaktowanie się z Tobą w sprawie ofert, które według ich uznania mogą Ciebie potencjalnie zainteresować, zgodnie z Twoimi preferencjami; oraz
 • stron trzecich, gdzie to dopuszczalne lub wymagane przez prawo.

Współdzielenie danych z innymi podmiotami stowarzyszonymi PMI

 • Informacje o Tobie będą przekazywane do firmy Philip Morris International Management SA (z siedzibą w Lozannie, Szwajcaria), będącą miejscem centralnego administrowania przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty stowarzyszone PMI. Philip Morris International Management SA przetwarza informacje o Tobie do wszystkich celów wskazanych w niniejszym zawiadomieniu.
 • Informacje o Tobie mogą być przekazywane podmiotowi stowarzyszonemu PMI odpowiedzialnemu za kraj, w którym mieszkasz (jeśli nie był on podmiotem stowarzyszonym PMI, który jako pierwszy zgromadził informacje) do wszystkich celów wskazanych w niniejszym zawiadomieniu.
 • Informacje o Tobie mogą być współdzielone z innymi podmiotami stowarzyszonymi PMI, z którym się kontaktowaliście (na przykład podczas podróży pytałeś o miejsca, w których można kupić produkty PMI, lub o miejsca, w których uzyskać można wsparcie lub usługi w zakresie produktów PMI) w celu poprawy jakości naszych usług.

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów stowarzyszonych PMI oraz krajów, w których znajdują się takie podmioty, dostępne są na stronie www.pmi.com.

Współdzielenie danych ze Stronami Trzecimi

 • Możemy przekazywać informacje o Tobie do osób trzecich, które dostarczają podmiotom stowarzyszonym PMI przedmioty i usługi (np. doradcom i dostawcom, w tym produktów, usług płatniczych i danych, sprzedawcom detalicznym i przewodnikom produktowym oraz podmiotom zajmującym się weryfikacją wieku);
 • Możemy przekazywać informacje o Tobie ostrożnie dobranym trzecim partnerom biznesowym oraz doradcom podmiotów stowarzyszonych PMI, w celu pozwolenia im na kontakt z Tobą w sprawie produktów, usług i promocji, które mogą Ciebie zainteresować, zgodnie z Twoimi preferencjami;
 • Możemy przekazywać informacje o Tobie pozostałym osobom trzecim, o ile wymaga tego lub zezwala na to prawo, np. za pośrednictwem organów regulacyjnych i agencji rządowych, w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania lub innych urzędników państwowych, oraz w przypadku, gdy PMI uzna ujawnienie danych za konieczne i właściwe w celu zapobieżenia obrażeniom ciała lub szkodom majątkowym, oraz na potrzeby dochodzenia prowadzonego w związku z faktyczną lub domniemaną nielegalną działalnością, a także w przypadku restrukturyzacji organizacyjnej.

Gdzie mogą być przesyłane informacje o Tobie?

Podobnie jak we wszystkich organizacjach międzynarodowych, również i w podmiotach stowarzyszonych PMI przekazywanie danych osobowych odbywa się na skalę globalną. Stosownie, informacje o Tobie mogą być przekazywane globalnie (w przypadku, gdy informacje o Tobie zostały zgromadzone w Europejskim Obszarze Gospodarczym, oznacza to, że informacje o Państwie mogą zostać wyprowadzone poza niego).

W przypadku wykorzystywania danych opisanych w niniejszej informacji, dane osobowe mogą być przekazywane w obrębie danego kraju bądź poza granice kraju lub terytorium, w którym zostały zgromadzone, włączając w to kraje lub terytoria, które mogą nie stosować odpowiednich norm w zakresie ochrony danych.

Na przykład, podmioty stowarzyszone PMI znajdujące się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą przekazywać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym znajdującym się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niezależne od przypadku, przekazanie będzie prowadzone:

 • na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony;
 • zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład Europejskimi Umowami Modelowymi, lub
 • w sposób konieczny do wykonania zobowiązań wynikających z umowy między nami a Tobą (lub realizacji środków przedumownych podjętych na Twoje żądanie), lub w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Tobą interesie między nami a stroną trzecią, na przykład związanej z podróżami.

Niezależnie od przypadku, podjęte zostaną odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych w takich krajach i organizacjach międzynarodowych, oraz na takich terytoriach w zgodzie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych.

W jaki sposób chronimy informacje o Tobie?

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, które zabezpieczane są przed ujawnianiem, wykorzystywaniem i zmienianiem bez upoważnienia. W stosownych przypadkach PMI stosuje szyfrowanie oraz inne metody wspomagające zabezpieczanie danych klientów. Od naszych usługodawców wymagamy przestrzegania równie rygorystycznych wymagań w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa.

Jak długo przechowywane są dane o Tobie?

Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres konieczny do zrealizowania celów ich zgromadzenia. Następnie dane zostaną usunięte. Okres ten będzie różny, w zależności od celów, w jakich zostały zebrane dane. W niektórych okolicznościach masz prawo do żądania usunięcia informacji. W niektórych przypadkach możemy być ponadto prawnie zobowiązani do przechowania takich informacji, na przykład do celów podatkowych i księgowych.

Typowo, przechowujemy dane w oparciu o kryteria przedstawione w tabeli poniżej:

 Typ
 Objaśnienie/typowe kryteria przechowania
 • sprzedaż bezpośrednia (w tym komunikacja marketingowa) (w przypadku korzystania z punktów kontaktowych)

Większość informacji zawartych na profilu marketingowym jest przechowywanych przez okres trwania naszego stosunku umownego z Tobą; przykładowo, w przypadku korzystania z cyfrowych punktów kontaktu, lub odpowiadania na komunikację. Jednakże, niektóre elementy Twojego profilu, takie jak historia naszych interakcji, ulegną naturalnemu przeterminowaniu po pewnym okresie czasu, w związku z czym automatycznie je usuniemy po określonych okresach (typowo są to 3 lata), w sposób odpowiadający celowi ich gromadzenia.

 • sprzedaż bezpośrednia (w tym komunikacja marketingowa) (jeżeli nie pozostajesz z nami w kontakcie)

Scenariusz ten jest podobny do powyższego, ale w przypadku braku kontaktu przez długi okres czasu (typowo 2 lata), zaprzestaniemy wysyłania Tobie informacji marketingowych i usuniemy historię odpowiedzi na te informacje.  Nastąpi to na przykład w przypadku, gdy nie odpowiesz na zaproszenie na wydarzenie, lub nie zalogujesz się w cyfrowym punkcie kontaktu, ani nie skontaktujesz się z infolinią w tym okresie.

 • sprzedaż bezpośrednia (w tym komunikacja marketingowa) (jeżeli nie możemy się z Tobą skontaktować) 

W przypadku, gdy zgodziłeś się na otrzymywanie informacji marketingowych, ale Twoje dane kontaktowe są niewłaściwe, zachowamy Twoje dane przez okres 6 miesięcy, umożliwiając Tobie powrót i poprawienie tych danych.  

 • sprzedaż bezpośrednia (w tym komunikacja marketingowa) (niepełna rejestracja) 

W przypadku, gdy rozpoczniesz proces rejestracji w bazie danych, lecz nie ukończysz go (przykładowo: w przypadku niezakończenia procesu weryfikacji wieku, lub nieprzyjęcia warunków użytkowania punktu kontaktu), przechowamy Twoje dane przez okres wyłącznie 6 miesięcy w celu umożliwienia ukończenia procesu w razie powrotu.

 • badania rynkowe 

W przypadku, gdy nie jesteś zarejestrowany w naszej bazie danych w innych celach (np. komunikacja marketingowa, gwarancja, obsługa klienta), i wykorzystamy publicznie dostępne informacje o Tobie w celu lepszego zrozumienia rynku lub Twoich preferencji, przechowamy informacje o Tobie przez krótki okres czasu w celu wykonania danego elementu badań rynkowych.

 • zakupy i gwarancja 

W przypadku nabycia towarów, przechowamy informacje o Tobie przez okres wymagany do wykonania sprzedaży, oraz do zapewnienia zgodności z jakimikolwiek zobowiązaniami prawnymi (na przykład do celów podatkowych oraz ewidencji księgowej). Jeśli zarejestrujesz gwarancję na urządzenie, przechowamy jej szczegóły przez okres gwarancji.

 • obsługa klienta 

W przypadku kontaktu z pracownikami obsługi klienta, dokonamy rejestracji sprawy (w tym szczegółów Twojego zapytania i naszej odpowiedzi) oraz przechowamy je przez okres trwania naszego stosunku, na przykład w przypadku konieczności wymiany urządzenia z tytułu gwarancji, lub jeśli Twoje ostatnie zapytania są dla nas istotne. Tymczasowa ewidencja (np. automatyczne rejestrowanie połączenia telefonicznego, w którym pytasz nas o drogę do punktu sprzedaży) będzie przechowywana wyłącznie tymczasowo, do czasu sporządzenia bardziej stałej ewidencji.

 • rejestry z audytów systemu

Rejestry z audytów systemowych są przechowywane typowo przez okres wyłącznie kilku miesięcy.

 • analityka biznesowa

Dane z analityki biznesowej są typowo gromadzone automatycznie w przypadku wykorzystywania punktów kontaktu PMI, oraz anonimizowane/tworzone są dane zbiorcze w bliskim okresie następującym po tym.

Jakie prawa i opcje posiadasz?

Masz prawo do wszystkich lub niektórych z następujących praw odnośnie informacji, jakie o Tobie posiadamy:

 • żądanie do udzielenia dostępu do nich;
 • żądanie ich poprawienia, aktualizacji, lub usunięcia;
 • żądanie ograniczenia korzystania z nich, w niektórych okolicznościach;
 • wniesienie sprzeciwu wobec użytkowania ich, w niektórych okolicznościach;
 • wycofanie zgody na nasze wykorzystywanie ich;
 • przenoszenie danych, w niektórych okolicznościach;
 • wycofanie się z naszego korzystania z nich do celów marketingu bezpośredniego; oraz
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego w Twoim kraju (jeżeli taki organ istnieje w Twoim kraju).

Oferujemy Tobie łatwy sposób na skorzystanie z powyższych praw, taki jak łącza wypisania się z subskrypcji, lub przekazanie adresu kontaktowego w wiadomościach.

Niektóre aplikacje mobilne przez nas oferowane mogą przesyłać klientom wiadomości typu "push" informujące o nowych produktach lub usługach. Istnieje możliwość wyłączenia otrzymywania takich wiadomości poprzez zmianę ustawień telefonu lub aplikacji.

Twoje prawa zależne są od praw obowiązujących w Twoim kraju. Jeżeli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym, będziesz posiadał prawa wskazane w tabeli poniżej. Jeśli znajdujesz się gdzie indziej, możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji (patrz punkt "do kogo należy zwrócić się z pytaniami?”).

Prawa odnośnie przechowywanych przez nas informacji o Tobie
Szczegóły (uwaga: poniższe prawa podlegają określonym ograniczeniom ustawowym)
 • do żądania udzielenia dostępu do nich

W celu potwierdzenia:

 • tego, czy przetwarzamy informacje o Tobie, czy nie;
 • posiadanych przez nas danych kontaktowych;
 • celów przetwarzania;
 • kategorii przedmiotowych informacji;
 • kategorii osób, którym przekazujemy informacje, oraz - w przypadku, gdy dana osoba znajduje się poza EOG i nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony informacji;
 • (jeśli je posiadamy) źródeł informacji, których uzyskaliśmy od Ciebie;
 • (w przypadku, gdy takowe prowadzimy, co zostanie Tobie zgłoszone) istnienia zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania, tworzących skutki prawne po Twojej stronie, lub które dotyczą Ciebie w podobny sposób, oraz informacji o związanych z tym faktem procesach logicznych, a także znaczenia oraz przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla Ciebie; oraz
 • kryteriów ustalania okresu, przez który będziemy przechowywać informacje.

Na Twoje żądanie, i po ustaleniu Twojej tożsamości, przekażemy Tobie kopię informacji o Tobie, które wykorzystujemy (pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa oraz swobody innych).

 • do żądania ich poprawienia lub aktualizacji

Dotyczy to informacji, które posiadamy, a które są nieprawidłowe.

 • do żądania usunięcia ich

Ma to zastosowanie, gdy:

 • informacje, jakie posiadamy nie są dalej konieczne w związku z celami, dla których je wykorzystujemy;
 • korzystamy z informacji na podstawie Twojej zgody, i wycofasz ją (w takim przypadku będziemy pamiętać aby się z Tobą więcej nie kontaktować, chyba że zażądasz całkowitego usunięcia wszystkich informacji dotyczących Ciebie, w którym to przypadku spełnimy Twoje życzenie);
 • wykorzystujemy informacje na podstawie naszych żywotnych interesów, oraz w następstwie Państwa sprzeciwu stwierdzimy, iż nie posiadamy nadrzędnego interesu w dalszym ich wykorzystywaniu;
 • informacje zostały pozyskane lub wykorzystywane w sposób bezprawny;

konieczne jest zapewnienie zgodności ze obowiązkiem prawnym.

 • do żądania ograniczenia naszego przetwarzania tych informacji

Prawo to będzie tymczasowo obowiązywać podczas rozpatrywania sprawy, w przypadku, gdy:

 • podważasz prawidłowość informacji, jakie wykorzystujemy; lub
 • wyrazisz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas informacji w oparciu o Twoje żywotne interesy

  (w przypadku, gdy skorzystasz ze swego prawa w tych sytuacjach, poinformujemy Ciebie przed kolejnym wykorzystaniem tych informacji).

  Prawo to obowiązuje również w przypadku, gdy:

 • nasze wykorzystywanie informacji jest bezprawne, i wyrazisz sprzeciw wobec usunięcia danych; lub

nie będziemy potrzebować więcej Twoich danych, ale będą Tobie potrzebne do wszczęcia postępowania sądowego.

 • do wyrażenia Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych

W takim przypadku jesteś uprawniony do:

 • w przypadku, gdy wykorzystujemy informacje o Tobie do celów marketingu bezpośredniego: możesz dokonać "wycofania” danych (bez konieczności jego uzasadniania), a my spełnimy taką prośbę; oraz
 • w przypadku, gdy wykorzystujemy informacje o Tobie na podstawie żywotnych interesów, do celów innych, niż marketing bezpośredni, możesz wyrazić sprzeciw wobec naszego wykorzystywania informacji do tych celów, z przedstawieniem sytuacji, a my rozważymy Twój sprzeciw.

 

 • do wycofania zgody na nasze wykorzystywanie informacji

Prawo to obowiązuje w przypadku, gdy podstawą prawną wykorzystywania przez nas informacji jest Twoja zgoda. Przypadki te będą jasno wynikały z kontekstu.

 • do przeniesienia danych

W przypadku, gdy:

 • przekazałeś nam dane; oraz
 • wykorzystujemy te dane w sposób zautomatyzowany na podstawie  Twojej zgody, lub w celu wykonania zobowiązania umownego,

wówczas posiadasz prawo do otrzymania danych z powrotem od nas w powszechnie stosowanym formacie, oraz prawo do wymagania od nas przekazania danych innemu podmiotowi, jeśli jest to technicznie możliwe do wykonania.

 • do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego

Każdy kraj w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi do tego celu posiadać jeden lub więcej organów nadzorczych.

Ich dane kontaktowe znaleźć można poniżej:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

W przypadku innych krajów należy odwiedzić stronę internetową organu nadzorczego Twojego kraju.

Punkty kontaktowe znajdujące się w poszczególnych krajach

W zależności od tego, w którym kraju mieszkasz, mogą Tobie przysługiwać dodatkowe prawa.

 • Osoby mieszkające we Francji mogą przekazywać instrukcje dotyczące informacji, które są zbierane na ich temat na wypadek ich śmierci (w szczególności dotyczące ich usuwania bądź zachowywania, oraz możliwości wglądu do informacji przez inne osoby).W takiej sytuacji przysługuje Tobie prawo:
 1. wydania ogólnych instrukcji dla dostawcy usług cyfrowych zarejestrowanego we francuskim organie ochrony danych osobowych (zwanym „CNIL”) (instrukcje te dotyczą każdego wykorzystania informacji o Państwie); lub
 2. przekazania nam szczegółowych instrukcji obowiązujących wyłącznie dla naszego użycia informacji o Tobie.

Twoje instrukcje mogą wymagać przekazania informacji stronie trzeciej (jeżeli jednak informacje te zawierają informacje o innych osobach, nasz obowiązek dotyczący respektowania prywatności tychże osób będzie oznaczał, że nie wypełnimy Twojej prośby do końca).  Przysługuje Tobie również prawo do powołania strony trzeciej, odpowiedzialnej za zapewnienie wykonania Twojej instrukcji. Jeżeli nie powołasz takiej strony trzeciej, Twoi następcy prawni będą uprawnieni do wykonania swoich praw dotyczących informacji o Tobie po Twojej śmierci (chyba, że określicie to inaczej w swoich instrukcjach):

 • w celu zarządzania Twoim majątkiem (w takim przypadku następcy prawni będą uprawnieni do uzyskania dostępu do informacji w celu identyfikacji i uzyskania informacji wymaganych dla zarządzania Twoim majątkiem, w tym dóbr i danych cyfrowych stanowiących pamiątkę rodzinną przekazywaną następcom prawnym); oraz
 • w celu zapewnienia, że strony korzystające z informacji o Tobie uwzględniły Twoją śmierć (np. przez zamknięcie Twojego konta bankowego i ograniczenie użycia bądź aktualizacji informacji o Tobie).

W każdym momencie instrukcje te mogą zostać zmienione bądź anulowane.  Dalsze informacje dotyczące przetwarzania informacji o Tobie w przypadku Twojej śmierci znajdują się w Artykule 40-1 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku.  Po Twojej śmierci przestaniesz korzystać ze swojego konta, a my usuniemy informacje o Tobie zgodnie z naszą polityką zbierania informacji (patrz ustęp pt. „Jak długo przechowywane są dane o Tobie?”).

Do kogo należy zwrócić się z ewentualnymi pytaniami?

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, lub w celu egzekwowania należnych Tobie praw, informacje kontaktowe do właściwego podmiotu stowarzyszonego PMI, oraz inspektora ochrony danych (o ile został ustanowiony w danym podmiocie) znaleźć można pod adresem www.pmi.com/markets/poland/pl/about-us/overview. Informacje kontaktowe zostaną również przekazane w jakiejkolwiek korespondencji, jaką podmiot stowarzyszony PMI Tobie przekaże.

W przypadku, gdy Państwa kraj posiada organ ochrony danych, dysponują Państwo prawem do kontaktu z nim w zakresie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Jeżeli odnośny podmiot stowarzyszony PMI nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na Państwa pytania lub rozwiać Państwa wątpliwości, mają Państwo prawo do podjęcia kroków prawnych w sądzie krajowym.

Zmiany niniejszej informacji

Zastrzegamy sobie prawo do bieżącej aktualizacji niniejszej informacji (oraz wszelkich informacji uzupełniających). Powiadomimy Ciebie o tych zmianach w przypadkach, gdy będzie to wymagane prawem.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 22.05.2018.