Philip Morris International - Tüccarlar

Biz kimiz?

Philip Morris International'ın bir üyesiyiz. Bilgilerimiz (isim, adres vs.) tarafınıza hakkınızdaki bilgilerin toplanması esnasında (veya bunların teyidi için), örneğin bu bildirime bir bağlantı içeren bir uygulama veya web sitesi üzerindeki veya bir e-postadaki veya aramızdaki herhangi bir sözleşmedeki bildirim içinde ayrıca verilmiş olacaktır.

 • PMI: Önde gelen uluslararası bir tütün grubu olan Philip Morris International'dır. Grup bir dizi şirketten veya "iştirak"ten oluşmaktadır.
 • PMI iştirakleri: Philip Morris International şirketler grubunun her bir üyesi bir "PMI iştirakidir". "Biz" (veya "bizi" veya "bizim") ifadesi, hakkınızda ilk bilgi toplamış olan PMI iştiraki anlamına gelmektedir.
 • PMI ürünü: tarafımızın veya başka bir PMI iştirakinin bir ürünü anlamına gelmektedir.

Hakkınızda nasıl bilgi topluyoruz?

Hakkınızda çeşitli şekillerde bilgi toplayabiliriz.

 • Tarafımıza doğrudan (örn. bir sözleşme imzalamak, bir form doldurmak veya tarafımızı aramak suretiyle) bilgi verebilirsiniz.
 • (Örn. bir PMI uygulaması veya web sitesi kullandığınızda) otomatik olarak bilgi toplayabiliriz.
 • Üçüncü taraflardan bilgi (örn. LinkedIn, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları üzerindeki halka açık bilgiler) edinebiliriz.

Bu bildirimde bizimle tüm irtibata geçme yöntemlerinize "PMI etkileşim noktaları" olarak atıfta bulunacağız. PMI etkileşim noktaları hem fiziksel (örn. PMI ofisleri, perakende satış mağazaları ve etkinlikler) hem de dijital (örn. e-posta yazışmaları, uygulamalar ve web siteleri) olabilir.

 

Doğrudan sunmuş olduğunuz bilgileri toplayabiliriz. Bu genellikle:

 • veri tabanlarımıza üye olmak üzere kayıt olduğunuzda (bu örneğin şahsen, uygulama vasıtasıyla veya internet üzerinde olabilir);
 • örneğin bir perakende satış mağazasında PMI ürünleri veya hizmetlerinin ticaretini yaptığınızda veya bunlarla ilgili rehberlik sunduğunuzda;
 • tarafımızla PMI ürünlerini satmak, tanıtmak veya dağıtmak (veya bu faaliyetlere destek sunmak) üzere bir anlaşma yaptığınızda;
 • bir dijital PMI tüketici etkileşim noktası (örn. bir uygulama veya web sitesi) indirdiğinizde veya kullandığınızda;
 • bizimle bir PMI tüketici etkileşim noktası vasıtasıyla veya e-posta, sosyal medya veya telefon aracılığıyla irtibata geçtiğinizde;
 • tarafımız nezdinde bir cihaz kaydı yaptığınızda;
 • bir tüketiciyi veri tabanlarımıza üye olarak kaydettiğinizde;
 • bir PMI panel portalına üye olduğunuzda;
 • PMI basın bültenleri, e-posta duyuruları veya pazarlama mesajları almak için kayıt yaptırdığınızda;
 • PMI anketlerine veya (kanunen izin verilen hallerde) PMI yarışmalarına veya promosyonlarına katıldığınızda veya
 • ofislerimizi ziyaret ettiğinizde veya PMI iştiraklerinindüzenlemiş olduğu bir etkinliğe katıldığınızda söz konusu olacaktır.

Hakkınızda otomatik olarak bilgi toplayabiliriz. Bu genellikle:

 • ofislerimizi ziyaret ettiğinizde (örn. video (CCTV) kaydı ve bina erişim kayıtları);
 • (örn. kasada bilgilerinizin toplanması yoluyla veya mobil teknolojiyle bağlantısı bulunan satış mağazasındaki sensörler vasıtasıyla) PMI ürünleri satan bir satış mağazasında çalıştığınızda veya böyle bir mağazayı ziyaret ettiğinizde;
 • (örn. etkinlikte satışlar veya satın almalar yoluyla veya mobil teknolojiyle bağlantısı bulunan etkinlikteki sensörler kanalıyla) PMI'ın düzenlemiş olduğu bir etkinliğe katıldığınızda;
 • (örn. bir PMI tüketici etkileşim noktası veya sosyal medya platformları vasıtasıyla) bizimle irtibata geçtiğinizde;
 • (örn. bir uygulama veya web sitesinde izleme mekanizmaları vasıtasıyla) PMI tüketici etkileşim noktalarını kullandığınızda veya
 • (örneğin PMI ürünlerine ilişkin olarak kamunun fikrini anlayabilmemiz veya PMI ürünlerine ilişkin taleplere yanıt verebilmemiz için) takip ettiğimiz sosyal medya platformlarında kamuya açık paylaşım yaptığınızda söz konusu olacaktır.

Ayrıca çerezlerden ve dijital PMI tüketici etkileşim noktalarında benzeri izleme teknolojilerinden yararlanarak hakkınızda otomatik olarak bilgi toplayabiliriz. Kullanılan ilgili çerezler ve teknolojiler, ilgili PMI tüketici etkileşim noktasına bağlı olacaktır. Çerezleri nasıl kabul edebileceğiniz ve reddedebileceğiniz dahil olmak üzere tüketici etkileşim noktasında kullanılan çerezler (Google analytics çerezleri dahil) ve benzeri teknolojiler hakkına bilgi almak için lütfen ilgili tüketici etkileşim noktasında erişiminize sunulan çerez bildirimine bakın.

Kanunların izin verdiği durumlarda üçüncü taraflardan hakkınızda bilgi alabiliriz. Bu PMI iştirakleri arasında paylaşılan bilgileri, (LinkedIn, Facebook ve Twitter gibi) üçüncü taraf sosyal medya sitelerinde kamuya açık profil bilgilerini (ilgi alanlarınız ve tercihleriniz gibi) ve üçüncü taraf pazarlama kurumlarından alınan pazarlama listelerini içerebilir.

İlgili anda tarafınız açısından belirgin hale gelen diğer bağlamlarda da bilgi toplayabiliriz.

Hakkınızda hangi bilgileri topluyoruz?

Hakkınızda çeşitli türde bilgiler toplayabiliriz:

 • tarafınızla, işvereninizle veya temsilcinizle ilişkimizi yönetmek ve idare etmek için gereken bilgiler
 • (Örneğin siparişleri yerine getirmek için) PMI ürünleri veya hizmetlerinin ticaretini yapmak veya bunlarla ilgili rehberlik sunmak için gereken bilgiler
 • PMI ürünleri veya hizmetlerine ilişkin destek sunmak veya garanti hizmetleri sunmak için gerekli olan bilgiler
 • işletmenizde tüketicilerimiz, PMI ürünlerimiz hakkında veya bizim hakkımızda yaptıklarınıza ilişkin bilgiler (örn. bir tüketiciyi veri tabanlarımıza üye olarak kaydetmek, garanti hizmetleri sunmak, PMI ürünleri ve satış noktası materyalleri teşhir etmek vs.)
 • sözleşmeler, formlar veya anketlerde veya dijital tüketici etkileşim noktaları üzerindeki etkileşimlerde tarafımıza sunduğunuz bilgiler
 • ofislerimizi, satış mağazalarımızı ve etkinliklerimizi ziyaretleriniz hakkındaki bilgiler
 • çağrı merkezleriyle irtibatlarınız esnasında (örn. çağrılar, e-postalar vs.) tarafımıza sunduğunuz bilgiler
 • tercihleriniz ve ilgi alanlarınız hakkındaki bilgiler
 • yaşınızın, kimliğinizin ve mümkün olması halinde işvereniniz adına hareket etme yetkinizin doğrulanması için gerekli olan bilgiler

Doğrudan tarafınızdan topladığımız bilgiler, bize ilgili bilgileri sunmuş olduğunuz bağlamda tarafınızca net bir şekilde anlaşılır olacaktır. Örneğin,

 • tarafımızdan bir PMI tüketici etkileşim noktası vasıtasıyla bir ürün siparişi verdiğinizde, siparişinizi yerine getirebilmemiz için tarafımıza adınızı, iletişim bilgilerinizi, fatura bilgilerinizi ve seçmiş olduğunuz ürünlerin bilgisini verirsiniz;
 • bir dağıtım ilişkisi içinde olmamız halinde, tarafınızla veya işvereninizle ilişkimizi yönetebilmemiz ve sizinle veya işvereninizle sözleşmemizi ifa edebilmemiz için isminizi, iletişim ve fatura bilgilerinizi sunarsınız;
 • tarafınıza ilginizi çekecek olan ürünleri ve hizmetleri sunabilmemiz için ürün tercihleriniz konusunda bilgi verebilirsiniz;
 • örneğin kimlik belgesi veya yüzünüzün görüntüsü gibi yaşınızı doğrulamamıza imkan veren bilgiler toplayabiliriz.
 • PMI ürünlerini veya satış noktası materyallerini sergileme şeklinize ilişkin olarak tarafımıza bir fotoğraf gönderebilirsiniz;
 • metin mesajlarına yanıt verebilirsiniz;
 • örneğin garanti hizmetlerini sunabilmemiz için bir tüketiciyi veri tabanlarımıza üye olarak kaydedebilirsiniz.

Otomatik olarak toplayacağımız bilgiler genellikle şunlarla ilişkili olacaktır:

 • ziyaretiniz veya çağrınızla ilgili ayrıntılar (saat ve süre gibi);
 • (yakın çevredeki alanlar dahil olmak üzere) ofislerimizde, bir satış mağazasında veya etkinlikte ne sıklıkta ziyarette bulunduğunuz, hangi alanları ne kadar süreyle ziyaret ettiğiniz ve ne gibi satın alımlar yaptığınız;
 • dijital PMI tüketici etkileşim noktalarını kullanma şekliniz (örn. ziyaret ettiğiniz sayfalar, hangi sayfalardan geldiğiniz ve terk ettiğinizde hangi sayfaya gittiğiniz, girilen arama terimleri veya tüketici etkileşim noktasında tıkladığınız bağlantılar) ve
 • cihazınız (örn. IP adresiniz veya benzersiz cihaz tanımlayıcınız, yer bilgileri, cihazınız üzerinde saklamış olabileceğiniz tüm çerezlere ilişkin detaylar).

Üçüncü taraflardan topladığımız bilgiler genellikle söz gelimi sosyal medya paylaşımlarınızdaki (tercihleriniz ve ilgi alanlarınız gibi) kamuya açık bilgilerden oluşacaktır.

Hakkınızdaki bilgileri hangi amaçlarla ve hangi kanuni gerekçeyle kullanıyoruz?

Bu bölümde kişisel bilgileri kullanma amaçlarımızı açıklamaktayız. Ancak bu bir global bildirim olup bir ülkenin bu bildirimde açıklanan belirli faaliyetleri kısıtlaması veya yasaklaması durumunda hakkınızdaki bilgileri o ülkedeki ilgili amaçlar için kullanmayacağız.

Yukarıdaki koşullara tabi olmak kaydıyla hakkınızdaki bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktayız:

 • Yaşınızın, kimliğinizin ve perakende satıcı statünüzün doğrulanması gibi düzenlemeyle ilgili yükümlülüklere uyum, "tedarikçinizi tanıma" kontrollerini gerçekleştirmek ve tarafınızla veya işvereninizle akdi ilişkimizi yönetmek
 • Mevzuata uyum. Örneğin avukatlarımızdan ve diğer danışmanlarımızdan danışmanlık alma amacıyla, yaşanacağı öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili olarak kayıtlarınızı saklamak ve kullanmak
 • Siparişlerinizi yerine getirmek ve ödemelerinizi işleme almak dahil olmak üzere ürünlerimizi tarafınıza satmak
 • Sorularınıza ve taleplerinize cevap vermek ve garanti hizmetleri sunmak dahil olmak üzere tarafınıza satışla ilişkili hizmetler sunmak
 • Güncellemelere, promosyonlara ve etkinliklere ilişkin olarak tarafınıza bilgi vermek ve sadakat programları yürütme, yetişkin tüketicilere hesapları konusunda yardımcı olmanıza destek sunma dahil olmak üzere ilişkimizle ilgili hususları yönetmek ve (kanunen izin verilen hallerde) sadakat programları yürütmek, ürün iyileştirmeleri ve pazar araştırması yapmak, pazarlama stratejileri geliştirmek, pazarlama kampanyaları yürütmek ve PMI ürünlerini satan satış mağazalarında ve etkinliklerde deneyimlerinizi özelleştirmek
 • Örneğin ürünlerimizi pazarlamamız için yetişkin tüketicileri veri tabanlarımıza kaydetmek
 • Yukarıdakileri desteklemek üzere hesaplarınızı veya işverenlerinizin hesaplarını yönetmek, PMI tüketici etkileşim noktalarını kullanmanıza ve (mümkün olması halinde) PMI ürünleri satmanıza, tanıtmanıza ve dağıtmanıza (veya bu faaliyetleri desteklemenize) imkan vermek, tarafınızla yazışmak, PMI tüketici etkileşim noktalarındaki deneyimlerinizi özelleştirmek ve uygulama ve arıza tespit, genel kayıt saklama ve tarafınıza erişim hakkı sunduğumuz herhangi bir sisteme erişim hakkınızı yönetmek
 • PMI ürünlerini, ofisleri, süreçleri, satış mağazalarını ve etkinlikleri ve müşterilerimize ve tedarikçilerimize tarafımızca (veya iştiraklerimizce) sağlanan bilgileri iyileştirmek dahil olmak üzere iş analitiği ve iyileştirmeler
 • Tarafımızın veya ticari ortaklarımızın PMI ürünlerinin pazarlanması veya tanıtımı sürecine dahil olmanıza ilişkin potansiyel fırsatlardan tarafınızı haberdar edebilmesi
 • Hakkınızdaki bilgilerin ilk olarak toplandığı noktada tarafınıza bildirdiğimiz veya bağlamdan net şekilde anlaşılır olacak diğer amaçlar

  Hakkınızdaki bilgileri kullanma şeklimize ilişkin hukuki gerekçe aşağıdakilerden biridir (bu husus "daha fazla bilgi için" kısmında daha detaylı şekilde açıklanmaktadır):

 • tabi olduğumuz bir hukuki yükümlülüğe uyum;
 • taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası;
 • bilgilerin korunmasına ilişkin menfaatlerinizin önüne geçen meşru bir ticari menfaat;
 • yukarıdaki hususların hiçbiri geçerli olmadığında (bilgileri işlemeden önce tarafınızdan isteyecek olduğumuz) muvafakatiniz.
Hakkınızda bilgi toplama amaçlarımız, ilgili toplama yöntemleri ve kullanıma ilişkin hukuki gerekçeler aşağıda belirtilmiştir:

The purposes for which we use information about you, with corresponding methods of collection and legal basis for use, are:

Amaç
 Toplama amacı ve İşlemeye ilişkin hukuki gerekçe

Düzenleyici yükümlülüklere uyum

 • yaşınızın, kimliğinizin ve perakende satıcı statünüzün doğrulanması
 • vergi ve ticari muhasebe yükümlülükleri
 • ticari yaptırımlar
 • sicil kontrolleri
 • sağlık ve emniyet yönetimi
 • hukuki ve düzenlemeyle ilişkili açıklama talepleri
 • menfaat çatışmaları
 • tarafınıza atıfta bulunulmuş olabilen sözleşmelerin ve ilişkili belgelerin saklanması
 • bildirilmiş suiistimal iddialarının soruşturulması

Bu bilgi genellikle tarafımıza tarafınızca doğrudan sunulmaktadır.

Bu bilgiyi sadece yetişkinlerle ticaret yapma ve faaliyetlerimizi (şirketler hukukuna ve vergi mevzuatına uyuma ilişkin olanlar dahil olmak üzere) mevzuata uygun bir şekilde yürütme, finansal kayıtları ve vergi kayıtlarını saklama, ticari yaptırımlara uyma, (olaylara ilişkin kayıtların saklanmasını da içerebilecek olan) sağlık ve emniyet kanunlarına uyma, rapor hazırlama, yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerini yerine getirme ve menfaat çatışmalarını yönetme şeklindeki hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için veya böyle bir yükümlülük olmayan ülkelerde yetişkinlerle ticaret yapma ve faaliyetlerimizi iyi uygulama şartlarına uygun şekilde yürütmemizin tarafımıza, hakkınızdaki bilgileri korumak konusundaki menfaatiniz, haklarınız ve özgürlüğünüzün önüne geçen meşru bir ticari menfaat sunması nedeniyle kullanıyoruz.

Ürünlerimizi satmak

 • siparişlerinizi yerine getirme (makbuz gönderme dahil)
 • ödemelerinizi işleme alma
 • garanti hizmetleri sunma

Bu bilgi genellikle tarafımıza tarafınızca doğrudan veya mümkün olması halinde işvereniniz tarafından sunulmaktadır (genel olarak ad, pozisyon, adres, e-posta adresi, ödeme bilgileri, yazışmalar).

Bu bilgileri ürünlerimizin alıcısı olarak tarafınıza veya işvereninize karşı akdi yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kullanıyoruz.

 

Satışla ilgili hizmetler sunmak

 • bilgi taleplerinize ve taleplerinize yanıt verme
 • tarafınızla yazışma
 • genel idare ve arıza tespit
 • sadakat programlarını uygulama
 • ilişki yönetimi

Bu bilgi genellikle tarafımıza tarafınızca doğrudan veya işvereniniz aracılığıyla sunulmaktadır.

Bu bilgiyi size veya işvereninize satışla ilişkili hizmetler sunmanın tarafımıza, hakkınızdaki bilgileri korumak konusundaki menfaatiniz, haklarınız ve özgürlüğünüzün önüne geçen meşru bir ticari menfaat sağlaması nedeniyle kullanıyoruz.

(Kanunların izin verdiği durumlarda) Ticari promosyon ve ilişki yönetimi

 • tarafınıza ilgili güncellemeler, promosyonlar ve etkinlikler hakkında bilgi verme
 • ilişkimizi yönetme
 • yetişkin tüketicileri veri tabanlarımıza kaydetme
 • yetişkin tüketicilere hesapları konusunda yardımcı olmanıza destek olma
 • (hangi ürünlerin veya etkinliklerin ilginizi çekebileceği veya ihtiyaçlarınıza daha uygun olabileceği gibi) tercihlerinizi anlama
 • sadakat programlarını uygulama
 • sizi anketlere veya pazar araştırma kampanyalarına katılmaya davet etme veya bunları yönetme
 • pazar araştırması için
 • pazarlama stratejileri geliştirme
 • pazarlama kampanyalarını yönetme
 • PMI tüketici etkileşim noktalarındaki deneyiminizi özelleştirme (örneğin ziyaretinizi, söz gelimi tarafınızın ilgisini çekebilecek selamlama şekilleri veya önerilerle özelleştirme)

Bu genellikle tarafımıza sağladığınız bilgilerin (örneğin adınız, iletişim bilgileriniz ve sosyal medya bilgileriniz), otomatik olarak topladığımız bilgilerin (örneğin PMI tüketici etkileşim noktalarının kullanımını izlemek için teknolojiden yararlanmak) ve (kanunen izin verilen hallerde) (kamuya açık sosyal medya paylaşımları gibi) üçüncü taraflardan edindiğimiz bilgilerin bir kombinasyonu olacaktır.

Bu bilgiyi bu yöntemlerle ilişkimizi yönetmenin ve tarafınıza faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve etkinliklerimiz konusunda bilgi vermenin, PMI tüketici etkileşim noktaları işletmenin, deneyimlerinizi özelleştirmenin tarafımıza, hakkınızdaki bilgileri korumak konusundaki menfaatiniz, haklarınız ve özgürlüğünüzün önüne geçen meşru bir ticari menfaat sağlaması gerekçesiyle kullanıyoruz.

(Kanunların izin verdiği durumlarda) Ticari promosyon ve ilişki yönetimi

 • tarafınıza PMI iştirakleri, bunların promosyonları, ürün ve hizmetleri, satış mağazaları, etkinlikleri ve tütün ürünlerinin düzenlemeleri hakkında bilgi sağlama ve bunları yönetme ve bu amaçlara yönelik araçlar geliştirme ve bunları iyileştirme

Bu genellikle tarafımıza sağladığınız bilgilerin (örneğin adınız, iletişim bilgileriniz ve sosyal medya bilgileriniz), otomatik olarak topladığımız bilgilerin (örneğin çerezler ve benzeri teknolojilerden yararlanmak) ve (kanunen izin verilen hallerde) (kamuya açık sosyal medya paylaşımları gibi) üçüncü taraflardan edindiğimiz bilgilerin bir kombinasyonu olacaktır.

Bu bilgiyi bunlara ilişkin olarak tarafınıza bilgi vermenin tarafımıza, hakkınızdaki bilgileri korumak konusundaki menfaatiniz, haklarınız ve özgürlüğünüzün önüne geçen meşru bir ticari menfaat sağlaması gerekçesiyle kullanıyoruz.

Kanunen zorunlu olan belirli ülkelerde bu materyalleri tarafınıza sadece muvafakatiniz üzerine elektronik formatta göndereceğiz.

İşletme yönetimi

 • genel organizasyon yönetimi ve ticari kayıt saklama
 • tüccar yaşam döngüsü yönetimi (görevlendirmeden ayrılmaya kadar)
 • ziyaretçi yönetimi ve kayıt saklama
 • etkinlikleri, eğitim ve uyum programlarını yönetme ve yürütme
 • bilgi taleplerinize ve taleplerinize yanıt verme dahil olmak üzere tarafınızla veya işvereninizle ilişkimiz konusunda yazışma yapma
 • IT sistemleri geliştirme, uygulama, işletme ve bakımı
 • sistemlerin, cihazların ve binaların güvenliğini sağlama
 • iletişim bilgisi veri tabanlarının ve işbirliği araçlarının işletilmesi
 • emniyetli bir çalışma ortamı işletme
 • PMI iştiraklerinin personelinin, müşterilerinin, tedarikçilerinin, ziyaretçilerinin ve bu kişilerin mülkiyetinin güvenliğini ve emniyetini sağlama

Bu bilgi genellikle tarafımıza tarafınızca doğrudan veya işvereniniz aracılığıyla sunulmaktadır.

Bu bilgiyi faaliyetimizi yürütmenin, tarafınızla veya işvereninizle olan ilişkimizi yönetmenin ve binalarımızın ve IT sistemlerimizin güvenliğini sağlamanın tarafımıza, hakkınızdaki bilgilerin kullanımını sınırlandırmak konusundaki menfaatiniz, haklarınız ve özgürlüğünüzün önüne geçen meşru bir ticari menfaat getirmesi nedeniyle kullanıyoruz.

Güvenlik ve sistemlerin izlenmesi

 • mümkün olduğu durumlarda doğrulama ve erişim kontrolleri
 • tarafınıza erişim sunulan PMI sistemlerinin, cihazlarının, internetin ve e-postanın izlenmesi
 • PMI tesislerine erişimin, PMI iştiraklerine teslimatların ve tesislerimizdeki güvenlikle ilişkili süreçlerin izlenmesi

Bu bilgi otomatik sistemler ve cihaz izleme ve CCTV (kapalı devre TV sistemi) kaydı ve tesislerimizdeki bazı telefon görüşmelerinin ses kaydı gibi çeşitli yöntemler vasıtasıyla otomatik olarak toplanır.

Bu bilgiyi fiziksel ve dijital altyapımızın ve tesislerimizin gizliliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamanın tarafımıza, hakkınızdaki bilgileri korumak konusundaki menfaatiniz, haklarınız ve özgürlüğünüzün önüne geçen meşru bir ticari menfaat getirmesi nedeniyle kullanıyoruz.

Yukarıdaki amaçların tamamını desteklemek

 • hesaplarınızı yönetme
 • PMI tüketici etkileşim noktalarını kullanmanıza imkan verme (örneğin bir tüketici etkileşim noktasının sadece yetkili kullanıcılar için ayrılmış bölümlerinde oturumunuzun açık kalmasına izin vermek, dil tercihinizi yönetme, alışveriş sepetinizi tarafınızla ilişkilendirme)
 • tarafınızla yazışma
 • (örneğin önceki siparişlere dayalı olarak) tarafınız için uygun olabilecek ürün siparişleri teklif edilmesi suretiyle deneyimlerinizi geliştirme
 • idare ve arıza tespit

Bu genellikle tarafımıza sağladığınız bilgilerin (genellikle adınız, şifreniz (veya eşdeğeri)), otomatik olarak topladığımız bilgilerin (örneğin cihazınız hakkındaki bilgiler ve çerezler ve benzeri izleme teknolojileri) bir kombinasyonu olacaktır.

Bu bilgileri destek sunduğumuz bilgilerin kullanım amacına uygun düşmesi gerekçesiyle kullanıyoruz. Örneğin hesabınızı bir satın almayı desteklemek veya satış sonrası hizmet sunmak için yönettiğimiz durumlarda bilgileri ürünlerimizin alıcısı olarak tarafınıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, hesabınızı ürünlerimize ilişkin olarak tarafınızı güncellemek için yönettiğimiz, tarafınız için uygun olabilecek siparişler teklif ettiğimiz, iş geliştirme çalışmalarını desteklediğimiz vb. durumlarda bilgileri ürünlerimizi pazarlamanın tarafımıza, hakkınızdaki bilgileri korumak konusundaki menfaatiniz, haklarınız ve özgürlüğünüzün önüne geçen meşru bir ticari menfaat sağlaması gerekçesiyle ve benzeri gerekçelerle kullanıyoruz.

İş analitiği ve iyileştirmeler

 • tarafımızın veya ticari ortaklarımızın PMI ürünlerinin tanıtımı sürecine dahil olmanıza ilişkin potansiyel fırsatlardan tarafınızı haberdar edebilmesine imkan verme
 • (PMI ürünleri, sistemleri, süreçleri, PMI ürünleri satan ofisler, satış mağazaları, eğitimler, etkinlikler, dijital PMI tüketici etkileşim noktaları ve tarafınıza, işvereninize veya müşterilerimize tarafımızca (veya iştiraklerimizce) sağlanan bilgiler için olanlar dahil olmak üzere) iş analitiği ve iyileştirmeler

Bu genellikle tarafımıza sağladığınız bilgilerin, otomatik olarak topladığımız bilgilerin ve (kanunen izin verilen hallerde) üçüncü taraflardan edindiğimiz bilgilerin bir kombinasyonu olacaktır.

Bu bilgiyi ticari performansımızı, ürünlerimizi, sistemlerimizi, süreçlerimizi, ofislerimizi, satış mağazalarını, eğitimleri, etkinlikleri, PMI tüketici etkileşim noktalarını ve sağladığımız bilgileri analiz etme ve iyileştirme ve başkalarını PMI ürünlerinin tanıtımı sürecine dahil olmaya davet etmenin tarafımıza, hakkınızdaki bilgileri korumak konusundaki menfaatiniz, haklarınız ve özgürlüğünüzün önüne geçen meşru bir ticari menfaat sağlaması gerekçesiyle kullanıyoruz.


Hakkınızdaki bilgileri kullanımımızı yukarıdaki hukuki gerekçelerden birine dayandırmadığımız durumlarda bilgileri işlemeden önce muvafakatinizi talep edeceğiz (bu durumlar bağlamdan net bir şekilde anlaşılır olacaktır).

Bazı durumlarda hakkınızdaki bilgileri yukarıda açıklanmamış olan şekillerde kullanabiliriz. Böyle bir durumda ilgili kullanım şeklini açıklayan ek bir gizlilik bildirimi sunacağız. Bu bildirimle ilişkili tüm ek bildirimleri okumalısınız.

Bilgilerinizi kimle ve hangi amaçlarla paylaşıyoruz?

Hakkınızdaki bilgileri aşağıdaki taraflarla paylaşabiliriz:

 • PMI iştirakleri,
 • PMI iştiraklerine veya tarafınıza ürün veya hizmet sunan üçüncü taraflar (örneğin profesyonel danışmanlar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, teslimat sağlayıcıları, denetçiler ve bilişim hizmetleri sağlayıcıları),
 • PMI iştiraklerinin dikkatle seçtiği (ürünlerimizle ilgili alanlardaki veya kendi üslupları ve imajlarıyla tutarlı olan) ticari ortaklar ve reklam verenlerle, bu kişilerin ticari programlara, eğitim materyallerine ve eğitimlere ilişkin tercihlerinize uygun şekilde ilginizi çekebileceğini düşündüğü tekliflerle sizinle iletişime geçebilmesi için ve
 • kanunen zorunlu olduğu veya izin verilen hallerde diğer üçüncü taraflar (örneğin düzenleyici kuruluşlar, resmi daireler ve profesyonel danışmanlar).

Diğer PMI iştirakleriyle veri paylaşmak

 • Hakkınızdaki bilgiler, PMI iştirakleri için kişisel veri işlemenin merkezi bir şekilde yönetildiği yer olan (Lozan, İsviçre merkezli) Philip Morris International Management SA ile paylaşılacaktır. Hakkınızdaki bilgiler, PMI iştirakleri için teknoloji sağlayıcı olan (Lozan, İsviçre merkezli) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl ile de paylaşılabilir. Philip Morris International Management SA ve (erişimi olduğu ölçüde) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl hakkınızdaki bilgileri bu bildirimde açıklanan tüm amaçlarla işlemektedir.
 • Hakkınızdaki bilgiler (bilgiyi toplayan ilk PMI iştiraki o değilse) çalıştığınız ülkede sorumlu PMI iştirakiyle bu bildirimde açıklanan tüm amaçlarla paylaşılabilir.
 • Hakkınızdaki bilgiler irtibata geçtiğiniz veya birlikte iş yaptığınız başka bir PMI iştirakiyle de paylaşılabilir (örneğin diğer PMI iştiraklerine ürün veya hizmet satışı yapmanız veya bir PMI iştirakiyle ticari ilişkinizin bulunduğu süre içinde diğer PMI ofislerine seyahat etmeniz durumunda).

PMI iştiraklerinin ve bunların kurulmuş olduğu ülkelerin bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Üçüncü Taraflarla veri paylaşmak

 • Hakkınızdaki bilgileri PMI iştiraklerine ve tarafınıza ürün veya hizmet sunan üçüncü taraflarla paylaşabiliriz (örneğin danışmanlar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, teslimat sağlayıcıları, perakende satıcılar, ürün koçları, bilişim hizmetleri sağlayıcıları ve yaş doğrulama hizmeti sunucuları).
 • Hakkınızdaki bilgileri PMI iştiraklerinin dikkatle seçtiği üçüncü taraf ticari ortaklar ve reklam verenlerle (örneğin benzeri veya tamamlayıcı bir imajları, üslupları veya işlevleri bulunması nedeniyle ürünlerimizle ilişkilendirebileceğiniz herhangi tür bir şeye uygun olarak), bu kişilerin tercihlerinize uygun şekilde ilginizi çekebileceğini düşündükleri ürünler, hizmetler ve promosyonlarla sizinle iletişime geçebilmesi için paylaşabiliriz.
 • Hakkınızdaki bilgileri kanunen zorunlu olduğu veya izin verilen hallerde diğer üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Örneğin düzenleyici makamlar, devlet daireleri; emniyet kurumlarından veya diğer resmi yetkililerden gelen bir talebe yanıt vermek için; bilgiyi açıklamanın herhangi bir soruşturma veya şüphelenilen veya fiili yasa dışı faaliyetle ilişkili olarak fiziksel zararı veya finansal zararı engellemek için gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüz hallerde ve organizasyon yeniden yapılandırması bağlamında. 

Hakkınızdaki bilgiler nereye gönderilebilir?

Tüm çok uluslu şirketlerde olduğu gibi PMI iştirakleri bilgileri global düzeyde aktarmaktadır. Buna uygun şekilde hakkınızdaki bilgiler global düzeyde aktarılabilir (bilgileriniz Avrupa Ekonomik Alanı içinde toplanıyorsa bu, bilgilerinizin bu bölge dışına aktarılabileceği anlamına gelmektedir).

Bilgiler bu bildirimde açıklanan şekilde kullanılırken hakkınızdaki bilgiler, eşdeğer veri koruma standartlarına sahip olmaması mümkün olan bir ülkeye veya bölgeye yapılan aktarımlar dahil olmak üzere toplanmış olduğu ülke veya bölge içinde veya dışında aktarılabilir.

Örneğin Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışındaki PMI iştirakleri, kişisel bilgileri AEA dışındaki PMI iştiraklerine aktaracaktır. Örneğin global bir işletmenin faaliyetini kolaylaştırmak için. Her durumda aktarım

 • Avrupa Komisyonu yeterlik kararı temelinde yapılacak
 • uygun koruma mekanizmalarına, örneğin AB Modeli Sözleşmelerine tabi olarak yapılacak veya
 • tarafınız ile tarafımız arasındaki bir sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için veya söz gelimi seyahat düzenlemeleriyle ilgili olduğu durumlarda tarafınız ile bir üçüncü taraf arasında sizin menfaatinize olacak şekilde düzenlenen bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli olacaktır.

Her durumda bu ülkeler veya bölgelerde yürürlükteki veri koruma kanunları uyarınca kişisel bilgilerin korunmasına yönelik uygun güvenlik önlemleri uygulanacaktır.

Hakkınızdaki bilgileri nasıl koruyoruz?

Elimizde bulundurduğumuz kişisel bilgileri yetkisiz açıklama, kullanım, tahrifat veya imhaya karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler uyguluyoruz. Uygun olduğu hallerde sunduğunuz bilgilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilecek şifreleme teknolojisinden ve diğer teknolojilerden yararlanıyoruz. Ayrıca hizmet sağlayıcılarımızın katı veri gizliliği ve güvenliği şartlarına uymasını zorunlu tutuyoruz.

Hakkınızdaki bilgiler ne kadar süreyle saklanacak?

Hakkınızdaki bilgileri bilgilerin toplandığı amaçlara hizmet etmek için gerekli olduğu süre boyunca saklayacağız. Bu süre sonrasında bilgileri sileceğiz. Bu süre bilginin toplandığı amaca bağlı olarak farklılık gösterecektir. Bazı durumlarda bizden bilgileri silmemizi talep etme hakkınız bulunduğunu unutmayın. Ayrıca söz gelimi vergi ve muhasebeyle ilgili durumlarda olduğu gibi bazı durumlarda bilgileri yasal olarak saklamakla yükümlüyüz.

Genel olarak bilgileri aşağıdaki tabloda açıklanan kriterler esasında saklamaktayız: 

 Tür
 Açıklama/tipik saklama kriterleri
 •  tüccar (dijital tüketici etkileşim noktalarını kullanan ve iletişime geçilebilir durumda olan tüccar) ile ticari ilişkinizin yönetimiyle ilgili bilgiler 

Tüccar profilinizdeki bilgilerin çoğu tarafınızla olan ticaret ilişkimiz süresince saklanır. Ancak, tamamlanan görev geçmişiniz, ödül kullanma geçmişiniz veya satın alma geçmişiniz gibi profilinizin bazı unsurları belirli bir süre sonra güncelliğini yitirir. Bu yüzden bunları toplama amacımıza uygun olarak belirlenmiş olan süre sonrasında otomatik olarak siliyoruz.

 • tüccar ile ticari ilişkinizin yönetimiyle ilgili bilgiler (dijital tüketici etkileşim noktalarında aktif olmayan tüccar)

Dijital tüketici etkileşim noktasını uzun bir süre (genellikle 2 yıl) boyunca kullanmayı bırakmış olmanız hariç olmak üzere bu senaryo yukarıdakiyle aynıdır. Dijital platforma erişiminizi kaldıracak ve bu platformu kullanmanıza ilişkin olarak halen tarafımız nezdinde bulunan kayıtları (ilgili kayıtlar siparişlerinizin kayıtları gibi başka bir işleme amacı kategorisine girmediği müddetçe) sileceğiz. Bunun nedeni bu koşullarda dijital platformu kullanmamayı tercih ettiğinizi varsayıyor olmamızdır.

 • tüccar (iletişime geçilebilecek durumdaolmayanlar)

Tarafımıza bir tüccar olarak kayıt yaptırmışsanız ancak tarafımıza verdiğiniz bilgiler işe aramıyorsa, bilgilerinizi genellikle geri dönüp bunu düzeltmenize imkan vermek üzere sadece 6 ay gibi bir süre boyunca saklayacağız.

 • tüccar (kaydın tamamlanmaması)

Tüccar olarak kaydınızı yapmaya başlar ancak süreci tamamlamazsanız verilerinizi hiç saklamayız.

 • ticaret ve ödeme kayıtları

Şirket ve vergi şartlarına uygun olarak genellikle 11 yıl boyunca faturaların, satışların, satın almaların, yapılan ve teslim alınan ödemelerin ve (sözleşmeler ve e-postalar gibi) destekleyici belgelerin kayıtlarını saklamaktayız. Yasal ve düzenlemeyle ilişkili yükümlülüklere uymak zorunda olduğumuz sürece tedarikçiler üzerinde gerçekleştirilen kontrollerin kaydını da tutmaktayız.

 • ziyaretçi kayıtları

Binalarımızı ziyaret ettiğinizde, ziyaretçi kayıtları genellikle üç yıl boyunca saklanır.

 • CCTV

Binalarımızı ziyaret ettiğinizde, CCTV kayıtları genellikle kaydın ilgili amacına bağlı olarak sadece birkaç günden birkaç haftaya kadar değişen bir süre boyunca saklanır.

 • pazar araştırması

Veri tabanımıza kayıt yaptırmadıysanız (örn. pazarlama mesajları, garanti, müşteri hizmetleri) ve pazarı veya tercihlerinizi anlamak için hakkınızdaki kamuya açık bilgileri kullanıyorsak, hakkınızdaki bilgileri ilgili pazar araştırması unsurunu yerine getirmek üzere kısa bir süre boyunca saklayacağız.

 • satın alımlar ve garanti

Mal satın almanız halinde bilgileri satışın tamamlanması ve tüm hukuki yükümlülüklere uymamız (örneğin vergi ve muhasebe kayıtlarını saklama amaçları) için gereken süre boyunca saklayacağız. Ayrıca bir PMI ürünü için garanti kaydı yaptırmanız durumunda bu bilgileri garanti için ilgili olduğu müddetçe saklayacağız.

 • müşteri hizmeti
Müşteri hizmetleriyle irtibata geçmeniz halinde ilgili konu hakkında (bilgi talebiniz ve bizim yanıtımızın detaylarını da içeren) bir kayıt oluşturacak ve bunu ilişkimiz açısından ilgili olduğu süre boyunca saklayacağız. Örneğin tarafınıza bir dijital tüketici etkileşim noktasını ne şekilde kullanacağınız konusunda bilgi vermemize ihtiyacınız olması veya yakın geçmişteki bilgi taleplerinizin ilgili olması halinde. Müşteri hizmetiyle ilgili diğer kayıtlar (örneğin tarafımızdan sizi bir perakende satış mağazasına yönlendirmemizi talep ettiğiniz bir telefon görüşmesinin otomatik kaydı) daha kalıcı kayıtların oluşturulmasına dek ilgili olabilir ve sadece geçici bir süreyle saklanacaktır.
 •  sistem denetimi kayıtları
Sistem denetimi kayıtları genellikle sadece birkaç ay boyunca saklanır.
 •  iş analitiği
İş analitiği verileri genellikle PMI tüketici etkileşim noktalarını kullanmanız halinde otomatik olarak toplanır ve bundan kısa süre sonra anonim/toplu hale getirilir.

Ne gibi haklarınız ve seçenekleriniz mevcut?

Elimizde bulundurduğumuz bilgilere ilişkin olarak aşağıdaki hakların tamamına veya bir kısmına sahip olabilirsiniz:

 • tarafınıza bu bilgilere erişim hakkı vermemizi talep etmek;
 • tarafımızdan bunları düzeltmemizi, güncellememizi veya silmemizi talep etmek;
 • tarafımızdan belirli durumlarda bunların kullanımını sınırlandırmamızı talep etmek;
 • belirli durumlarda bu bilgileri kullanmamıza itiraz etmek;
 • bu bilgileri kullanmamıza verdiğiniz muvafakati geri çekmek;
 • belirli durumlarda veri taşınabilirliği;
 • bunların doğrudan pazarlama için kullanılmasından vazgeçme ve
 • (varsa) ülkenizdeki denetim kurumuna şikayette bulunma.

Size aldığınız mesajlarda "abonelikten çık" bağlantıları sunmak veya bir irtibat adresi vermek veya bu bildirimin sonundaki "sorularınız için kimle irtibata geçmelisiniz?" paragrafında yer alan iletişim bilgilerini kullanmak gibi bu hakları kullanmanın kolay yöntemlerini sunmaktayız.

Sunduğumuz bazı mobil uygulamalar tarafınıza örneğin yeni ürünler veya hizmetler hakkında iletim mesajları gönderebilir. Bu mesajları telefonunuzdaki veya uygulamadaki ayarlardan devre dışı bırakabilirsiniz.

Sahip olduğunuz haklar ülkenizin kanunlarına bağlıdır. Eğer Avrupa Ekonomik Alanı dahilindeyseniz, aşağıdaki tabloda belirtilen haklara sahip olacaksınız. Başka bir yerde bulunmanız halinde daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz (bkz. bu bildirimin sonundaki "sorularınız için kimle irtibata geçmelisiniz?" paragrafı).

Elimizde bulundurduğumuz bilgilere ilişkin haklar
Ayrıntılı bilgi (not: bu hakların tamamı için belirli sınırlar geçerlidir)
 • bizden tarafınıza bu bilgilere erişim hakkı vermemizi talep etmek;

Bunu şu hususların teyidi için talep edebilirsiniz:

 • hakkınızdaki bilgileri işleyip işlemediğimiz;
 • ismimiz ve iletişim bilgilerimiz;
 • işlemenin amacı;
 • ilgili bilgi kategorileri;
 • bilgi paylaştığımız kişilerin kategorileri ve bir kişinin AEA dışında bulunması ve bir Avrupa Komisyonu yeterlik kararından yararlanmaması halinde bilgilerin korunmasına yönelik uygun koruma mekanizmaları;
 • bilgiyi sizden toplamamışsak (bizde mevcut olması halinde) bilginin kaynağı;
 • (gerçekleştirmemiz halinde ve tarafınızın dikkatine sunulacak olan) profil çıkarma dahil olmak üzere tarafınızla ilgili hukuki etkilere neden olan veya sizi benzeri bir şekilde önemli biçimde etkileyen herhangi bir otomatik karar alım sürecinin varlığı ve bununla ilgili mantıksal gerekçe hakkındaki bilgiler ve ilgili işleme faaliyetinin tarafınız için önem düzeyi ve öngörülen sonuçları ve
 • bilgileri saklama süremizin tespitine ilişkin kriterler.

Talebiniz üzerine size hakkınızdaki kullandığımız bilgilerin bir kopyasını sunacağız (başkalarının haklarını ve özgürlüklerini etkilememesi şartına tabidir).

 • tarafımızdan bilgileri düzeltmemizi veya güncellememizi talep etmek

Bu, elimizde tuttuğumuz bilgilerin yanlış veya eksik olması halinde geçerlidir.

 • tarafımızdan bilgileri silmemizi talep etmek

Bu

 • elimizde tuttuğumuz bilgilerin bu bilgileri kullanma amaçlarımızla ilgili olarak artık gerekli olmaması durumunda
 • bilgileri muvafakatiniz temelinde kullanmamız ve muvafakatinizi geri çekmeniz halinde [bu durumda tarafınızca bize hakkınızdaki tüm bilgileri silmemiz söylenmedikçe (böyle bir durumda isteğinizi yerine getireceğiz) sizinle bir daha irtibata geçmememiz gerektiğini unutmayacağız];
 • bilgileri meşru bir menfaate dayalı olarak kullanmamız ve itirazınız üzerine bu bilgileri kullanmaya devam etmenin tarafımıza diğer hususların önüne geçen bir menfaat sağlamadığını tespit etmemiz halinde;
 • bilgilerin yasa dışı biçimde elde edilmiş veya kullanılmış olması halinde veya

yasal bir yükümlülüğü yerine getirmenin gerektiği durumlarda geçerlidir.

 • tarafımızdan bunların işlenmesini sınırlandırmamızı talep etmek;

Bu hak aşağıdaki durumlarda durumunuzu incelediğimiz süre zarfında geçici olarak geçerlidir:

 • kullandığımız bilgilerin doğruluğuna itiraz etmeniz veya
 • bilgileri meşru menfaatimiz temelinde kullanmamıza itiraz etmiş olmanız

  (bu durumlarda hakkınızı kullanırsanız bilgileri tekrar kullanmadan önce tarafınıza bilgi vereceğiz).

  Bu hak ayrıca

 • kullanım şeklimizin yasa dışı olduğu ve verilerin silinmesine karşı çıktığınız veya

bilgilere artık ihtiyacımızın olmadığı ancak tarafınızın hukuki bir dava açmak için buna ihtiyaç duyduğu hallerde de geçerlidir.

 • bilgileri işlememize itiraz etmek

Bu durumda iki hakkınız bulunmaktadır:

 • hakkınızdaki bilgileri doğrudan pazarlama için kullanmamız durumunda: (bir gerekçe belirtmek zorunda olmaksızın) "listeden çıkabilirsiniz" ve bu durumda talebinizi yerine getiririz ve
 • hakkınızdaki bilgileri doğrudan pazarlama dışındaki amaçlarla meşru menfaat temelinde kullanmamız halinde, ilgili duruma dair açıklama yaparak bunları bu amaçlarla kullanmamıza itiraz edebilirsiniz. Bu durumda itirazınızı değerlendiririz.
 • bu bilgileri kullanmamıza verdiğiniz muvafakati geri çekmek

Bu, hakkınızdaki bilgileri kullanmamızın yasal gerekçesinin muvafakat olması halinde geçerlidir. Bu durumlar bağlamdan net bir şekilde anlaşılır olacaktır.

 • veri taşınabilirliği
 • tarafımıza veri sunmuş olmanız ve
 • bu bilgileri muvafakatiniz temelinde veya tarafınıza karşı sahip olduğumuz akdi yükümlülükleri yerine getirmemiz için otomatik yöntemlerle kullanmamız halinde,

bilgileri tarafımızdan genel olarak kullanılan bir formatta geri alma hakkına ve verileri bizim için teknik olarak mümkün olması halinde başka birine aktarmamızı talep etme hakkına sahip olursunuz.

 • ülkenizdeki denetim kurumuna şikayette bulunma.

Avrupa Ekonomik Alanındaki her ülke bu amaçla bir veya daha fazla sayıda resmi makam sunmalıdır.

Bu makamların irtibat bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Ülkeye özel ek hususlar

Bulunduğunuz ülkeye göre bazı ek haklarınız mevcut olabilir.

 • Fransa'daysanız, tarafımıza hakkınızda bulundurduğumuz bilgilere ilişkin olarak ölümünüz halinde geçerli olacak talimatlar verme hakkınız bulunmaktadır (özellikle bunları saklamamız veya silmemiz gerekip gerekmediğine ve başkalarının bunları görme hakkına sahip olması gerekip gerekmediğine ilişkin olarak).
 1. Fransız veri koruma denetim makamına ("CNIL" olarak adlandırılmaktadır) kayıtlı olan bir dijital hizmet sağlayıcıya genel talimatlar verebilirsiniz (bu talimatlar hakkınızdaki bilgilerin tüm kullanım şekilleri için geçerli olacaktır) veya
 2. tarafımıza hakkınızdaki bilgileri kullanım şeklimiz için geçerli olan özel talimatlar verebilirsiniz.

Talimatlarınız uyarınca hakkınızdaki bilgileri bir üçüncü tarafa aktarmamız gerekebilir (ancak bilgilerin başkaları hakkında bilgiler de içermesi durumunda, aynı zamanda onların da gizlilik haklarına saygı gösterme yükümlülüğümüz, talimatlarınızı harfiyen yerine getiremeyeceğimiz anlamına gelmektedir). Talimatlarınızın yerine getirilmesini sağlamaktan sorumlu bir üçüncü taraf görevlendirebilirsiniz. Bu şekilde bir üçüncü taraf görevlendirmemeniz durumunuzda (talimatlarınızda aksi belirtilmedikçe) halefleriniz ölümünüzden sonra hakkınızdaki bilgilerle ilgili olarak haklarınızı kullanma hakkına sahip olacaktır.

 • Mirasınızı yönetmek üzere (bu durumda halefleriniz, haleflerinize devredilebilir olan aile hatırası olarak değerlendirilebilecek tüm dijital mallar veya veriler dahil olmak üzere mirasınızın yönetiminde yararlı olabilecek bilgileri tespit etmek ve edinmek için hakkınızdaki bilgilere erişim hakkına sahip olacaktır) ve
 • hakkınızdaki bilgileri kullanan tarafların ölümünüzü göz önünde bulundurmasını sağlamak için (örneğin hesabınızın kapatılması ve hakkınızdaki bilgilerin kullanımını sınırlandırmak veya bunları güncellemek).

Talimatlarınızda herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir veya bunları iptal edebilirsiniz. Ölümünüz halinde hakkınızdaki bilgilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için bkz. 6 Ocak 1978 tarihli 78-17 sayılı Kanun Madde 40-1. Öldüğünüzde standart olarak hesabınızın kullanımına son verirsiniz ve bu durumda bilgi saklama politikalarımız uyarınca hakkınızdaki bilgileri sileriz (detaylar için "Bilgilerim ne kadar süreyle saklanacak?" paragrafına bakın).

Sorularınız için kimle irtibata geçmelisiniz?

Herhangi bir sorunuz olması halinde, ilgili PMI iştiraki hakkındaki ve mümkün olması halinde veri koruma sorumlusu hakkındaki irtibat bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. PMI iştiraklerinin tarafınıza gönderdiği tüm mesajlarda irtibat bilgileri sunulacaktır.

Ülkenizde bir veri koruma makamı bulunuyorsa, sorularınız veya endişelerinizle ilgili olarak bu makamla irtibata geçme hakkınız bulunmaktadır. İlgili PMI iştirakinin sorularınıza veya endişelerinize cevap verememesi halinde, ulusal mahkemeler nezdinde yasal yollara gitme hakkınız da bulunmaktadır.

Bu bildirimde yapılacak değişiklikler

Bu bildirimi (ve tüm ek gizlilik bildirimlerini) zaman zaman güncelleyebiliriz. Kanunen zorunlu olduğu hallerde bu değişikliklere ilişkin olarak tarafınızı bilgilendireceğiz.

En son 27 Mart 2018 tarihinde değiştirilmiştir. Bu bildirimin eski versiyonlarına buradan ulaşabilirsiniz.