Philip Morris International - Pengguna

Siapakah kami?

Kami adalah ahli kumpulan Philip Morris International. Butiran kami (nama, alamat, dan lain-lain) diberi kepada anda secara berasingan ketika (atau untuk mengesahkan) pengumpulan maklumat anda, sebagai contoh, melalui notis dalam aplikasi atau laman web, atau melalui e-mel yang mengandungi pautan kepada notis ini.

 • PMI: Philip Morris International, kumpulan tembakau antarabangsa yang terkemuka di dunia. Ia terdiri daripada sejumlah syarikat atau “syarikat sekutu”.
 • Syarikat sekutu PMI: Setiap ahli kumpulan kepada kumpulan syarikat Philip Morris International adalah “syarikat sekutu PMI”. “Kami” merujuk kepada syarikat sekutu PMI yang mula-mula mengumpul maklumat anda.
 • Produk PMI: bermaksud salah satu produk kami atau syarikat sekutu PMI lain.

Bagaimanakah kami mengumpul maklumat anda?

Kami mungkin mengumpul maklumat anda dalam pelbagai cara.

 • Anda mungkin memberi maklumat secara langsung kepada kami (contohnya, mengisi borang, atau membuat panggilan kepada kami).
 • Kami mungkin mengumpul maklumat secara automatik (contohnya, semasa anda menggunakan aplikasi atau laman web PMI).
 • Kami mungkin memperoleh maklumat daripada pihak ketiga (contohnya, maklumat yang boleh didapati secara awam melalui platform media sosial seperti Facebook dan Twitter).

Dalam notis ini, kami merujuk kepada semua cara di mana anda berhubung dengan kami sebagai “titik sentuhan (touchpoints) PMI”.  Titik sentuhan PMI termasuk secara fizikal (sebagai contoh, kedai runcit dan acara), dan secara digital (sebagai contoh, aplikasi dan laman web).

Kami mungkin mengumpul maklumat yang anda beri secara langsung. Biasaanya ini akan berlaku apabila anda:

 • mendaftar sebagai ahli kepada pangkalan data kami (ini mungkin berlaku, sebagai contoh, secara langsung, melalui aplikasi, atau atas talian);
 • membeli produk atau perkhidmatan PMI di kedai runcit;
 • memuat turun, atau menggunakan, titk sentuhan digital (contohnya, aplikasi atau laman web);
 • menghubungi kami melalui suatu titik sentuhan, atau melalui e-mel, media sosial atau telefon;
 • mendaftar peranti dengan kami;
 • melanggani portal panel PMI;
 • mendaftar untuk menerima siaran akhbar, makluman e-mel atau komunikasi pemasaran PMI;
 • mengambil bahagian dalam kaji selidik PMI atau (di mana ia dibenarkan di sisi undang-undang) pertandingan atau promosi PMI; atau
 • menghadiri acara yang dianjurkan oleh syarikat sekutu PMI.

Kami mungkin mengumpul maklumat anda secara automatik. Biasaannya ini akan berlaku apabila anda:

 • melawat kedai yang menjual produk PMI (contohnya, dengan mengumpul data anda ketika daftar-keluar, atau melalui sensor di kedai yang dihubungi dengan teknologi mudah alih);
 • menghadiri acara yang dianjurkan oleh syarikat sekutu PMI (contohnya, melalui pembelian di acara tersebut atau melalui sensor di acara yang dihubungi oleh teknologi mudah alih);
 • berkomunikasi dengan kami (sebagai contoh, melalui titik sentuhan; atau platform media sosial);
 • menggunakan titk sentuhan PMI (contohnya, melalui mekanisme pengesanan dalam aplikasi atau laman web); atau
 • membuat penyiaran secara awam di platform media sosial yang kami ikuti (sebagai contoh, agar kami boleh memahami pendapat umum, atau membalas permintaan berkenaan produk PMI).

Kami mungkin juga mengumpul maklumat anda secara automatik melalui penggunaan cookies dan teknologi pengesanan serupa untuk titik sentuhan digital PMI. Cookies dan teknologi khusus yang digunakan akan bergantung kepada titik sentuhan PMI yang berkaitan. Untuk memahami cookies (termasuk cookies analitiks Google) dan teknologi serupa yang digunakan pada titik sentuhan  dengan lebih lanjut, termasuk bagaimana anda menerima atau menolak cookies, sila rujuk kepada notis cookie yang ada pada atau melalui titik sentuhan tersebut. Sebagai contoh, untuk memahami mengenai cookies atau teknologi serupa yang digunakan pada laman web www.pmi.com, sila lawat notis cookie pmi.com, di mana pautan sedia ada di kekaki pada setiap halaman laman web tersebut. Notis cookie pmi.com juga tersedia di sini

Di mana ia dibenarkan di sisi undang-undang, kami mungkin memperoleh maklumat anda daripada pihak ketiga. Ini mungkin termasuk maklumat yang dikongsi antara syarikat sekutu PMI, maklumat profil yang boleh didapati secara awam (seperti pilihan dan minat anda) pada laman media sosial pihak ketiga (seperti Facebook dan Twitter), dan senarai pemasaran yang diperoleh daripada agensi pemasaran pihak ketiga.

Kami mungkin juga mengumpul maklumat anda dalam konteks lain yang dijelaskan pada masa itu.

Apakah maklumat yang kami kumpul mengenai anda?

Kami mungkin mengumpul pelbagai jenis maklumat mengenai anda:

 • maklumat yang diperlukan untuk memenuhi pesanan anda
 • maklumat yang diperlukan untuk memberi perkhidmatan waranti
 • maklumat yang anda beri kepada kami dalam borang atau kaji selidik
 • maklumat mengenai lawatan anda ke kedai dan acara kami
 • maklumat yang anda beri kepada kami melalui panggilan telefeon yang anda buat kepada pusat panggilan
 • maklumat mengenai pilihan dan minat anda
 • maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan umur anda

Maklumat yang kami kumpul daripada anda secara langsung adalah jelas daripada konteks di mana anda berikan maklumat tersebut. Sebagai contoh:

 • sekiranya anda memesan suatu produk daripada kami melalui suatu titik sentuhan, anda akan memberi nama, butiran perhubungan, maklumat bil, dan produk yang telah anda pilih agar kami boleh memenuhi pesanan anda;
 • anda mungkin memberi maklumat mengenai pilihan produk dan minat anda agar kami boleh menawarkan produk dan perkhidmatan yang anda minat kepada anda;
 • sekiranya anda membuat temujanji untuk bertemu dengan kami (atau seseorang yang menyokong produk atau perkhidmatan kami), kami mungkin mengumpul nama dan maklumat perhubungan anda;
 • kami mungkin mengumpul maklumat yang membolehkan kami mengenalpasti umur anda, sebagai contoh, suatu salinan dokumen pengenalan atau imej muka anda.

   

  Maklumat yang kami kumpul secara automatik secara umumnya mengenai:

 • butiran lawatan atau panggilan anda (seperti masa dan tempoh);
 • dalam kedai runcit atau acara (termasuk kawasan sekitar terdekat), kekerapan anda melawat, kawasan dan tempoh masa anda lawati, dan pembelian yang anda buat;
 • penggunaan titik sentuhan digital PMI anda (seperti laman yang anda lawati, laman yang anda datang dari, dan laman yang anda pergi, istilah carian yang dimasukkan, atau pautan yang diklik dalam titik sentuhan); dan
 • peranti anda (seperti alamat IP atau pengecam peranti unik, data lokasi, butiran cookies yang kami mungkin simpan dalam peranti anda).

Maklumat yang kami kumpul daripada pihak ketiga secara umumnya akan terdiri daripada maklumat profil yang boleh didapati secara awam (seperti pilihan dan minat anda), sebagai contoh daripada penyiaran media sosial awam.

Apakah tujuan kami menggunakan makluamt anda, dan atas dasar undang-undang apa?

Dalam bahagian ini, kami menjelaskan tujuan di mana kami menggunakan maklumat peribadi. Walau bagaimanapun, notis ini adalah notis global, dan di mana undang-undang suatu negara menghadkan atau menghalang aktiviti tertentu yang dijelaskan dalam notis ini, kami tidak akan menggunakan maklumat anda untuk tujuan tersebut dalam negara tersebut.

Tertakluk kepada perkara di atas, kami menggunakan maklumat anda untuk tujuan tersebut:

 • Untuk mematuhi kewajipan penyeliaan, seperti mengesahkan umur dan status anda sebagai pengguna produk yang mengandungi nikotin
 • Untuk menjual produk kami kepada anda, termasuk memenuhi pesanan anda, memproses bayaran anda
 • Untuk memberi perkhidmatan berkaitan dengan jualan kepada anda, termasuk berurusan dengan pertanyaan dan permintaan anda, dan memberi perkhidmatan waranti
 • Untuk memasarkan produk kami (di mana dibenarkan di sisi undang-undang), termasuk mentadbir program kesetiaan, pembaikan produk, penyelidikan pasaran, membangunkan strategi pasaran, mentadbir kempen pemasaran, dan menyesuaikan pengalaman anda di kedai dan acara yang menjual produk PMI
 • Agar kami atau rakan kongsi kami dapat memaklumkan kepada anda kemungkinan peluang untuk terlibat dalam pemasaran atau promosi produk PMI
 • Untuk menyokong semua perkara di atas, termasuk mentadbir akaun anda, membolehkan anda menggunakan titik sentuhan PMI, berkomunikasi dengan anda, mengurus temujanji anda dengan kami atau dengan orang yang menyokong produk atau perkhidmatan (sebagai contoh, berkenaan produk baru, atau perkhidmatan selepas jualan), menyesuaikan pengalaman anda dengan titik sentuhan PMI, dan pentadbiran dan penyelesaian masalah
 • Untuk analitiks dan pembaikan perniagaan, termasuk pembaikan produk, kedai dan acara PMI, dan maklumat yang kami (atau syarikat sekutu kami) beri kepada pelanggan kami
 • Untuk tujuan lain yang kami maklumkan kepada anda, atau yang jelas dalam konteksnya, ketika maklumat anda mula-mula dikumpul

  Penggunaan maklumat anda adalah berasaskan salah satu daripada yang berikut (yang kami jelaskan dengan lebih teliti dalam bahagian “Untuk mengetahui lebih lanjut”):

 • pematuhan dengan kewajipan undang-undang yang kami tertakluk kepada;
 • pelaksanaan kontrak di mana anda menjadi pihak;
 • kepentingan perniagaan sah yang tidak diatasi oleh kepentingan anda untuk melindungi maklumat tersebut;

di mana semua perkara di atas tidak terpakai, persetujuan anda (yang akan kami minta sebelum memproses maklumat tersebut).

Tujuan kami menggunakan maklumat anda, dengan kaedah pengumpulan dan asas untuk penggunaan yang bekenaan, adalah seperti berikut:

 Tujuan
 Kaedah pengumpulan dan asas untuk pemprosesan

Mematuhi kewajipan penyeliaan

 • mengesahkan umur dan status anda sebagai pengguna produk yang mengandungi nikotin

Maklumat ini secara amnya diberi kepada kami oleh anda secara langsung.

Kami menggunakannya kerana ia diperlukan oleh kami untuk mematuhi kewajipan undang-undang untuk menjual produk kepada orang dewasa sahaja, atau, di negara mana tidak terdapat kewajipan seperti berikut, kerana kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk menjual produk kami kepada orang dewasa sahaja, yang tidak di atasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda.

Menjual produk kami

 • memenuhi pesanan anda (termasuk menghantar resit)
 • memproses bayaran anda
 • memberi perkhidmatan waranti

Maklumat ini secara amnya diberi kepada kami oleh anda secara langsung (biasanya, nama, alamat, alamat e-mel, maklumat bayaran).

Kami menggunakannya untuk melepaskan kewajipan kontraktual kami kepada anda sebagai pembeli produk kami.

 

Memberi perkhidmatan berkaitan jualan

 • berurusan dengan pertanyaan dan permintaan anda
 • berkomunikasi dengan anda
 • pentadbiran am dan penyelesaian masalah
 • mentadbir program kesetiaan 

Maklumat ini secara amnya diberi kepada kami oleh anda secara langsung.

Kami menggunakannya kerana kami mempunyai kepentingan perniagaan sah dalam memberi perkhidmatan berkaitan jualan kepada pelanggan kami yang tidak di atasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda.

Memasarkan produk kami (di mana dibenarkan di sisi undang-undang)

 • memahami plilihan anda (seperti produk dan acara yang mungkin menarik minat anda atau yang boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan anda) dan, di mana dibenarkan di sisi undang-undang, memasarkan kepada anda secara peribadi
 • mentadbir program kesetiaan
 • menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam dan mentadbir kempen kaji selidik atau penyelidikan pasaran
 • untuk penyelidikan pasaran
 • membangunkan strategi pemasaran
 • mentadbir kempen pemasaran
 • menyesuaikan pengalaman anda dengan titik sentuhan PMI (sebagai contoh, untuk menyesuaikan lawatan anda, seperti dengan ucapan atau cadangan yang mungkin menarik minat anda)

Ini biasanya adalah kombinasi maklumat yang anda berikan kepada kami (sebagai contoh, nama dan butiran perhubungan dan butiran media sosial anda); maklumat yang kami kumpul secara automatik (sebagai contoh, menggunakan teknologi untuk memantau penggunaan titik sentuhan PMI dan (di mana ia dibenarkan oleh undang-undang) maklumat yang kami perolehi daripada pihak ketiga (seperti penyiaran media sosial awam).

Kami menggunakannya atas alasan yang kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk memasarkan produk kami, untuk mengoperasikan titik sentuhan PMI, dan untuk menyesuaikan pengalaman anda, dengan cara ini yang tidak di atasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda.

Memasarkan produk kami (di mana dibenarkan di sisi undang-undang)

 • memberi anda maklumat mengenai, dan untuk mengurus, syarikat sekutu PMI, promosi kami, produk dan perkhidmatan, kedai, acara dan peraturan berkaitan produk tembakau; dan untuk membangunkan dan membaiki alatan untuk mencapai tujuan tersebut

Ini biasanya adalah kombinasi maklumat yang anda memberi kepada kami (sebagai contoh, nama dan butiran perhubungan dan sumber media sosial anda); maklumat yang kami kumpul secara automatik (sebagai contoh, menggunakan cookies dan teknologi serupa) dan (di mana ia dibenarkan di sisi undang-undang) maklumat yang kami perolehi daripada pihak ketiga (seperti penyiaran media sosial awam).

Kami menggunakannya atas alasan yang kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk memasarkan produk kami yang tidak di atasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda.

Dalam negara tertentu, di mana ia diperlukan oleh undang-undang, kami akan menghantar bahan tersebut dalam format elektronik sahaja dengan persetujuan anda.

Menyokong semua tujuan yang dinyatakan di atas

 • pentadbiran dan penyelesaian masalah
 • mentadbir akaun anda
 • membolehkan anda menggunakan titik sentuhan PMI (sebagai contoh, membolehkan anda untuk terus log masuk kepada bahagian tertentu titik sentuhan yang diperuntukkan untuk pengguna yang diberi kuasa sahaja, mentadbir pilihan bahasa anda, mengaitkan shopping cart anda dengan anda
 • berkomunikasi dengan anda
 • mengurus temu janji anda dengan kami atau dengan orang lain yang menyokong produk atau perkhidmatan kami (sebagai contoh, mengenai suatu produk, atau perkhidmatan selepas jualan)
 • membaiki pengalaman anda

Ini biasanya adalah kombinasi maklumat yang anda berikan kepada kami (biasanya, nama, kata laluan (atau serupa)) dan maklumat yang kami kumpul secara automatik (sebagai contoh, maklumat mengenai pernati anda, dan cookies dan teknologi serupa).

Kami menggunakannya atas dasar yang selari dengan tujuan yang disokong bagi penggunaan maklumat tersebut. Sebagai contoh, di mana kami mentadbir akaun anda untuk menyokong suatu pembelian atau untuk memberi perkhidmatan selepas jualan, kami menggunakan maklumat tersebut untuk melepaskan kewajipan kontraktual kepada anda sebagai pembeli produk kami; di mana kami mentadbir akaun anda untuk menunjukkan produk kami, kami menyokong pemasaran dan kami menggunakannya atas alasan kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk memasarkan produk kami yang tidak di atasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda, dan selanjutnya.

Analitiks perniagaan dan pembaikan

 • membolehkan kami atau rakan perniagaan kami untuk memaklumkan kepada anda peluang berpotensi untuk terlibat dengan mempromosikan produk PMI
 • untuk analitiks perniagaan dan pembaikan (termasuk untuk produk PMI, kedai yang menjual produk PMI, acara, titik sentuhan digital PMI dan maklumat yang kami (atau syarikat sekutu kami) beri kepada pelanggan kami.

Ini biasanya adalah kombinasi maklumat yang anda berikan kepada kami; maklumat yang kami kumpul secara automatik; dan (di mana dibenarkan di sisi undang-undang) maklumat yang kami peroleh daripada pihak ketiga.

Kami menggunakannya atas alasan yang kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk menganalisis dan membaiki prestasi perniagaan kami, produk kami, titik sentuhan PMI, kedai dan acara, dan untuk menjemput orang lain untuk terlibat dengan mempromosikan produk PMI, yang tidak di atasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan untuk melindungi maklumat anda.


Di mana kami menggunakan maklumat anda untuk tujuan yang tidak dinyatakan di atas, kami akan meminta persetujuan anda sebelum memproses maklumat tersebut (kes-kes ini akan jelas dari konteksnya)

Dalam beberapa keadaan, kami mungkin menggunakan maklumat anda dalam cara yang tidak dinayatakan di atas. Di mana perkara ini terpakai, kami akan memberi notis privasi tambahan yang menjelaskan penggunaan tersebut. Anda harus membaca apa-apa notis tambahan berkaitan dengan notis ini.

Dengan siapakan kami berkongsi maklumat anda dengan, dan untuk tujuan apa?

Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan:

 • syarikat sekutu PMI;
 • pihak ketiga yang memberi syarikat sekutu PMI atau anda dengan produk atau perkhidmatan;
 • rakan kongsi dan pengiklan perniagaan yang dipilih dengan teliti oleh syarikat sekutu PMI (bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan produk kami, atau selaras dengan gaya dan imej mereka) agar mereka boleh menghubungi anda dengan tawaran yang mereka berpendapat dapat menarik minat anda, berdasarkan pilihan anda; dan
 • pihak ketiga lain, di mana ia diperlukan atau dibenarkan di sisi undang-undang.

Berkongsi data dengan syarikat sekutu PMI lain

 • Maklumat anda akan dikongsi dengan Philip Morris International Management SA (yang berpusat di Lausanne, Switzerland), iaitu tempat bagi pusat pentadbiran untuk pemprosesan data peribadi bagi syarikat sekutu PMI. Philip Morris International Management SA memproses maklumat anda untuk semua tujuan yang dinyatakan dalam notis ini.
 • Maklumat anda mungkin dikongsi dengan syarikat sekutu PMI yang bertanggungjawab untuk negara di mana anda tinggal (sekiranya ia bukan syarikat sekutu PMI yang mula-mula mengumpul maklumat tersebut) untuk semua tujuan yang dinyatakan dalam notis ini.
 • Maklumat anda mungkin dikongsi dengan syarikat sekutu PMI yang anda hubungi (sebagai contoh, jika anda berada di luar negara dan ingin mengetahui mana produk PMI boleh dibeli di negara baru, atau mana untuk mencari perkhidmatan atau sokongan untuk produk PMI) untuk meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda.

Butiran syarikat sekutu PMI dan negara di mana ia ditubuhkan sedia ada di sini.

Berkongsi data dengan Pihak Ketiga

 • Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga yang memberi syarikat sekutu PMI atau anda dengan produk atau perkhidmatan (seperti penasihat, pembekal perkhidmatan bayaran, pembekal penghantaran, peruncit, jurulatih produk, pembekal perkhidmatan maklumat dan pembekal pengesahan umur).
 • Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan rakan kongsi dan pengiklan yang dipilih dengan teliti oleh syarikat sekutu PMI (selaras dengan perkara yang anda mungkin kaitkan dengan produk kami, sebagai contoh kerana mereka mempunyai imej, gaya atau fungsi yang serupa atau yang melengkapi) agar mereka boleh menghubungi anda dengan produk, perkhidmatan dan promosi yang mereka berpendapat dapat menarik minat anda, berdasarkan pilihan anda.
 • Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga lain, di mana ia diperlukan atau dibenarkan di sisi undang-undang, sebagai contoh: pihak berkuasa penyeliaan; jabatan kerajaan; sebagai respons kepada permintaan daripada pihak berkuasa undang-undang atau pegawai kerajaan lain; bila kami berpendapat penzahiran diperlukan atau sesuai untuk menghalang kerosakan fizikal atau kehilangan kewangan atau berkaitan dengan siasatan bagi aktiviti yang menyalahi undang-undang yang sebenar atau disyaki; dan dalam konteks penyusunan semula organisasi.

Ke manakah maklumat anda dihantar?

Seperti mana-mana organisasi multinasional, syarikat sekutu PMI menghantar maklumat secara global. Sewajarnya, maklumat anda mungkin dihantar secara global (sekiranya maklumat dikumpul dalam Kawasan Ekonomik Eropah, ini bermakna maklumat anda mungkin dihantar ke luar kawasan tersebut).

Bila menggunakan maklumat seperti dinyatakan dalam notis ini, maklumat anda mungkin dihantar sama ada dalam atau luar negara atau kawasan di mana ia dikumpul, termasuk negara atau kawasan yang tidak mempunyai standard perlindungan data yang setaraf.

Sebagai contoh, syarikat sekutu PMI dalam Kawasan Ekonomik Eropah (“EEA”) mungkin memindah maklumat peribadi kepada syarikat sekutu PMI di luar EEA. Dalam semua kes, pemindahan tersebut adalah:

 • berasaskan keputusan “adequacy” Suruhanjaya Eropah;
 • tertakluk kepada perlindungan sesuai, sebagai contoh Kontrak Model EU; atau
 • diperlukan untuk menunaikan kewajipan di bawah suatu kontrak antara anda dengan kami (atau pelaksanaan langkah-langkah pra-kontrak yang diambil atas permintaan anda) atau untuk menutup atau melaksanakan kontrak yang dibuat antara kami dengan pihak ketiga bagi kepentingan anda, contohnya yang berkaitan dengan urusan perjalanan.

Dalam semua kes, langkah keselamatan yang sesuai untuk perlindungan maklumat peribadi akan terpakai dalam negara atau kawasan tersebut, berdasarkan undang-undang perlindungan data yang terpakai.

Bagaimanakah kami melindungi maklumat anda?

Kami melaksanakan langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi yang disimpan oleh kami daripada penzahiran, penggunaan, pengubahan dan pemusnahan tanpa kebenaran. Di mana sesuai, kami menggunakan penyulitan dan teknologi lain yang dapat membantu dalam melindungi maklumat yang anda berikan. Kami juga memerlukan pembekal perkhidmatan kami untuk mematuhi keperluan privasi data dan keselamatan yang ketat.

Berapa lamakah maklumat anda disimpan?

Kami akan menyimpan maklumat anda untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan di mana maklumat tersebut dikumpul. Selepas itu, kami akan memadamkannya. Tempoh yang berkenaan akan berbeza berdasarkan tujuan di mana maklumat tersebut dikumpul. Sila ambil perhatian bahawa dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak untuk meminta kami untuk memadamkan maklumat tersebut. Selain itu, kami ada kalanya diwajibkan untuk menyimpan maklumat tertentu, sebagai contoh, untuk tujuan percukaian dan perakaunan.

Biasaannya, kami menyimpan data berdasarkan keperluan yang dinyatakan dalam jadual di bawah:

 Jenis
 Penjelasan/keperluan penyimpanan biasa
 • pemasaran kepada anda (termasuk komunikasi pemasaran) (sekiranya anda menggunakan titik sentuhan digital dan boleh dihubungi)

Kebanyakan maklumat dalam profil pemasaran anda disimpan untuk tempoh sepanjang hubungan pemasaran kami dengan anda; sebagai contoh, ketika anda terus menggunakan titik sentuhan digital, atau membalas perhubungan kami. Namun, terdapat elemen profil pemasaran anda, seperti rekod bagi cara kami berinteraksi dengan anda, yang akan luput selepas suatu tempoh masa, jadi kami akan memadamkannya secara automatik selepas tempoh masa tertentu (biasaanya 3 tahun) yang sesuai untuk tujuan di mana kami kumpulkan maklumat tersebut.

 • pemasaran kepada anda (termasuk komunikasi pemasaran) (sekiranya anda tidak lagi dalam perhubugan dengan kami)

Situasi ini adalah sama dengan yang di atas, tetapi sekiranya kami tidak mempunyai sebarang perhubungan dengan anda untuk tempoh masa yang lama (biasaannya 2 tahun), kami akan berhenti menghantar komunikasi pemasaran kepada anda dan memadamkan rekod pembalasan. Ini akan berlaku, sebagai contoh, sekiranya anda tidak klik pautan kami untuk sebarang jemputan kepada suatu acara, log masuk kepada titik sentuhan digital, atau menghubungi khidmat pelanggan, dalam tempoh masa ini. Kami berbuat sedemikian dalam keadaan di atas kerana kami beranggapan bahawa anda tidak ingin menerima komunikasi tersebut.

 • pemasaran kepada anda (termasuk komunikasi pemasaran) (sekiranya anda tidak boleh dihubungi)

Sekiranya anda berdaftar untuk menerima komunikasi pemasaran, tetapi maklumat anda yang diberi kepada kami untuk menghubungi anda tidak berfungsi, kami akan menyimpan butiran anda untuk tempoh biasannya 6 bulan sahaja agar anda dapat kembali dan membetulkannya.

 • marketing to you (including marketing communications) (incomplete registrations)

If you commence registering yourself in a database, but do not complete the process (for example, if you don’t complete the age verification process, or you don’t accept the touchpoint’s terms of use), we will retain your details for only 6 months to allow you to return and complete the process.

 • pemasaran kepada anda (termasuk komunikasi pemasaran) (pendaftaran tidak lengkap)

Sekiranya anda mula berdaftar anda dalam pangkalan data, tetapi tidak melengkapkan proses tersebut (sebagai contoh, sekiranya anda tidak melengkapkan proses pengesahan umur, atau anda tidak menerima terma penggunaan titik sentuhan), kami akan menyimpan butiran anda hanya untuk 6 bulan agar anda boleh kembali dan melengkapkan proses tersebut.

 • penyelidikan pasaran

Sekiranya anda tidak berdaftar dengan kami untuk tujuan lain (contohnya, komunikasi pemasaran, waranti, khidmat pelanggan), dan kami menggunakan maklumat sedia ada secara awam mengenai anda untuk memahami pasaran atau pilihan anda, kami akan menyimpan maklumat anda untuk tempoh masa yang singkat untuk melaksanakan perkara yang berkenaan bagi penyelidikan pasaran.

 • pembelian dan waranti

Sekiranya anda membeli barang, kami akan menyimpan butiran mengenainya selama ia diperlukan untuk menyempurnakan jualan tersebut, dan untuk mematuhi sebarang kewajipan undang-undang (sebagai contoh, tujuan penyimpanan rekod percukaian dan perakaunan). Sekiranya anda juga berdaftar untuk waranti bagi suatu peranti, kami akan menyimpan butiran tersebut selama ia berkaitan dengan waranti tersebut.

 • log sistem audit

Log sistem audit biasaannya disimpan untuk tempoh beberapa bulan sahaja.

 • analitiks perniagaan

Data analitiks perniagaan biasaannya dikumpul secara automatik bila anda menggunakan titik sentuhan PMI dan di-anonymised/diagregatkan sejurus selepas itu.

Apakah hak dan pilihan yang anda ada?

Anda mungkin mempunyai sebahagian atau semua hak berikut yang berkaitan dengan maklumat anda yang kami simpan:

 • meminta kami untuk memberi anda akses kepada maklumat tersebut;
 • meminta kami untuk membetulkan, mengemaskini atau memadamkan maklumat tersebut;
 • meminta kami untuk menghadkan penggunaan kami, dalam situasi tertentu;
 • membantah penggunaan kami, dalam situasi tertentu;
 • menarik balik persetujuan anda kepada penggunaan kami;
 • memudah alih data, dalam situasi tertentu;
 • memilih keluar (opt out) daripada penggunaan kami untuk tujuan pemasaran langsung; dan
 • membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan dalam negara anda (sekiranya ada).

Kami menawarkan cara yang mudah kepada anda agar anda dapat menggunakan hak-hak tersebut, seperti pautan penghentian langganan (unsubscribe), atau memberi anda alamat perhubungan, dalam mesej yang anda terima.

Sebahagian daripada aplikasi mudah alih yang kami tawarkan mungkin juga menghantar anda mesej tolak (push messages), sebagai contoh mengenai produk atau perkhidmatan baru. Anda boleh menghentikan mesej tersebut melalui tetapan dalam telefon anda atau aplikasi tersebut.

Hak yang anda ada bergantung kepada undang-undang negara anda. Sekiranya anda berada dalam Kawasan Ekonomik Eropah, anda mempunyai hak-hak yang dinyatakan di dalam jadual di bawah. Sekiranya anda berada di tempat lain, anda boleh menghubungi kami (sila lihat bahagian “siapakah yang harus anda hubungi dengan soalan” di bawah notis ini) untuk mengetahui lebih lanjut.

 Hak berkaitan dengan maklumat anda yang kami simpan
 Maklumat lanjut (nota: terdapat had tertentu yang terpakai kepada hak tersebut)
 • meminta kami untuk memberi anda akses kepada maklumat

Ini adalah pengesahan:

 • sama ada kami memproses maklumat anda;
 • nama dan butiran perhubungan kami;
 • tujuan pemprosesan;
 • kategori maklumat berkaitan;
 • kategori orang yang mana kami berkongsi maklumat tersebut dan, yang mana orang tersebut berada di luar EEA dan mendapat manfaat daripada keputusan “adequacy” Suruhanjya Eropah, langkah yang sesuai untuk melindungi maklumat tersebut;
 • (sekiranya kami ada) sumber maklumat tersebut, sekiranya kami tidak mengumpul maklumat tersebut daripada anda;
 • (setakat yang kami ada, di mana ia akan dibawa kepada perhatian anda) kewujudan pembuat-keputusan secara automatik, termasuk pemprofilan, yang menyebabkan implikasi undang-undang berkaitan dengan anda, atau sangat menjejaskan anda dalam cara yang serupa, dan maklumat berkenaan logik yang terlibat, dan juga kepentingan dan implikasi yang dijangka berikutan pemprosesan tersebut terhadap anda; dan
 • kriteria untuk menentukan tempoh masa di mana kami akan menyimpan maklumat tersebut.

Atas permintaan anda kami akan memberi anda salinan maklumat anda yang kami gunakan (dengan syarat ini tidak menjejaskan hak dan kebebasan orang lain).

 • meminta kami untuk membetulkan atau mengemaskini maklumat

Ini terpakai sekiranya maklumat yang kami simpan adalah tidak tepat atau tidak lengkap.

 • meminta kami untuk memadamkan maklumat

Ini terpakai sekiranya:

 • maklumat yang disimpan oleh kami tidak lagi diperlukan bagi tujuan di mana kami menggunakannya;
 • kami menggunakan maklumat tersebut berasaskan persetujuan anda dan anda menarik balik persetujuan anda (dalam kes ini, kami akan ingat untuk tidak lagi menghubungi anda, melainkan anda memberitahu kami bahawa anda ingin kami memadamkan semua maklumat anda di mana kami akan menghormati permintaan anda);
 • kami menggunakan maklumat tersebut atas dasar kepentingan sah dan kami mendapati bahawa, berikut bantahan anda, kami tidak mempunyai kepentingan untuk terus menggunakannya;
 • maklumat tersebut diperolehi atau digunakan secara tidak sah; atau

untuk mematuhi keperluan undang-undang.

 • meminta kami untuk menghadkan pemprosesan

Hak ini terpakai, sementara kami melihat kes anda, sekiranya anda:

 • menyoal ketepatan maklumat yang kami gunakan; atau
 • membantah penggunaan maklumat tersebut oleh kami atas dasar kepentingan sah

  (sekiranya anda menggunakan hak anda dalam kes-kes tersebut, kami akan memberitahu anda sebelum kami menggunakan maklumat tersebut lagi).

  Hak ini juga terpakai sekiranya:

 • penggunaan kami adalah tidak sah dan anda menentang pemadaman data tersebut; or

kami tidak lagi memerlukan data tersebut, tetapi anda memerlukannya untuk kes undang-undang.

 • membantah kepada pemprosesan kami

Anda mempunyai dua hak di sini:

 • sekiranya kami menggunakan maklumat anda untuk pemasaran secara langsung: anda boleh “pilih keluar” (opt out) (tanpa perlu menjelaskan sebab) dan kami akan mematuhi permintaan anda; dan
 • sekiranya kami menggunakan maklumat anda atas dasar kepentingan sah untuk tujuan lain selain pemasaran langsung, anda boleh membantah penggunaan oleh kami untuk tujuan tersebut, dengan memberi penjelasan tentang situasi anda, dan kami akan mempertimbangkan bantahan anda.
 • menarikbalik persetujuan anda bagi penggunaan kami

Ini terpakai sekiranya dasar undang-undang di mana kami menggunakan maklumat anda adalah persetujuan. Kes-kes ini akan jelas dari konteksnya.

 • memudah alih data

Sekiranya:

 • anda telah memberi data kepada kami; dan
 • kami menggunakan data tersebut, secara automatik, sama ada atas dasar persetujuan anda, atau atas dasar menunaikan kewajipan kontraktual kepada anda,

maka anda mempunyai hak untuk menerima data tersebut daripada kami dalam format yang biasa digunakan, dan hak untuk memerlukan kami untuk menghantar data tersebut kepada orang lain sekiranya ia secara teknikal boleh dilaksanakan oleh kami.

 • membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan dalam negara anda

Setiap negara dalam Kawasan Ekonomik Eropah mesti memberi sekurang-kurangnya satu pihak berkuasa untuk tujuan ini.

Anda boleh mencari butiran hubungan mereka di sini:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Nota tambahan khusus untuk negara tertentu

Berdasarkan negara mana anda berada, anda mungkin mempunyai hak tambahan tertentu.

 • Sekiranya anda berada di negara Perancis, anda mempunyai hak untuk memberi arahan kepada kami berkenaan maklumat yang disimpan oleh kami mengenai anda sekiranya anda meninggal dunia (khususnya, sama ada kami harus menyimpan atau memadamnkannya, dan sama ada orang lain mempunyai hak untuk melihatnya). Anda boleh:
 1. memberikan arahan am kepada pembekal perkhidmatan digital yang berdaftar dengan pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data Perancis (dipanggil “CNIL”) (arahan ini terpakai kepada semua penggunaan maklumat mengenai anda); atau
 2. memberikan arahan khusus yang terpakai hanya kepada penggunaan maklumat mengenai anda.

Arahan anda mungkin memerlukan kami untuk memindah maklumat mengenai anda kepada pihak ketiga (tetapi di mana maklumat tersebut mengandungi maklumat orang lain, kewajipan kami untuk menghormati hak privasi mereka mungkin menyebabkan kami tidak boleh mengikuti arahan anda dengan sepenuhnya). Anda boleh melantik pihak ketiga untuk bertanggungjawab memastikan arahan anda diikuti. Sekiranya anda tidak melantik pihak ketiga untuk berbuat sedemikian, pengganti anda (kecuali anda secara khusus menyatakan sebaliknya dalam arahan anda) berhak ke atas maklumat anda selepas kematian anda:

 1. untuk mentadbir harta pusaka anda (di mana pengganti anda akan mempunyai akses kepada maklumat mengenai anda untuk mengenalpasti dan memperoleh maklumat yang mungkin berguna untuk mentadbir harta pusaka anda, termasuk sebarang barangan atau data digital yang mungkin dianggap sebagai peringatan keluarga yang boleh dipindah kepada pengganti anda); dan
 2. untuk memastikan bahawa pihak yang menggunakan maklumat mengenai anda mengambil kira kematian anda (seperti penutupan akaun anda, dan menghadkan penggunaan, atau pengemaskinian, maklumat mengenai anda).

Anda boleh meminda atau membatal arahan anda pada bila-bila masa. Untuk maklumat lanjut mengenai pemprosesan maklumat mengenai anda sekiranya anda meninggal dunia, sila lihat Artikel 40-1 kepada undang-undang 78-17 bertarikh 6 Januari 1978. Apabila anda meninggal dunia, secara terus, anda akan berhenti menggunakan akaun anda dan kami akan memadamkan maklumat mengenai anda berdasarkan dasar penyimpanan kami (sila lihat perenggan “Berapa lamakah maklumat anda disimpan?” untuk maklumat lanjut).

Siapakah yang harus anda hubungi dengan soalan?

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, atau ingin menggunakan apa-apa hak anda, anda boleh mencari maklumat perhubungan untuk syarikat sekutu PMI berkenaan, dan sekiranya berkenaan pegawai perlindungan data, sini. Maklumat perhubungan juga akan diberikan dalam sebarang komunikasi yang dihantar oleh syarikat sekutu PMI kepada anda.

Sekiranya negara anda mempunyai pihak berkuasa untuk perlindungan data, anda mempunyai hak untuk menghubunginya dengan sebarang pertanyaan atau kebimbangan. Sekiranya syarikat sekutu PMI yang berkaitan tidak dapat menyelesaikan pertanyaan atau kebimbangan anda, anda juga mempunyai hak untuk mendapatkan remedi kehakiman di mahkamah negara tersebut. 

Perubahan kepada notis ini

Kami mungkin mengemaskini notis ini (dan apa-apa notis privasi tambahan), dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan anda mengenai perubahan tersebut di mana ia diperlukan dari segi undang-undang.

Pengemaskinian terkini 14 Februari 2018. Anda boleh mencari versi sebelumnya dari notis ini di sini.