Philip Morris International - General Enquirer

Kdo smo?

Smo član skupine Philip Morris International. Naše podatke (ime, naslov itd.) smo vam posredovali že v času zbiranja podatkov o vas (oz. ob privolitvi), npr. z obvestilom na kartici, v aplikaciji ali na spletni strani, po e-pošti ali z sms-om, ki vsebuje povezavo na to obvestilo.

 • PMI: Philip Morris International je vodilna mednarodna tobačna družba. Sestavljajo jo številna podjetja oz. »podružnice«.
 • Podružnice PMI: Vsak član skupine podjetij Philip Morris International je »podružnica PMI«. »Mi« (oz. »nas« oz. »naše«) se nanaša na podružnico PMI, ki je kot prva zbrala vaše osebne podatke.
 • Izdelek PMI: pomeni naš izdelek ali izdelek druge podružnice PMI.

Kako zbiramo vaše osebne podatke?

Podatke o vas lahko zbiramo na različne načine.

 • Podatke nam lahko neposredno posredujete vi (npr. ko obiščete naše poslovne prostore in se identificirate, izpolnite obrazec ali nas pokličete).
 • Podatke lahko zbiramo samodejno (npr. ko uporabljate aplikacijo ali spletno stran PMI, z nadzornimi kamerami pri vhodih, izhodih v stavbo in nakladalnih rampah).
 • Podatke lahko pridobimo od tretjih oseb (npr. od poslovnih sodelavcev, vašega delodajalca).

V tem obvestilu bomo vse metode, s katerimi ste v stiku z nami, imenovali »stične točke PMI«. Stične točke PMI so tako fizične (na primer trgovine in dogodki) kot tudi digitalne (na primer uporaba aplikacij in spletnih strani).

Zbiramo lahko podatke, ki ste nam jih posredovali neposredno. To se običajno zgodi, ko:

 • se prijavite kot član v naše baze podatkov (na primer če se registrirate za prejem obvestil po e-pošti);
 • pošljete vsebine na digitalno stično točko PMI;
 • se obrnete na nas po stični točki, e-pošti ali telefonu; ali
 • sodelujete v PMI-jevih anketah.

Vaše podatke lahko pridobimo samodejno. To se običajno zgodi, ko:

 • komunicirate z nami (na primer po telefonu ali po stični točki);
 • uporabite stične točke PMI (na primer z mehanizmi sledenja v aplikaciji ali na spletni strani).

Vaše podatke lahko samodejno pridobimo tudi z uporabo piškotkov in podobnih sledilnih tehnologij na digitalnih stičnih točkah PMI. Uporabljeni piškotki in tehnologije so odvisni od zadevne stične točke PMI. Če želite izvedeti več o piškotkih (vključno s piškotki Google Analytics) in podobnih tehnologijah, uporabljenih na stični točki, vključno s tem, kako lahko sprejmete ali zavrnete uporabo piškotkov, si oglejte obvestilo o piškotkih, ki je na voljo na tej stični točki.

Če to dovoljuje zakonodaja, lahko vaše podatke pridobimo tudi od tretjih oseb. To lahko zajema podatke, ki si jih med seboj delijo podružnice PMI.

Prav tako lahko zbiramo podatke na drugačne načine, kar vam sporočimo, ko do tega pride.

Katere vaše podatke zbiramo?

O vas lahko zbiramo različne vrste podatkov:

 • podatke o vaših obiskih naših poslovnih prostorov, trgovin in dogodkov;
 • podatke, ki nam jih posredujete med klici na našo telefonsko centralo ali klicne centre;
 • podatke, ki nam jih posredujete, ko pošljete vsebine na digitalno stično točko PMI;
 • podatke o vaših preferencah in zanimanjih;
 • podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete in starosti.

Podatki, ki jih prejmemo neposredno od vas, bodo razvidni iz konteksta, v katerem nam te podatke posredujete. Na primer:

 • če pošljete vsebine na digitalno stično točko PMI, lahko navedete svoje ime, uporabniško ime, kontaktne informacije, sliko, lokacijo, zanimanja in preference;
 • podatke o svojih preferencah in zanimanjih nam lahko posredujete, zato da izboljšamo vašo izkušnjo, kadar nas obiščete;
 • zbiramo lahko tudi podatke, s katerimi lahko preverimo vašo identiteto in starost, npr. kopijo identifikacijskega dokumenta oz. podobo obraza.

  Podatki, ki jih zbiramo samodejno, običajno zadevajo:

 • podrobnosti vašega obiska ali klica (kot sta čas in trajanje);
 • varnostne informacije, kadar obiščete naše poslovne prostore (na primer s snemanjem videoposnetkov (nadzorne kamere) in z evidenco vstopov v zgradbo);
 • vašo uporabo stičnih točk PMI (kot so strani, ki jih obiščete, stran, s katere ste prišli, in stran, na katero ste nadaljevali, vnesene iskalne izraze ali povezave, ki jih kliknete na stični točki); in
 • vašo napravo (kot je vaš IP-naslov ali edinstven identifikator naprave, podatki o lokaciji, podrobnosti o piškotkih, ki smo jih morda shranili na vašo napravo).

Podatki, ki jih zbiramo od tretjih oseb, so običajno podatki, ki nam jih posredujejo vaši sodelavci ali delodajalec, na primer glede vašega načrtovanega obiska naših poslovnih prostorov.

Za katere namene uporabljamo vaše osebne podatke in na kateri pravni podlagi?

V tem poglavju so opisani nameni, za katere uporabljamo osebne podatke. To je splošno obvestilo in če zakoni države omejujejo ali prepovedujejo določene dejavnosti, opisane v tem obvestilu, potem za te namene v tej državi ne bomo uporabljali vaših osebnih podatkov.

Skladno z zgoraj navedenim vaše osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:

 • da vam omogočimo uporabo stičnih točk;
 • da vas identificiramo in za namene zagotavljanja varnosti, kadar obiščete naše poslovne prostore;
 • za splošno poslovno administracijo in podporo vsega zgoraj navedenega, vključno z upravljanjem vašega računa, omogočanjem uporabe stičnih točk PMI, upravljanjem vaših sestankov z nami ali nekom, ki zagotavlja podporo za naše izdelke in storitve, prilagoditvijo vaše izkušnje s stičnimi točkami PMI, administracijo in odpravljanjem težav;
 • za poslovno analitiko in izboljšave, kar vključuje izboljšave naših poslovnih prostorov, izdelkov PMI, prodajaln in dogodkov;
 • za druge namene, o katerih vas obvestimo oz. so jasni iz konteksta, ko so vaši podatki prvotno zbrani.

  Pravna podlaga za uporabo vaših osebnih podatkov je ena izmed naslednjih (pravne podlage so podrobneje obrazložene v razdelku »Več informacij«):

 • skladnost s pravnimi obveznostmi, ki smo jim podvrženi;
 • izvajanje pogodbe, sklenjene z vami;
 • legitimen poslovni interes, nad katerim ne prevladajo vaši interesi glede varovanja osebnih podatkov;
 • kjer ne velja nič od zgoraj naštetega, vaša privolitev (za katero bomo prosili, še preden obdelamo podatke).

Nameni, za katere uporabljamo vaše osebne podatke, z ustreznimi metodami zbiranja in pravno podlago za uporabo so:

 Namen
 Način zbiranja in pravna podlaga za obdelavo

Dostavne stične točke PMI, sporočila za javnost in obvestila po e-pošti

 • omogočanje uporabe stičnih točk PMI (na primer, da vam je omogočeno, da ostanete prijavljeni v razdelkih stične točke, ki so namenjeni samo pooblaščenim uporabnikom, izbira jezika);
 • prilagoditev vaše uporabe stičnih točk PMI (na primer prilagoditev vašega obiska, kot so pozdravi ali predlogi, ki vas bi morda zanimali);
 • upravljanje vaših računov in odpravljanje težav.

Običajno gre za kombinacijo podatkov, ki nam jih posredujete (na primer vaše ime in kontaktni podatki ter podatki iz družabnih medijev), in podatkov, ki jih zbiramo samodejno (na primer z uporabo tehnologije za spremljanje uporabe stičnih točk PMI).

Uporabljamo jih na podlagi zakonitega poslovnega interesa za upravljanje stičnih točk PMI in za prilagajanje vaše izkušnje na načine, ki jih vaši interesi, pravice in svoboščine v povezavi z varstvom osebnih podatkov, ne prevladajo.

Za identifikacijo in namene zagotavljanja varnosti

 • Med obiski naših poslovnih prostorov uporabljamo vaše osebne podatke, zato da vas identificiramo in da zagotavljamo varnost v naših poslovnih prostorih.

Običajno gre za kombinacijo podatkov, ki nam jih posredujete (na primer vaše ime, kontaktni podatki in drugi podatki za identifikacijo), in podatkov, ki jih zbiramo samodejno (na primer z uporabo nadzornih kamer za nadziranje gibanja v nekaterih območjih v naših poslovnih prostorih).

Uporabljamo jih, ker imamo za vašo identifikacijo in za zagotavljanje varnosti v naših prostorih zakonite interese, nad katerimi vaši interesi, pravice in svoboščine v povezavi z varstvom osebnih podatkov ne prevladajo.

Poslovna administracija

 • splošno organizacijsko vodenje in vodenje poslovnih evidenc;
 • administracija obiskovalcev in vodenje evidenc;
 • administracija in vodenje dogodkov;
 • dopisovanje v zvezi z našim odnosom z vami, vključno z obravnavanjem vaših poizvedb in zahtev;
 • upravljanje vaših sestankov z nami;
 • razvoj, implementacija, delovanje in vzdrževanje IT-sistemov;
 • zagotavljanje varnosti sistemov, naprav in zgradb;
 • delovanje podatkovnih zbirk s kontaktnimi podatki in orodij za sodelovanje;
 • zagotavljanje varnega delovnega okolja;
 • zagotavljanje varnosti osebja podružnice PMI, strank, dobaviteljev, obiskovalcev in njihove lastnine.

Te informacije nam običajno posredujete vi neposredno.

Uporabljamo jih, ker imamo zakonit poslovni interes za vodenje našega poslovanja, upravljanje odnosov z vami ter ohranjanje varnosti in celovitosti naših stavb in IT-sistemov, nad katerim vaši interesi, pravice in svoboščine, da bi omejili uporabo vaših osebnih podatkov, ne prevladajo.

Spremljanje varnosti in sistemov

 • avtentikacija in nadzor dostopa ter evidentiranje, kjer je to ustrezno;
 • nadziranje uporabe sistemov PMI, naprav, interneta in e-pošte, do katerih vam je bil omogočen dostop;
 • nadziranje dostopa do poslovnih prostorov PMI, dostav podružnicam PMI in varnostnih procesov v naših poslovnih prostorih.

Te informacije se samodejno zbirajo z različnimi sredstvi, kot so avtomatizirani sistemi in nadzor naprav ter snemanjem zvoka in slike z nadzornimi kamerami v naših poslovnih prostorih.

Uporabljamo jih, ker imamo zakonit poslovni interes za zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in varnosti naše fizične in digitalne infrastrukture in poslovnih prostorov, nad katerim vaši interesi, pravice in svoboščine v povezavi z varstvom osebnih podatkov ne prevladajo.

Poslovna analitika in izboljšave

 • za poslovno analitiko in izboljšave (kar vključuje naše izboljšave v povezavi z našimi poslovnimi prostori, izdelki PMI, prodajalnami, ki prodajajo izdelke PMI, dogodki, digitalnimi stičnimi točkami PMI in podatki, ki jih (ali naše podružnice) zagotavljamo našim strankam).

Običajno gre za kombinacijo podatkov, ki nam jih posredujete, podatkov, ki jih zberemo samodejno, in (kjer to dovoljuje zakonodaja) podatkov, ki jih pridobimo od tretjih oseb.

Uporabljamo jih na podlagi zakonitega poslovnega interesa za analizo in izboljšanje naše poslovne uspešnosti, naših izdelkov, stičnih točk PMI, prodajaln in dogodkov ter za povabilo drugim, naj se vključijo v promocijo izdelkov PMI, nad katerim vaši interesi, pravice in svoboščine v povezavi z varstvom osebnih podatkov ne prevladajo.

Kjer uporaba podatkov o vas ne temelji na eni od zgoraj navedenih pravnih podlag, vas bomo pred obdelavo podatkov prosili za privolitev (ti primeri bodo jasno razvidni iz konteksta).

V nekaterih primerih lahko vaše osebne podatke uporabimo na načine, ki niso opisani zgoraj. V takih primerih vam bomo posredovali dodatno obvestilo o zasebnosti z obrazložitvijo take uporabe. Preberite vsako dodatno obvestilo v povezavi s tem obvestilom.

S kom delimo podatke o vas in s kakšnim namenom?

Podatke o vas lahko delimo s/z:

 • podružnicami PMI;
 • tretjimi osebami, ki podružnicam PMI ali vam nudijo izdelke ali storitve; in
 • drugimi tretjimi osebami, kjer to zahteva ali dovoljuje zakonodaja.

Deljenje podatkov z drugimi podružnicami PMI

 • Podatke o vas bomo delili z družbo Philip Morris International Management SA (s sedežem v Lozani v Švici), ki je mesto glavne uprave za obdelavo osebnih podatkov za podružnice PMI. Philip Morris International Management SA obdeluje vaše podatke za vse namene, ki so opisani v tem obvestilu.
 • Vaše osebne podatke lahko delimo s katero koli drugo podružnico PMI, ki je vključena v upravljanje poslovnih prostorov, ki jih obiščete, ali dogodkov, ki se jih udeležite (na primer če različne podružnice upravljajo različne vidike vašega obiska ali dogodka, ki se ga boste udeležili), zato da je vaša izkušnja čim boljša.

Podrobnosti o podružnicah PMI in državah, v katerih delujejo, so na voljo tukaj.

Deljenje podatkov s tretjimi osebami

 • Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami, ki podružnicam PMI in vam zagotavljajo izdelke ali storitve (kot so svetovalci, trgovci na drobno, ponudniki informacijskih storitev in ponudniki storitev za preverjanje identitete).
 • Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami, če to zahteva ali dovoljuje zakonodaja, na primer: z regulativnimi organi, vladnimi službami kot odgovor na zahtevo organov pregona ali drugih vladnih uradnikom, kadar menimo, da je razkritje potrebno ali primerno za preprečevanje fizične škode ali finančne izgube, ali je v povezavi s preiskavo domnevne ali dejanske nezakonite dejavnosti in v okviru organizacijskega prestrukturiranja.

Kam lahko podatki o vas pošljemo?

Kot v vsaki mednarodni organizaciji tudi podružnice PMI pošiljajo podatke po vsem svetu. Skladno s tem se lahko vaši osebni podatki prenašajo po vsem svetu (če so bili vaši osebni podatki zbrani v Evropskem gospodarskem prostoru, to pomeni, da se lahko vaši podatki prenesejo iz EGP).

Če se podatki uporabljajo na način, ki je opisan v tem obvestilu, se lahko vaši podatki prenesejo bodisi znotraj bodisi iz države ali teritorija, v katerem so bili pridobljeni, vključno v države oz. teritorije, ki morda nimajo enakovrednih standardov o varstvu podatkov.

Podružnice PMI v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) lahko na primer osebne podatke pošljejo podružnici PMI zunaj EGP. V vseh primerih se prenos izvede:

 • na podlagi sklepa Evropske komisije o ustreznosti;
 • ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov, na primer standardne pogodbe za območje EU ali
 • glede na zahteve izpolnjevanja obveznosti po pogodbi med vami in nami (ali implementacijo predpogodbenih ukrepov, sprejetih na vašo zahtevo) ali za sklenitev ali izvedbo pogodbe, sklenjene v vašem interesu med nami in tretjo osebo, kot na primer v zvezi z ureditvijo potovanja.

V vseh primerih bodo v takih državah oz. teritorijih vzpostavljeni ustrezni varnostni ukrepi za zaščito osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih hranimo, pred nepooblaščenim razkritjem, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem. Kjer je to primerno, uporabljamo šifriranje podatkov in druge tehnologije, s katerimi varujemo osebne podatke, ki ste jih posredovali. Prav tako od naših ponudnikov storitev zahtevamo, da delujejo skladno s strogimi zahtevami glede zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše podatke bomo hranili, dokler ne izpolnimo namena, za katerega so bili zbrani. Nato jih bomo izbrisali. Dolžina obdobja hrambe je odvisna od namena, za katerega so bili podatki zbrani. V nekaterih okoliščinah imate pravico zahtevati izbris podatkov. Prav tako smo včasih pravno zavezani k hranjenju podatkov, na primer za davčne in računovodske namene.

Običajno hranimo podatke na podlagi meril, opisanih v spodnji tabeli:

 Vrsta
 Razlaga / tipični kriteriji hrambe
 • Evidence baz podatkov

Če ste se prijavili na prejemanje obvestil po e-pošti (ali podobni storitvi) ali za uporabo digitalnih stičnih točk PMI, je večina podatkov v vašem profilu hranjenja za obdobje, dokler prejemate obvestila, uporabljate digitalne stične točke ali odgovarjate na naša sporočila. Vendar pa nekateri elementi vašega profila, kot je vaša zgodovina uporabe digitalne stične točke PMI, postanejo zastareli, zato jih samodejno izbrišemo po določenem času, kot je primerno skladno z namenom, za katerega smo jih zbrali.

 • Evidence obiskovalcev

Če obiščete naše poslovne prostore – evidence obiskov se hranijo le za obdobje nekaj mesecev.

 •  Nadzor z videokamerami
 Če obiščete naše poslovne prostore – posnetki nadzornih kamer se običajno hranijo le nekaj dni oz. do nekaj tednov, odvisno od specifičnega razloga za snemanje.
 • Dnevniki revizije sistema
Dnevniki revizije sistema se običajno hranijo le nekaj mesecev.
 •  Poslovna analitika
 Podatki o poslovni analitiki se, ko uporabite PMI stične točke, običajno zbirajo samodejno in se anonimizirajo/združijo kmalu zatem.

Kakšne so vaše pravice in možnosti?

Upravičeni ste lahko do nekaterih ali vseh spodaj navedenih pravic v povezavi z vašimi podatki, ki jih hranimo:

 • zahtevate lahko, da vam omogočimo dostop do teh podatkov;
 • zahtevate lahko, da podatke popravimo, posodobimo ali izbrišemo;
 • zahtevate lahko, da v določenih okoliščinah omejimo njihovo uporabo;
 • v določenih okoliščinah lahko ugovarjate naši uporabi teh podatkov;
 • prekličete lahko svojo privolitev glede uporabe osebnih podatkov;
 • prenosljivost podatkov (v določenih okoliščinah);
 • se odjavite od uporabe vaših podatkov za neposredno trženje in
 • vložite pritožbo nadzornemu organu v vaši državi (če le-ta obstaja).

Nudimo vam enostaven načine za uveljavljanje teh pravic, kot so povezave za »odjavo« in kontaktni naslov v sporočilih, ki jih prejmete.

Nekatere mobilne aplikacije, ki jih nudimo, vam lahko pošljejo potisna obvestila, na primer o naših novih izdelkih ali storitvah. Ta obvestila lahko onemogočite v nastavitvah na svojem telefonu ali v aplikaciji.

Vaše pravice so odvisne od zakonov, ki veljajo v vaši državi. Če ste v Evropskem gospodarskem prostoru, imate pravice, ki so navedene v spodnji tabeli. Če ste drugje, pa se lahko za nadaljnje informacije obrnete na nas (glejte odstavek »Na koga se obrniti v primeru vprašanj?« na koncu tega obvestila).

 Pravica v povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki jih hranimo
 Nadaljnje podrobnosti (opomba: za vse navedene pravice veljajo določene pravne omejitve)
 • pravica dostopa do osebnih podatkov

To pomeni potrditev:

 • dejstva, ali vaše podatke obdelujemo ali ne;
 • našega imena in kontaktnih podatkov;
 • namena obdelave;
 • kategorij zadevnih podatkov;
 • kategorij oseb, s katerimi podatke delimo, in ustreznih zaščitnih ukrepov za varovanje informacij, če je oseba zunaj EGP in se sklep Evropske komisije o ustreznosti ne izvaja;
 • (če ga imamo) vira podatkov, če ga nismo pridobili od vas;
 • (če ga izvajamo, o čemer bi bili obveščeni) obstoja avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem, ki ustvarja pravne učinke v zvezi z vami ali podobno znatno vpliva na vas, in informacije o vsebovani logiki kot tudi o pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za vas; in
 • meril za določanje obdobja hrambe podatkov.

Na vašo zahtevo vam bomo posredovali kopijo vaših osebnih podatkov, ki jih uporabljamo (če to ne vpliva na pravice in svoboščine drugih).

 • pravica do popravka ali posodobitve podatkov

To pravico lahko uveljavite, če so podatki, ki jih hranimo, netočni ali nepopolni.

 • pravica do izbrisa

To pravico lahko uveljavite, če:

 • podatki, ki jih hranimo, niso več potrebni za namen, za katerega jih uporabljamo;
 • podatke uporabljamo na podlagi vaše privolitve in vi to privolitev prekličete; (v tem primeru z vami ne bomo ponovno kontaktirali, razen če izrazite željo za izbris vseh vaših informacije; v tem primeru bomo vaše želje spoštovali);
 • podatke uporabljamo na podlagi zakonitega interesa in po vašem ugovoru ugotovimo, da nimamo prevladujočega interesa za nadaljnjo uporabo teh podatkov;
 • so bili podatki pridobljeni ali uporabljeni nezakonito; ali
 • želimo izpolniti zakonsko obveznost.
 • pravica od omejitve obdelave podatkov

Ta pravica velja začasno (v času našega pregleda vašega zahtevka), če:

 • izpodbijate točnost podatkov, ki jih uporabljamo; ali
 • ste vložili ugovor zoper našo uporabo vaših podatkov na podlagi zakonitega interesa

  (če uveljavite svoje pravice v teh primerih, vas bomo obvestili, preden znova uporabimo vaše podatke).

  Ta pravica velja tudi, če:

 • je naša uporaba nezakonita ali nasprotujete izbrisu podatkov ali
 • podatkov ne potrebujemo več, vendar jih vi zahtevate, ker jih potrebujete za vzpostavitev pravne zadeve.
 • pravica do ugovora

V tem primeru lahko uveljavite dve pravici:

 • če vaše podatke uporabimo za neposredno trženje: lahko »zavrnete« obdelavo (brez potrebe po utemeljitvi), mi pa bomo ravnali skladno z vašo zahtevo; in
 • če vaše podatke uporabimo na podlagi zakonitega interesa za druge namene, ki niso neposredno trženje, lahko podate ugovor zoper našo uporabo podatkov za te namene, obrazložite svojo določeno situacijo, mi pa bomo vaš ugovor obravnavali.
 • pravica do preklica soglasja

To velja, če je pravna podlaga za uporabo vaših podatkov vaša privolitev. Ti primeri bodo jasno razvidni iz konteksta.

 • pravica do prenosljivosti podatkov

Če:

 • ste nam podatke posredovali vi; in
 • uporabljamo te podatke na podlagi avtomatične obdelave in na podlagi bodisi vaše privolitve bodisi izvrševanja naših pogodbenih obveznosti do vas,

potem imate pravico zahtevati, da vam vrnemo podatke v splošno uporabljenem formatu, zahtevate pa lahko tudi, da vaše podatke pošljemo drugi osebi, če je to za nas tehnično izvedljivo.

 • pravica do pritožbe nadzornemu organu v vaši državi

V vsaki državi Evropskega gospodarskega prostora mora biti v ta namen vzpostavljen eden ali več javnih organov.

Njihove kontaktne podatke lahko najdete tukaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Za druge države se obrnite na spletno stran nadzornega organa vaše države.


Dodatne posebnosti po državah

V določenih državah imate lahko nekatere dodatne pravice.

 • Če bivate v Franciji, imate pravico, da nam posredujete navodila glede svojih osebnih podatkov v primeru vaše smrti (še posebej, ali jih naj hranimo naprej ali izbrišemo in ali imajo drugi pravico do vpogleda). Tako lahko:
 1. izdate splošna navodila ponudniku digitalnih storitev pri francoskem nadzornem organu za varstvo podatkov (»CNIL«) (ta navodila veljajo za vse uporabe vaših podatkov); ali
 2. nam posredujete specifična navodila, ki se nanašajo le na našo uporabo informacij o vas.

Zaradi vaših navodil smo lahko primorani k prenosu vaših podatkov k tretji osebi (če pa podatki vsebujejo tudi podatke drugih oseb, potem zaradi spoštovanja njihovih pravic do zasebnosti vaših navodil ne bomo mogli upoštevati v celoti). Določite lahko tretjo osebo, ki bo odgovorna za zagotavljanje vaših navodil. Če tretje osebe za ta namen ne imenujete, bodo vaši nasledniki (razen če v svojih navodilih navedete drugače) upravičeni do uveljavitve vaših pravic glede vaših podatkov po vaši smrti:

 • zaradi upravljanja vaše zapuščine (v tem primeru bodo vaši nasledniki imeli dostop do vaših podatkov zaradi identifikacije in pridobitve podatkov, ki so lahko uporabni za upravljanje vaše zapuščine, kar vključuje vse digitalne dobrine oz. podatke, ki se lahko obravnavajo kot družinski spomini, ki so prenosljivi na vaše naslednike); in
 • zaradi zagotovitve, da osebe, ki uporabljajo vaše podatke, upoštevajo vašo smrt (kot npr. zaprtje vašega računa in omejitev uporabe računa oz. posodobitev vaših podatkov).

Navodila lahko kadar koli spremenite ali prekličete. Za dodatne informacije o obdelavi vaših podatkov v primeru smrti glejte člen 40-1 zakona 78-17 z dne 6. 1. 1978. Po vaši smrti boste prenehali uporabljati svoj račun, zato bomo izbrisali vaše podatke skladno z našo politiko hrambe podatkov (glejte odstavek »Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?« za podrobnosti).

Na koga se lahko obrnete z vprašanji?

Če imate kakršna koli vprašanja ali želite uveljavljati katerokoli od svojih pravic, lahko najdete kontaktne podatke zadevne podružnice PMI in uradnika za varstvo podatkov, če je potrebno, nas kontaktirajte na privacy.pml@pmi.com. Kontaktni podatki so navedeni tudi v vsakem sporočilu, ki vam ga podružnica PMI pošlje.

Če ima vaša država organ za varstvo podatkov, imate pravico, da se nanj obrnete z vprašanji ali pomisleki. Če ustrezna podružnica PMI ne more rešiti vaših vprašanj ali pomislekov, imate pravico do uporabe pravnih sredstev na državnem sodišču.

Spremembe tega obvestila

To obvestilo (in vsako dodatno obvestilo o zasebnosti) lahko občasno posodobimo. O spremembah vas bomo obvestili, kjer to zahteva zakonodaja.

Obvestilo je bilo zadnjič spremenjeno 26. 6. 2018.