Philip Morris International - Pyetësori i Përgjithshëm

Kush jemi ne?

Ne jemi një anëtar i kompanisë Philip Morris International. Detajet tona (emri, adresa etj.) do t'ju jepen veçmas në kohën e (ose për konfirmimin e) mbledhjes së informacionit rreth jush, për shembull, në njoftimin që shfaqet në një  skedë, aplikacion apo faqe web, si edhe në e- mailin ose mesazhin sms që përmban linkun ndaj këtij njoftimi.

 • PMI: Philip Morris International, një grup ndërkombëtar i përkushtuar produkteve prej duhani. Ajo përbëhet nga një numër shoqërish ose "filialesh".
 • Filialet e PMI-së: Çdo anëtar i grupit të kompanive Philip Morris International është një "Filial i PMI-së". "Ne" (ose "neve" ose "tonë") i referohet Filialit të PMI-së, që e ka mbledhur informacionin tuaj për herë të parë.
 • Produkt i PMI-së: Do të thotë një produkt i yni ose i një Filiali tjetër të PMI-së.

Si e mbledhim informacionin për ju?

Ne mund të mbledhim informacion rreth jush në mënyra të ndryshme.

 • Ju mund të na ofroni informacion në mënyrë të drejtpërdrejtë (p.sh. kur vizitoni ambientet tona dhe na zbuloni identitetin tuaj, kur plotësoni një formular ose na telefononi).
 • Ne mund të mbledhim informacione edhe në mënyrë automatike (p.sh. kur përdorni një aplikacion ose faqe web të PMI-së), përmes sistemeve të mbikëqyrjes video në hyrjet dhe daljet e ndërtesës, si edhe në platformat e ngarkimit).
 • Ne mund të marrim informacione nga palët e treta (p.sh. kolegët e biznesit, punëdhënësi juaj).

Në këtë njoftim, ne u referohemi të gjitha metodave, me të cilat ju jeni në kontakt me ne, si "pikat e kontaktit të PMI-së". Pikat e kontaktit të PMI-së përfshijnë mjetet fizike (për shembull, shitoret me pakicë dhe ngjarjet e PMI-së), dhe digjitale (për shembull, aplikacionet dhe ueb faqet).

Ne mund të mbledhim informacione që ju ofroni në mënyrë të drejtpërdrejtë. Zakonisht, kjo ndodh kur:

 • Ju regjistroheni si anëtar i bazave tona të të dhënave (p.sh. nëse regjistroheni për të marrë njoftime me e-mail);
 • Ju paraqisni përmbajtje të ndryshme në një pikë digjitale kontakti të PMI-së;
 • Ju na kontaktoni përmes një pike kontakti, me e-mail, telefon apo
 • Ju merrni pjesë në anketat e PMI-së.

Ne mund të mbledhim informacione për ju në mënyrë automatike. Zakonisht, kjo ndodh kur:

 • Ju komunikoni me ne (për shembull, me telefon ose nëpërmjet një pike kontakti);
 • Ju përdorni pikat e kontaktit të PMI-së (p.sh. përmes mekanizmave të monitorimit në një aplikacion ose faqe);

Gjithashtu, ne mund të mbledhim informacion rreth jush në mënyrë automatike nëpërmjet përdorimit të cookie-ve dhe teknologjive të ngjashme të monitorimitnë pikat digjitale të kontaktit të PMI-së. Cookie-t dhe teknologjitë specifike të përdorura do të varen nga pika e kontaktit PMI në fjalë. Për të mësuar më shumë rreth cookie-ve (duke përfshirë cookie-t e përdorura nga Google analytics) dhe teknologjitë e ngjashme që përdoren në pikën e kontaktit, duke përfshirë mënyrën se si mund të pranoni ose të refuzoni cookie-t, ju lutemi të shihni njoftimin për cookie që vihet në dispozicionin tuaj ose nëpërmjet kësaj pike të kontaktit.

Në qoftë se lejohet me ligj, ne mund të marrim informacione për ju nga palë të treta. Kjo mund të përfshijë informacione që Filialet e PMI-së ndajnë njëri me tjetrin.

Gjithashtu, ne mund të mbledhim informacione në kontekste të tjera që ju vihen në dukje në atë kohë.

Cili informacion ne mbledhim rreth jush?

Ne mund të mbledhim lloje të ndryshme të informacionit rreth jush:

 • Informacioni rreth vizitave tuaja në ambientet, pikat e shitjes dhe eventet tona
 • Informacioni që na jepni përmes telefonatave që ju bëni në centralet telefonike ose qendrat e thirrjeve
 • Informacionin që ju na e ofroni kur dërgoni përmbajtje të ndryshme në një pikë digjitale kontakti të PMI-së
 • Informacioni rreth preferencave dhe interesave tuaja
 • Informacioni i nevojshëm për të verifikuar moshën tuaj

Informacioni që ne e mbledhim prej jush në mënyrë të drejtpërdrejtë do të jetë i dukshëm nga konteksti në të cilin ju e jepni. Për shembull:

 • Nëse dërgoni përmbajtje të ndryshme në një pikë digjitale kontakti të PMI-së, ju mund të na jepni emrin, emrin e përdoruesit, të dhënat e kontaktit, imazhin, vendndodhjen, interesat dhe preferencat tuaja;
 • Ju mund të jepni informacion mbi preferencat dhe interesat tuaj në mënyrë që të përmirësojmë përvojën tuaj kur na vizitoni;
 • Ne mund të mbledhim informacion që na mundëson të verifikojmë identitetin dhe moshën tuaj, për shembull një kopje të një dokumentit tuaj të identiteti ose imazhin e fytyrës suaj.

  Informacioni që ne e mbledhim automatikisht u referohet në përgjithësi:

 • Detajeve rreth vizitës ose thirrjes tuaj (siç janë koha dhe kohëzgjatja);
 • Informacionit të sigurisë, kur ju vizitoni zyrat tona (p.sh. përmes video-inçizimeve (CCTV) dhe regjistrave të qasjes në ndërtesë);
 • Mënyrës së si ju përdorni pikat digjitale të kontaktit të PMI-së (duke përfshirë faqen, nga e cila keni ardhur dhe faqen në të cilën keni ikur, termat e kërkimit dhe link-et e klikuara në pikën e kontaktit);
 • Pajisjes suaj (duke përfshirë adresën tuaj IP ose identifikuesin unik të pajisjes, të dhënat e vendndodhjes dhe detajet e çdo cookie që ne kemi ruajtur në pajisjen tuaj).

Të dhënat që ne mbledhim nga palët e treta përbëhet, në përgjithësi, nga informacione të ofruara nga kolegët ose punëdhënësi juaj, për shembull lidhur me vizitat tuaja të planifikuara në ambientet tona.

Për çfarë qëllim ne përdorim informacionin rreth jush dhe në çfarë baze ligjore?

Në këtë seksion, ne i përshkruajmë qëllimet për të cilat ne përdorim të dhënat personale. Megjithatë, ky është një njoftim global dhe, në qoftë se ligjet e një shteti kufizojnë ose ndalojnë veprimtari të caktuara të përshkruara në këtë njoftim, ne nuk do të përdorim të dhënat tuaja për këto qëllime në këtë shtet.

Në varësi nga aspektet e lartpërmendura, ne do të përdorim informacion rreth jush për qëllimet e mëposhtme:

 • Për t'ju mundësuar përdorimin e pikave të kontaktit
 • Për t'ju identifikuar dhe për qëllime të ruajtjes së sigurisë, kur vizitoni ambientet tona
 • Për qëllime të përgjithshme të administrimit të biznesit dhe për të mbështetur të gjitha pikat e mësipërme, përfshirë administrimin e llogarive tuaja, duke ju mundësuar përdorimin e pikave të kontaktit të PMI-së, duke korresponduar me ju, duke menaxhuar takimet tuaja me ne ose me dikë që mbështet produktet tona dhe duke personalizuar përvojën tuaj me pikat e kontaktit të PMI-së, administrimin dhe zgjidhjen e problemeve,
 • Për të kryer analitika dhe përmirësime në operacionet tona, duke përfshirë përmirësimin e ambienteve, produkteve, pikat e shitjeve dhe eventeve të PMI-së
 • Për qëllime të tjera që do t'ju bëjmë të ditura, ose do të jenë të qarta nga konteksti, në pikën ku informacioni për ju mblidhet për herë të parë;

  Baza ligjore për përdorimin e informacionit rreth jush është një nga ato që përmenden më poshtë (të cilat ne shpjegojmë hollësisht në seksionin "Mësoni më shumë"):

 • Pajtim me një nga detyrimet tona ligjore;
 • Zbatimi i një kontrate në të cilën ju jeni palë;
 • Një interes legjitim biznesi që nuk është në kundërshtim me interesin tuaj për të mbrojtur të dhënat;
 • Pëlqimi juaj, në qoftë se nuk zbatohet asnjë nga arsyet e mësipërme (pëlqimi juaj do të kërkohet para se të përpunojmë informacionin).

Qëllimet për të cilat ne përdorim informacionin rreth jush, me ndihmë të metodave përkatëse për mbledhjen e informacionit dhe në pajtim me bazën ligjore të përdorimit, përfshijnë:

 Qëllimi
 Legal Basis for Processing

Të sigurojmë pikat e kontaktit të PMI-së, njoftimet e shtypit dhe njoftimet përmes postës elektronike.

 • Të mundësojmë që të përdorni pikat e kontaktit të PMI-së (për shembull, duke ju mundësuar që të qëndroni të regjistruar në seksionet e një pike kontakti që janë të rezervuara vetëm për përdorues të autorizuar, duke administruar preferencën tuaj gjuhësore)
 • Të personalizojmë përvojën tuaj me pikat e kontaktit të PMI-së (për shembull, duke personalizuar   vizitën tuaj me përshëndetje ose sugjerime që mund t'ju interesojnë)
 • Të administrojmë llogaritë tuaja dhe zgjidhjen e problemeve

Zakonisht, ky është një kombinim i informacionit që ju na jepni (për shembull, emri, të dhënat e kontaktit dhe detaje nga media sociale) me informacionin që ne mbledhim automatikisht (për shembull, me anë të teknologjisë për të monitoruar përdorimin e pikave të kontaktit të PMI-së)

Ne e përdorim, sepse kemi interesin legjitim të operojmë përmes pikave të kontaktit të PMI-së dhe të personalizojmë përvojat tuaja, në një mënyrë që të mos jetë në kundërshtim me interesat, të drejtat ose liritë tuaja për të mbrojtur informacionin rreth jush.

Sell our products

 • fulfil your orders (including sending receipts)
 • process your payments
 • provide warranty services

This information is generally provided to us by you directly (typically, name, address, e-mail address, payment information).

We use it to discharge our contractual obligations to you as a buyer of our products.

 

Për t'ju identifikuar dhe për qëllime të sigurisë

 • Kur ju vizitoni ambientet tona, ne përdorim informacionin rreth jush, për t'ju identifikuar, duke garantuar në këtë mënyrë sigurinë te ne

Zakonisht, ky është një kombinim i informacionit që ju na jepni (për shembull, emri, të dhënat e kontaktit dhe detaje të tjera që mund t'ju identifikojnë) me informacionin që ne e mbledhim automatikisht (për shembull, me anë të teknologjisë së mbikëqyrjes video, për të monitoruar qarkullimin në disa zona të ambienteve tona).

Ne e përdorim sepse kemi interesin legjitim për t'ju identifikuar dhe për të ruajtur sigurinë në ambientet tona, në mënyrë që të mos jetë në kundërshtim me interesat, të drejtat dhe liritë tuaja lidhur me mbrojtjen e informacionit rreth jush.

Administrimi i biznesit

 • Menaxhimi organizativ i përgjithshëm dhe mbajtja e regjistrave të biznesit
 • Administrimi i vizitorëve dhe mbajtja e regjistrit
 • Administrimi dhe realizimi i eventeve
 • Korrespondenca lidhur me marrëdhëniet tona me ju, duke përfshirë zgjidhjen e pyetjeve dhe kërkesave tuaja
 • Menaxhim i takimeve tuaja me ne
 • Zhvillimi, implementimi, operimi dhe mirëmbajtja e sistemeve IT
 • Mbajtja e sigurisë së sistemeve, pajisjeve dhe ndërtesave
 • Përdorimi i bazave të të dhënave të kontaktit dhe zbatimi i mjeteve të bashkëpunimit
 • Veprimi në një mjedis të sigurt pune
 • Ruajtja e sigurisë së personelit, konsumatorëve, furnizuesve, vizitorëve dhe pronave të secilit prej anëtarëve të PMI-së

Në përgjithësi ne do të marrim informacionin drejt nga ju.

Ne e përdorim sepse kemi interesin legjitim të merremi me biznesin tonë, të menaxhojmë marrëdhëniet me ju dhe të ruajmë integritetin e ndërtesave dhe sistemeve tona IT, në mënyrë që nuk është në kundërshtim me interesat, të drejtat dhe liritë tuaja lidhur me mbrojtjen e informacionit rreth jush.

Monitorimi i sigurisë dhe sistemeve

 • Kontrollet dhe regjistrat e autentifikimit dhe qasjes, atje ku është e zbatueshme
 • Monitorimi i sistemeve, pajisjeve, internetit dhe postës elektronike të PMI-së, në të cilat ju keni qasje
 • Monitorimin e qasjes në ambientet e PMI-së, dorëzimeve ndaj anëtarëve të PMI-së dhe proceseve të lidhura me sigurinë në ambientet tona

Ky informacion mblidhet automatikisht përmes mjeteve të ndryshme, siç janë sistemet e automatizuara, monitorimi i pajisjeve dhe regjistrimet CCTV dhe audio në ambientet tona.

Ne e përdorim sepse kemi interesin legjitim për të siguruar privatësinë, integritetin dhe sigurinë e infrastrukturës sonë fizike dhe digjitale, si edhe të ambienteve tona, në mënyrë që të mos jetë në kundërshtim me interesat, të drejtat dhe liritë tuaja lidhur me mbrojtjen e informacionit rreth jush.

Analitikat dhe përmirësimet e biznesit

 • Të kryejmë analitikat dhe përmirësimet e biznesit (duke përfshirë ambientet dhe produktet e PMI-së, pikat e shitjeve që shesin produktet e PMI-së, eventet, pikat digjitale të kontaktit të PMI-së dhe informacionin që ne (ose filialet tona) ua sigurojmë klientëve tanë)

Zakonisht, ky është një kombinim i informacionit që ju na jepni me informacionin që ne mbledhim automatikisht dhe (kur lejohet nga ligji) me informacionin që ne marrim nga palë të treta.

Ne e përdorim sepse kemi interesin legjitim për të analizuar dhe përmirësuar performancën e biznesit tonë, duke përfshirë produktet, pikat e kontaktit të PMI-së, shitoret dhe ngjarjet, si edhe për të ftuar të tjerët që të marrin pjesë në promovimin e produkteve tona, në mënyrë që të mos jetë në kundërshtim me interesat, të drejtat dhe liritë tuaja lidhur me mbrojtjen e informacionit rreth jush.


Në qoftë se përdorimi i informacionit tuaj nga ana jonë nuk bazohet në parimet ligjore të mësipërme, ne do të kërkojmë pëlqimin tuaj para se të përpunojmë informacionin (këto raste do të jenë të qarta nga konteksti).

Në disa raste, ne mund të përdorim informacionet rreth jush në mënyra që nuk janë përshkruar më lart. Ne qoftë se kjo ndodh, ne do t'ju dërgojmë një njoftim plotësues të konfidencialiteti, i cili shpjegon një përdorim të tillë. Ju duhet të lexoni çdo njoftim plotësues lidhur me një përdorim të tillë.

Me kë ne ndajmë informacionin tuaj dhe për çfarë qëllim?

Ne mund të ndajmë informacione rreth jush me:

 • Filialet e PMI-së;
 • Palët e treta që furnizojnë filialet e PMI-së ose ju me produkte ose shërbime të ndryshme dhe
 • Palë të treta të tjera, në qoftë se kërkohet apo lejohet nga ligji.

Ndarja e të dhënave me filiale të tjera të PMI-së

 • Informacioni rreth jush do të ndahet me Philip Morris International Management SA (me seli në Lausanne, Zvicër), që është vendi i administrimit qendror për përpunimin e të dhënave personale për Filialet e PMI-së. Philip Morris International Management SA përpunon informacionin rreth jush për të gjitha qëllimet e përshkruara në këtë njoftim.
 • Informacioni rreth jush mund të ndahet me çdo filial tjetër të PMI-së që mund të marrë pjesë në menaxhimin e ambienteve që ju vizitoni ose në organizimin e eventit, ku ju shkoni (për shembull, në qoftë se disa filiale menaxhojnë aspekte të ndryshme të vizitës suaj ose të ngjarjes ku ju shkoni) me qëllim për të përmirësuar përvojën tuaj.

Detajet lidhur me Filialet e PMI-së dhe vendet, në të cilat ato janë themeluar janë në dispozicion këtu.

Ndarja e të dhënave me Palë të Treta

 • Ne mund të ndajmë informacion rreth jush me palë të treta që furnizojnë Filialet e PMI-së ose ju me produkte ose shërbime të ndryshme (duke përfshirë këshilltarë, shitës me pakicë, furnizues të shërbimeve informative dhe furnizues të shërbimeve për verifikimin e moshës).
 • Ne mund të ndajmë informacion rreth jush me palë të treta, kur kërkohet apo lejohet nga ligji, duke përfshirë: autoritete rregullatore dhe shtetërore; në përgjigje të një kërkese nga autoritetet e zbatimit të ligjit ose nga zyrtarë shtetërorë të tjerë; në qoftë se konsiderojmë që dhënia e informacioneve shpjeguese është e nevojshme ose e përshtatshme për të parandaluar dëmtime fizike ose humbje financiare ose në lidhje me hetimin e aktiviteteve të paligjshëm të dyshuara ose të verifikuara, si edhe në kontekstin e ristrukturimit organizativ.

Ku mund të dërgohen informacionet rreth jush?

Ashtu siç bën çdo organizatë shumëkombëshe, Filialet e PMI-së transferojnë informacion në nivel global. Prandaj, informacioni rreth jush mund të transferohet në nivel global (nëse informacioni juaj mblidhet brenda Zonës Ekonomike Evropiane, kjo do të thotë që informacioni juaj mund të transferohet jashtë saj).

Kur informacioni përdoret ashtu siç përshkruhet në këtë njoftim, informacioni rreth jush mund të transferohet brenda ose jashtë shtetit ose territorit ku është mbledhur, duke përfshirë një shtet ose territor që  mund të mos ketë të njëjtat standarde për mbrojtjen e të dhënave.

Për shembull, Filialet e PMI-së brenda Zona Ekonomike Evropiane ("EEA") mund të transferojnë të dhënat personale ndaj Filialeve të PMI-së jashtë EEA. Në çdo rast, transferimi:

 • Do të kryhet në bazë të një Vendimi Pajtueshmërie të lëshuar nga Komisioni Evropian;
 • Do t'u nënshtrohet mekanizmave të përshtatshme të mbrojtjes, siç janë, për shembull, Kontratat Model të BE-së, ose
 • Është i nevojshëm për të plotësuar detyrimet kontraktore ndërmjet jush dhe nesh (ose për të zbatuar masat parakontraktore të marra me kërkesën tuaj) ose për të siguruar nënshkrimin ose ekzekutimin e një kontrate në interesin tuaj midis nesh dhe një pale të tretë lidhur, për shembull, me aranzhime udhëtimi.

Në çdo rast, do të zbatohen masa të përshtatshme sigurie për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale në ato shtete ose territore, në pajtim me ligjet e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave.

Si e mbrojmë informacionin rreth jush?

Ne zbatojmë masat teknike dhe organizative të duhura për të mbrojtur informacionin personal nën kontrollin tonë kundër zbulimit, përdorimit, modifikimit ose shkatërrimit të paautorizuar. Në qoftë se është e nevojshme, ne përdorim teknologji të tjera enkriptimi, të cilat kontribuojnë në sigurinë e informacionit që ju na ofroni. Gjithashtu, ne kërkojmë që furnizuesit e shërbimeve të pajtohen me kërkesa të rrepta të konfidencialitetit dhe sigurisë.

Sa kohë do të ruhet informacioni rreth jush?

Ne do të mbajmë informacionin rreth jush për periudhën e nevojshme për të plotësuar qëllimet për të cilat informacioni është mbledhur. Pas kësaj, ne do ta fshijmë. Periudha ndryshon në varësi të qëllimeve, për të cilat informacioni është mbledhur. Vini re se në disa rrethana, ju keni të drejtë të na kërkoni që të fshijmë informacionin tuaj. Gjithashtu, ndonjëherë jemi ligjërisht të detyruar të mbajmë informacionin, për shembull, për qëllime tatimore dhe kontabël.

Zakonisht, ne ruajmë të dhënat në bazë të kritereve të përshkruara në tabelën e mëposhtme:

 lloj
 Shpjegimi / kriteret e mbajtjes tipike
 • Të dhënat e bazës së të dhënave

Nëse jeni regjistruar për të marrë njoftime me e-mail (ose të ngjashme) ose për të përdorur një pikë digjitale kontakti të PMI-së, shumica e informacionit në profilin tuaj do të mbahet për periudhën, gjatë së cilës ju do të merrni njoftimet ose do të përdorni pikën digjitale të kontaktit ose do të përgjigjeni në komunikimet tona. Sidoqoftë, disa elemente të profilit tuaj, siç janë historia e përdorimit të pikës digjitale të kontaktit, pushojnë së qeni të vlefshme pas një periudhe kohe dhe, për këtë arsye, ato fshihen automatikisht pas periudhave të përcaktuara të përshtatshme për qëllimin, për të cilin ato janë mbledhur.

 • Të dhënat e vizitorëve

Nëse ju vizitoni ndërtesat tona, të dhënat e vizitorit mbahen zakonisht për një periudhë prej vetëm disa muajsh.

 • Sistemi i mbikëqyrjes video

Nëse vizitoni ndërtesat tona, regjistrimet e sistemit të mbikëqyrjes video mbahen zakonisht për një periudhë prej vetëm disa ditësh, deri në disa javë, në varësi nga qëllimi specifik i regjistrimit.

 • Regjistrat e auditimit të sistemit

Regjistrat e auditimit të sistemit mbahen zakonisht për një periudhë prej vetëm disa muajsh.

 • Analitikat e biznesit

Zakonisht, të dhënat e analitikave të biznesit mblidhen automatikisht, kur ju përdorni pikat e kontaktit të PMI-së dhe anonimizohen/shtohen menjëherë më pas.

Cilat janë të drejtat dhe opsionet tuaja?

Ju mund të keni disa ose të gjitha të drejtat e mëposhtme lidhur me informacionin rreth jush që ne e mbajmë:

 • Të na kërkoni që t'ju japim akses në të;
 • Të na kërkoni që ta korrigjojmë, ta përditësojmë ose ta fshimë;
 • Të na kërkoni që të kufizojmë përdorimin e tij në rrethana të caktuara;
 • Të refuzoni përdorimin nga ana jonë, në rrethana të caktuara;
 • Të tërhiqni pëlqimin tuaj për ta përdorur;
 • Të bartni të dhënat, në rrethana të caktuara;
 • Ta përjashtoni nga përdorimi në marketingun e drejtpërdrejtë;
 • Të paraqitni një ankesë tek autoriteti mbikëqyrës në vendin tuaj (nëse ka).

Ne ju ofrojmë mënyra të thjeshta për të ushtruar këto të drejta, siç janë link-et e "çabonimit" ose adresa e  kontaktit që tregohet në mesazhet që i merrni.

Disa aplikacione celulare që ne ofrojmë mund t'ju dërgojnë mesazhe push lidhur, për shembull me produkte ose shërbime të reja. Ju mund t'i çaktivizoni këto mesazhe me anë të parametrave në telefonin ose aplikacionin tuaj .

Të drejtat që ju keni varen nga ligjet e vendit tuaj. Nëse ju jeni në Zonën Ekonomike Evropiane, ju keni të drejtat e paraqitura në tabelën e mëposhtme. Nëse jeni diku tjetër, ju mund të na kontaktoni (shihni paragrafin "kujt duhet të drejtoheni me pyetje?" në fund të këtij njoftimi) për të mësuar më shumë.

E drejta lidhur me informacionin rreth jush që e mbajmë
Detaje të mëtejshme (vini re: mund të zbatohen kufizime ligjore të caktuara për të gjitha këto të drejta)
 • Të na kërkoni që t'ju japim akses në të;

Kjo nënkupton të konfirmohet/konfirmohen:

 • nëse ne përpunojmë apo jo informacionin rreth jush;
 • Emri dhe detajet e kontaktit;
 • Qëllimi i përpunimit;
 • Kategoritë e informacionit në fjalë;
 • Kategoritë e personave, me të cilët ne ndajmë informacionin dhe, në qoftë se ndonjë nga këta persona ndodhet jashtë EEA-së dhe nuk ka një Vendim pajtueshmërie të lëshuar nga Komisioni Evropian, masat e përshtatshme për mbrojtjen e informacionit;
 • (Në qoftë se e kemi) burimi i informacionit, nëse nuk kemi mbledhur informacionin nga ju;
 • Ekzistenca e marrjes automatike të vendimeve (në masën që ajo ekziston, për të cilën do t'ju informojmë), duke përfshirë profilizimin, e cila prodhon efekte ligjore lidhur me ju, ose ka një ndikim të rëndësishëm mbi ju në mënyrë të ngjashme, si edhe informacioni lidhur me logjikën e përfshirë, rëndësinë dhe pasojat e parashikuara të këtij përpunimi për ju;
 • Kriteret, me të cilat është përcaktuar periudha, për të cilën ne do të ruajmë informacionin.

Me kërkesën tuaj, ne do t'ju ofrojmë një kopje të informacionit rreth jush që ne e përdorim (me kusht se kjo të mos ndikojë në të drejtat dhe liritë e të tjerëve).

 • Të na kërkoni që ta korrigjojmë ose ta përditësojmë

Kjo vlen nëse informacioni që mbajmë është i pasaktë ose jo i plotë.

 • Të na kërkoni që ta fshijmë;

Kjo vlen nëse:

 • informacioni që ne mbajmë nuk është më i nevojshëm nga pikëpamja e qëllimeve, për të cilat ne e përdorim;
 • Ne përdorim informacionin në bazë të pëlqimit tuaj dhe ju e tërhiqni (në këtë rast, ne do të mbajmë mend që nuk duhet t'ju kontaktojmë më, nëse ju nuk na thoni se dëshironi që të fshijmë të gjitha informacionet rreth jush. Në këtë rast, ne do të respektojmë dëshirat tuaja );
 • Ne përdorim informacionin në bazë të interesit legjitim dhe ne konstatojmë se, si pasojë e mospëlqimit tuaj, ne nuk kemi asnjë interes parësor të vazhdojmë ta përdorim;
 • Informacioni është marrë ose përdoret në mënyrë të paligjshme;

Për të plotësuar detyrime ligjore.

 • Të na kërkoni të kufizojmë përpunimin e tij nga ana jonë

Kjo e drejtë zbatohet përkohësisht ndërsa ne shqyrtojmë rastin tuaj, në qoftë se:

 • ju kundërshtoni saktësinë e informacionit që përdorim; ose
 • ju kundërshtoni që ne të përdorimin informacionin në bazë të interesit legjitim

  (në qoftë se ju ushtroni të drejtat tuaja në këto raste, ne do t'ju lajmërojmë para se të përdorim informacionin përsëri).

  Kjo e drejtë vlen edhe në qoftë se:

 • Përdorimi nga ana jonë është i paligjshëm dhe ju kundërshtoni fshirjen e të dhënave; ose

Ne nuk kemi më nevojë për të dhënat, por ju i kërkoni në lidhje me një çështje ligjore.

 • Të kundërshtoni përpunimin nga ana jonë

Në këtë rast, ju keni dy të drejta:

 • Nëse ne përdorim informacionin rreth jush me qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë: ju mund të "kërkoni fshirjen" (pa pasur nevojë për të justifikuar këtë kërkesë) dhe ne do të pajtohemi me kërkesën tuaj; dhe
 • Nëse ne përdorim informacionin rreth jush në bazë të interesit legjitim për qëllime të tjera përveç marketingut të drejtpërdrejtë, ju mund ta kundërshtoni përdorimin e informacionit nga ana jonë për këto qëllime, duke shpjeguar situatën tuaj të veçantë, dhe ne do të marrim parasysh kundërshtimin tuaj.

 

 • Të tërhiqni pëlqimin tuaj të përdorimit;

Kjo vlen nëse përdorimi i informacionit bazohet në pëlqimin tuaj. Këto raste do të jenë të qarta nga konteksti.

 • Të kundërshtoni mbartshmërinë e të të dhënave

Në qoftë se:

 • Ju na keni dhënë të dhënat;
 • Ne përdorim këto të dhëna, me mjete të automatizuara, në bazë të pëlqimit tuaj ose në bazë të përmbushjes së detyrimeve tona kontraktore për ju,

Atëherë ju keni të drejtë të merrni prapa të dhënat nga ne në formatin zakonisht të përdorur, si edhe të kërkoni që në t'i transmetojmë të dhënat dikujt tjetër, në qoftë se kjo është teknikisht e mundshme për ne.

 • Të paraqitni një ankesë tek autoriteti mbikëqyrës në vendin tuaj

Secili shtet i Zonës Ekonomike Evropiane duhet të ketë një ose më shumë autoritete publike për këtë qëllim.

Këtu mund të gjeni detajet e kontaktit:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Për vende të tjera, ju lutemi të konsultoni faqen web të autoritetit të vendit tuaj.

Kushte shtesë specifike për vende të caktuara

Në varësi nga vendi, ku ndodheni, ju mund të keni disa të drejta shtesë.

 • Nëse ju jeni në Francë, ju keni të drejtë të na jepni udhëzime lidhur me informacionin rreth jush që ne e mbajmë, në rast të vdekjes suaj (saktësisht, nëse duhet ta ruajmë ose ta fshijmë dhe nëse të tjerët kanë të drejtën ta shohin). Ju mund:
 1. T'i jepni udhëzime të përgjithshme një furnizuesi shërbimesh digjitale të regjistruar tek autoriteti mbikëqyrës francez për mbrojtjen e të dhënave (i quajtur "CNIL") (këto udhëzime do të zbatohen për ndonjë përdorim të informacionit rreth jush); ose
 2.            Të na jepni udhëzime specifike, të cilat do të zbatohen vetëm për përdorimin e informacionit rreth jush nga ana jonë.

Udhëzimet tuaja mund të kërkojnë që ne të transferojmë informacionin rreth jush ndaj një pale të tretë (megjithatë, nëse informacioni përmban të dhëna për të tjerët, detyrimi ynë për të respektuar të drejtën e tyre të privatësisë mund të na pengojë që të ndjekim udhëzimet saktësisht). Ju mund të caktoni një palë të tretë, e cila do të jetë përgjegjëse për të siguruar ndjekjen e udhëzimeve tuaja. Nëse nuk caktoni një palë të tretë, pasardhësit tuaj (nëse ju nuk keni përcaktuar ndryshe në udhëzimet tuaja), ju do të keni të drejtë të ushtroni të drejtat tuaja mbi informacionin rreth jush pas vdekjes suaj:

 1.            Me qëllim për të administruar pasurinë tuaj (në këtë rast, pasardhësit tuaj do të kenë akses në informacion rreth jush, për të identifikuar dhe për të marrë informacion që mund të jetë i përdorshëm në administrimin e pasurisë suaj, duke përfshirë të gjitha mallrat ose të dhënat digjitale që mund të konsiderohen si kujtime familjare, të cilat mund t'u transferohen pasardhësve tuaj); dhe
 2.            Me qëllim për të siguruar se palët që përdorin informacionin rreth jush do të marrin parasysh vdekjen tuaj (p.sh. mbyllja e llogarisë suaj dhe kufizimi i përdorimit ose përditësimi i informacionit rreth jush).

Ju mund të ndryshoni ose të anuloni udhëzimet tuaja në çdo kohë. Për informacion të mëtejshëm lidhur me përpunimin e informacionit rreth jush në rast të vdekjes suaj, shihni nenin 40-1 të ligjit 78-17 nga 6 janar 1978. Si përcaktim, kur ju vdisni, ju pushoni së përdoruri llogarinë tuaj dhe, për këtë arsye, ne do të fshijmë informacionin për ju, në pajtim me politikat tona për ruajtjen e informacionit (shihni paragrafin "Sa kohë do të ruhet informacioni rreth jush?" për të mësuar më shumë detaje).

Kujt duhet t'i drejtoheni me pyetje?

Nëse ju keni ndonjë pyetje ose dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja, ju mund të gjeni këtu të dhënat e kontaktit të Filialit përkatës të PMI-së, si edhe të zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave (sipas rastit). Të dhënat e kontaktit do t'ju furnizohen edhe në çdo njoftim që ju dërgon një Filial i PMI-së.

Nëse vendi juaj ka një autoritet për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtë ta kontaktoni me ndonjë pyetje ose shqetësim. Nëse Filiali përkatës i PMI-së nuk mund të zgjidhë pyetjet ose shqetësimet tuaja, ju keni të drejtën të kërkoni mjete juridike para një gjykate kombëtare.

Ndryshime të këtij njoftimi

Ne mund të përditësojmë këtë njoftim (dhe çdo njoftim shtesë të konfidencialitetit) herë pas here. Ne do t'ju njoftojmë për ndryshimet kur kërkohet me ligj.